angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 36 zo dňa 25.3.2017

24. Marec 2017

Výkonný výbor SFZ

Na svojom zasadnutí dňa 14.3.2017 odporučil delegátom konferencie SFZ dňa 31.3.2017 v Senci schváliť nasledovný program:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing spol. s.r.o. na rok 2017

 8. Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 354/2016 Z.z.

 9. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 10. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 11. Diskusia

 12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Odporučil delegátom konferencie nasledovné zloženie pracovných komisií:

Mandátová komisia: Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Michal Mertinyák (ÚLK), Milan Vojtek (SFZ)

Návrhová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Ján Panák (ZsFZ), František Vorel (SsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Peter Dedík (SFZ)

Volebná komisia SFZ

Vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu (čl. 48, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ). Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ, v zmysle ktorého sa doplňujúce voľby podľa článku 42, ods. 3 písm. a) až e) uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie - 31. marca 2017 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane).

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Licenčná komisia

Oznamuje, že licenčná dokumentácia klubov, zaslaná k 15.3.2017, bola po preverení kompletnosti odovzdaná odborníkom pre licenčné kritériá na preverovanie. Klubom, ktorých dokumentácia nebola kompletná, bola elektronickou poštou zaslaná požiadavka na jej doplnenie do 7.4.2017. Súčasne je dňa 3.4. je potrebné zaslať dokumentáciu k záväzkom po splatnosti, podľa článkov 58 – 60 licenčnej smernice.

Úsek mládeže a rozvoja SFZ

Upozorňuje všetky futbalové kluby s licenciou mládeže SFZ ÚTM a Grassroots na povinnosť natáčania všetkých domácich súťažných stretnutí I. LSD U19, I. LSD U17 a I. LSŽ U15. Povinnosť natáčať domáce súťažné stretnutia I. LSŽ U15 platí pre celú jarnú časť súťažného ročníka 2016/17. Obrazový záznam je FK povinný zaslať na Úsek mládeže a rozvoja SFZ do 48 hodín po ukončení stretnutia na DVD. Požiadavky na kvalitu obrazového záznamu sú definované v Rozpise republikových súťaží 2016/17 v článku “Súťaže mládeže”.

V prípade nedodania obrazových záznamov na ÚMaR SFZ, prípadne nevyhotovenia záznamu, to bude považované za porušenie podmienok licenčného systému mládeže SFZ a následne môže nasledovať finančný postih v podobe pozastavenia, prípadne krátenia finančných prostriedkov pridelených futbalovým klubom z prostriedkov na prípravu a rozvoj športovo – talentovanej mládeže. Zároveň žiada všetky FK s licenciou mládeže SFZ ÚTM a Grassroots o spätné dodanie DVD zo všetkých súťažných stretnutí I. LSD U19, I. LSD U17 a I. LSŽ U15 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2016/17 v prípade, ak tak ešte neurobili.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
15. kolo: Trnava – Bardejov, hralo sa 18.3. (UT Lokomotíva Trnava – zmena HP)
16. kolo: D. Streda – Michalovce (UT D. Streda – zmena HP), Prešov - Senica (UT 1. FC Tatran PO – zmena HP)

U17/16
16. kolo: Senica - Prešov (UT Senica – zmena HP)
19. kolo: Nitra - Michalovce 13.4. o 14:00/16:15, Trenčín - B. Bystrica 12.4. o 16:00/18:15
21. kolo: Slovan - Trnava (podanie zamietnuté)
24. kolo: Košice - Nitra 27.5. o 14:00/16:15

U15/14
14. kolo:
Prešov – Michalovce 19.3. (UT 1. FC Tatran PO – zmena HP)
15. kolo: Inter – Petržalka (ihrisko Drieňová – zmena HP), D. Streda – Púchov (UT D. Streda – zmena HP), Senica – Z. Moravce-Vráble 26.3. o 10:00/12:00; 16. kolo: Ružomberok – JUPIE 1.4. o 16:00/18:00
20. kolo: Trnava – Karlova Ves 30.5. o 14:00/16:00
22. kolo: Slovan – Karlova Ves 11.5. o 14:30/16:30

