Úradná správa SFZ č. 12 zo dňa 21. 9. 2018

piatok, 21.09.2018
|
Posledná aktualizácia 21.9.2018 14:00

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

  Svojím uznesením č. 136/18: 

1) Dočasne poveruje p. Vladimíra Vansu (zástupca VsFZ) za člena revíznej komisie SFZ, v zmysle čl. 37, ods. 9 stanov SFZ.

2) Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na volenú funkciu člena revíznej komisie SFZ a s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. septembra 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na VV SFZ.

3) Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Svojím unesením č. 137/18:

1) Odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na októbrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. septembra 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na VV SFZ.

2) Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ;
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;
 • Čl. 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb: 

18. – 22. október 2018 

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ,  z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) motivačný list;

c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;

d) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

e) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

f) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

g) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

· elektronickú adresu:

michael.valek@futbalsfz.sk

· poštovú adresu:

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

· na webstránke SFZ;

· v úradných správach SFZ 

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

 II. liga muži: 

Schvaľuje: 

10. kolo: Skalica – Pohronie 22. 9. o 19:00;

11. kolo: Šamorín – Žilina B 28. 9. o 15:30.

Nariaďuje: 13. kolo: Šamorín – Lipany, Inter BA – Komárno, L. Mikuláš – Poprad, Bardejov – Skalica, Dubnica – B. Bystrica – všetky 14. 10. o 15:00, z dôvodu kolízie s reprezentáciou Slovenska.

Odstupuje na DK SFZ kluby FC ŠTK 1914 Šamorín a FC Lokomotíva Košice, na základe podnetu TÚ SFZ, za nedodanie zmlúv v zmysle RS, čl. 13/c.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: 

 • Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).
 • Družstvá MŠK Žilina U15/14/13/12 budú hrávať svoje doma vyžrebované stretnutia na umelej tráve v Strážove.

Berie na vedomie vyjadrenia FK k nenahratiu videozáznamov (výzva v ÚS č.11): Trnava, Nitra, Žilina, D. Streda, Poprad. Upozorňuje na povinnosť nahrávania videozáznamov do 24 hodín po stretnutí (RS, čl. 27/e).

Nariaďuje na základe požiadavky TÚ SFZ (SP, čl. 37/1):

 • U19, 9. kolo: 3. 10. o 15:00;
 • U17/16, 11. kolo: 17.10. o 13:00 / 15:15.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 4. kolo: FC Košice – Dubnica  9. 10. o 15:00 (ihrisko Čermeľ).

U19:

7. kolo: Prešov – Ružomberok  21.9. o 15:30;

17. kolo: Podbrezová – Slovan BA 30.11. o 13:00 na UT (Podbrezová-Skalica).

U17/16, 7. kolo: Senica – Nitra v pôvodnom termíne, ale na hlavnej ploche v Senici.

U15/14:

4. kolo: L. Košice – Bardejov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sokoľ, Humenné – Snina 22. 9. o 9:00 / 11:15, Slovan BA – Nitra v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky;

5. kolo: Nitra – Trnava  27. 9. o 14:00 / 16:00;

6. kolo: Inter BA – Petržalka 5. 10. o 14:30 / 16:30;

8. kolo: L. Košice – Trebišov  21. 10. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: MŠK Žilina – Juventus Žilina 30. 10. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Strážov (UT).

U13/12:

4. kolo: Snina – Humenné 20. 9. o 15:00 / 16:30, Poprad – Spišská Nová Ves 26. 9. o 15:00 / 16:30;

5. kolo: Spišská Nová Ves – Vranov 4. 10. o 14:00 / 16:00, Trebišov – Stropkov  28. 9. o 14:00 / 15:30;

10. kolo: Domino – Inter BA 30. 10. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

5. kolo: Myjava – Lokomotíva Košice 11.10. o 18:00;

6. kolo: B. Bystrica – Slovan BA 30. 9. o 10:00, Nitra – Myjava 28. 9. o 15:00, Bardejov - NMŠK 30. 9. o 13:00.

