www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 24 zo dňa 9. 12. 2017

piatok, 08.12.2017
|
Posledná aktualizácia 08.12.2017 13:45

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov SFZ boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že dňa 29. 11. im bola doporučenou poštou zaslaná dokumentácia pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2017/2018, do ktorého sú v zmysle príslušných ustanovení klubového licenčného systému povinné sa prihlásiť zaslaním :

 • Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;
 • Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie;
 • Tabuľky s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu klubu, zodpovedného za prípravu licenčnej dokumentácie.

Uvedené dokumenty, podpísané podľa znenia platného Výpisu z obchodného registra o konaní v mene spoločnosti, musia byť komisii odoslané doporučenou poštou najneskôr 15. 12. 2017 (rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Kontumuje:

U19: 

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 14. kola FC Nitra – 1. FC Tatran Prešov,  podľa SP, čl. 82/e. Podľa SP, čl. 11/2, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech  1. FC Tatran Prešov.     

U12:

Vyhlasuje obojstranný kontumačný výsledok stretnutia 10. kola FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Skalica, podľa SP, čl. 82/c. Podľa SP, čl. 11/4, nepriznáva žiadnemu družstvu body a priznáva obom družstvám skóre 0:3.

Schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach U19, U17, U16, U15 skupiny – západ, stred, východ, U14 skupiny – západ, stred, východ, U13 skupiny – západ, stred, východ, U12 skupiny – západ, stred, východ (zverejnené v ISSF).

Schvaľuje tabuľky po jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach U19, U17, U16, U15 – všetky skupiny, U14 – všetky skupiny, U13 – všetky skupiny, U12 všetky skupiny (zverejnené v ISSF).

Všetkým FK, ich funkcionárom, hráčom a priaznivcom ďakuje za spoluprácu v roku 2017.  Praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 športové úspechy.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U505: Jaroslav Kostelný (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 3. 12.

U506: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 18. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín.  
U507: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U487.

U508:  MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U488 a ukladá klubu povinnosť zaslať doklad o vysporiadaní spôsobenej škody (poškodenie dverí šatne hostí) po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Zemplín Michalovce, do 13. 12.

U509: Mateus De Oliveira Silva. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U489 a osobné stanovisko na zasadnutí komisie a pokračuje v šetrení veci. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/4 DP, od 7. 12. 2017, do doriešenia DK. 

U510: Miroslav Božok. Berie na vedomie stanovisko menovaného na zasadnutí komisie (U490) a pokračuje v šetrení veci. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/4 DP, od 7. 12. 2017, do doriešenia DK. Taktiež žiada menovaného o zaslanie dokladu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

U511: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U491 a za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 17. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Nitra, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl.10 DP.

U512: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U492.

U513:  Miroslav Guza. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U493 a za HNS (vulgárny výrok voči R, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/3 DP.

U514: Vratislav Greško. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U494 a za HNS menovaného (vulgárny výrok voči R) počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 47/2b a čl.12/3 DP.

U515: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U495.

U516: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U496 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U517: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky voči delegovanej osobe a čelným predstaviteľom klubu) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U518: FC VSS Košice. Upozorňuje klub na splnenie U474, do 13. 12. 2017.

U519: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie odvolanie klubu voči rozhodnutiu U471. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U520: Jakub Sedláček. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U481 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14. 12. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Kozák 6. 12., Štrbo 15. - 30. 12., Papuča 20. - 31. 12., Jenčura 6. 12., Ličko 6. 12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v dňoch 15. – 16. 12. 2017 sa v Komárne uskutoční zasadnutie komisie.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • schválila zmenu hracieho času 1. SLF:

         10. kolo: Wild Boys´02 Bratislava – FK Dragons Podolie o 19:00 hod.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 3. - 4. marca 2018 v Tatranských Matliaroch – hotel Sorea Hutník I;
 • delegovanie R a D na 10. kolo 1. SLF:

12.12.2017

20:30 Pinerola Futsal 1994 – FC Bíli Andeli futsal (Behančin, Matula, Jablonický);

15.12.2017

19:00 Wild Boys´02 Bratislava – FK Dragons Podolie (Budáč ml., Dobrocký, Budáč);

19:30 MFK Ivekol Nové Zámky – MIBA Banská Bystrica (Belavý, Grom, Kuspán),

          Futsal Team Levice – ŠK Slovan Bratislava (Chudý, Szkokan, Slimák).

16.12.2017

20:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Havrila, Botka, Badura);

 • delegovanie R na 4. kolo FEJ U20:

Blok 4A 20.12. v športovej hale Aréna v Lučenci, so začiatkom o 10:00 (Budáč st., Dobrocký);

Blok 4B 20.12. v športovej hale na Hájiku v Žiline, so začiatkom o 14:00 hod. (Behančin, Michna);

 • delegovanie R na 2. kolo FEJ U18:

12.12., so začiatkom o 11:00 v Košiciach (športová hala Angels Aréna) (Havrila, Brutvanová).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • upozorňuje kluby na dodržiavanie termínov nahlasovania úradných hracích časov jednotlivých kôl a blokov stretnutí podľa RS príslušnej súťaži;
 • oznamuje termín 4. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 4A sa odohrá v Lučenci (športová hala Aréna) 20.12., so začiatkom o 10:00 (Mimel Lučenec, Futsalový klub Levice, Grizzly Košice, FK Prešov);

Blok 4B sa odohrá v Žiline (športová hala na Hájiku) 20.12., so začiatkom o 14:00 (MŠK Žilina, ŠK Makroteam Žilina, MIBA Banská Bystrica);

 • oznamuje termín 2. kola FEJ U18 - 12.12. o 11:00 hod. v Košiciach v športovej hale Angels Aréna (Grizzly Košice, ŠK Makroteam Žilina, FK Prešov, MŠK Žilina);
 • kontumuje stretnutia 1. kola FEJ U18:

ŠK Makroteam Žilina – ŠK Slovan Bratislava futsal, priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech ŠK Makroteam Žilina, podľa SP SF čl. 76/1/b;

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava futsal, priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech MŠK Žilina, podľa SP SF čl. 76/1/b;

 • na základe RS FEJ U18 A/4/h, stanovuje klubu ŠK Slovan Bratislava futsal výšku úhrady čiastkových nákladov SF s organizovaním 1. kola na 80 € (uhradiť v mesačnej zbernej faktúre).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.