U13/12
16. kolo:
Trenčín – Trnava 30.3. o 14:00/15:30
18. kolo: Inter – Z. Moravce-Vráble 13.4. o 10:00/11:30, Karlova Ves – Púchov 13.4. o 11:00/12:30, Senica – Trnava 13.4. o 10:00/11:30, R. Sobota – Žilina 12.4. o 14:00/15:30
20. kolo: Karlova Ves – Levice 27.4. o 15:00/16:30

Kontumuje stretnutie 15. kola I. LMD U17 MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech MFK Ružomberok (podľa SP, čl. 52, bod m) a čl. 82, odsek 1, bod f). V zmysle znenia SP, čl. 82, odsek 2, odstupuje ŠK Slovan Bratislava na riešenie DK SFZ.

Informuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.3. od 12:00 v Bratislave.


ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jarnej časti jednotlivých súťaží žiačok, žiadosť je nutné podať výhradne cez ISSF. Pre súťaž žiačok BFZ v termíne do 1.4.2017, VsFZ do 2.4.2017 a SsFZ 13.4.2017.

Žiada kluby o kontrolu termínov majstrovských a pohárových stretnutí uverejnených na http://sfz.futbalnet.sk.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
12. kolo:
B. Bystrica - Myjava 16.4. o 12:00 a 14:00 (UT Štiavničky)

II. LIGA ženy, skupina B
10. kolo:
Oravský Podzámok – L. Mikuláš 25.3. o 11:00
13. kolo: Trenčín – Bánovce 14.4. o 19:00
15. kolo: Vrakuňa – D. Lužná 13.4. o 17:00
17. kolo: L. Mikuláš – Trenčín 8.4. 11:00

Zamieta podanie na zmenu termínu stretnutí 18. kola I. ligy žien a junioriek Michalovce – Myjava.

Súhlasí s odložením majstrovského stretnutia 12. kola II. ligy žien, sk. A FK Dúbravka – D. Lužná.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U644: Matej Strapák (FC Spartak Trnava B, II. liga), vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera štupľami do oblasti brucha v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 20.3.

U645: Adam Laurinec (AS Trenčín, I. LMD U16), vylúčený za HNS - udretie rukou do tváre súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 19.3.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U646: Dominik Vajda (FK Senica, I. LMD U17)
U647: Tomáš Horváth (FC VSS Košice, I. LSŽ U15), obaja od 19.3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U648: Martin Boszorád (FC ViOn Z. Moravce–Vráble, Fortuna liga), od 19.3.
U649: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, II. liga)
U650: Tomáš Mikinič (ŠKF Sereď, II. liga), obaja od 20.3.
U651: Frederik Svistun (FC VSS Košice, I. LSD U19)
U652: Jiří Hejda (Partizán Bardejov, I. LMD U16), obaja od 19.3.

U653: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U627 a opatrenia, ktoré klub vykonal voči piatim identifikovaným páchateľom priestupkov (bloková pokuta a predbežný zákaz vstupu na štadión na 6 mesiacov), bez prijatia DS.

U654: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov (vulgárne a hanlivé pokriky) počas stretnutia 23. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U655: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U629 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 23. kola Fortuna ligy FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U656: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 24. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.3.

U657: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 24. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.3.

U658: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 24. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Z. Moravce – Vráble, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.3.

U659: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred a počas stretnutia 21. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.3. Zároveň žiada o zaslanie grafického náčrtu rozdelenia sektorov z organizačného a návštevného poriadku štadióna.

U660: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 21. kola II. ligy ŠK Slovan Bratislava B – ŠKF Sereď.

U661: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 17. kola II. ligy FK Poprad – FC Lokomotíva Košice.

