angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 5 zo dňa 29. 7. 2017

28. Júl 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňujeme všetkých trénerov, že podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2. e) trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.
Oznamuje trénerom, že dňa 05.08.2017 v Snine, v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 6 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov mládeže. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 01.08.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Oznamuje trénerom, že dňa 07.08.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ - SR U21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín a je prístupný pre trénerov UEFA Pro, UEFA A licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 04.08.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017 v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.08.2017. Podrobné informácie a elektronickú prihlášku nájdete na stránke www.trenerportal.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje odhlásenie FC VSS Košice z II. ligy mužov, preto stretnutie 1.kola VSS Košice – FK Železiarne Podbrezová „B“ sa neodohrá, ako ani ďalšie stretnutia. I Schvaľuje odohrať v zmysle SP čl.35/5: stretnutie 1.kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – SLAVOJ Trebišov 30.7.2017 o 17:00 hod. I Schvaľuje odohrať stretnutie 3.kola II. Ligy FC Lokomotíva Košice – FK Inter Bratislava 12.8.2017 o 17:00 hod. I Schvaľuje odohrať v zmysle SP čl.35/5: stretnutie 5.kola II. ligy Partizán Bardejov – SLAVOJ Trebišov 27.8.2017 o 17:00 hod. I Odstupuje na DK SFZ FC VSS Košice za odhlásenie mužstva zo súťaže II. ligy mužov po zaevidovaní prihlášky a po vyžrebovaní (SP čl.12/3)

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmenila termín 3.kola Slovnaft cupu, ktoré sa odohrá v termíne 12.-13.9.2017. V pôvodnom termíne 5.-6.9.2017sa hrá Regions cup v Tatranskej Lomnici. Regióny majú v tomto týždni asociačný termín. I Všetky v termíne podané žiadosti na zmenu termínu stretnutia, zmenu HP alebo UHČ budú zapracované do vyžrebovania v ISSF. Nebudú zverejnené v US. Ďalšie zmeny už budú zverejňované v US.

ŠTK – ženský futbal
Oznamuje,
že uzávierka prihlášok do SlP žien je do 13.8.2017 do 24:00 hod. 1.kolo je naplánované na 9.9.2017 a 2.kolo na 16.9.2017

