angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 40 zo dňa 22.4.2017

21. Apríl 2017

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v termíne 29.4. - 3.6.2017 v spolupráci s ObFZ P. Bystrica organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Kontakt na bližšie informácie: Ján Bukový, MT: 0904 605 855, e-mail: sekretar@obfzpb.sk;

Oznamuje trénerom, že dňa 24.6.2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Úsek mládeže a rozvoja

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Nitra, FC Spartak Trnava, FK DAC 1904 D. Streda, FK Senica, FO ŽP Šport Podbrezová, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, MŠK Žilina, Partizán Bardejov, ŠK Slovan Bratislava. Podmienečné udelenie licencie ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži po ukončení súťažného ročníka 2016/17.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, FK Inter Bratislava, FK Poprad, FK Spiš. Nová Ves, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Skalica, s prihliadnutím na športové kritérium – umiestnenie v súťaži (víťaz príslušnej skupiny II. LSD, v prípadných kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II. LSD, pričom družstvo mladšieho dorastu musí byť umiestnené do 5. miesta v príslušnej skupine II. LMD a mužstvo seniorov v II. lige, prípadne postupujúci do II. ligy).

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FC VSS Košice, FK Dukla B. Bystrica, prihliadnutím na športové kritérium a s konečným termínom do 30.4.2017 na odstránenie nedostatkov (finančné kritériá) a zároveň s prihliadnutím k skutočnosti o plnení finančných kritérií a ich podrobnejšej kontrole počas platnosti licencie, vzhľadom k opakujúcim sa nedostatkom v tejto oblasti v priebehu predchádzajúcich licenčných konaní mládeže SFZ.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne neudeliť licenciu ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): JUPIE Podlavice Badín, Spartak Myjava, z dôvodu odstúpenia z licenčného konania mládeže pre získanie licencie ÚTM – FA a z dôvodu nesplnenia jednej zo základných podmienok pre získanie tejto licencie – účinkovanie družstva seniorov v prvých dvoch najvyšších seniorských súťažiach.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FC Baník HN Prievidza & Handlová, FC Petržalka Akadémia, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, FK Inter Bratislava, FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, FK Poprad, FK Slovan Levice, FK Spiš. Nová Ves, FKM Karlova Ves, Jupie Podlavice – Badín, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Snina, MFK Vranov nad Topľou, MŠK Námestovo, MŠK Púchov, MŠK R. Sobota, MŠK Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov, Spartak Myjava. Podmienečné udelenie licencie Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži po ukončení súťažného ročníka 2016/17.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18 tomuto futbalovému klubu: Juventus Žilina, s prihliadnutím k skutočnosti o plnení infraštruktúrnych kritérií, personálneho obsadenia (štruktúra podľa požiadaviek SFZ, trénerské licencie bez výnimiek) a najmä počtoch detí v kategóriách U13 a mladších a ich podrobnejšej kontrole počas platnosti licencie. Podmienečné udelenie licencie Grassroots – ÚTM na súťažný ročník 2017/18 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži po ukončení súťažného ročníka 2016/17.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne udeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FK Humenné, MFK Skalica, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, SDM Domino Bratislava, ŠK Novohrad Lučenec, s prihliadnutím na športové kritérium – umiestnenie v súťaži (víťaz príslušnej skupiny II. LSŽ a v prípadných kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II. LSŽ v príslušnom regióne).

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol podmienečne neudeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník 2017/18 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FC Lokomotíva Košice, FK Rača, z dôvodu odstúpenia z licenčného konania mládeže pre získanie licencie Grassroots – ÚTM.