II. liga, skupina A, 6. kolo: Petržalka – Svätý Jur 29. 9. o 17:00.

II. liga, skupina B:

5. kolo: Beluša – Štiavnik  4. 10. o 16:00; 

6. kolo: Trenčín – ViOn ZM 9. 10. o 16:30, Podhorie – Štiavnik 29. 9. o 15:00, Prievidza – Beluša 30. 9. o 15:00.

II. liga, skupina C:

6. kolo: Oravský Podzámok – L. Mikuláš 30. 9. o 11:00;

7. kolo: Spišská Nová Ves – Poprad 13. 10. o 15:00;

10. kolo: Poprad – Michalovce 29. 9. o 15:00.

WU19/WU15:

5. kolo: Union N. Zámky – D. Streda 22. 9. o 12:00 / 14:00;

6. a 13. kolo: NMŠK – Senica sa odohrá v pôvodnom termíne, ale v obrátenom poradí,  t. j. 6. kolo na ihrisku v Čáčove a 13. kolo na ihrisku NMŠK;

7. kolo: Trnava – N. Zámky 13. 10. o 9:00 / 11:00 na ihrisku Modranka;

8. kolo: Trnava – Slovan BA 20. 10. o 13:00 / 15:00;

9. kolo: Trnava – Senica 27. 10. o 13:00 / 15:00;

11. kolo: Trnava – Myjava 10. 11. o 13:00 / 15:00.

Zamieta:

Žiadosť ŠK Slovan BA (WU19 / WU15) o zmenu hracej plochy stretnutí 5. kola (Stará Bajkalská – ihrisko nespĺňa infraštruktúrne požiadavky).

Kontumuje: 

WU19, 2. kolo: Nitra – N. Zámky 0:3, v zmysle SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/f (Kristína Dubnická (1999) – SP, čl. 29/2/b). 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U242: Radovan Gimecký (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou na bránkovej čiare – zabránenie gólu, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 16. 9. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U243: Vakoun Issouf Bayo (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U244: Adam Morong (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U245: Pavol Farkaš (FC Nitra, Fortuna liga), všetci od 16. 9. 2018.

U246: FC Nitra (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U214 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u TJ Družstevník Dvory n. Žitavou – FC Nitra, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U247: TJ Družstevník Dvory n. Žitavou (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U215 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u TJ Družstevník Dvory n. Žitavou – FC Nitra, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U248: MFK Zvolen. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U233, vo veci č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2018 a vykonateľnosť dňa 30.6.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Anton Jánoš alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. Zároveň za nesplnenie povinnosti uloženej U233, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1b, 5 a čl. 12/6 DP.

U249: FC Nitra. Berie na vedomie stanovisko klubu k U234 a za HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia FC Nitra – SK Slavia Praha, podľa čl. 58/2c DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U250: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U251: FC Nitra (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U169, o predloženie Organizačného poriadku, Návštevného poriadku a schémy areálu štadióna, s vyznačením sektorov, do 25.9.2018.

U252: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP. 

U253: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek po skončení stretnutia smerom k hráčom H) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D: Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 25.9.2018.

U254: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek do ihriska) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 25.9.2018. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U255: Erik Otrísal (1258506, FK Senica, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného a na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (hrubá urážka AR1 mimo HP) počas stretnutia 8. kola FL FK Senica – AS Trenčín, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 20.9.2018.

U256: FC Spartak Trnava (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň, podľa čl. 26/1 DP, ukladá DS – odohratie jedného domáceho súťažného stretnutia bez divákov v sektoroch 01 – 05  a  29 – 33, podľa čl. 26/2, 4 DP, s podmienečným odkladom do 30.6.2019, podľa čl. 40/1, 2 DP. 

U257: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (vniknutie diváka na HP po dosiahnutí gólu D) počas stretnutia 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 25.9.2018.

