Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

Posledná aktualizácia 09.10.2020 13:17

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_12.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U302: Vladimír Červený (1389008, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga, VD), vylúčený za HNS – hrubá verbálna urážka súperovho hráča, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 4.10.2020.

U303: Samuel Habodasz (ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.10.2020.

U304: Pavol Gostič (1024970, SDM Domino, II. LSD U19, T), vylúčený za HNS – hrubá verbálna urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 5.10.2020.

U305:  Martin Pavlenda (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 5.10.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U306: Anton Sloboda (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U307: Ricardo Antonio Phillips Hinds (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U308: Lukáš Šimko (Slavoj Trebišov, II. liga), všetci od 4.10.2020.

U309: Kamil Rečičár (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 8.10.2020.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U310: Jozef Pavlík (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga, AT), od 5.10. 2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U311: Juraj Kuc (FK Poprad, II. liga), od 4.10.2020.

U312: Konstantinos Oinkonomou (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 5.10.2020.

U313: Oliver Valko (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. LSD U19), od 4.10.2020.

U314: Matej Chorvát (MŠK Námestovo, II. LSD U19), od 5.10.2020.

U315: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu fotoreportéra na hraciu plochu) počas stretnutia 9. kola FL ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.10.2020. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby.

U316: Vahan Bichakhchyan (1389407, MŠK Žilina, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k oslave s politickým odkazom na tričku, po strelení gólu v 34. minúte stretnutia 9. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.10.2020.

U317: FK Poprad (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS prezidenta klubu (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy) počas stretnutia 11. kola II. ligy FK Poprad – Slavoj Trebišov, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.10.2020.

U318: Peter Ďuriš (FK Poprad, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vyhrážanie sa R, s následným vykázaním z extra sedenia) počas stretnutia 11. kola II. ligy FK Poprad – Slavoj Trebišov, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.10.2020. Predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK. Zároveň žiada menovaného o presnú identifikáciu funkcie.

U319: ŠK Sásová (Slovnaft cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U299 a rozhodla, že disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U320: TJ Jednota Málinec (Slovnaft cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U300 a rozhodla, že disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U321: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U301, do 13.10.2020.

U322: Dimitrios Popovits (1420831, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 9. kola FL ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U323: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu FC Spartak Trnava doručenej prostredníctvom ISSF (ID 129082) a elektronickou formou e-mailom dňa 5.10.2020 k situáciám z 36. a 85. minúty stretnutia 9. kola FL FC Spartak Trnava – FC Nitra, konaného dňa 3.10.2020.

U324: SDM Domino (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U325: Martin Sabol (1345666, FK Humenné, II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U275 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2021, od 8.10.2020.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U326: Michal Čief (MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 3.10.2020.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.10.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že komisia pre riadenie II. ligy na svojom zasadnutí dňa 6.10.2020 potvrdila, podľa SP, čl. 83/1, odpočítanie 6 bodov mužstvu FK Poprad, za odohratie stretnutí (8. a 11.kolo) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

Odstupuje na DK SFZ FK Poprad, za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry, v zmysle RS, čl.29.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje všetky FK žiadajúce o zmenu termínu stretnutia, ktoré sa majú hrať po západe slnka, že v žiadosti musí byť uvedené, či sa stretnutie bude hrať pri umelom osvetlení.

Žiada všetky FK, aby do zápisu o stretnutí uvádzali len osoby prítomné na stretnutí !

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 4. kolo: Košice – Pohronie, Ružomberok – Dubnica obe 20.10. o 14:30, B. Bystrica – Skalica 27.10. o 13:30, Sásová – Sereď 28.10. o 13:30

U19:

7. kolo: Trnava – Senica 21.10. o 15:30 na UT (Areál Slávie na Rybníku);

10. kolo: Žilina – Senica 14.11. o 11:00;

12. kolo: Michalovce – D. Streda v pôvodnom termíne, ale na UT, Senica – Slovan BA 8.11. o 11:00;

13. kolo: Podbrezová – Trnava v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

15. kolo: Podbrezová – Michalovce v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

16. kolo: Žilina – Podbrezová 7.11. o 11:00.

U17/16:

7. kolo: Senica – Trnava 23.10. o 13:30 / 15:45;

10. kolo: Senica – Žilina 17.10. o 11:00 / 13:15 na ihrisku Čáčov, Poprad – Trenčín 17.10. o 16:00 / 18:15 na UT (Tatranská Lomnica);

12. kolo: Slovan BA – Senica 4.11. o 12:00 / 14:15 na UT (Prievoz), Podbrezová – Ružomberok v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica), Trenčín – Trnava 18.11. o 14:00 / 16:15 na UT (This is my sen academy), Nitra – Poprad 11.11. o 13:00 / 15:15;

13. kolo: Trnava – Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na UT (Areal Slavie na Rybniku), Michalovce – Slovan BA v pôvodnom termíne, ale na UT;

14. kolo: Podbrezová – Senica v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

16. kolo: Podbrezová – Žilina v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

U19/17:

10. kolo: Bardejov – Martin 14.10. o 13:00 / 15:30;

11. kolo: Spiš. N. Ves – K. N. Mesto 10.10. o 10:30 / 13:00 na UT, Pohronie – L. Mikuláš v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Žiar n. Hronom, Domino – Dubnica 21.10. o 11:00 / 13:30, Krakovany – Púchov 21.10. o 13:00 / 15:30;

12. kolo: Inter – Z. Moravce 15.10. o 13:00 / 15:30 na UT (Stupava);

14. kolo: Inter – Myjava 28.10. o 11:30 / 14:00.

