Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 6. 7. 2018

piatok, 06.07.2018
|
Posledná aktualizácia 06.7.2018 14:11

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Žiada účastníkov II. ligy mužov o zaslanie fotografií členov realizačného tímu na IPRT preukazy najneskôr do 12. 7. 2018.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že vyžrebovala prvé tri kolá súťaže Slovnaft Cup. Vyžrebovanie bude zverejnené na futbalnete.

ŠTK – ženský futbal oznamuje:

 • že FK sa musia prihlásiť do nového ročníka II. ligy žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 8. 7. 2018 do 23:59 hod. Plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018;
 • že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom brankárov, že organizuje Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie – 2018. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať do 24. 7. 2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1: Yasin Pehlivan (FC Spartak Trnava). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1012) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 150 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U2: Štefan Rusnák /1044957/. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (vhodenie fľaše do HP, vulgárne výroky voči rozhodcom, delegovaným osobám a SFZ a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) v stretnutí kvalifikácie o postup do 1. LSD U19 medzi FK Poprad – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu (ďalej len DS) – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U3: Miloš Rechtorík (MFK Frýdek–Místek). Berie na vedomie stanovisko menovaného  a za HNS (verbálne výroky a hrubé urážky s vyhrážaním delegovaným osobám) v stretnutí MFK Frýdek-Místek – FK Ústí n. Labem odohratého dňa 20. 5. 2018, podľa čl. 48/1c ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b DP a čl. 12/2 DP. 

U4: Oznamuje RFZ, ObFZ, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.

U5: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U6: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 €

U9: Milan Lônčík /1314204/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U1086 a predvoláva ho na najbližšie zasadnutie v sídle SFZ.    

FUTSAL:

U7: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že   v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U8: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10. 7. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:

7. 7. o 18:00 Besiktas JK (TUR) – BFC Siofok (HUN): Chmura, Mókoš, Borsányi, ihrisko Šamorín (X-Bionic);

8. 7. o 14:00 Besiktas JK (TUR) – Gyirmot  FC (HUN): Prešinský, Roszbeck, Galo, ihrisko Šamorín (X-Bionic);

Nominačné listiny pre súťažný ročník 2018/2019 (schválené VV SFZ 21. 6. 2018 v Košiciach):

Rozhodcovia SFZ: 

Čiernik Michal, Dohál Martin, Ďurčo Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Michlian Gabriel, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Pavlík Jozef, Prešinský Ladislav, Rojček Ján, Ruc Marian, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Valášek Ján, Vlčej Peter, Ziemba Peter.

Rozhodcovia SFZ (projekt Šanca):

Foltán Miloš (podmienečné zaradenie),  Gregorec Michal (podmienečné zaradenie), Greško Pavol, Husár Dominik, Choreň Matej, Matulová Miriama (podmienečné zaradenie), Straka Tomáš, Sučka Jaroslav.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Mihalík Peter, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vician Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav.

Asistenti rozhodcov SFZ (projekt Šanca):

Adamčo Patrik, Bednár Tomáš, Bobko Dávid, Capík Dávid, Dujava Daniel (podmienečné zaradenie), Farkaš Matúš (podmienečné zaradenie), Henček Róbert, Holas Martin (podmienečné zaradenie), Krahulec Tomáš, Krivošík Martin, Kuba Rastislav (podmienečné zaradenie), Lauer Lukáš, Štofik Dušan, Tůma Tomáš (podmienečné zaradenie).

Rozhodkyne SFZ:

Baníková Anna-Mária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana.

Oznamuje, že Letný doškoľovací seminár rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (vrátane projektu Šanca) a žien FIFA, sa uskutoční 15. – 16. 7. 2018 v B. Bystrici (hotel DIXON). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že Letné fyzické previerky rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (vrátane projektu Šanca) a žien FIFA, sa uskutočnia 15. – 16. 7. 2018 v B. Bystrici (atletická dráha futbalového štadióna FK Dukla na Štiavničkách). Pozvánky a rozpisy behov boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že od 1. 6. 2018 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2018/2019 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2018). Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ v sekcii SFZ/Legislatíva/Pravidlá hry.

Ospravedlnenia: M. Krivošík 17. – 22. 7., Roszbeck 4. 8., Lauer 17. – 27. 7., Borsányi od 1. 7. k dispozícii KR, J. Straka 18. – 27. 7., Poláček od 5. 7. k dispozícii KR.

