www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 16 zo dňa 14. 10. 2017

piatok, 13.10.2017
|
Posledná aktualizácia 16.10.2017 08:45

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Svojím uznesením č. 127/17 stanovil termín na zasielanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Táto cena je najvyšším futbalovým ocenením za fair play, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým kolektívom za záslužnú činnosť vo futbalovom hnutí.
Uvedenú cenu možno udeliť za:
a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom    
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play. 

Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a významom odlišuje od bežnej občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného. 
Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej desať rokov.   V prípade osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však športová činnosť navrhovaného nesmie byť kratšia ako päť rokov.
Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na webstránke SFZ:
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/4d/fd/4dfdcfab-4270-45a8-a9b2-bf92879a4bf6.pdf
Predkladatelia návrhov môžu v zmysle štatútu zasielať svoje návrhy na adresu sídla príslušného RFZ v termíne do 31. októbra 2017. 
Návrhy bude následne vyhodnocovať legislatívno-právna a etická komisia SFZ, ktorá predloží členom VV SFZ konečný zoznam kandidátov, ktorým navrhne udeliť cenu v jednotlivých kategóriách.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Považská Bystrica organizuje nasledovné Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (28.10.2017 -  9.12.2017). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.10.2017. Podrobné informácie nájdete na intermetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke www.obfzpb.sk.
Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávanie aktivity:

Školenie trénerov UEFA B licencie (17.11.2017 -  6.3.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1.11.2017. 

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (25.11.2017 - 6.2.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1.11.2017. 

Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, dňa 17.11.2017 v Banskej Bystrici, v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2017.

Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie nájdete na stránke www.ssfz.sk.

 

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Zmena termínu v zmysle SP, čl. 36/2 Skalica – Zvolen 13. 10. o 19:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – 5. kolo: Poprad – Inter   17.10. o 16:00; Liptovský Mikuláš – Zvolen  a  Borčice – Michalovce  18.10. o 14:30;  Medzev – DAC  18.10. o 15:00; Žilina – Podbrezová a Trnava – Spišská  Nová  Ves 18.10. o 17:00 ; Slovan – Nitra 18.10. o 17:30;  Skalica – Ružomberok 18.10. o 19:00 ; 

Schválila zmeny:
U19: 
11. kolo:
Podbrezová – Nitra (Valaská - zmena HP);  14. kolo: Na základe žiadosti TÚ SFZ prekladá na 1.11. o 11:00.  Doteraz podané žiadosti na zmenu stretnutí 14. kola zamieta.
U17/16: 
8. kolo:  Žilina – Slovan 15.11. o 14:00/16:15;  11. kolo: Prešov – Trnava 14.10. o 13:00/15:15 (UT Prešov)
U15/14: 
8. kolo:  Domino – Púchov 14.10. o 9:45/11:45 (Ružinov);  9 kolo: Trnava – Trenčín 22.10. o 12:00/10:00 (zmena poradia stretnutí);  Snina odohrá MS  do konca jesennej časti súťažného  ročníka na UT Snina. 
U13/12: 
13. kolo: DAC – Petržalka 18.11. o 10:00/11:30;  Snina odohrá MS do konca jesennej časti súťažného ročníka  na UT Snina.  

Na základe stanoviska KR  SFZ zamieta námietku FK Slovan Šimonovany – Partizánske, zo stretnutia 4 kola: SC  Šimonovany – Inter. 

ŠTK – ženský futbal:
Schválila zmeny:
I. liga ženy/juniorky, 6. kolo:
Prešov - Ružomberok 22.10. o 10:00/12:00 hod., 7. kolo: Bardejov – B. Bystrica 29.10. o 14:00/16:00 hod.
II. liga, sk A, 10.kolo: N. Zámky - Kopčany v pôvodnom termíne 14.10., ale o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U 276: Ján Bajza (KFC Komárno, II. liga),  vylúčenie za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 08.10.2017.
U 277: Daniel Lašík  (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD – U19),  vylúčenie za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 08.10.2017.
U 278: Denis Ballay  (FC Nitra, I. LMD – U16),   vylúčenie za HNS –  vulgárny výrok voči R podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia  podľa čl. 48/2a DP, od 09.10.2017.  
U 279: Patrik Vasiľ  (FC Nitra, I. LSŽ – U14),  vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PK podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 09.10.2017.
U 280: Ivana Haringová  (MFK Topvar Topoľčany, II. liga Ženy, skupina B), /vylúčenie za HNS - podrazenie súpera pred PÚ vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 09.10.2017.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 281: Branislav Šušolík (MŠK Žilina (B), II. liga)  od 08.10.2017 I U 282: Veronika Jančová  (ŠKF VIX Žilina, I. liga Ženy) od 08.10.2017 
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 
U 283: Ivan Múdry AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga) od 08.10.2017 
U 284: Michal Grohoľ (Partizán Bardejov, II. liga)  od 08.10.2017  
U 285: Ján Nosko  (FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga)  od 07.10.2017 I U 286:   Igor Kotora  (MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga) od 08.10.2017
U 287: Jozef Rapoš (MFK Ružomberok, I. LSD - U19)  od 08.10.2017 I U 288: Tomáš Mihálik (FC Spartak Trnava, I. LSD - U19) od 08.10.2017
U 289: FC Spartak Trnava (A)  (Fortuna liga).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U 260 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) podľa čl. 58/2a,g DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 
U 290: FK DAC 1904 Dunajská Streda (A)  (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 261 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) podľa čl. 58/1a,g DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 
U 291: FC Nitra (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal (A) – FC Nitra podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl.12/6  DP. 
U 292: FK Železiarne Podbrezová (A)  (Fortuna liga).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U 263 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia  11. kola Fortuna ligy medzi FK Železiarne Podbrezová (A) – FK Senica (A) podľa čl. 58/2a DP ukladá DS –  pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. 
U 293: MFK Zemplín Michalovce / (Slovnaft Cup).   Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Snina – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 
U 294: MFK Snina  (Slovnaft Cup)  Berie na vedomie stanovisko klubu k U 275 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Snina – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP. 
U 295: MFK Skalica.  Berie na vedomie splnenie U 248. 
U 296: NMŠK 1922 Bratislava. Na základe nesplnenia  U 170 podľa čl. 64/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá klubu splnenie U 78, do 18.10.2017