Oznamuje, že o novej licencii “Čakateľov” budú FK informované prostredníctvom Úradnej správy SFZ v neskoršom termíne.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
20.kolo:
D. Streda – Podbrezová 29.4. (UT DAC Academy - zmena HP)

U17/16
20.kolo:
Podbrezová – Prešov 22.4. (UT Podbrezová - Skalica - zmena HP)
24. kolo: Žilina – Senica 17.5. o 14:00/16:15

U15/14
1. kolo
NČ: B. Bystrica – R. Sobota 21.4. o 14:00/16:00, Prešov - Podbrezová (UT Prešov – zmena HP), Košice – Ružomberok (FK Barca – zmena HP), Bardejov – Michalove 23.4. o 10:00/12:00, Sp. Nová Ves – Poprad 23.4. o 10:00/12:00, Žilina – Vranov 10.5. o 14:00/16:00
2. kolo NČ: Ružomberok – Prešov 26.4. o 12:00/14:00, Stropkov - Žilina 27.4. o 14:00/16:00, R. Sobota – Juventus Žilina 26.4. o 12:00/14:00, Michalovce – Sp. Nová Ves 10.5. o 15:00/17:00
3. kolo NČ: JUPIE – Prešov 10.5. o 14:00/16:00
4. kolo NČ: Pohronie – R. Sobota 10.5. o 14:00/16:00, B. Bystrica – Juventus Žilina 14.5. o 10:00/12:00, Bardejov – Sp. Nová Ves 14.5. o 10:00/12:00
19. kolo: D. Streda - Trnava 17.5. o 15:00/17:00, Inter – Z. Moravce-Vráble (UT Stupava – zmena HP)
5. kolo NČ: R. Sobota – Námestovo 21.5. o 10:00/12:00
6. kolo NČ: R. Sobota – B. Bystrica 28.5. o 10:00/12:00
19. kolo: Nitra - Trenčín 25.5. o 14:00/16:00
20. kolo: Slovan – Nitra 31.5. o 14:30/16:30
8. kolo NČ: R. Sobota – Zvolen 11.6. o 10:00/12:00

U13/12
1. kolo NČ:
Juventus Žilina – B. Bystrica 23.4. o 14:00/15:30 (HP - UT Strážov), Námestovo - JUPIE 1.5. o 10:00/11:30, Snina – Bardejov 23.5. o 15:30/17:00
2. kolo NČ: Ružomberok – Zvolen 30.4. o 10:00/12:00, Sp. Nová Ves – Trebišov 30.4. o 10:00/11:30, Žilina – Juventus Žilina 4.5. o 15:00/16:30
20. kolo: Nitra – Trenčín 10.5. o 10:00/11:30, Inter - Petržalka 10.5. o 16:30/18:00

Žiada FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach U15/U14/U13/U12 (skupiny Stred a Východ), aby si skontrolovali aktuálne vyžrebovanie svojich stretnutí v nadstavbových častiach súťaží. V prípade potreby zmeny (opravy) oznámte túto skutočnosť formou podania na ŠTK SFZ v ISSF, priamo cez detail daného stretnutia (v termíne do 28.4.2017 bezplatne).

Informuje, že v súvislosti so štartom hráčov v súťažných stretnutiach platí v prvom rade znenie Súťažného poriadku, článok 50 bod 3 v znení: „Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské súťaže podľa čl. 28 ods. 1 písm. c) až e) a čl. 30 ods. 1 písm. c) a d) hrané turnajovým spôsobom a súťaže podľa čl. 32 a 33 ustanoviť najvyšší počet stretnutí odohraných hráčom v jeden deň inak.“

Odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK súťaže II. liga mužov, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojho domáceho stretnutia: FK Haniska (21. kolo / 3. kolo NČ-V: nezabezpečenie defibrilátora).


