Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

Posledná aktualizácia 02.10.2020 12:22

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_11.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U274: Aldo Omar Baez (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčený za HNS – nesúhlas s rozhodnutím R hodením fľaše do HP z lavičky náhradníkov, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 28.9.2020. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U287.

U275: Martin Sabol (FK Humenné, II. LSD U19), vylúčený za HNS – urážka R v prerušenej hre, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.9.2020.

U276: Dominik Moniak (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.9.2020.

U277: Alan Melich (MFK Zvolen, II. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera päsťou do chrbta v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 28.9.2020.

U278: Matúš Melek (MŠK Námestovo, II. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do tváre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 28.9.2020.

U279: Tomáš Miklovič (SDM Domino, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – po ukončení stretnutia pri odchode z HP, ukázal rozhodcovskej trojici prostredník, s verbálnou urážkou R, podľa čl. 48/1b, c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.9.2020.

U280: Leo Lakomčík (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.9.2020.

U281: Samuel Vasko (MŠK Žilina, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 27.9.2020.

U282: Lenka Palicová (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. liga ženy), vylúčená za HNS – verbálna urážka výkonu R v neprerušenej hre, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U283: Abdul Musa Zubairu (AS Trenčín, Fortuna liga), od 28.9.2020.

U284: Juraj Martinček (MŠK Púchov, II. liga), od 27.9.2020.

U285: Teodor Šefčovič (TJ Družstevník Radimov, Slovnaft cup), od 1.10.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy ZsFZ, sk. SZ, podľa čl. 37/10 DP.

U286: Dávid Križka (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LMD U17), od 28.9.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U287: Aldo Omar Baez (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 28.9.2020.

U288: Peter Vojtovič (Slavoj Trebišov, II. liga), od 27.9.2020.

U289: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (hrubé urážky) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U290: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (hrubé urážky a použitie pyrotechniky, s následným krátkym prerušením) počas stretnutia 8. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U291: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U292: MFK Skalica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 10. kola II. ligy MFK Skalica – MŠK Púchov, podľa čl. 58/2a, b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U293: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu MŠK Púchov doručenej prostredníctvom ISSF (ID 128501) dňa 28.9.2020 k udeleniu 2. ŽK a následnému vylúčeniu hráča Juraj Martinček (1312414) počas stretnutia 10. kola II. ligy MFK Skalica – MŠK Púchov, konaného dňa 26.9.2020 a poukazuje na U284.

U294: Juraj Borčin (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS hráča (hrubá urážka R v prerušenej hre) počas stretnutia 9. kola II. LSD U19 FK Inter Bratislava – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 1.10.2020.

U295: MŠK Rimavská Sobota. Berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 128411) dňa 27.9.2020 voči klubu FC Nitra, vo veci odstupného za hráča Nikolas Frait (1363338), bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U296: Timotej Benka (FK Gerlachov, Slovnaft cup). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U233 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 1.10.2020 do 31.3.2021.

U297: FC Čaka (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nepredloženie písomného súhlasu telovýchovného lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 41/3 a čl. 46/2 SP.

U298: TJ Jednota Málinec. Berie na vedomie odvolanie voči U267 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 29.9.2020). Rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra), s poukazom na čl. 84/7 DP a ruší U267.

U299: ŠK Sásová (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 3. kola Slovnaft cupu ŠK Sásová – TJ Jednota Málinec, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6.10.2020.

U300: TJ Jednota Málinec (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 3. kola Slovnaft cupu ŠK Sásová – TJ Jednota Málinec, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6.10.2020.

U301: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (hrubé urážky) počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 6.10.2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.10.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. ligaschvaľuje:

9. kolo: Poprad – Podbrezová 21.10. o 15:00;

10. kolo: Žilina B – Poprad 28.10. o 13:30;

12. kolo: Skalica – Košice v pôvodnom termíne, ale o 18:00, Slovan B – Komárno 10.10. o 10:30;

17. kolo: Skalica – Slovan B v pôvodnom termíne, ale o 18:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje všetky FK žiadajúce o zmenu termínu stretnutia, ktoré sa majú hrať po západe slnka, že v žiadosti musí byť uvedené, či sa stretnutie bude hrať pri umelom osvetlení.

Oznamuje:

Slovnaft cup – žreb 4. kola (21.10.2020):

FC Košice – Pohronie, Spišská Belá – Stropkov, Dubnica – Ružomberok, L. Mikuláš – Trnava, Spišské Podhradie – Trenčín, Bešeňová – Komárno, Belá – Žilina, Kežmarok –  Zlaté Moravce, Rovinka – Michalovce, Lehota pod Vtáčnikom – Rohožník, Galanta – Slávia TU Košice, Príbelce – Kvašov / Slovan BA, B. Bystrica – Skalica, Sásová – Sereď, (28.10.), Šamorín – Podbrezová, Petržalka – Pata / D. Streda.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 3. kolo: Pata – D. Streda 21.10. o 15:00.

U19, 10. kolo: B. Bystrica – Michalovce 21.10. o 14:00, Trenčín – Poprad 14.11. o 11:00.

U17/16:

6. kolo: Trenčín – Slovan BA 21.11. o 11:00 / 13:15;

9. kolo: Trenčín – Nitra 7.10. o 14:00 / 16:15;

10. kolo: Poprad – Trenčín 17.10. o 11:00 / 13:15, Michalovce – B. Bystrica 3.11. o 14:00 / 16:15 na UT;

13. kolo: Michalovce – Slovan BA 14.10. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

ŠTK Šamorín odohrá všetky domáce stretnutia na vedľajšej hracej ploche, prírodnej tráve.

