Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 6. 9. 2019

Posledná aktualizácia 06.9.2019 14:08

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U155: Miloš Ševčík (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.9.2019.

U156: Alex Cvanciger (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným zahraním lopty rukou na bránkovej čiare, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.9.2019.

U157: Alexandra Farkasová (FK DAC 1904 D. Streda, I. LŽ WU15), vylúčená za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP. od 1.9.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U158: Nikolas Miloš Pollák (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), od 1.9.2019.

U159: Lukáš Stanek (PFK Piešťany, II. LSD U19), od 2.9.2019.

U160: Jakub Regenda (FK Humenné, II. LSD U19).

U161: Dávid Bobela (FK Humenné, II. LSD U19), obaja od 1.9.2019.

U162: Tomáš Takács (ŠK 1923 Gabčíkovo, II. LSD U19), od 4.9.2019.

U163: Viktória Dénesová (FK DAC 1904 D. Streda, I. LD WU19), od 1.9.2019. 

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U164: Ladislav Almási (FC Petržalka, II. liga), od 2.9.2019.

U165: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 7. kola FL AS Trenčín – FC Nitra, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U166: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, f DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku od ŠK Slovan Bratislava futbal.

U167: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U168: Timotej Vajdík (1219399, ŠK Slovan Bratislava, AT). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí,  Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a Zápisu o stretnutí, za HNS (vulgárna urážka R) počas stretnutia 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U169: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 7. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce.

U170: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vhodenie predmetu na HP, s následným prerušením stretnutia, hromadná bitka divákov v sektore hostí, poškodenie zariadenia štadióna a útok fanúšikov hostí na hráčov hosťujúceho klubu pri odchode z areálu štadióna) počas a po stretnutí 7. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.9.2019.

U171: FC Petržalka (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 7. kola II. ligy FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava B.

U172: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U138 a za HNS divákov (prejavy extrémistického charakteru a použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 6. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1b, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí, podľa čl. 43/1 DP na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 43/2c DP, od 5.9.2019. Taktiež ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze prerokovať podstatu disciplinárneho previnenia s fanklubom, podľa čl. 43/2s DP do najbližšieho domáceho stretnutia, s povinnosťou zaslať vyjadrenie o splnení uloženého ochranného opatrenia. 

U173: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U139 predložené osobne BM a zároveň HÚ stretnutia na zasadnutí dňa 5.9.2019 a upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 38/2, 3 DP.

U174: Joeri De Kamps (ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U175: Marek Kuzma (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).  Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 7. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – FK Železiarne Podbrezová zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U176: Denis Knižka (FK Dubnica n. Váhom, II. liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 7. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – FK Železiarne Podbrezová zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP. 

U177: MFK Dukla Banská Bystrica (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 2. kola I. ligy žien Partizán Bardejov BŠK – MFK Dukla B. Bystrica ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U178: FK Kamenica nad Cirochou. Berie na vedomie odvolanie voči U127 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 27.8.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U179: TJ Sokol Ľubotice. Berie na vedomie podnet voči klubu FK Železiarne Podbrezová vo veci odstupného za hráča Matúš Marcin (1240519), bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP a oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ.

U180: ŠKF Sereď. Na základe podnetu FC Petržalka (doručeného prostredníctvom ISSF dňa 4.9.2019), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko vo veci neuhradenia výchovného za hráča Alexa Ivána (1293043), podľa čl. 36 RaPP SFZ, do 10.9.2019.

U181: Oznamuje  RFZ a ObFZ,  klubom,  funkcionárom,  hráčom  a  ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019. Konsolidované znenie disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.9.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje: 

8. kolo: Slovan B – Trebišov 8.9. o 14:30;

9. a 24.kolo: Trebišov – Podbrezová odohrať v opačnom poradí, t. j. 9. kolo 14.9.2019 o 17:00 v Podbrezovej a 24. kolo 19.4.2020 v Trebišove;

11. kolo: Dubnica – Komárno 27.9. o 16:00;

12. kolo: Slovan B – Ružomberok B 5.10. o 15:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že realizačné tímy mládeže nemusia mať IPRT preukazy, ktoré sú povinné len v II. lige mužov.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2) ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Veľké Lovce – Nitra 10.9. o 16:00, Pata – Petržalka 11.9. o 16:30, Fiľakovo – D. Streda 17.9. o 16:00, Trenčianske Stankovce – Nové  Mesto 18.9. 16:00, Domaniža – Malženice 25.9. o 15:30. 

U19:

5. kolo: D. Streda – Slovan BA 16.10. o 14:00;

6. kolo: Trenčín – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianske Stankovce.

U17/16:

3. kolo: Slovan BA – Trenčín 1.10. o 13:15 / 15:30;

5. kolo: Michalovce – Nitra 7.9. o 13:00 / 15:15 na ihrisku Strážske.

