Úradná správa SFZ č. 12 zo dňa 20. 9. 2019

Posledná aktualizácia 20.9.2019 15:31

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_12.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U210: Cole Desmond Kpekawa (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera zozadu nadmernou silou v súboji o loptu s dlhodobým zranením, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 mesiacov, podľa čl. 45/2b DP, od 15.9.2019 bez prerušenia.

U211: Gejza Pulen (FC Košice, II. liga), vylúčený za HNS – hrubá urážka AR1 po skončení stretnutia na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 15.9.2019.

U212: Jakub Piotr Kiwior (MŠK Žilina, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v pokutovom území, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 19.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U213: Dominik Kulich (MŠK FOMAT Martin, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 15.9.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U214: Ivan Mesík (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 16.9.2019.

U215: Boris Gáll (FC Košice, II. liga), od 15.9.2019.

U216: Martin Šebek (AFC Nové Mesto n. Váhom, Slovnaft Cup), od 19.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 

U217: Andrej Pipíška (MŠK Novohrad Lučenec, Slovnaft Cup), od 19.9.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Stred, podľa čl. 37/9 DP.

U218: Igor Staňa (FK Poprad, I. LSD U19).

U219: Frederik Vaňovič (MŠK Púchov, II. LSD U19). 

U220: Jakub Kliment (FK Inter Bratislava, II. LSD U19). 

U221: Alex Macala (MŠK Námestovo, II. LSD U19), všetci od 15.9.2019.

U222: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Upozornenia KR PZ BA k zisteným nedostatkom počas stretnutia zo dňa 18.9.2019, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, s následným spôsobením požiaru, vhodenie plastových pohárov a papierov na HP, s následným prerušením stretnutia a vbehnutie divákov domácich na ihrisko, s následným napadnutím hráča hostí č. 3 a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, hromadného vniknutia divákov na ihrisko a dopustenie fyzického napadnutia hráča divákom, oneskorené sprístupnenie priestorov štadióna, nevykonanie bezpečnostnej kontroly pri vstupe na štadión a nedostatočný počet členov ÚS počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 24.9.2019. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu divákov domácich, ktorí vbehli na hraciu plochu a fyzicky napadli hráča hostí č. 3 a predloženie Organizačného a návštevného poriadku klubu. Predvoláva zástupcu klubu, HÚ a BM klubu na svoje zasadnutie dňa 26.9.2019 o 16:00 hod. v sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP.

U223: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a prezidenta SFZ, použitie a vhodenie pyrotechniky na HP, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 24.9.2019.

U224: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 8. kola FL FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda.

U225: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 9. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – MFK Tatran L. Mikuláš.

U226: Peter Jakuš (1156211, FK Dubnica n. Váhom, II. liga, AT). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (niekoľkonásobná hrubá urážka hráča hostí č. 42 po stretnutí 9. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U227: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina (II. LSD U19). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu sedačky na hráčskej lavičke hráčom hostí počas stretnutia 6. kola II. LSD U19 ŠK Odeva Lipany – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, do 24.9.2019.

U228: ŠKF Sereď. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U180 a U203, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do 24.9.2019.

U229: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U172, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1,2 DP, do 24.9.2019.

U230: Marek Frimmel (1219419, MFK Skalica, II. liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ zastavuje konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 9. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U231: Aurel Dávidík (1286398, FK Dubnica n. Váhom, II. liga). Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie pre HNS na hracej ploche, podľa čl. 46/1d DP (tzv. simulovanie) a zároveň žiada odbornú komisiu KR SFZ o podrobné písomné stanovisko k situácii z 84. minúty stretnutia 9. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica, do 24.9.2019.

U232: Berie na vedomie podnet zo dňa 16.9.2019 a žiada odbornú komisiu KR SFZ o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 46. minúty stretnutia 3. kola I. liga ženy FC Nitra – FK Poprad, do 25.9.2019.

