angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 1 zo dňa 1.7.2017

30. Jún 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

- Oznamuje trénerom, že dňa 3. 7. 2017 v Bratislave organizuje Seminár trénerov profesionálneho futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov klubov 1. a 2. ligy, resp. ÚTM a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA A a UEFA Pro v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 6. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Súťaž prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaž SFZ, so zverejnením výsledkov jednotlivých súťažných stretnutí, ale bez vedenia priebežných alebo konečných tabuliek.

- Súťaž prípraviek sa v jesennej aj jarnej časti hrá dlhodobo, podľa vopred zverejneného vyžrebovania, systémom každý s každým doma - vonku. V súťažnom ročníku 2017/18 je jednou z podmienok účasti v súťaži zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťažných stretnutí.

- Súťaž je organizovaná pre družstvá: U11 (ročník narodenia 2007)

U10 (ročník narodenia 2008)
U 9 (ročník narodenia 2009)

ORGANIZÁCIA STRETNUTÍ:

Presný termín (deň, miesto a čas začiatku stretnutia, farbu dresov) dohodnú zodpovední zástupcovia jednotlivých FK vždy min. 2 týždne vopred, na podnet zodpovedného zástupcu domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok až pondelok

Domáci FK zabezpečí pre družstvá súperov min. 2 šatne na prezlečenie.

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 miniihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1)

Vedie sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF. Je potrebné mať so sebou prefotené kartičky zdravotného poistenia každého jedného hráča; všetci hráči by mali byť registrovaní v príslušnom FK (minimálne 10 hráčov v každej vekovej kategórii musí byť registrovaných) Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môžu byť o 1 rok staršie) – zodpovední tréneri jednotlivých družstiev FK;

  • štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého počtu hráčov), je možný len so súhlasom trénera súperiaceho FK;

  • na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní rozhodcovia – za zabezpečenie rozhodcov - laikov (min. vek rozhodcov je 16 rokov) pre jednotlivé stretnutia (vždy po 2 stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri príslušnej vekovej kategórie domáceho FK (po vzájomnej dohode môžu pri rozhodovaní zápasov vypomôcť i rozhodcovia - laici z družstva hostí)

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Stretnutia U11

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klubúčikmi
- počet hráčov - 6+1 : 6+1
- rozmery brán - 5 x 2m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 4

Stretnutia U10, U9

- hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m
- počet hráčov - 4+1 : 4 +1
- rozmery brán: 2 x 3 m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas- 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 3

Skupina ZÁPAD - 8 družstiev:

AS Trenčín, MŠK Púchov, FC Spartak Trnava, FC Baník HN Prievidza Handlová, FC Vion Zlaté Moravce-Vráble, FK Slovan Levice, Spartak Myjava, FC Nitra.

Skupina BRATISLAVA / ZÁPAD - 8 družstiev:

ŠK Slovan, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, SDM Domino Bratislava, FKM Karlova Ves, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Skalica, FK Senica.

Skupina STRED „A“ - 8 družstiev:

Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva Zvolen, ŽP Šport Podbrezová, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, MFK Detva.

Skupina STRED „B“ - 8 družstiev:

MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Námestovo, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, Akadémia JUVENTUS Žilina, ATTACK Vrútky.

Skupina VÝCHOD „A“ - 7 družstiev:

FK Poprad, FK Spišská Nová Ves, FC VSS Košice, MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, FC Lokomotíva Košice, TJ Vyšné Opátske.

Skupina VÝCHOD „B“ - 7 družstiev:

Partizán Bardejov, MŠK Tesla Stropkov, MFK Snina, MFK Vranov, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Odeva Lipany, FK Humenné.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

- Oznamuje, že víťazom kvalifikačného stretnutia o účasť v I. DL súťažného ročníka 2017/2018 sa stalo dorastenecké družstvo (U19) FK Senica.

Berie na vedomie žiadosť AFC Nové Mesto nad Váhom ohľadom zaradenia do II. ligy mužov.

Berie na vedomie vytvorenie oficiálnej súťaže prípraviek SFZ vo vekovej kategórii U11, U10 a U9 od súťažného ročníka 2017/2018.

Oznamuje, že schválila poradie družstiev v jednotlivých súťažiach riadených komisiou tak, ako sú uzavreté v ISSF a zverejnené na FUTBALNET-e.

Oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 rozhodla o zaradení nasledovných družstiev jednotlivých FK do súťaží SFZ (po splnení náležitostí podľa SP (napr. čl. 38) a Rozpisu RS pre súťažný ročník 2017/2018):

II. liga muži

FC VSS Košice, MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín, MŠK Žilina B, ŠKF Sereď, FC Lokomotíva Košice, Partizán Bardejov, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MFK Lokomotíva Zvolen, FK NOVES Spišská Nová Ves, FK Poprad, FK Inter Bratislava, SLAVOJ Trebišov, KFC Komárno, FK Železiarne Podbrezová B.

