angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 6 zo dňa 5.8.2017

04. August 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňujeme všetkých trénerov, že podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2. e) trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.

Oznamuje trénerom, že dňa 05.08.2017 v Snine, v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 6 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov mládeže. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 01.08.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 07.08.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ - SR U21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín a je prístupný pre trénerov UEFA Pro, UEFA A licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 04.08.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017 v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.08.2017. Podrobné informácie a elektronickú prihlášku nájdete na stránke www.trenerportal.sk.

 

 

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje odohrať v zmysle SP čl.35/5: stretnutie 3.kola II. ligy MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová „B“13.8.2017 o 17:00 hod.

Schvaľuje odohrať v zmysle stanoviska FK 1.kolo AFC Nové Mesto nad Váhom – FK Železiarne Podbrezová „B“ 23.8.2017 o 17:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmenila termín 3. kola Slovnaft cupu, ktoré sa odohrá v termíne 12.-13.9.2017. V pôvodnom termíne 5.-6.9.2017sa hrá Regions cup v Tatranskej Lomnici. Regióny majú v tomto týždni asociačný termín.

Všetky v termíne podané žiadosti na zmenu termínu stretnutia, zmenu HP alebo UHČ budú zapracované do vyžrebovania v ISSF. Nebudú zverejnené v US. Ďalšie zmeny už budú zverejňované v US.

Slovnaft cup: 2. kolo: zmeny termínov: Senec – Pata 4.8. o 19:30; Hlohovec – Vydrany 6.8. o 17:00; Kechnec – Bardejov, Kolárovo – Dunajská Lužná, Kamenica nad Cirochou – Podbrezová 8.8. o 17:00; Nové Zámky – Slovan 8.8. o 17:30; Ivanka pri Dunaji – DAC DS, Jacovce – Trnava 9.8 o 17:00; Nový Život – Zvolen, Rohožník – Skalica, Domaniža – Inter, Šimonovany – Rosina, Lovča - Tornaľa 9.8. o 17:30; Šimonovany – Rosina, Šenkvice – DNV 9.8. o 18:00; Bytča – Nitra 15.8. o 16:30; Beluša – Vion Z.M., Oponice – Most pri Bratislave 16.8. o 17:30; Dobrá Niva – Žilina 16.8. o 17:00

Slovnaft cup: 2. kolo: Stretnutie Púchov – Čadca sa odohrá v Čadci

Považuje námietku FK Javorník Makov v stretnutí 1.kola SC, Spartak Vysoká nad Kysucou – FK Javorník Makov voči štartu hráča Jakuba Kazíka za neopodstatnenú. Hráč štartoval v stretnutí oprávnene.

Odstupuje na riešenie DK SFZ: FK Topvar Topoľčany s návrhom pokuty 100,- eur za nenastúpenie na stretnutie 1.kola SC.

Upozorňuje DK, že v US č.3 odstúpila na riešenie DK SFZ za neskoré prihlásenie sa do SC FK: VSS Košice, Poprad a Komárno s návrhom pokuty 100,- eur.

ŠTK schválila zmeny:

U15/14: 1. kolo: Snina – Bardejov 25.8.o 14:00/16:00; 3. kolo: Snina – Poprad 3.9. o 10:00/12:00; 5. kolo: Snina – Prešov 22.9. o 13:00/15:00; 10. kolo: Nitra – Inter 29.10. o 10:00/12:00; 13. kolo: Petržalka – DAC 15.11. o 15:00/17:00

U13/12: 1. kolo: Zvolen – Ružomberok 5.9. o 14:00/15:30; 13. kolo: DAC – Petržalka 15.11. o 15:00/16:30

ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že uzávierka prihlášok do SlP žien je do 13.8.2017 do 24:00 hod.

Oznamuje, že hracím dňom I. ligy žien a junioriek je Sobota, ktorú je nutné dodržať. ŠTK nepovoľuje hrať stretnutia v nedeľu. Zmena termínu je možná len na základe dohody oddielov cez ISSF.

Oznamuje - SP čl. 31 - Striedavý štart hráčky

1. Dva kluby môžu uzatvoriť dohodu (stačí cez ISSF) o striedavom štarte hráčky za družstvo dievčat vo vekovej kategórii žiačok v jednom klube a za družstvo chlapcov vo vekovej kategórii žiakov v druhom klube.

2. Kluby sú povinné pripojiť k dohode uvedenej v odseku 1 potvrdenie príslušného lekára o spôsobilosti hráčky hrať za družstvá dvoch klubov. Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaže o jej schválení. Platnosť dohody je najmenej 30 dní. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka, v ktorom môže hráčka naposledy štartovať v kategórii žiačok.

3. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte tej istej hráčky.

4. Ak hráčka odohrá v súťažnom ročníku stretnutie v kategórii žien, nemôže viac striedavo hrať za družstvo druhého klubu.

I Schvaľuje hracie dni a časy:

II. liga skupina „A“ - FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble - NE v UHČ, TJ Kopčany – NE o 10:30 hod.