ŠTK – ženský futbal

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a I. liga juniorky
14. kolo:
Nové Zámky – Slovan - odložené na neurčito

II. LIGA ženy, skupina B
14. kolo:
P. Bystrica - Trenčín 22.4. 16:00 (UT)

II. LIGA ženy, skupina C
15. kolo:
Humenné - Lučenec 14.5. o 12:00
18. kolo: Košice - Lučenec 21.5. o 10:30
20. kolo: Košice - Prešov 4.6. o 10:30

Licenčná komisia

Oznamuje klubom FL – žiadateľom o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2017/18, že „Vyhlásenie predchádzajúce udeleniu licencie“ (článok 61 licenčnej smernice), je potrebné doručiť komisii najneskôr do 26.4.2017 (odporúča sa vopred zaslať oskenovanú kópiu a originál poštou). Vzhľadom na termín zasadnutia POLK (27.4.2017), vyhlásenie nesmie byť vystavené skôr ako 20.4. 2017.

Oznamuje autorizovaným osobám klubov FL pre UEFA CL & FFP ITS, že systém je otvorený pre vkladanie údajov do balíčka FS_2017.01. Požadované údaje je potrebné do systému vložiť najneskôr do pondelka 24.4.2017.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U777: Timotej Janček (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti členka v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 13.4.

U778: Ľuboslav Levai (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera do hlavy kolíkmi kopačky napred vo výskoku v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 14.4.

U779: Juraj Štefánik (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za surovú hru - podrazenie súpera s použitím nadmernej sily, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 14.4.

U780: Petra Ďuráčiová (ŽFK v Bánovciach nad B., II. liga ženy, skupina B), vylúčená za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 15.4.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U781: Matúš Mader (FK Senica, I. LSD U19), od 14.4.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U782: Samuel Šefčík (ŠK Slovan Bratislava B, II. liga)
U783: Peter Doležaj (ŠK Svätý Jur, II. liga)
U784: Ján Papaj (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), všetci od 16.4.
U785: Vladimír Pončák (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 15.4.
U786: Michal Hamuľak (Partizán Bardejov, II. liga), od 16.4.
U787: Norbert Grejták (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19), od 13.4.
U788: Tomáš Vaľovčin (MFK Vranov n. Topľou, I. LSŽ U15), od 14.4.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:
U789: Miroslav Petko (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), od 17.4.
U790: Adam Morong (ŠKF Sereď, II. liga), od 16.4.

U791: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP, vulgárne pokriky) počas stretnutia 27. kola Fortuna ligy AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 26.4.

U792: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 27. kola Fortuna ligy ŽP Šport Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce.

U793: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U744 a s poukazom na U744, HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vniknutie diváka na HP, s následným prerušením stretnutia) v stretnutí 3. kola II. ligy sk. západ o zotrvanie v súťaži FK Dukla B. Bystrica – FC Spartak Trnava B a porušením podmienky vyplývajúcej z U688, podľa čl. 58/2a, b, c, d, f a čl. 40/3 DP, ukladá DS – odohranie 2 po sebe idúcich domácich stretnutí bez divákov, podľa čl. 26/1, 2 DP, od 20.4. Stretnutí, ktoré sa odohrajú bez prítomnosti divákov, sa môžu zúčastniť iba hráči, členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na mennom zozname odovzdanom pred každým stretnutím delegátovi stretnutia, ďalej členovia US, osoby s preukazom ZŤP, so sprievodom a pracovníci masmédií, ktorí sa vopred nahlásia organizátorovi stretnutia.

U794: Na základe podnetu matriky SFZ, vyzýva sprostredkovateľov registrovaných SFZ (Koprda Juraj, Kuráň Martin, Smorádek Daniel, Stančík Marian, Suchý Marcel, Šomský Martin) k plneniu povinností, vyplývajúcich z ich sprostredkovateľskej činnosti, v súvislosti s čl. 6, ods. 5 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, do 26.4.

U795: Marcel Bacík. Na základe podnetu matriky SFZ, žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti, vyplývajúcej zo Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (neuhradenie registračného poplatku), do 2.5.

U796: FK Poprad (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U765.