I. liga dorastu (U19 / U17 / U16):

FC Nitra, MFK Zemplín Michalovce, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FK DAC 1904 Dunajská Streda, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, Partizán Bardejov, FK Železiarne Podbrezová, FK Senica.

I. liga žiakov (U15 / U14 / U13 / U12):

sk. Západ: FC Nitra, ŠK Slovan Bratislava, FK Senica, AS Trenčín, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava, FKM Karlova Ves, FK Slovan Levice, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, MŠK Púchov, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, SDM Domino, MFK Skalica.

sk. Stred: MŠK Žilina, MFK Ružomberok, JUPIE Podlavice Badín, FK Železiarne Podbrezová, TJ ŠK Kremnička, MŠK Námestovo, MŠK Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva Zvolen, AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, MŠK FOMAT Martin.

sk. Východ: 1. FC Tatran Prešov, FC VSS Košice, MŠK Tesla Stropkov, MFK Vranov nad Topľou, Partizán Bardejov, MFK Snina, MFK Zemplín Michalovce, FK Poprad, FK NOVES Spišská Nová Ves, FK Humenné.

Oznamuje, že na svojom zasadnutí stanovila termín žrebovania súťaže Slovnaft Cup (1. – 3. kolo) na deň 11. 7. 2017.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

- Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP :

U1077: Vladislav Slovák (MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSD U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou zozadu bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťaž. stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 25. 6.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1078: Dominik Martišiak (FK Senica, I. LSD U19), od 25. 6.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, pod-ľa čl. 37/5a DP:

U1079: Stanislav Ducár (FK Senica, I. LSD U19), od 25. 6.

U1080: Ivan Rusnák. Na základe podnetu KR SsFZ a na základe vlastných zistení, za HNS v stretnutí 24. kola I. LSŽ U15 FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa – MŠK Námestovo, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2b čl. 39/2 a čl. 11 DP. l U1081: FK Dukla Banská Bystrica. Berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U1063 v právnej veci č. k. KS/52/2016 navrhovateľa Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. proti odporcovi FK Dukla, a. s. a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a lehotu predlžuje do 21. 7. 2017. l U1082: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP. l U1083: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga: 150 €, II. liga: 100 €, Dorastenci: 30 €

- Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6. 7. od 15:00 hod. v sídle SFZ. l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí :

- 2. 7. 2017 o 19:30 Galatasaray Istanbul - Gyirmot FC Györ Prešinský, Galo, Jankovič (ihrisko Šamoríne – HP X-bionic Sphere);

- 1.7.2017 o 11:00 Spartak Trnava – FC Gyiormóth Kráľovič, Štrbo, Matulová (ihrisko Jaslovské Bohunice)

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16.7 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sedlár ukončenie PN od 26. 6., Kolofík 20. - 23. 7., Smolíková 16.7. -2.8.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu-pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15. 7.v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Kakaščík 16. - 28.7.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

- Nominačná listina delegátov SFZ pre súťažný ročník 2017/2018 (schválená na zasadnutí VV SFZ, dňa 28. 6. 2017): Benedikovič Ladislav, Benovič Arpád, Bóc Miroslav, Budáč Marcel, Čan Vladimír, Dadykin Róbert, Eperješi Marcel, Farbula Ján, Forgon Ján, Chalmovianský Eduard, Chocholouš Jozef, Jasenák Marián, Jaška Miroslav, Kiss Ervín, Korman Štefan, Košičár František, Kovalčík Jozef, Labanc Ján, Lipták Ján, Lônčík Milan, Majsniar Ján, Medovič Anton, Nagy František, Olšavský Štefan, Panák Ján, Repa Igor, Schneider Miroslav, Švarc Jaroslav, Tomášová Renáta, Vaľko Štefan, Vansa Vladimír, Vorel František, Zdechovan Dušan.

Oznamuje, že Letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční 8. 7. 2017. Miesto konania - Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra - Chrenová. Pozvaným osobám bola zaslaná pozvánka a program e-mailovou poštou. Zasadanie komisie bude dňa 7. 7. 2017 o 16.00 v Nitre. Pozvánky členom komisie boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Vorel 6. 7. – 2. 8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • oznamuje, že termín začiatku nového súťažného ročníka 1. SLF je stanovený na 15. -16. 9. 2017;

  • oznamuje družstvám s právom účasti v 1. SLF 2017/18, že v zmysle článku D/3/f RS 2016/17, v termíne do 14. 7. 2017 majú možnosť zaslať pripomienky k tomuto RS.

MATRIKA

Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): SsFZ: Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica (TJ Kysučan Ochodnica).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

I Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk. l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.