U233: Marián Drinka. Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou Slovenskej republiky, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 30.9.2019 a pokračuje v ďalšom šetrení veci. 

U234: Štefan Bálint (1390935). Na základe U28, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U28 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U235: Radovan Baník (1026841). Na základe U32, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U32 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U236: Lucian Ferreiro Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, VARTA futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 15.9.2019.

U237: Stanislav Gendiar (TNF Prievidza, VARTA futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 14.9.2019.

U238: Pinerola Futsal 1994. Na základe podnetu Exekutívy SF začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko vo veci odstúpenia družstva dospelých zo súťaže VARTA futsal liga a družstva juniorov zo súťaže FEJ U20 pred súťažným ročníkom 2019/2020, po zaevidovaní prihlášky a po vyžrebovaní, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 24.9.2019

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.9.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje:

11. kolo: Trebišov – Skalica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čermeľ;

13. kolo: Žilina B – Skalica 12.10. o 15:00, Púchov – Slovan B v obrátenom poradí t. z. 12.10. o 15:00 na Pasienkoch a 28. kolo v Púchove.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že realizačné tímy mládeže nemusia mať IPRT preukazy, ktoré sú povinné len v II. lige mužov.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup:

4. kolo: Jacovce – Trnava 24.9. o 16:00, Marcelová – Skalica 25.9. o 16:00, Radimov – D. Streda 25.9. o 19:00 na ihrisku Skalica.

U19:

8. kolo: Žilina – D. Streda 2.10. o 14:00;

9. kolo: Senica – Poprad 5.10. o 14:00.

U17/16, 9. kolo: Poprad – Senica 5.10. o 13:00 / 15:15.

U19/17: 

7. kolo: L. Košice – Prešov 20.9. o 14:00 / 16:30, Gabčíkovo – Partizánske, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Jurová;

8. kolo: Skalica – Inter, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Petrova Ves;

9. kolo: Pohronie – Prešov 5.10. o 11:00 / 13:30;

15. kolo: Domino – Myjava 17.11. o 12:00 / 14:30.

U15/14:

4. kolo: Michalovce – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Strážske;

5. kolo: Z. Moravce – Karlova Ves 29.9. o 10:00 / 12:00;

6. kolo: Skalica – Petržalka 4.10. o 14:00 / 16:00;

7. kolo: Z. Moravce – Skalica 13.10. o 10:00 / 12:00, Púchov – Karlova Ves 10.10. o 13:00 / 15:00, R. Sobota – Ružomberok 13.10. o 10:00 / 12:00;

8. kolo: Domino – Z. Moravce 20.10. o 12:00 / 14:00.

U13/12, 5. kolo: Skalica – Senica 27.9. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

5. kolo: Myjava – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Myjava – hlavná HP;

6. kolo: B. Bystrica – Nitra 13.10. o 15:00.

II. liga, skupina B:

5. kolo: Z. Moravce – Štiavnik 22.9. o 10:00;

7. kolo: Z. Moravce – Oravský Podzámok 6.10. o 10:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.9.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom – Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť INTEREST4U v dňoch 4. – 5.10.2019 v Kúpeľoch Lúčky organizuje konferenciu Budúcnosť športu – „Myslieť na budúcnosť sa oplatí!“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.interest4u.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ, v spolupráci s oddelením rozvoja ženského futbalu, dňa 15.10.2019 v Senci organizuje Seminár trénerov ženského futbalu SFZ, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov pôsobiacich v ženskom futbale UEFA GC/B/A licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 27.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej psychológie, dňa 18.10.2018 v Bratislave organizuje Konferenciu „Psychológia v športe nielen o rozvoji talentu“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerom UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U17 (NTC Senec):

24.9. o 16:00 Slovensko – Chorvátsko Parilák, T. Straka, Štofik;

26.9. o 11:00 Slovensko – Chorvátsko Dohál, Košecký, Sluk.

