angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 2 zo dňa 8.7.2017

07. Júl 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Súťaž prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaž SFZ, so zverejnením výsledkov jednotlivých súťažných stretnutí, ale bez vedenia priebežných alebo konečných tabuliek.

Súťaž prípraviek sa v jesennej aj jarnej časti hrá dlhodobo, podľa vopred zverejneného vyžrebovania, systémom každý s každým doma - vonku. V súťažnom ročníku 2017/18 je jednou z podmienok účasti v súťaži zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťažných stretnutí. Súťaž je organizovaná pre družstvá U11 (ročník narodenia 2007), U10 (ročník narodenia 2008) a U 9 (ročník narodenia 2009).

ORGANIZÁCIA STRETNUTÍ:

Presný termín (deň, miesto a čas začiatku stretnutia, farbu dresov) dohodnú zodpovední zástupcovia jednotlivých FK vždy min. 2 týždne vopred, na podnet zodpovedného zástupcu domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok až pondelok

Domáci FK zabezpečí pre družstvá súperov min. 2 šatne na prezlečenie.

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 miniihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1)

Vedie sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF. Je potrebné mať so sebou prefotené kartičky zdravotného poistenia každého jedného hráča; všetci hráči by mali byť registrovaní v príslušnom FK (minimálne 10 hráčov v každej vekovej kategórii musí byť registrovaných) Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môžu byť o 1 rok staršie) – zodpovední tréneri jednotlivých družstiev FK;

  • štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého počtu hráčov), je možný len so súhlasom trénera súperiaceho FK;

  • na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní rozhodcovia – za zabezpečenie rozhodcov - laikov (min. vek rozhodcov je 16 rokov) pre jednotlivé stretnutia (vždy po 2 stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri príslušnej vekovej kategórie domáceho FK (po vzájomnej dohode môžu pri rozhodovaní zápasov vypomôcť i rozhodcovia - laici z družstva hostí)

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Stretnutia U11

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klubúčikmi
- počet hráčov - 6+1 : 6+1
- rozmery brán - 5 x 2m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 4

 

Stretnutia U10, U9

- hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m
- počet hráčov - 4+1 : 4 +1
- rozmery brán: 2 x 3 m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas- 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 3

Skupina ZÁPAD - 8 družstiev:

AS Trenčín, MŠK Púchov, FC Spartak Trnava, FC Baník HN Prievidza Handlová, FC Vion Zlaté Moravce-Vráble, FK Slovan Levice, Spartak Myjava, FC Nitra.

Skupina BRATISLAVA / ZÁPAD - 8 družstiev:

ŠK Slovan, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, SDM Domino Bratislava, FKM Karlova Ves, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Skalica, FK Senica.

Skupina STRED „A“ - 8 družstiev:

Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Železiarne Podbrezová, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, MFK Detva.

Skupina STRED „B“ - 8 družstiev:

MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Námestovo, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, Akadémia JUVENTUS Žilina, ATTACK Vrútky.

Skupina VÝCHOD „A“ - 7 družstiev:

FK Poprad, FK Spišská Nová Ves, FC VSS Košice, MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, FC Lokomotíva Košice, TJ Vyšné Opátske.

Skupina VÝCHOD „B“ - 7 družstiev:

Partizán Bardejov, MŠK Tesla Stropkov, MFK Snina, MFK Vranov, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Odeva Lipany, FK Humenné.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1084: Jaroslav Kostelný. Na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti v priateľskom stretnutí FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, odohraného dňa 1. 7. 2017, podľa čl. 45/1 DP, ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 45/2a DP.

U1085: Erik Daniel. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1086: Ján Blaško. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 100 €).

U1087: Ján Krivák. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1088: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.

U1089: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga: 150 €, II. liga: 100 €, Dorastenci: 30 €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13. 7. od 15:00 hod. v sídle SFZ. l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského medzinárodného stretnutia: 12. 7. o 16:00 Karviná – Zlaté Moravce-Vráble Očenáš, Vorel, Jánošík, ihrisko Terchová.

Nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2017/2018, schválené na zasadnutí VV SFZ, dňa 28. 6. 2017 v Poprade:

Rozhodcovia SFZ:

Cvengroš Peter, Čiernik Michal, Dohál Martin, Ďurčo Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Krivošík Peter, Kružliak Ivan, Leško Štefan, Libiak Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Michlian Gabriel, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Pavlík Jozef, Perašín Michal, Prešinský Ladislav, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Valášek Ján, Vlčej Peter, Vlk Mário, Weiss Roland, Ziemba Peter.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Bóllo Peter, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko Peter, Mihalík Peter, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vician Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav.

Rozhodkyne SFZ:

Baníková Annamária, Blichárová Slavomíra, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Knapíková Niccolette, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Kuzmová Barbora, Lepáčková Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Paracková Iveta, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Pečarková Adriana, Pilšáková Eva, Sedláčková Ivana, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana

Program Šanca (rozhodcovia): Greško Pavol, Kolofík Tomáš, Micheľ Kristián, Papuča Patrik, Rojček Ján, Ruc Marián, Straka Tomáš, Valent Igor.

Program Šanca (asistenti rozhodcov): Bednár Tomáš, Behančín Rastislav, Belko Ľubomír Capík Dávid, Gaži Peter, Hodoško Štefan, Karaffa Peter, Krahulec Tomáš, Krivošík Martin, Lauer Lukáš, Martinkovič Peter, Parilák Boris, Vass Simeon.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16. 7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Somoláni T. 17. - 23. 7., Marsal 19. - 26. 7. a 5. - 6. 8., Michlian 17. -27. 7., Chládek 18. - 28. 7., Vlk 4. - 15. 8. a 19. - 20. 8., Štrbo 17. - 20. 7., Smolíková 16. 7. - 2. 8., Galo 29. 7.

Úsek PR SFZ – Nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2017/2018, schválené na zasadnutí VV SFZ, dňa 28. 6. 2017 v Poprade:

Pozorovatelia rozhodcov SFZ:

Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mriglot Peter, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15. 7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Slebodník 5. - 20. 8., Samotný 19. - 31. 7., Špila 22. 7. - 6. 8., Fašung 17. - 30. 7.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Žiada RFZ a ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom nahlásili príslušnosť delegátov k RFZ a ObFZ. Zmeny je potrebné nahlásiť matrikárovi delegátov p. Tatiane Polatsekovej na adresu: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk do 31. 7. 2017. I Ospravedlnenia: Chocholouš 10. – 21. 7., Jaška 22 . – 31.7.

MATRIKA

Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): SsFZ: JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka (JUPIE Podlavice Badín). ZsFZ: FK Spartak Bánovce nad Bebravou (FC Horses).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že novelizovaný Súťažný poriadok, schválený VV SFZ dňa 28. 6. 2017, je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk. l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.