U15/14:

5. kolo: Snina – Bardejov 20.10. o 14:00 / 16:00, Ružomberok – Podbrezová 3.11. o 13:00 / 15:00, Trnava – ViOn ZM 13.10. o 12:00 / 14:00 na UT (Areál Slávie na Rybníku);

6. kolo: Senica – Púchov 21.10. 13:30 / 15:30, Michalovce – Stropkov v pôvodnom termíne, ale na UT, Bardejov – Trebišov 15.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

7. kolo: Ružomberok – Lučenec v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Černová, Skalica – Senica 4.11. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Mokrý háj (Pod Vintoperkom), Trebišov – Vranov v pôvodnom termíne, ale na UT;

8. kolo: Michalovce – Trebišov v pôvodnom termíne, ale na UT;

10. kolo: FC Košice – Snina v pôvodnom termíne, ale na UT (Užhorodská), Podbrezová – Pohronie v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica), Slovan BA – Skalica v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz).

U13/12:

5. kolo: Bardejov – Snina 11.11. o 13:00 / 14:30 na UT;

6. kolo: Skalica – Domino 4.11. o 13:00 / 14:30, Prievidza – Trenčín 14.10. o 16:00 / 16:00 na UT (This is my sen academy), Púchov – Senica 21.10. o 14:00 / 12:30, Trebišov – Bardejov 4.11. o 15:00 / 16:30 na UT;

7. kolo: Dunajská Streda – Prievidza 11.10. o 10:00 / 11:30, Vranov – Trebišov 10.10. o 9:30 / 11:00 na UT;

8. kolo: Vranov – Humenné 18.10. o 9:00 / 10:30;

9. kolo: Ružomberok – Jupie M. Hamšíka 25.10. o 10:00 / 11:30 na UT;

11. kolo: Košice – Trebišov v pôvodnom termíne, ale na UT Užhorodská (Košice);

12. kolo: Košice – Humenné v pôvodnom termíne, ale na UT Užhorodská (Košice).

Kontumuje:

U19 (II. LSD) 10. kolo Komárno Domino 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím SP, čl. 82/1/c, d; U15/14 Námestovo R. Sobota obe 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím SP, čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie).

Odstupuje na DK SFZ FK:

SDM Domino (II. LSD U19) – za porušenie SP, čl. 82/1/c, d;

MFK Skalica (II. LSD U19) – za nesplnenie si povinnosti, v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ);

MŠK R. Sobota (U15/14) – za porušenie SP, čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie).

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

Podľa SP, čl. 83/1 odpočíta 3 body družstvu GFC Topoľčany, za odohratie stretnutia (5. kolo) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

Schvaľuje:

I. liga, 6. kolo: Bardejov – Nitra 15.10. o 15:00.

II. liga, skupina A, 6. kolo: Topoľčany – Pečeňady 21.11. o 11:00.

II. liga, skupina B:

5. kolo: Beluša – Ružomberok v obrátenom poradí, t. z. 17.11. o 11:00 na UT v Ružomberku a 10. kolo Beluša – Ružomberok 31.10. o 13:45 na ihrisku Beluša;

P. Bystrica – Michalovce v pôvodnom termíne, ale na UT.

WU19 / WU15:

6. kolo: Senica – Zlaté Moravce 19.10. 10:00 / 12:00;

8. kolo: Košice – Bardejov v pôvodnom termíne, ale na UT Užhorodská (Košice), P. Bystrica – Trenčín 1.11. o 9:00 / 11:00;

9. kolo: N. Zámky – Petržalka v pôvodnom termíne, ale na UT (Hul – tréningové centrum Union NZ), Podbrezová – Michalovce 7.11. o 16:00 / 18:00 na UT (Podbrezová-Skalica).

Odstupuje na DK SFZ:

KFC Komárno (II. liga) – za porušenie RS, čl.10/m (maximálny počet náhradníkov v Zápise o stretnutí, 6. kolo) a rozhodcu stretnutia Bence Bényi.

