angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 3 zo dňa 15.7.2017

14. Júl 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že dňa 5. 8. 2017 v Snine, v spolupráci s TMK VsFZ, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov mládeže. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 1. 8. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 7. 8. 2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ - SR21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 4. 8. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 8. 2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke www.trenerportal.sk.

Súťaž prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaž SFZ, so zverejnením výsledkov jednotlivých súťažných stretnutí, ale bez vedenia priebežných alebo konečných tabuliek.

Súťaž prípraviek sa v jesennej aj jarnej časti hrá dlhodobo, podľa vopred zverejneného vyžrebovania, systémom každý s každým doma - vonku. V súťažnom ročníku 2017/18 je jednou z podmienok účasti v súťaži zabezpečenie svojich klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťažných stretnutí. Súťaž je organizovaná pre družstvá U11 (ročník narodenia 2007), U10 (ročník narodenia 2008) a U 9 (ročník narodenia 2009).

ORGANIZÁCIA STRETNUTÍ:

Presný termín (deň, miesto a čas začiatku stretnutia, farbu dresov) dohodnú zodpovední zástupcovia jednotlivých FK vždy min. 2 týždne vopred, na podnet zodpovedného zástupcu domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok až pondelok

Domáci FK zabezpečí pre družstvá súperov min. 2 šatne na prezlečenie.

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 miniihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1)

Vedie sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF. Je potrebné mať so sebou prefotené kartičky zdravotného poistenia každého jedného hráča; všetci hráči by mali byť registrovaní v príslušnom FK (minimálne 10 hráčov v každej vekovej kategórii musí byť registrovaných) Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môžu byť o 1 rok staršie) – zodpovední tréneri jednotlivých družstiev FK;

  • štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého počtu hráčov), je možný len so súhlasom trénera súperiaceho FK;

  • na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní rozhodcovia – za zabezpečenie rozhodcov - laikov (min. vek rozhodcov je 16 rokov) pre jednotlivé stretnutia (vždy po 2 stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri príslušnej vekovej kategórie domáceho FK (po vzájomnej dohode môžu pri rozhodovaní zápasov vypomôcť i rozhodcovia - laici z družstva hostí)

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Stretnutia U11

- hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy s rozmermi minimálne 60 x 40m a maximálne 68 x 45m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klubúčikmi
- počet hráčov - 6+1 : 6+1
- rozmery brán - 5 x 2m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 4

 

Stretnutia U10, U9

- hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy s rozmermi min. 35 x 20m, maximálne 40 x 25m
- počet hráčov - 4+1 : 4 +1
- rozmery brán: 2 x 3 m
- striedanie ľubovoľným – hokejovým spôsobom
- hrací čas- 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
- lopta veľkosť č. 3

Skupina ZÁPAD - 8 družstiev:

AS Trenčín, MŠK Púchov, FC Spartak Trnava, FC Baník HN Prievidza Handlová, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, FK Slovan Levice, Spartak Myjava, FC Nitra.

Skupina BRATISLAVA / ZÁPAD - 8 družstiev:

ŠK Slovan, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, SDM Domino Bratislava, FKM Karlova Ves, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Skalica, FK Senica.

Skupina STRED „A“ - 8 družstiev:

Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Železiarne Podbrezová, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, MFK Detva.

Skupina STRED „B“ - 8 družstiev:

MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Námestovo, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, Akadémia JUVENTUS Žilina, ATTACK Vrútky.

Skupina VÝCHOD „A“ - 7 družstiev:

FK Poprad, FK Spišská Nová Ves, FC VSS Košice, MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, FC Lokomotíva Košice, TJ Vyšné Opátske.