U797: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U768 a za HNS divákov a nedostatočnú US (použitie a umožnenie vnesenia pyrotechniky do sektorov domácich a hostí, hrubé verbálne prejavy) počas stretnutia 26. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1a, b, d, g a čl. 58/2a, b, g DP, ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 57/2 čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U798: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U769 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, hrubé verbálne prejavy, vhadzovanie predmetov na HP, vhadzovanie predmetov do ihriska, poškodzovanie zariadenia štadióna) pred a počas stretnutia 26. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, c, f, g DP, ukladá DS – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, podľa čl. 43/1 DP spočívajúce:
- v príkaze, aby klub zabezpečil US na súťažné stretnutia a koordinoval organizovaný presun svojich priaznivcov so zakúpenou vstupenkou na miesto konania stretnutia, vrátane ich návratu a aby prostredníctvom US zabezpečil ich sprevádzanie na stretnutie 29. kola Fortuna ligy dňa 26.4.2017 a na finálové stretnutie Slovnaft Cupu dňa 1.5.2017, konaného v Poprade, podľa čl. 43/2j, k DP;
- v príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, podľa čl. 43/2o DP.

U799: FC VSS Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy o postup do FL FC VSS Košice – FC Nitra, podľa čl. 58/2b ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U800: Stanislav Šesták. Na základe podnetu klubu FK Poprad, týkajúceho sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cupu MFK Skalica – FK Poprad, odohraného dňa 12.4.2017, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k údajnému HNS trénera domácich Jozefa Kostelníka (verbálne urážlivé prejavy voči menovanému) pred zahájením stretnutia, podľa čl. 73/5 DP, do 26.4.

U801: Jozef Kostelník. Na základe podnetu klubu FK Poprad, týkajúceho sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cupu MFK Skalica – FK Poprad, odohraného dňa 12.4.2017, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k údajnému HNS menovaného (verbálne urážlivé prejavy voči hráčovi hostí Stanislavovi Šestákovi) pred zahájením stretnutia, podľa čl. 73/5 DP, do 26.4.

U802: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U749 vo veci č. k. 05/15 RS Dušan Uškovič, v zast. Mgr. Melánia Holeščáková proti FK Dukla, a.s. Žiadosti vyhovuje a lehotu predlžuje do 5.5.2017.

U803: Helder Mendes Rodrigues (ŠK Svätý Jur, II. liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení, upúšťa od uloženia DS za udelenie 2. ŽK menovanému v stretnutí 3. kola II. ligy – sk. západ o zotrvanie v súťaži ŠK Slovan Bratislava B – ŠK Svätý Jur.

U804: Martin Šebek. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a žiadosť zamieta.

U805: Miloš Sekulić. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U668 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.8.2017.

U806: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii domáceho stretnutia (nezabezpečenie riadneho prehratia záznamu pre DZ-PR), ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1, 2, 6, čl. 67 a čl. 12/6 DP.

U807: FC VSS Košice (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii domáceho stretnutia (nezabezpečená miestnosť DZ a IT technika pre R), ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1,2,6 čl. 67 a čl. 12/6 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.4. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie finále Slovenského pohára žien 30.4. o 16:00:
Bardejov - Slovan (Kováčová, Mišková, Pavlačková, Matulová, Migaľová, ihr. Poprad - Veľká)