GFC Topoľčany (II. liga) za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry, v zmysle RS čl. 29.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Banskej Bystrici, v termíne 23.11. 2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

21.11.2020, Bánovce nad Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2020.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje autorizovaným osobám pre UEFA FFP klubov – účastníkov klubových súťaží UEFA 2020/2021 – že systém BOARD je otvorený pre vkladanie údajov k 30.9.2020. Údaje je potrebné vložiť najneskôr do 10.10.2020 a odoslať na úroveň SFZ.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Mosor 2. – 30.10., nie v pracovné dni, Pacák od 2.10., do prihlásenia, Ralbovský 31.10., Halíček od 7.10., do prihlásenia, Pozor 11. – 12.11.

Úsek PRospravedlnenia: Minárčik 3. – 4.10., Likavský 17.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Schválil termínovú listinu a Rozpis súťaží FEJ U20 a U17; FEJ U17 začne 1. blokom stretnutí 24. – 29.10.2020, FEJ U20 začne 1. blokom stretnutí 8. – 14. 11.2020.

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futsalslovakia.sk/2020/10/rs-fej-2020-2021-1.pdf

Športovo-technický úsek SF:

Schválil zmenu ÚHČ stretnutia 3. kola Varta Futsal ligy MŠK Žilina futsal – MŠK Mayerson Nové Zámky na 8.10.2020 o 19:30 hod.

Oznamuje ÚHČ stretnutí 4. kola Varta Futsal ligy:

15.10.2020

19:30 FUTSAL TEAM LEVICE – MŠK ŽILINA Futsal (TV ESO)

16.10.2020

19:00 MIMEL LUČENEC – FUTSAL TEAM KOMÁRNO

20:00 MIBA B. BYSTRICA – MŠK MAYERSON N. ZÁMKY (HUSTE.TV)

17.10.2020

19:00 ŠK MAKROTEAM ŽILINA – TNF PRIEVIDZA (TV ESO)

Dôrazne vyzýva kluby VARTA Futsal ligy na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, ako aj Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia COVID-19.

Dôrazne vyzýva kluby Varta Futsal ligy na dodržiavanie čl. B/5/n RS Varta Futsal ligy (nahrávanie videozáznamu aplikáciou SPORT.VIDEO z každého stretnutia), bez ohľadu na to, či je stretnutie vysielané v priamom prenose niektorou z televíznych spoločností.

Schválil dohodu klubov Ridop MIBA B. Bystrica a MŠK Žilina Futsal, podľa čl. 69/4 SP SF o dohratí zostávajúcej časti (18:44 min) nedohratého stretnutia 2. kola Ridop MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina Futsal dňa 20.10. 2020 o 20:00 hod., ŠH Dukla B. Bystrica.

Oznamuje, že v ISSF bola otvorená možnosť prihlásenia družstiev do Ženskej futsalovej extraligy (lehota na prihlásenie do 31.10.2020); plánovaný začiatok súťaže 21.11.2020.

Vyzýva kluby FEJ U20 a FEJ U17 na bezodkladné splnenie povinností vyplývajúcich z RS FEJ (zadanie informácií pre Adresár klubov – čl. A/5/i, oznámenie termínov hracieho dňa a úradný hrací čas prvého zápasu príslušného bloku zápasov – čl. A/3/c).

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Delegovanie R a D na 4. kolo VARTA Futsal ligy:

15.10.2020:

19:30 FUTSAL TEAM LEVICE – MŠK ŽILINA Futsal (Fischer, Grom, Mózer, Hlavenka).

16.10.2020:

19:00 MIMEL LUČENEC – FUTSAL TEAM KOMÁRNO (Behančin, S. Nemček., Polomský, Badura).

20:00 MIBA B. BYSTRICA – MŠK MAYERSON N. ZÁMKY (Havrila, Marko, Botka, Hrmo).

17.10.2020:

19:00 MAKROTEAM ŽILINA – TNF PRIEVIDZA (Belavý, Matula, J. Nemček, Kuspan).

Ospravedlnenia R a D: Matula 14. – 16.10., 19. – 25.10., Botka 17.10., 24.10. a 31.10.2020, Bohun 24.10. a 31.10.2020.

Oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov SF sa uskutoční 16.10.2020 od 18:00 hod. v Bratislave, Čiližská 1. Kontaktná osoba Lukáš Peško. Zúčastnia sa: Peško, Šlapka, Brutvanová, Budáč ml., D. Kováčik a M. Cisko.

Oznamuje, že náhradný seminár delegátov SF absolvoval Marcel Budáč.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Prestup:

1285024 Jakub Kofčák (MIBA Banská Bystrica – Podpor Pohyb Košice)

Prestup s obmedzením:

1275173 Lukáš Bobek (MIBA Banská Bystrica – TNF Prievidza), 1315637 Andreas Fraňo, 1323986 Adrián Kováčik, 1282867 Juraj Laco, 1267886 Ľubomír Baško, 1299873 Martin Švolík (všetci FK ORION TIP Bánovce – TNF Prievidza) – všetky do 30.6.2021.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.