Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

Posledná aktualizácia 09.7.2019 12:53

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1: Filip Škrteľ (1274694, MŠK Žilina). Na základe Zápisu o stretnutí, za vylúčenie za HNS (kopnutie súpera nadmernou silou) v stretnutí Československého pohára U17 MŠK Žilina – AC Sparta Praha, odohratého dňa 18.6.2019 v Skalici, podľa čl. 49/1b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 70 €, podľa čl. 49/2b a čl. 12/4 DP. 

U2: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U3: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.  

FUTSAL:

U4: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U5: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.7.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje:

  • dňa 11.7.2019 sa od 11:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene  uskutoční stretnutie klubov II. ligy mužov. Účasť zástupcov klubov je nutná;
  • FK Poprad bude svoje doma vyžrebované stretnutia v mesiacoch júl a august hrať o 19:00 hod., v mesiaci september o 18:00 hod. pri umelom osvetlení. 

Schvaľuje:

II. liga, 2. kolo: FC Košice – Trebišov 26.7. o 17:30, B. Bystrica – Šamorín 26.7. o 17:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou prihláškou, kontaktovali emailom p. Richtárika. K dnešnému dňu sú vyžrebované a upravené súťaže:  I. LSD U19/17/16, II. LSD U19/17 (obe skupiny).

ŠTK – ženský futbal:

  • oznamuje, že uzávierka prihlášok do Slovenského pohára žien je 14.7. o 23:59 hod.;
  • žiada FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou prihláškou, kontaktovali emailom p. Richtárika;
  • dňa 5.8.2019 sa od 10:30 hod. v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční Aktív klubov I. a II. ligy žien. Účasť zástupcov klubov je nutná. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ D. Streda, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.7.2019 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019.  Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Rimavská Sobota, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2019 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2019/2020 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2019). Ich detailná verzia je zverejnená na webe SFZ v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka, program seminára a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Roszbeck od 30.6. k dispozícii KR, Sedlák 29.6. – 6.7. Špivák 2. – 9.7. Mihalík 15. – 19.7., Henček 17. – 24.7., Sučka 17. – 26.7.

Úsek PR oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program seminára boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Makový od 29.6. k dispozícii KR, Špivák 26.7. – 1.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa uskutoční dňa 12.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28). Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná emailovou poštou.

Letný seminár DS sa uskutoční v dňoch 12. – 13.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28). Pozvánka s programom bola všetkým účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Ospravedlnenia: Chalmoviansky 2. – 13.8., Jaška 19. – 28.7., Zdechovan 16. – 24.7.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner