angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 42 zo dňa 6.5.2017

05. Máj 2017

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 6. 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk 

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA - NČ o postup
28. kolo:
Spišská Nová Ves – Šamorín 6.5. o 14:00

U19
21. kolo: Michalovce – Senica 6.5. o 13:00, Bardejov – D. Streda 6.5. (Hl. plocha - zmena HP), Košice – Ružomberok 6.5. (Košice Barca - zmena HP)
22. kolo: D. Streda – Košice 13.5. o 14:00, Ružomberok – Michalovce 13.5. (Bešeňová - zmena HP)
23. kolo: Košice – Prešov 10.5. (Košice Barca - zmena HP)
24. kolo: Ružomberok – Trnava 28.5. o 11:00

U17/U16
22. kolo: Podbrezová – Nitra 16.5. o 14:00/16:15

U15/14
3. kolo NČ:
Žilina – Košice 6.5. (UT Strážov - zmena HP), AJ Žilina – Námestovo 6.5. o 15:00/17:00 (UT Strážov - zmena HP), Poprad – Michalovce 24.5. o 14:00/16:00
4. kolo NČ: Ružomberok - Vranov (Likavka - zmena HP)
5. kolo NČ: Ružomberok - Košice (Likavka - zmena HP)
8. kolo NČ: Michalovce – Poprad 11.6. o 10:00/12:00, Prešov – JUPIE 31.5. o 14:00/16:00
22. kolo: Senica - D. Streda 12.5. o 14:00/16:00

U13/12
2. kolo NČ:
Námestovo – Pohronie 8.5. o 10:00/11:30
3. kolo NČ: Stropkov – Košice 5.5. o 15:00/16:30, R. Sobota – Námestovo 7.5. o 10:00/12:00, Juventus ZA – Ružomberok 7.5. o 10:00/11:30
4. kolo NČ: Ružomberok - B. Bystrica 13.5. (Černová - zmena HP), Vranov – Trebišov 16.5. o 14:00/15:30, Pohronie – R. Sobota 13.5. o 10:00/11:30
22. kolo: Nitra – Senica 13.5. o 13:00/14:30
5. kolo NČ: Snina – Vranov 19.5. o 15:00 / 16:30, Zvolen - Pohronie 20.5. (MFK Zvolen - zmena HP)
6. kolo NČ: Michalovce – Košice 24.5. o 13:00/14:30, Vranov - Stropkov 26.5. o 14:00/15:30
7. kolo NČ: Ružomberok - Podbrezová 3.6. (Černová - zmena HP)
8. kolo NČ: Poprad – Košice 6.6. o 14:00/15:30, Michalovce – Spišská Nová Ves 7.6. o 13:00/14:30, Pohronie – Žilina 11.6. o 15:00/16:30
9. kolo NČ: Stropkov – Michalovce 13.6. o 14:00/15:30, Ružomberok - Pohronie 17.6. (Černová - zmena HP), Bardejov – Trebišov 18.6. o 10:00/11:30.

Nariaďuje odohrať stretnutia posledného kola súťaže II. liga muži v nadstavbovej časti o postup do FL dňa 31.5.2017 o 17:00 (streda).

Informuje, že na svojom zasadnutí dňa 1.5.2017 schválila termínovú listinu súťaže II. liga muži súťaž. roč. 2017/2018 s termínom 1. kola dňa 29.7.2017 (sobota). Posledné kolo jesennej časti súťaže (18. kolo) je naplánované na deň 18.11.2017 (sobota).


ŠTK – ženský futbal

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b), kontumuje stretnutie 17. kola II. ligy žien, skupina A v prospech družstva NMŠK 1922 Bratislava, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0, podľa SP, čl. 11 a odstupuje TJ Sokol Bodíky na riešenie DK SFZ.

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b), kontumuje stretnutie 13. kola II. ligy žien, skupina C v prospech družstva FK Spišská Nová Ves, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0, podľa SP, čl. 11 a odstupuje ŠK Štich Humenné na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
14. kolo:
VIX Žilina - Šaľa 23.5. o 13:00 a 15:00, Trenčianske Teplice - SLC Banská Bystrica 24.5. o 16:00 a 18:00

II. LIGA ženy, skupina A
21. kolo:
Kopčany - Svätý Jur 28.5. o 14:00

II. LIGA ženy, skupina B
12. kolo:
Horná Nitra – L. Mikuláš 8.5. o 10:00, Beluša – Orav. Podzámok 27.5. o 10:00
16. kolo: Bánovce - Beluša 13.5. o 13:30

II. LIGA ženy, skupina C
16. kolo:
Košice - Poprad 25.5. o 17:30 (Poprad-Veľká – zmena HP)

Licenčná komisia

Oznamuje, že kluby, ktoré nezískali licenciu v prvostupňovom konaní, majú právo do 12. mája 2017 vrátane podať Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK) odvolanie voči neudeleniu licencie prvostupňovým orgánom (POLK). Odvolacia dokumentácia musí byť OOLK zaslaná doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky poštového úradu na obálke. Poučenie o podaní odvolania bolo klubom zaslané spolu s rozhodnutím POLK.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U837: Pavol Popovec (ŠK Odeva Lipany, II. liga), od 30.4.
U838: Róbert Gešnábel (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga)
U839: Martin Dupkala (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), obaja od 4.5.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U840: James Alexander Lawrence (AS Trenčín, Fortuna liga)
U841: Denis Vavro (MŠK Žilina, Fortuna liga), obaja od 29.4.
U842: Jakub Bartek (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga)
U843: Valentín Majerčák (ŠK Slovan Bratislava B, II. liga), obaja od 4.5.
U844: Kevin Daniel (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), od 30.4.
U845: Samuel Čaputa (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U15), od 27.4.