U258: FK Inter Bratislava (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnej US (vniknutie diváka na HP po ukončení stretnutia) počas stretnutia 9. kola II. ligy FK Inter Bratislava – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 25.9.2018.

U259: Patrik Abrahám (1211524, MFK Skalica, II. liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po 2. ŽK v stretnutí 9. kola II. ligy FK Inter Bratislava – MFK Skalica zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK, podľa čl. 78/5a DP, od 20.9.2018.

U260: Ján Švehlík (VM, 1331299). Berie na vedomie žiadosť menovaného k U210 a zároveň konštatuje, že nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP.

U261: Martin Ševela (T, 1073890). Berie na vedomie žiadosť menovaného k U211 a zároveň konštatuje, že nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP.

U262: Marek Filo (1159689). Na základe vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 20.9.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27. 9. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, dňa 24. 9. 2018  organizuje v Nitre Medzinárodný seminár trénerov ÚFTS, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie (október 2018 – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 12. 10. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v priebehu októbra 2018 (8. 10. – Poprad, 15. 10. – Zvolen, 22. 10. – Senec) organizuje Praktický seminár trénerov mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a rozhodkýň FIFA (bez frekventantov programu Šanca) sa uskutočnia 11.10.2018 v Tatranskej Lomnici (UT). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Greško 20. 10. a 10. 11., Kráľovič 17. 10., Lešková 11. 10., Vlčej od 17. 9. k dispozícii KR, Mišková od 1.10. k dispozícii KR, Mišková 7. 10., Smolíková 9. – 12. 10.

Úsek PR – ospravedlnenia : Špivák 15. – 23. 10., Samotný 6.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňom 14.9.2018 sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov (ktoré D obdržali emailom) pre ročník 2018/2019 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné), je povinný každý zasielať sekretárovi komisie na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

Žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy (exekutiva@ futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy (https:// www.futsalexekutiva.sk/ankety), zasielali návrhy do ankiet tvorených Exekutívou SF.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • obdržala podnet klubu ŠK Slovan Bratislava, ohľadom vyplatenia odmeny za umiestnenie v sezóne 2017/2018. Podnet nie je v kompetencii Exekutívy SF a bol už 10.8.2018 zaslaný na prerokovanie VV SF; klub bol o výsledku podnetu informovaný;
 • riešila problém s nahrávaním stretnutia 2. kola ŠK Pinerola Futsal 1994 a Lion Car MIBA B. Bystrica. Problém bol na úrovni systému video.sportnet.online, z tohto dôvodu Exekutíva SF umožnila klubu ŠK Pinerola Futsal 1994 nahrať video v náhradnom termíne do 19.9.2018;
 • rieši problém na úrovni kontumačného (5:0, 0:5) výsledku v systéme ISSF; problém je riešený na úrovni SFZ (ISSF);
 • vyzýva kluby Partizán Bardejov–futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF, príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov, majú uvedené kluby zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • oznamuje ÚHČ zápasov 3. kola VARTA futsal ligy.

      MIMEL Lučenec – FC Bíli Andeli futsal, 28. 9.o 19.00, ŠH Aréna Lučenec (Belavý, Molnár, Slimák); 

      MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina futsal, 28. 9. o 20:00, ŠH Štiavničky (Kopec, Marko, Krchňavý);

      ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, 29. 9. o 20:00 ŠH Rosinky (Ježík, Šlapka, Ploštica);

      Rehab Klinik Baraberi – Pinerola Futsal, 29. 9. o 20:10, Interhala BA (Bohún, Budáč ml., Moncman).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje delegovanie R na turnaj V4 v Nymburku – Behančin Rastislav;
 • oznamuje, že náhradný seminár sa bude konať 9.10.2018 v Bratislave od 17:15 hod. (miesto bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30 eur.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony (pre formát súboru len vo verzii na stiahnutie)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.