Obsadenie 27.ročníka medzinárodného turnaja Slovakia Cup 2017 (U18):
Skupina A (Senec):
24.4. o 11:00 Rusko – Turecko (Kmec, Čajka, Jekkel, Libiak, ihr. Modranka)
24.4. o 15:00 Írsko – Česko (Libiak, Čajka, Jekkel, Kmec, ihr. Modranka)
25.4. o 11:00 Rusko – Írsko (Gemzický, Jánošík, Poláček, Nemček, ihr. Dunajská Lužná)
25.4. o 15:00 Česko – Turecko (Nemček, Jánošík, Poláček, Gemzický, ihr. Dun. Lužná)
27.4. o 11:00 Česko – Rusko (Krivošík P., Kováč, Zemko, Marsal, ihr. Modranka)
27.4. o 11:00 Turecko – Írsko (Ďurčo, Smolíková, Vician, Chromý, ihr. Dunajská Lužná)
Skupina B (Trnava):
24.4. o 11:00 Slovensko – Bielorusko (HUN, Ferenc, Štrbo, CZE, ihr. Jaslovské Bohunice)
24.4. o 15:00 Maďarsko – USA (Marsal, Štrbo, Vician, Ďurčo, ihr. Jaslovské Bohunice)
25.4. o 11:00 Slovensko – Maďarsko (CZE, Ferenc, Galo, HUN, ihr. Červeník)
25.4. o 15:00 USA – Bielorusko (Cvengroš, Roszbeck, Smolíková, Perašín, ihr. Červeník)
27.4. o 11:00 USA – Slovensko (CZE, Ferenc, Borsányi, HUN, ihr. Jaslovské Bohunice)
27.4. o 11:00 Bielorusko – Maďarsko (Jurenka, Vitko, Sluk, Cvengroš, ihr. Červeník)
Finálový deň:
28.4. o 11:00 o 7.miesto (SFZ, SFZ, SFZ, SFZ, ihr. Modranka)
28.4. o 11:00 o 5.miesto (SFZ, SFZ, SFZ, SFZ ,ihr. Červeník)
28.4. o 11:00 o 3.miesto (SFZ, SFZ, SFZ, SFZ ,ihr. Jaslovské Bohunice)
28.4. o 15:00 finále (SFZ, SFZ, SFZ, SFZ, ihr. Jaslovské Bohunice)

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca) - 1.5. od 9:30 v Tatranskej Lomnici (UT). Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) - 14. - 15.7. v B. Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Martinkovič 28.4. - 1.5., Tomčík 24.6., Perát od 14.4., do prihlásenia, Vlčej od 18.4. k dispozícii KR, Krivošík M. 5.-8.5., Parilák 5.-9.5.

Úsek DZ-PR SFZ:

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ - 14.7. v B. Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín workshopu delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ: 12.-13.5. v NTC Poprad. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Slebodník 21.5., Špivák 4.-11.5.

Komisia delegátov SFZ

Ospravedlnenie: Benovič 6. – 7.5. a 20.5.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • Zaevidovala podnet družstva FC Spartak Trnava - futsal a v termíne do 25.4.2017 žiada družstvo Grizzly Košice o vyjadrenie k udalostiam pred stretnutím 6. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18:Grizzly Košice - FC Spartak Trnava - futsal.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie na 2. semifinálové stretnutia Play-off 1.SLF: 28.4. o 19:30 Futsal Team Levice - Slov-matic FOFO Bratislava (Behančin, Botka, Hrmo), ŠK Makroteam Žilina – Across Pinerola Bratislava (Ježík, Šlapka, Badura)
  • Delegovanie na 8. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s.r. 2017/18: 27.4. o 19:30 v MŠH Trnava: FC Spartak Trnava - futsal - MFsK Nitra (Bohun, Havrila, Jablonický), 28.4. o 20:00 v ŠH Badín: MIBA Banská Bystrica - KPP Barabéri Bratislava (Kopec, Šeršen, Budáč M.), 29.4. o 20:30 v Angels Aréne KE: Grizzly Košice – Futsal Klub Lučenec (Belavý, Wojčík, Slimák)
  • Zmena delegovania na 1. semifinálové stretnutie Play-off: Slov-matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice (Matula za Budáč P. ml), Across Pinerola Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Botka za Ježíka)
  • Zmena delegovania na 7. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s.r. 2017/18: Futsal Klub Lučenec - FC Spartak Trnava Futsal (Ježík, Šlapka, Kuspan)
  • Riešila sťažnosť družstva FC Spartak Trnava - futsal na výkon R v stretnutí 6. kola Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s.r. 2017/18:Grizzly Košice - FC Spartak Trnava - futsal a vyhodnotila ju ako neopodstatnenú.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.