U19/17:

5. kolo: Skalica – Dubnica 8.9. o 10:00 / 12:30, Myjava – Senec,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku hlavná HP (prírodná tráva);

6. kolo: Myjava – Skalica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku hlavná HP (prírodná tráva);

7. kolo: Spišská Nová Ves – Galaktik 22.9. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

3. kolo: FC Košice – Spišská Nová Ves 8.9. o 10:00 / 12:00, Poprad – Prešov 12.9. o 14:00 / 16:00;

4. kolo: Prešov – FC Košice 21.9. o 10:00 / 12:00;

6. kolo: Slovan BA – Nitra 6.10. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz);

8. kolo: Slovan BA – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz);

10. kolo: Slovan B – ViOn 30.10. o 13:00 / 15:00 na UT (Prievoz).

U13/12:

5. kolo: Púchov – Dubnica 26.9. o 15:00 / 16:30;

7. kolo: Zvolen – Námestovo 13.10. o 12:00 / 13:30, Slovan BA – Inter 12.10. o 13:30 / 15:00 na UT (Prievoz);

9. kolo: Slovan BA – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

2. kolo: ViOn – Trnava, v pôvodnom termíne, ale o 17:30, Petržalka – Nitra 17.9. o 17:30, Ružomberok – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Ľubochňa.

I. liga, 4. kolo: Slovan BA – Nitra 14.9. o 14:00.

WU19 / WU15:

5. kolo: Žilina – P. Bystrica 12.9. o 16:00 / 18:00, Dubnica – Topoľčany 15.9. o 14:00 / 16:00 na ihrisku Beluša;

6. kolo: B. Bystrica – Dubnica 18.9. o 12:00 / 14:00, Žilina – Prievidza 19.9. o 16:00 / 18:00;

7. kolo: Prešov – Michalovce 27.9. o 15:00 / 17:00 na UT;

10. kolo: Podbrezová – Prešov 29.9. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Brezno.

Kontumuje:

WU15:

3. kolo: NMŠK – ViOn 0:3, podľa SP, čl. 11/2, v súbehu s čl. 82/1/b;

6. kolo: Nitra – Trnava 0:17, podľa SP, čl. 11/3, v súbehu s čl. 82/1/d, g.

Odstupuje na DK SFZ NMŠK 1922 Bratislava (WU15), za spôsobenie neodohratia stretnutia 3. kola a FC Nitra (WU15), za spôsobenie nedohratia stretnutia 6. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že Pilotný projekt školenia trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky prihláseným záujemcom sa poukážu na účet, z ktorého platba prebehla.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 22.9.2019 – 6.1.2020 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza, v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 16.9.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 12.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 12.9.2019 v Bratislave a 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.9.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Mosor 21. – 22.9., Matulová 15.9., Benko 18.9., Libiak 12. – 13.10., A. Somoláni 4. – 10.9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Likavský 24. – 25.9., 28.9., 5. – 6.10., 15. – 22.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Ospravedlnenia: Labanc 13. – 15.9., Budáč 20. – 25.9., 5. – 7.10. a 16. – 19.10. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • obdržala informáciu od klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava, že družstvo dospelých odstupuje z VARTA Futsal ligy 2019/2020;
  • na základe  odstúpenia družstva Pinerola Futsal 1994 Bratislava zo súťaže, ruší všetky stretnutia tohto družstva vo Varta Futsal lige 2019/2020. Družstvo, ktoré malo podľa vyžrebovania hrať proti družstvu Pinerola Futsal 1994 Bratislava, bude mať v tomto termíne voľno;
  • oznamuje ÚHČ 2. kola Varta Futsal ligy:

         TNF Prievidza – Lion car MIBA B. Bystrica, 13.9. o 19:00, ŠH Prievidza;

         MŠK N. Zámky-futsal – Futsal Team Levice, 13.9. o 20:00, ŠH Milénium N. Zámky;

         ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec, 14.9. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina.

  • oznamuje zmenu domácich dresov klubu Lion car MIBA B. Bystrica na biele – čierne – čierne a „lietajúci brankár“ červené – červené – červené. 

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

13.9.2019:

        o 19:00 Lions Prievidza – MIBA B. Bystrica (Budáč st., Polomský, Mózer – Hrmo);

        o 20:00 MŠK N. Zámky – Futsalteam Levice (Grom, Bublávek, Budáč ml. – Hlavenka).

14.9.2019

o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Bohun, Peško, Grom – Badura).

Exekutíva v oblasti mládeže oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

Exekutíva v oblasti 2. SLF Openliga oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do Openligy 2019/2020 je 30.9.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje realizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1295382  Ivan Bacho  MŠK Nové Zámky-futsal

1295530  Jakub Čurlej  MŠK Nové Zámky-futsal

1240107  Jakub Stacho  MŠK Nové Zámky-futsal

1281118  Jozef Macho  Futsal Team Levice

1296757  Matúš Juriga  ŠK Makroteam Žilina

Prestup:

1287290  Patrik Molda  Wild Boys '02 Bratislava  MŠK N. Zámky-futsal

1362693  Martin Holbička  MŠK Žilina FUTSAL  ŠK Makroteam Žilina

1168749  Martin Varga  MFK Ivekol N. Zámky  MŠK N. Zámky-futsal

1420201  Jakov Grcić  Futsal Dinamo Zagreb  Mimel Lučenec

1419913 Rafael D. Da Costa Lira  Sibirjak Novosibirsk  Mimel Lučenec

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.