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U 1: Jakub Olajoš, (ŠKO Veľká Ida, Slovnaft Cup), Vylúčenie za HNS – násilné vrazenie rukami do súpera podľa čl. 49/1a DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 23.07.2017.DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Košicko-gemerská dospelí VsFZ podľa čl. 37/9 DP.
U 2: Gabriel Lukács, (ŠKO Veľká Ida, Slovnaft Cup), Vylúčenie za HNS – úmyselné šliapnutie na chrbát súpera v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP - DS – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Košicko-gemerská dospelí VsFZ podľa čl. 37/9 DP.
U 3: Daniel Petruška, (TJ Družstevník Župčany, Slovnaft Cup), Vylúčenie za HNS – vulgárny výrok voči R podľa čl. 48/1c DP – DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Šarišská dospelí VsFZ podľa čl. 37/9 DP.
U 4: Juraj Jánošík, (FK Terchová, Slovnaft Cup), Vylúčenie za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia podľa čl. 45/2a DP, od 24.07.2017.
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 5: Michal Dubecký (OŠFK Šarišské Michaľany, Slovnaft Cup) od 23.07.
U 6: Peter Koporec (TJ Záhoran Jakubov, Slovnaft Cup) od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Bratislava (S4BA) podľa čl. 37/9 DP.
U 7: Juraj Chupáč (TJ Tatran Krásno nad Kysucou, Slovnaft Cup) od 23.07.
U 8: Marek Fridrich ("TJD Príbelce", Slovnaft Cup) od 23.07.2017.DS si vykoná v najbližšom stretnutí V.liga skupina D podľa čl. 37/9 DP.
U 9: Jozef Blahuta (TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská, Slovnaft Cup) od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutíV.liga skupina A podľa čl. 37/9 DP.
U 10: Ľubomír Horváth (ŠK Dynamo Diviaky, Slovnaft Cup) od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutíIV.liga SEVER podľa čl. 37/9 DP.
U 11: Dominik Čavolský (ŠK Dynamo Diviaky, Slovnaft Cup) od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutíIV.liga SEVER podľa čl. 37/9 DP.
U 12: Matúš Mészner (FK Krásnohorské Podhradie (A), Slovnaft Cup) od 23.07.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutíI V.liga Juh dospelí VsFZ podľa čl. 37/9 DP.
U13: Vladislav Slovák, Na základe žiadosti klubu MFK Lokomotíva Zvolen oznamuje, že menovaný si uloženú disciplinárnu sankciu U 1077 vykoná podľa čl. 17/12 DP v súťaži, v ktorej je oprávnený štartovať.
U 14: 1. FC TATRAN Prešov (A) (Fortuna liga), Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi 1. FC TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3,a,b,d DP, do 02.08.
U 15: Miroslav Jantek (1. FC TATRAN Prešov (A) / Fortuna liga), Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R, AR1) počas a po stretnutí 1. kola Fortuna ligy medzi 1. FC TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3,a,b,d DP, do 02.08.
U 16: FC Nitra (Fortuna liga), Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – MŠK Žilina (A) podľa čl. 71/1,3,a,b,d DP, do 02.08.
U 17: Martin Trančík, Berie na vedomie odvolanie voči U 1027 (došlo dňa 20.07.2017) a rozhodla, že odvolaniu voči U 1027 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 18: Matej Vargic, Oznamuje, že menovaný si zvyšok disciplinárnej sankcie uloženej U 939 vo výmere 5 týždňov vykoná podľa čl. 17/12 DP v súťaži, v ktorej je oprávnený štartovať.
U 19: ŠKO Veľká Ida (Slovnaft Cup), Na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí pred zahájením kopov zo značky pokutového kopu 1. kola Slovnaft Cup-u medzi ŠKO Veľká Ida – FK Kechnec podľa čl. 71/1,3,a,b,d DP, do 02.08.2017.
U 20: TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, Na základe podnetu ŠK Javorník Makov žiada klub o písomné stanovisko k údajnému neoprávnenému štartu hráča – Jakub Kazík v stretnutí 1. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – ŠK Javorník Makov, do 02.08.2017.
U 21: Erik Streňo (1. FC TATRAN Prešov (A), Fortuna liga), Na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že berie podnet na začatie disciplinárneho konania na vedomie bez prijatia ďalších opatrenípodľa čl. 71/5b DP.
U 22: 1. FC TATRAN Prešov (A) (Fortuna liga), Berie na vedomie podnet klubu k udeleniu 2. ŽK hráčovi – Erik Streňo, v stretnutí 1. kola Fortuna ligy medzi 1. FC TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal a oznamuje, že v predmetnej veci rozhodla tak ako je uvedené v U 21.
U 23: Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Jozefa Kostelníka voči rozhodnutiu DK SFZ (U 899) zo dňa 18.07.2017 vedenom pod sp. zn. OK/6/2017 a zvyšok disciplinárnej sankcie uloženej U 899 vo výmere 5 týždňov si vykoná od 29.07. 2017 do 02.09.2017 vrátane.
U 24: Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Ľubomíra Korijkova, v zast. JUDr. Peter Majerník voči rozhodnutiu DK SFZ (U 828) zo dňa 18.07.2017 vedenom pod sp. zn. OK/6/2017.
U 25: TJ Družstevník Veľká Hradná, Na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
U 26: FC 34 L. MikulášPalúdzka, Na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
U 27: FK Gemerská Hôrka, Na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3. 8. od 15:00 hod. v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského medzinárodného stretnutia:
26.7. o 18:00: Trabzonspor (TUR)-MŠK Žilina: Pavlík, Somoláni T., Ferenc, ihr.X-BIONIC Šamorín

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí žien U19:
3.8. o 10:00 Slovensko-Turecko: Pavlíková, Matejová, Krčová, ihr.Dun.Lužná
5.8. o 10:00 Slovensko-Turecko: Ruc, Lauer, Martinkovič, ihr.Dun.Lužná
Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 15.8. v Banskej Bystrici
Oznamuje termín
tréningového kempu rozhodcov TOP skupiny: 31.8.-3.9. v Tatranskej Lomnici
Oznamuje termín tréningového kempu asistentov rozhodcov TOP skupiny: 5.-8.10. v Tatranskej Lomnici
Ospravedlnenia: Sluk 28.-29.7., Jenčura 8.-11.8., 1.- 5.9., Šuniar 18.-20.8., Micheľ 29.7.- 4.8., 10.-17.9., Pavlík 19.8., Weiss E. 16.-23.8., Kráľovič 5.-13.8., Kováč 8.8., Špaček od 24.7. PN, do prihlásenia, Karaffa 12.8-13.8.,
Úsek PR SFZ:
Ospravedlnenia: Brendza 8.-18.8., Kubáni 19.-20.8., Slebodník zrušenie termínu 5.-20.8., Slebodník 5.-8.8., Cuninka 7.-11.8., Likavský 12.8.

 

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Zasadnutie KD SFZ sa uskutoční dňa 11.8. od 16:00 v Sport & Training Centre v Púchove. Náhradný letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 12.8. od 8:00 v Sport & Training Centre , Svätoplukova 1463 v Púchove. Pozvaným osobám bude program a pozvánka zaslaná mailovou poštou. Žiada RFZ a ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom nahlásili príslušnosť delegátov k RFZ a ObFZ. Zmeny je potrebné nahlásiť matrikárovi delegátov p. Tatiane Polatsekovej na adresu: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk do 31. 7. 2017.
Ospravedlnenia: Budáč 19. – 20.8., Čan 13. – 21.8., Jaška 1. – 5.9. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:
oznamuje, že nový Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2017/2018 je k dispozícii na stránke: www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovenský-futsal/súťažný-ročník-2017-2018/

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že novelizovaný Súťažný poriadok, schválený VV SFZ dňa 28. 6. 2017, je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky).
Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.