Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 13. 9. 2019

Posledná aktualizácia 13.9.2019 12:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_11.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U182: Gustavo Alves Devastato (Lokomotíva Devínska Nová Ves, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – verbálna kritika R s použitím vulgárnych výrazov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.9.2019.

U183: Julian Tóth (FK Slovan Levice, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy ZsFZ,, skupina JV, podľa čl. 37/9 DP.

U184: Nikolas Kupča (FK Slovan Levice, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – vulgárne výroky voči súperovi, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 12.9.2019.

U185: Samuel Šuľák (AS Trenčín, I. LMD U17), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 8.9.2019.

U186: Marko Murín (ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.9.2019.

U187: Lukáš Zlocha (MŠK Púchov, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.9.2019.

U188: Miloš Albert (ŠK Odeva Lipany, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.9.2019.

U189: Jaromír Knoška (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U16), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.9.2019.

U190: Oleg Balco (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U16), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.9.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U191: Miroslav Petko (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 8.9.2019. 

U192: Damian Cipciar (JUPIE FŠ Mareka Hamšíka, II. LSD U19), od 9.9.2019.

U193: Jonáš Gerboc (MFK Snina, I. LSŽ U14), od 5.9.2019.

U194: Miroslav Balko (OFK AGRIFOP Stakčín, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy VsFZ – Vihorlatsko - dukelská dospelí, podľa čl. 37/9 DP. 

U195: Dávid Berežný (Partizán Bardejov BŠK, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 

U196: Jakub Špišák (TJ Mladosť Kalša, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 

U197: Predrag Radovanović (FC Košice, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 

U198: Jakub Nemec (FC Petržalka, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: 

U199: Peter Palencsár (FK Kechnec, Slovnaft Cup), od 12.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ – Juh dospelí, podľa čl. 37/9 DP.

U200: MŠK FOMAT Martin (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u MŠK FOMAT Martin – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U201: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u FC Pata – FC Petržalka.

U202: FC Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U170 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, vhodenie predmetu na HP, s následným prerušením stretnutia, hromadná bitka divákov v sektore hostí, poškodenie zariadenia štadióna a útok fanúšikov hostí na hráčov hosťujúceho klubu pri odchode z areálu štadióna) počas a po stretnutí 7. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Košice, podľa čl. 58/1a, c, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku. 

U203: ŠKF Sereď. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U180, do 17.9.2019.

U204: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U329 a žiadosť zamieta

U205: NMŠK 1922 Bratislava (I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 3. kola I. LŽ WU15 NMŠK 1922 Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U206: Oznamuje  RFZ a ObFZ,  klubom,  funkcionárom,  hráčom  a  ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019. Konsolidované znenie disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U207: Marek Mikulišin (Lion car MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 7.9.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U208: Filip Marton (MŠK Žilina FUTSAL, VARTA Futsal liga), od 7.9.2019.

U209: Erik Kavčák (MŠK Žilina FUTSAL, VARTA Futsal liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie SF, zastavuje konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 1. kola VARTA Futsal ligy Lion car MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina FUTSAL a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.9.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje:

10. kolo: Poprad – Trebišov 20.9. o 18:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že realizačné tímy mládeže nemusia mať IPRT preukazy, ktoré sú povinné len v II. lige mužov.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup:

3. kolo: Lučenec – Komárno 18.9. o 16:00, Rakytovce – Pohronie 24.9. o 16:00.

U19/17:

5. kolo: Inter – Petržalka 24.9. o 13:00 / 15:30 na ihrisku Stupava (UT), Karlova Ves – Komárno 18.9. o 13:30 / 16:00;

7. kolo: Skalica – Senec, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Petrova Ves;

9. kolo: Spišská Nová Ves – Lipany 6.10. o 10:00 / 12:30;

11. kolo: Spišská Nová Ves – Bardejov 20.10. o 10:00 / 12:30.