II. liga skupina „B“ –TJ Kovo Beluša – SO o 11:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 28: Roland Černák (1. FC TATRAN Prešov (A), Fortuna liga) od 30.07.
U 29: Oliver Podhorin (FK Senica (A), Fortuna liga) od 31.07.
U 30: Marek Wallner (FK Lamač Bratislava, Slovnaft Cup) od 03.08.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Bratislava (S4BA) podľa čl. 37/9 DP.
U 31: FC Nitra (Fortuna liga), Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 71/1,3,a,b,d DP, do 09.08.
U 32: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
U 33: Miroslav Jantek, Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 15a k HNS (hodenie fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – 1. FC TATRAN Prešov a rozhodla, že podľa čl. 48/1a,bDP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € a pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 48/2ačl. 12/2 čl. 16/1čl. 34/8 a čl. 19/1 DP, od 04.08.2017.
U 34:
Pavol Šuľák, Berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 100 €), od 28.07.2017.
U 35: 1. FC TATRAN Prešov (A) (Fortuna liga), Berie na vedomie stanovisko k U 14 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi 1. FC TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
U 36: FC Nitra (Fortuna liga), Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – MŠK Žilina (A) podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
U 37: ŠKO Veľká Ida (Slovnaft Cup), Berie na vedomie stanovisko klubu k U 19.
U 38: TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, Berie na vedomie stanovisko klubu k U 20.
U 39: ŠK Javorník Makov, Konštatuje, že hráč Jakub Kazík bol oprávnený nastúpiť v stretnutí 1. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – ŠK Javorník Makov a hráč si uloženú disciplinárnu sankciu (pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie) vykoná v 1. kole majstrovskej súťaže, v ktorej je oprávnený štartovať.
U 40: FC VSS Košice, Na základe oficiálneho oznámenia futbalového klubu FC VSS Košice, a.s. o ukončení športovej činnosti začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko vo veci odhlásenia mužstva zo súťaže II. ligy mužov po zaevidovaní prihlášky a po vyžrebovaní podľa čl. 71/1,3 e,g DP, do 09.08.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10. 8. od 15:00 hod. v sídle SFZ. l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 

KOMISIA ROZHODCOV

I Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí žien U-19:

55.8. o 10:00: Slovensko - Turecko: Ruc, Lauer, Martinkovič, ihr. Dun. Lužná

I Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí U-16:
 

88.8. o 17:00: Slovensko - Cyprus: Krivošík P., Štrbo, Krivošík M., ihr. Červeník

110.8. o 11:00: Slovensko - Cyprus: Sedlár, Halíček, Hodoško, ihr. Červeník

I Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 15.8. od 09:30 v Banskej Bystrici ((atletická dráha štadióna na Štiavničkách). Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

I Oznamuje termín tréningového kempu rozhodcov TOP skupiny: 31.8. - 3.9. v Tatranskej Lomnici

I Oznamuje termín tréningového kempu asistentov rozhodcov TOP skupiny: 5. - 8.10. v Tatranskej Lomnici

Ospravedlnenia: Súkeníková 27.8.-1.9., Ruc 11.-12.8., Mókoš 8.-9.8., Ihring 1.-3.9., 12.-16.9., Čajka 15.8., 11.9., Kozák 20.8.-1.9., Jurenka 6.8., 22.-24.8., 29.-31.8., Kmec 15.-25.8., Weiss R. 21.-27.8., Martinkovič 18.-30.8.

I Úsek PR SFZ:

I Ospravedlnenia: Makový 3.- 5.9. 

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Zasadnutie KD SFZ sa uskutoční dňa 11.8. od 16:00 v Sport & Training Centre v Púchove. Náhradný letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 12.8. od 8:00 v Sport & Training Centre , Svätoplukova 1463 v Púchove. Pozvaným osobám bude program a pozvánka zaslaná mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

I Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Oznamuje klubom 1. SLF, že termín úhrady finančnej zábezpeky a štartovného pre nový súťažný ročník 2017/2018 je 10.08.2017

Oznamuje na základe RS C/1/b, výška doplatku pre všetky kluby 1. SLF je 500,- €.

Vyzýva kluby na úhradu svojich záväzkov, ktoré vznikli pri ich súťažnej činnosti v ročníku 2017/2018 po použití finančnej zábezpeky, a to do 10.08.2017 nasledovne:

Slov-matic FOFO Bratislava .... 226,49 eur , Grizzly Slovakia Košice .... 304,35 eur, Partizán Bardejov .... 55 eur, Zlato Lux Košice .... 80 eur, BJK Stará Ľubovňa .... 95 eur, BNP Team Vranov .... 90 eur, Angels Humenné .... 110 eur.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených záväzkov bude Exekutíva SF postupovať podľa platných noriem SF

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 

Oznamuje, že letný seminár všetkých R a D sa uskutoční 2. septembra 2017. Žiadame o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa všetci R a D mohli uvedenej akcie zúčastniť, nakoľko je podmienkou k delegovaniu v základnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

 

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ)

Preto oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci od 1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra boli veci riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených disciplinárnych komisií a iba tie veci, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov.

Usmernenie pre kluby:

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.

Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.

Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“

DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil.

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru.

UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

Oznamuje, že novelizovaný Súťažný poriadok, schválený VV SFZ dňa 28. 6. 2017, je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.