U662: FC Nitra (II. liga).Berie na vedomie podnet nazvaný ako „Návrh na pokračovanie disciplinárneho konania voči sprostredkovateľovi Didierovi Kanku“ a rozhodne po prešetrení veci.

U663: Na základe podnetu KR SFZ, žiada odbornú komisiu ŠTK SFZ o písomné stanovisko k údajnému neoprávnenému štartu hráča Samuela Bojnáka (ŠK Slovan Bratislava) v stretnutí 15. kola I. LMD U17 MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava.

U664: Jozef Kostelník. Berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku trestu a žiadosť zamieta.

U665: Blažej Vaščák Berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku trestu a žiadosť zamieta.

U666: Lukáš Urminský. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a stanoviska KR SFZ, za HNS (kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) v stretnutí 21. kola II. ligy FC Spartak Trnava B - FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.3.2017.


FUTSAL

U667: FC Spartak Trnava (1. SLF – baráž). Berie na vedomie stanovisko klubu k stretnutiu 2. kola baráže o postup do 1. SLF FC Spartak Trnava - Futsal Klub Lučenec, bez prijatia DS.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.3.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5.4. o 12:00 hod. v Banskej Bystrici. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 1.5. o 10:00 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia:
28.3. o 17:20 Slovensko 21 – Srbsko 21 (Ando-Szabó/HUN, Somoláni T., Pozor, Smolák, ihr. NTC Senec, TV Dajto)

Ospravedlnenia: Šuniar 24. - 25.3., Martinkovič 9.4., Bednár T. 14. - 17.4., Drobec od 19.3. PN, do prihlásenia, Balko od 21.3. PN, do prihlásenia, Perašín 14. - 17.4., Vass 7.-15.4.

Úsek DZ-PR SFZ – ospravedlnenia: Bacsa 15. - 16.4., 29. - 30.4.

Komisia delegátov SFZ

Ospravedlnenia: Kiss 13. – 19.4., Budáč 15. – 17.4., Lônčík 29. – 30.4.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • zaevidovala žiadosť Futsal Klub Lučenec na zmenu termínu stretnutia 5. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18 a žiadosť z dôvodu, že ešte nie je známa konečná nominácia „A“ družstva reprezentácie na kvalifikačný turnaj EURO 2018, zamieta;

 • upozorňuje družstvá Slov-matic FOFO Bratislava, Futsal Team Levice, FTVŠ UK Bratislava a MIBA Banská Bystrica na nedodržanie termínu splatnosti poplatku za činnosť klubu za február 2107 (družstvu sa v zmysle článku C/4/c RS 2016/2017 automaticky zastavuje súťažná činnosť, ktorá je opätovne uvoľnená dňom pripísania dlžnej sumy na účet SF).

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie na 3. stretnutie štvrťfinále play-off 1. SLF: 31.3. o 20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava – Futsal Team Levice (Ježík, Šlapka, Badura); delegovanie na ďalšie prípadné 3. stretnutia štvrťfinále play-off 1. SLF bude zaslané delegovaným osobám mailom;

 • delegovanie na 4. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18: 31.3. o 19:30 v MŠH Trnava: FC Spartak Trnava Futsal - KPP Barabéri Bratislava (Wojčík, Kopec, Budáč), v ŠH Aréna LC: Futsal Klub Lučenec - MFsK Nitra (Belavý, Havrila, Hrmo) o 20:00 h. v Multi hale KE (bývalá hádzanárska hala): Grizzly Košice - MIBA Banská Bystrica (Budáč P. st., Polomský, Slimák);

 • zmena delegovania na 2. stretnutie štvrťfinále play-off 1. SLF: FK Dragons Podolie - Across Pinerola Bratislava (Šlapka za Szkokana);

 • zmena delegovania na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18: Futsal Klub Lučenec - Grizzly Košice (Budáč P. st. za Budáč P. ml.).

Matrika

Zaevidovaná profesionálna zmluva: Marek Rigo (ŠK Slovan Bratislava futbal)

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.