Úsek PR:

Nominačné listiny pre súťažný ročník 2018/2019 (schválené VV SFZ 21.6.2018 v Košiciach):

Pozorovatelia rozhodcov SFZ:

Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav

Oznamuje, že Letný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční 16. 7. 2018 v B. Bystrici (hotel DIXON). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje, že právo prihlásiť sa do súťaže VARTA FUTSAL LIGA,  v súlade s RS 2018/2019, využilo 9 družstiev (http://slovensky-futsal.futbalnet.sk/sutaz/2490/), ktoré súčasne splnili povinnosť prihlásenia juniorského družstva, podľa článku B/1/e RS 2018/2019, s výnimkou nováčika Rehab Klinik Barabéri Bratislava, ktorému Exekutíva na základe žiadosti udeľuje ročnú výnimku z účasti mládežníckeho družstva v juniorskej súťaži;
 • oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019, začína rokovanie s družstvom Futsal Team Levice o doplnení účastníkov VARTA FUTSAL LIGY 2018/2019 na 10;
 • oznamuje klubom, že termín na uhradenie štartovného 500 €, v zmysle článku C/1/h RS 2018/2019 je 31. 7. 2018; štartovné treba uhradiť na účet SF – Tatra Banka, a. s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389;
 • oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/2018 je 31. 7. 2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15. 7. 2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na nový súťažný ročník 2018/2019;
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (ŠK SLOVAN Bratislava futsal , FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina – futsal, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali;
 • z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov z mesačných zberných faktúr zastavuje súťažnú činnosť  a výkon matričných úkonov  klubom ŠK SLOVAN Bratislava futsal, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, Grizzly Slovakia Košice, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

Schvalené prestupy:

Peter Kozár (1187141)       ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994

Gabriel Rick (1191940)     ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994

Matúš Kyjovský (1215714)         ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994

Adam Zdráhal (1218610)  ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava

Martin Zdráhal (1233854)   ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava

Schvalené prestupy s obmedzením do 30. 6. 2019

Martin Péchy (1288115)    z ŠK SLOVAN Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava

Zamietnuté prestupy:

Petterson Bruno Moura Da Silva (1384544)  ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994

 • oznamuje, že SF má k 1. 7. 2018 registrované tieto amatérske zmluvy:

Wild Boys ´02 Bratislava:

Dominik Ostrák   do 30.6.2019

Marek Kušnír      do 30.6.2019

Viktor Matyi         do 30.6.2019

Pavol Matejov     do 30.6.2019

ŠK Makroteam Žilina:

Bruno Petterson Moura Da Silva  do 30.6.2019

Marián Hudek     do 30.6.2019

Patrik Krištofík    do 30.6.2019

Martin Baláž       do 30.6.2019

Michal Škulec     do 30.6.2019

a súčasne informuje, že tieto zmluvy je potrebné v lehote do 15. 8. 2018 opätovne, v súlade s ustanoveniami §31 a nasl. Zákona o športe a ustanoveniami 4. časti RaPP SFZ, predložiť na zaregistrovanie v ISSF;

 • oznamuje družstvám, že amatérske zmluvy s hráčmi je potrebné uzatvárať výlučne v súlade s ustanoveniami §31 a nasl. Zákona o športe a ustanoveniami 4.časti RaPP SFZ (vzor zmluvy: http://www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovensk%C3%BD-futsal/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD-ro%C4%8Dn%C3%ADk-2018-2019/); zmluva musí byť do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia (podpisu obomi zmluvnými stranami) predložená klubom na registráciu do registra zmlúv, ktorý prostredníctvom ISSF vedie Matrika SF – Exekutíva v oblasti matričných konaní (originál zmluvy zaslať na adresu Slovenský futsal, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava + scan zmluvy zaslať e-mailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk), pričom medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov; zmluvu, ktorá túto podmienku nespĺňa, matrika SF nezaregistruje do registra zmlúv. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu v rámci SF platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SF na takéto zmluvy neprihliada a hráča bude považovať za amatéra bez zmluvy.

Exekutíva v oblasti riadenia mládežníckych súťaží

 • oznamuje, že svoje právo prihlásiť sa do FEJ U20, v súlade s výzvou uvedenou v ÚS SF využilo 13 družstiev (http://slovensky-futsal.futbalnet.sk/sutaz/2492/); riadne prihlásené družstvo TNF MIA SAN MIA KANIANKA nefiguruje zatiaľ v rozpise družstiev z technických dôvodov na strane ISSF;

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné odvolať sa v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.