FUTSAL
U 297: Dušan Dobšovič.  Na základe U 201 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 19.10. 2017 o 16.15 hod. v sídle SFZ. 
U 298: Marcel Budáč. Na základe U 201 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 19.10. 2017 o 16.00 hod. v sídle SFZ. 
U 299: Ladislav Mikita  (tréner ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF).  Berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 252 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 14.01.2018.
U 300: Martin Dudáš. Na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom na adresu Miroslava Grausa - hráča Futsal team Levice počas stretnutia 3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky a na adresu štatutárneho orgánu klubu (prezidenta klubu Futsal Team Levice, v danom stretnutí ako bezpečnostný manažér) po stretnutí podľa čl. 71/1,3g DP, do 18.10.2017. 
U 301: Miroslav Graus.  Na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, 1.SLF žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom  na jeho adresu od hráča Martina Dudáša  - hráča MFK Ivekol Nové Zámky, počas stretnutia 3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky podľa čl. 71/1,3g DP, do 18.10.2017.
U 302: Robert Čík (vedúci družstva Futsal Team Levice, 1.SLF).  Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS menovaného (vulgárne výroky, údajný pokus o telesné napadnutie lekára klubu MFK Ivekol Nové Zámky) po stretnutí  3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 18.10.2017. 
U 303: Koloman Forró  (MFK Ivekol Nové Zámky / 1. SLF).  Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS  (vulgárne výroky, pokus o jeho telesné napadnutie zo strany vedúceho družstva Futsal Team Levice)  po stretnutí 3. kola 1.SLF medzi Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky, do 18.10.2017. 
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19. 10. od 15:00 hod. v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
17.10. o 16:00: Slovensko 15 - Švajčiarsko 15: Straka T., Borsányi, Jankovič, ihr.NTC Senec
19.10. o 11:00: Slovensko 15 - Švajčiarsko 15: Valent, Galo, Zemko, ihr. Pusté Úľany
19.10. o 11:00: Slovensko 16 - Česko 16: Papuča, Jánošík, Behančin, ihr.Ilava
Ospravedlnenia: Hancko 28.10., Halíček 28.10., Slyško 20.-22.10., Smolíková 26.-27.10., Martinkovič 21.10., Halíček 18.10., Bednár T. 12.10.-10.12. (v prac.dni), Krahulec 4.11., 11.11., Nemček 4.11.

Úsek PR:
Ospravedlnenia: Sluk 28.-29.10., Sekereš 19.-22.10., Špila 28.-29.10., 4.-5.11., Vaňo od 10.10., do prihlásenia

 

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Kovalčík  4. – 5. 11., Jasenák 4.11.,

SLOVENSKÝ FUTSAL

 Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

● Schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:
9. kolo:
 MFK Ivekol Nové Zámky– Mimel Lučenec 24.11.2017 o 19:30 hod.
●  Zaevidovala oneskorený začiatok stretnutia MIBA Banská Bystrica – ŠK Pinerola Bratislava (nedostatky pri nominácii hráčov na stretnutie)
●  Zaevidovala oneskorený začiatok stretnutia Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky (technické problémy s časomierou) 
● Upozorňujme kompetentné osoby na stretnutí, aby príprave stretnutia venovali náležitú pozornosť so začiatkom stretnutí v ÚHČ.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:
●  Komisia pre riešenie sťažností zaevidovala podnet klubu MIBA Banská Bystrica, sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú, podrobné stanovisko bolo zaslané emailom.
● Delegovanie R a D na 4. kolo 1. SLF: 
20.10.2017
19:30: Wild Boys´02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky (Chudý, Matula, Kubinec)
20:00: FC Bíli Andeli-futsal – Mimel Lučenec (Bohun, Ježík, Badura)
20:00: ŠK Pinerola Bratislava – ŠK Slovan Bratislava (Belavý, Molnár, Krchňavý)
21.10.2017
20:00: ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Kopec, Havrila, Slimák)
20:00: FK Dragons Podolie – MIBA Banská Bystrica (Fischer, Grom, Jablonický)

 

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 
Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na  www.futbalsfz.sk.    


Peter Šurin
Značky
keywords
ÚSč.16
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.