10. kolo: Dubnica – Myjava 14.10. o 11:00 / 13:30, L. Mikuláš – Zvolen 13.10. o 13:00 / 15:30, L. Košice – Spiš. N. Ves 14.10. o 13:00 / 15:30.

U15/14:

5. kolo: Skalica – Inter 7.10. o 13:00 / 15:00, Zvolen – Pohronie 7.10. o 14:00 / 16:00, Trnava – Z. Moravce 14.10. o 12:00 / 14:00;

6. kolo: Spiš. N. Ves – Košice 14.10. o 14:00 / 16:00 na UT, L. Košice – Humenné 7.10. o 14:00 / 16:00, Lučenec – Pohronie v pôvodnom termíne, ale na UT, Michalovce – Stropkov 13.10. o 13:00 / 15:00, Slovan BA – Trnava 21.10. o 14:00 / 16:00 na UT (Prievoz), Prešov – Poprad v pôvodnom termíne, ale na UT;

8. kolo: Prešov – Snina v pôvodnom termíne, ale na UT, Lučenec – L. Mikuláš 17.10. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Prešov – Humenné v pôvodnom termíne, ale na UT Prešov.

U13/12, 6. kolo: Snina – Vranov 2.10. o 14:00 / 16:00, Stropkov – Michalovce 20.10. o 13:00 / 14:30.

Odstupuje na DK SFZ FK SDM Domino Bratislava (II. LSD U19), za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ zo stretnutia 7. kola Domino – Krakovany).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

II. liga, skupina A:

8. kolo: Dúbravka – N. Zámky 18.10. o 15:00;

10. kolo: N. Zámky – D. Lužná 1.11. o 14:00;

11. kolo: Čaka – N. Zámky v obrátenom poradí, t. z. 8.11. o 14:00 na ihrisku na Sihoti (N. Zámky) a 18. kolo N. Zámky – Čaka 16.5.2021 o 14:00 na ihrisku Čaka.

WU19 / WU15:

6. kolo: Bardejov – Poprad 11.10. o 9:00 / 11:00 na UT Bardejov;

7. kolo: Nové Zámky – Nitra 25.10. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Tréningové centrum FC Union N. Zámky pri obci Radava (Hul).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11.2020 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Banskej Bystrici, v termíne 23.11.2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje autorizovaným osobám pre UEFA FFP klubov – účastníkov klubových súťaží UEFA 2020/2021 – že systém BOARD je otvorený pre vkladanie údajov k 30.9.2020. Údaje je potrebné vložiť najneskôr do 10.10.2020 a odoslať na úroveň SFZ.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca) sa uskutočnia 6.10.2020 od 14:00 hod. v Dubnici n. Váhom (BFZ, ZsFZ, ženy FIFA) a 7.10.2020 od 8:30 hod. v Žiline (SsFZ, VsFZ). Pozvánka a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Henček od 25.9. k dispozícii KR, Mano 17. – 18.10.

Úsek PR ospravedlnenie: Samotný 9. – 11.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Švarc 15. – 26.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Schválil nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF na sezónu 2020/2021 tak, ako ju predložil predseda komisie pre riadenie rozhodcov a delegátov SF na základe výsledkov letného seminára konaného v Senci.

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje ÚHČ stretnutí 3. kola VARTA Futsal ligy:

9.10.2020

19:00 MŠK Žilina Futsal – MŠK Mayerson N. Zámky

19:00 MIMEL Lučenec – MIBA B. Bystrica

20:00 Futsal Team Komárno – ŠK Makroteam Žilina

10.10.2020

18:00 TNF Prievidza – Futsal Team Levice

Dôrazne vyzýva kluby VARTA Futsal ligy na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, ako aj Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia COVID-19

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Delegovanie R a D na 3. kolo VARTA Futsal ligy:

9.10.2020

19:00 MŠK Žilina Futsal – MŠK Mayerson NZ (Havrila, Šeršeň, J. Nemček, Kuspan);

19:00 MIMEL Lučenec – MIBA B. Bystrica (Kopec, Polomský, Mózer, Kubinec);

20:00 Futsal Team Komárno – ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Grom, Bublávek, Krchňavý).

10.10.2020

18:00 TNF Prievidza – Futsal Team Levice (Botka, Matula, Ďurina, Badura).

Ospravedlnenia R a D: Polomský 10. – 11.10., Behančin 9. – 11.10., Budáč st. PN do prihlásenia, Fischer 9.10. – 10.10.

Oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov SF sa uskutoční 16.10.2020 od 18:00 hod. v Bratislave, Čiližská 1. Kontaktná osoba Lukáš Peško. Zúčastnia sa: Peško, Šlapka, Brutvanová, Budáč ml., D. Kováčik a M. Cisko.

Oznamuje, že náhradný seminár delegátov SF sa uskutoční 3.10.2020 od 10:00 hod. v Lučenci. Kontaktná osoba Marcel Kubinec.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1265608 Martin Antol (TNF Prievidza) 

1306905 Patrik Kaňka (4FSC, o. z.)

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa sa uskutoční 15. októbra 2020 o 10:00 hod. v sídle SFZ v Bratislave, Tomášikova 30/C, 5. poschodie.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.