U846: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U819 a za HNS divákov pred, počas a po stretnutí 28. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/1b, g DP, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U847: ŠK Slovan Bratislava Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U820, bez prijatia DS.

U848: Stanislav Šesták. Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného a pokračuje v šetrení veci.

U849: Jozef Kostelník. Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného a pokračuje v šetrení veci.

U850: Richard Sedlár. Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného a pokračuje v šetrení veci.

U851: Vladimír Kukoľ. Predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 11.5.2017 o 16:00 hod. v sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP.

U852: Blažej Vaščák. Predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 11.5.2017 o 16:15 hod. v sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP.

U853: FK Haniska (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U832 a za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojho domáceho stretnutia 21. kola (nezabezpečenie defibrilátora), ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 a čl. 12/6 DP.

U854: Marcel Bacík. Na základe podnetu Matriky SFZ, za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (neuhradenie registračného poplatku), ukladá podľa čl. 43/1 DP ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti sprostredkovateľa, podľa čl. 43/2a, 4 DP.

U855: Ján Angelovič. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (obliatie hráča domácich vodou a následné vykázanie z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 5. kola II. ligy – sk. východ o zotrvanie v súťaži MŠK R. Sobota – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 10.5.

U856: Stanislav Morháč. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS Jána Angeloviča (obliatie menovaného vodou) počas stretnutia 5. kola II. ligy – sk. východ o zotrvanie v súťaži MŠK R. Sobota – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 10.5.

U857: ŠK Slovan Bratislava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska, vulgárne pokriky) počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2016/17 MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 10.5.

U858: Lukáš Kučera. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U753 a konštatuje, že DS bola vykonaná.

U859: Timotej Janček. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U777 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.8.2017.

U860: TJ Sokol Bodíky (II. liga ženy, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 17. kola II. ligy ženy, skupina A Novomestský športový klub 1922 Bratislava - TJ Sokol Bodíky, dňa 29.4.2017, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu Novomestský športový klub 1922 Bratislava, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U861: ŠK Štich Humenné (II. liga ženy, skupina C). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nezabezpečenie miesta konania stretnutia 13. kola II. ligy ženy, skupina C ŠK ŠTICH Humenné - FK Spiš. Nová Ves, dňa 29.4.2017, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/1a,5 a čl. 10 DP.

U862: FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa (II. liga, sk. o postup do FL, 4. kolo). Berie na vedomie podnet ŠTK SFZ a za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojho domáceho stretnutia ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP a čl. 12/6 DP.

U863: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga sk. o postup do FL, 4. kolo). Berie na vedomie podnet ŠTK SFZ a za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojho domáceho stretnutia, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP a čl. 12/6 DP.


FUTSAL

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U864: Gabriel Rick (Slov-Matic FOFO Bratislava, 1. SLF), od 29.4.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U865: Marconi De Lima Batista (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 29.4.

U866: Peter Petrík. Na základe písomného stanoviska odbornej komisie R a D Exekutívy SF k zraneniu hráča - Patrika Putera (FC Spartak Trnava – futsal) v stretnutí 7. kola futsalovej baráže o 1. SLF Futsal Club Lučenec – FC Spartak Trnava, odohraného dňa 21.4.2017, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 5.5.2017. Zároveň menovanému prerušuje výkon DS od 13.5.2017 (ukončenie baráže), až do termínu zahájenia s. r. 2017/2018 súťaží SF, podľa čl. 17/8 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11. 5. 2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 14. - 15.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Ihring 5.5., Kováč 13. - 14.5., Poracký 21.5., Marhefka 15. - 18.5. a 16. - 18.6., Krahulec 10. - 24.6., Tomčík 20.5., Perašín 17. - 21.5., Súkeníková 17. - 25.6., Zemko 10.5.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje termín workshopu delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ – 12. - 13.5. v NTC Poprad. Pozvaní frekventanti: Gádoši, Kakaščík, Kubáni, Migaľová, Minárčik, Richtárik, Samotný, Sekereš, Sluk, Špila a Špivák. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ – 14.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hlebaško 12.5., Kakaščík 20.5., Likavský od 2.5. PN, do prihlásenia

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • zmena delegovania na 3. semifinálové stretnutie play off Slov-matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice (Kopec, Šlapka, Kubinec);

  • zmena delegovania na 9. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 MIBA B. Bystrica - Grizzly Košice (Behančin, Botka, Hrmo);

  • oznamuje, že delegovanie na 4. stretnutie semifinále play off a 10. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 bude zverejnené 9. 5. 2017;

  • na vyžiadanie DK SFZ riešila podnet klubu FC Spartak Trnava - futsal ohľadom zákroku na hráča Patrika Puteru v stretnutí 7. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 Futsal Club Lučenec – FC Spartak Trnava – futsal, odohraného dňa 21. 4. 2017 a zákrok posúdila ako surovú hru;

  • riešila pochybenie R v stretnutí 7. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 Futsal Club Lučenec - FC Spartak Trnava - futsal a za zistené nedostatky pozastavuje delegovanie R Ježíka na 1 stretnutie.

Sekretariát

V súvislosti s tým, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov verejného sektora, SFZ v touto informuje členov SFZ, aby fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov, si splnili zákonom stanovené povinnosti partnera verejného sektora. Základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy, prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní.

Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.