Oznamuje termín konania workshopu PR SFZ (SsFZ a VsFZ) – 27.9.2019 v Poprade. Pozvánka bude zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania workshopu PR SFZ (BFZ a ZsFZ) – 4.10.2019 v Trnave.

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca): 10.10.2019 v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania tréningového kempu R/AR TOP skupina – 10. – 13.10.2019 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenia: Ruc 28.9., Štofik 25.9., Hrenák 5.10., D. Bobko 5.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • zaznamenala problém s nahrávaním videa na portál http://video.sportnet.online/ (ne, po);
  • začína konanie voči klubom TNF Lions Prievidza a MŠK Nové Zámky futsal, pre porušenie článku B/5/k RS VARTA futsal ligy; žiada kluby o vyjadrenie k zisteným nedostatkom;
  • upozorňuje klub MŠK Nové Zámky futsal na dodržiavanie článku B/5/b RS VARTA futsal ligy, pod hrozbou odstúpenia na DK SFZ;
  • zaznamenala oneskorený začiatok stretnutia 3. kola VARTA futsal ligy ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec; dôvod oneskorenia – stretnutie extraligy v basketbale a jeho predĺženie. Upozorňuje klub ŠK Makroteam Žilina na dodržanie ÚHČ stretnutia;
  • začína konanie pre neuhradenú zbernú faktúru voči klubu Pinerola futsal 1994 Bratislava (splatnosť faktúry bola 10.9.2019);
  • zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice o výklad článkov RS VARTA futsal ligy. Výklad bol zaslaný na oficiálnu adresu klubu;
  • žiada kluby TNF Lions Prievidza a ŠK Nové Zámky Futsal o nahlásenie osoby trénera, ktorý bude v sezóne 2019/2020 vykonávať funkciu trénera v klube, v zmysle článku B/7/b RS Varta futsal ligy;
  • oznamuje ÚHČ dohrávky 1. kola VARTA Futsal ligy Mimel Lučenec – TNF Lions Prievidza – 27.9. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • zmena delegácie:

         14.9. o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Behančin za Ježíka);

         20.9. o 19:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Botka za Peška).

  • ospravedlnenia R: Peško 18.9. – 31.12, Matula 10.10., Šlapka 27. – 29.9, Belavý 20.9.

Exekutíva v oblasti mládeže

Oznamuje klubom, že možnosť prihlásenia do juniorských súťaží U20 a U17 využili tieto kluby: 

U20: MIMEL Lučenec, Lion car MIBA B. Bystrica, ŠK Makroteam Žilina, MŠK Žilina FUTSAL, Futsal Team Levice, TNF Prievidza, MŠK Nové Zámky-futsal, FK Ekoprim Prešov, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, 4FSC, o.z.
U17: TNF Prievidza, MŠK Žilina FUTSAL, ŠK Makroteam Žilina, FK Ekoprim Prešov, Lion car MIBA Banská Bystrica.

  
Exekutíva v oblasti 2. SLF Openliga oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do Openligy 2019/2020 je 30.9.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1289606  Samuel Varchol  FK Ekoprim Prešov

1304611  Patrik Puškaš  FK Ekoprim Prešov

1316380  Radoslav Žihala  FK Ekoprim Prešov

1330533  Radoslav Šoltés  FK Ekoprim Prešov

Prestup :

1284936  Daniel Čeřovský  Pinerola Futsal 1994  Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1142093  Milan Herko  Pinerola Futsal 1994  MŠK Žilina FUTSAL

1249627  Martin Štrbák  Pinerola Futsal 1994  MŠK Žilina FUTSAL

1183915  Tomáš Vážan  FSC Prievidza  TNF Prievidza

1234071  Samo Marušinec  Pinerola Futsal 1994  MŠK Žilina FUTSAL

1228639  Patrik Zaťovič  Pinerola Futsal 1994  MŠK Žilina FUTSAL

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.