Skupina VÝCHOD „B“ - 7 družstiev:

Partizán Bardejov, MŠK Tesla Stropkov, MFK Snina, MFK Vranov, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Odeva Lipany, FK Humenné.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Odpoveď na list AFK Nové Mesto nad Váhom: ŠTK, s odvolaním sa na SP, čl. 87, Vaše odvolanie neprerokovala. V zmysle tohto článku Vás nepokladá za FK, ktorého sa Vami napádané rozhodnutie ŠTK týka. FK, ktorého by sa rozhodnutie prípadne týkalo, je v zmysle SP družstvo FC Spartak Trnava B, ktoré prehralo kvalifikáciu s FK Poprad.

Odstupuje na riešenie DK SFZ, s návrhom pokuty 100 €, futbalové kluby II. ligy KFC Komárno, FK Poprad a FC VSS Košice, za oneskorené prihlásenie sa do Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jesennej časti jednotlivých súťaží žiačok. Žiadosť je nutné podať výhradne cez ISSF a riadi sa SP, čl. 31.

Oznamuje, že uzávierka prihlášok do SlP žien je 13. 8. 2017 do 24:00 hod.

Oznamuje, že začiatok súťaží I. ligy žien a junioriek je naplánovaný na 26. 8. 2017.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1090: Marek Bobček (MFK Ružomberok, I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).

U1091: Jakub Kudlička (MFK Ružomberok, I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).

U1092: Eric Javier Davis Grajales (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1093: Oznamuje, že v prípade prerušenia disciplinárnej sankcie, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.

U1094: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga: 150 €, II. liga: 100 €, Dorastenci: 30 €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20. 7. od 15:00 hod. v sídle SFZ. l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Perát 25. 7. - 4. 8., Valent 22. - 23. 7., Krahulec 5. - 6. 8., 1. - 3. 9., Krivošík M. 22. - 24. 7., Vician 21. - 29. 7., Parilák 23. - 30. 7., 19. - 20. 8., Straka 19. - 28. 7., Vlčej 25. 8. - 3. 9., Roszbeck 1. - 3. 8. a 7. - 9. 8., Žákech 24. - 28. 7., Chmura 24. 7. - 3. 8.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Pastorek 21. - 31. 7., Špivák 23. - 28. 7., Hracho 15. -22. 7., Brendza 29. 7. - 7. 8., Bacsa 2. - 11. 8., Zábranský 28. - 30. 7.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Žiada RFZ a ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom nahlásili príslušnosť delegátov k RFZ a ObFZ. Zmeny je potrebné nahlásiť matrikárovi delegátov p. Tatiane Polatsekovej na adresu: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk do 31. 7. 2017. I Ospravedlnenia: Chalmovianský 28. 7. – 6. 8., Vansa 19. – 26. 7.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • oznamuje vyúčtovanie finančnej zábezpeky klubov ku koncu súťažnej sezóny 2016/2017 nasledovne (+ preplatok, - nedoplatok):

Slovmatic FOFO Bratislava

- 226,49

Across Pinerola Bratislava

- 605,08

ŠK Makroteam Žilina

+96,16

Futsal Team Levice

- 29,23

FTVŠ UK Bratislava

+175,36

MFK Tupperware Nové Zámky

+200,36

FK Podolie

+500

MFsK Nitra

- 304,03

MIBA Banská Bystrica

+225,74

Wild Boys Bratislava

+260,36

Futsal Klub Lučenec

+500

Grizzly Slovakia Košice

- 304,35

FC Spartak Trnava futsal

- 214,03

KPP Baraberi Bratislava

- 199,03

  • žiada kluby, u ktorých je vyčíslený preplatok, o uvedenie bankových účtov (e-mailom na exekutiva@futsalslovakia.sk), na ktorý bude tento preplatok bezodkladne poukázaný.

  • stanovuje termín pre vysporiadanie nedoplatkov klubov do 31. 7. 2017; bankový účet SF pre realizáciu úhrady: SK80 1100 0000 0026 2576 2389.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že novelizovaný Súťažný poriadok, schválený VV SFZ dňa 28. 6. 2017, je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk. l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.