U13/12:

5. kolo: Karlova Ves – Zlaté Moravce 29.9. o 10:00 / 11:30;

6. kolo: Púchov – Levice 5.10. o 10:00 / 11:30;

8. kolo: Inter – Trnava 19.10. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 3. kolo: NMŠK – Slovan BA v obrátenom poradí, t. j. 26.9. o 18:30 na UT (Prievoz)

II. liga, skupina C, 5. kolo: Liptovský Mikuláš – Ružomberok 22.9. o 9:00.

WU19 / WU15, 6. kolo: Považská Bystrica – Topoľčany 21.9. o 10:30 / 12:30 na UT

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza, v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerkám, že v termíne október 2019 – apríl 2020 v Bratislave, Trnave a v Košiciach organizuje Školenie tréneriek UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.9.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom – Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania workshopu PR SFZ (SsFZ a VsFZ) – 27.9.2019 v Poprade.

Oznamuje termín konania workshopu PR SFZ (BFZ a ZsFZ) – 4.10.2019 v Trnave.

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca): 10.10.2019 v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania tréningového kempu R/AR TOP skupina: 10. – 13.10.2019 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenia: Marsal 28.9, Roszbeck od 9.9. PN, do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • odstupuje na DK SFZ klub Pinerola futsal 1994 Bratislava, pre podozrenie z disciplinárneho previnenia v súvislosti s odstúpením zo súťaže VARTA Futsal liga 2019/2020;
  • súhlasí so žiadosťou klubu MŠK Nové Zámky futsal o zmenu ÚHČ stretnutia 3. kola MIMEL Lučenec – MŠK Nové Zámky futsal na 19.9.2019 o 18:30 v ŠH Aréna Lučenec. Žiadosť sa spoplatňuje v zmysle RS VARTA Futsal ligy 2019/2020;
  • oznamuje ÚHČ 3. kola Varta Futsal ligy:

        Mimel Lučenec – MŠK N. Zámky-futsal, 19.9. o 18:30, ŠH Aréna Lučenec;

        Futsal Team Levice – MŠK Žilina FUTSAL, 19.9. o 19:30, ŠH Levice;

        Lion car MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina, 20.9. o 20:00, ŠH Badín.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • delegovanie R a D na 3. kolo VARTA Futsal ligy: 

        19.9.2019

        o 18:30 Mimel Lučenec – MŠK N. Zámky (Kopec, M. Cisko, Havrila – Kubinec);

        o 19:30 Futsal Team Levice – MŠK Žilina Futsal (Ježík, Matula, Nemček – Čuhár).

        20.9.2019

        o 20:00 Lion Car MIBA BB – Makroteam Žilina (Peško, Budáč ml., Bublávek – Kuspan).

        Delegácia je podmienená úspešným absolvovaním fyzických previerok 13.9.2019.

  • posledný termín náhradných fyzických previerok R je 19.9.2019 o 17:00 hod. (tartanová dráha) na Čajkovského 16, Lučenec;
  • zmena delegácie:

        14.9 o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Ježík za Groma);

  • komisia pre riešenie sťažností sa zaoberala podnetom MŠK Žilina Futsal ohľadne vylúčenia hráča Mareka Kavčáka, stanovisko klubu a DK SFZ bolo zaslané emailom;
  • ospravedlnenia: M. Cisco 10. – 12.10, Behančin 20. – 22.9 a 31.10. – 19.11., Grom 27. – 29.9. a 4. – 6.10. 

Exekutíva v oblasti mládeže oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

Exekutíva v oblasti 2. SLF Openliga oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do Openligy 2019/2020 je 30.9.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1258356  Michal Jakubec  MŠK Žilina FUTSAL

1295350  Martin Kováč  MŠK Nové Zámky-futsal

Prestup :

1215714  Matúš Kyjovský  Pinerola Futsal 1994  Lion car MIBA B. Bystrica

1166312  Erik Klema  GRIZZLY Slovakia Košice  Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1132309  Stanislav Gendiar  FSC Prievidza  TNF Prievidza

1224837  Milan Duchoň  FSC Prievidza  TNF Prievidza

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.