angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 23. 9. 2017

22. September 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie aktivity:

  • Školenie trénerov UEFA B licencie (17. 11. 2017 - 6. 3. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (25. 11. 2017 - 6. 2. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, dňa 17. 11. 2017 v Banskej Bystrici, v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie sú na webstránke www.ssfz.sk.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

Slovnaft Cup, 4. kolo: Šimonovany – Inter BA, Lučenec – Nitra a Petržalka – Poprad 27. 9. o 16:00;  Vydrany – Spiš. Nová Ves 27. 9. o 16:30;  Myjava – Slovan 27. 9. o 19:00;  Snina – Michalovce a Soľ – Podbrezová 4. 10. o 15:30.    

U19:

8. kolo: Podbrezová – Trnava 23. 9. o 11:00 (UT Podbrezová), Senica – Bardejov 24. 9. o 11:00 (UT Senica).

U17/16:

8. kolo: Ružomberok – Prešov (UT Ružomberok);

9. kolo: Slovan – Ružomberok 1. 12. o 12:00/14:15.

U 15/14:

5. kolo:  Ružomberok – Martin 23. 9. o 16:00/18:00 (UT Ružomberok), Senica – Domino (UT Senica), B. Bystrica – R. Sobota (UT BB), Podbrezová – Podlavice (UT Podbrezová), Humenné – Stropkov 27. 9. o 14:00/16:00, Petržalka – Inter 4. 10. o 13:30/15:30; Trenčín – Slovan 25. 10. o 15:00/17:00;

6. kolo: Ružomberok – Podbrezová 30. 9. o 14:00/16:00;

9. kolo: Petržalka – Nitra 22. 10. o 14:00/16:00.

Vranov nad Topľou do konca jesennej časti Štadión Mládeže, Rodinná oblasť

U 13/12:

5. kolo:  Skalica – Trnava  (Petrova Ves),  Žilina – Podbrezová  (UT Strážov),  Trebišov – Humenné 3. 10. o 14:00/15:30, Slovan – Senica 25. 10. o 14:00/15:30.

Vranov nad Topľou do konca jesennej časti Štadión Mládeže, Rodinná oblasť

Žrebovanie 5. kola súťaže Slovnaft Cup sa uskutoční dňa 6. 10. o 11:00 hod. v sídle SFZ. Stretnutia 5. kola sa odohrajú v termíne 18. 10. 2017.

Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6. 10. o 12:00 hod. v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

I. liga ženy/juniorky, 4. kolo: Slovan – Prešov 30. 9. o 10:15/12:15, Bardejov – Myjava v pôvodnom termíne, ale ženy o 15:00 na hlavnom štadióne a juniorky o 17:00 na UT s umelým osvetlením.

II. liga, sk. A, 8. kolo: Nové Zámky – Trnava 30. 9. o 10:00 v Palárikove.

Nariaďuje odohrať:

II. liga, sk. A: Vrakuňa – Trnava 27. 9. o 16:30, D. Streda – Kopčany 4. 10. o 15:30.

Berie na vedomie list o poruche autobusu prepravnej spoločnosti NEXma na stretnutie D. Streda – Kopčany.

Zamietla:

II. liga, sk. A, 10. kolo: Vrakuňa – Svätý Jur – žiadosť odohrať stretnutie v náhradnom termíne. Žiadosť nie je v súlade s RS, čl. 17/d a 23/12;

II. liga, sk. B, 7. kolo: Oravský Podzámok – Topoľčany – žiadosť odohrať stretnutie v inom hracom čase. Žiadosť je v rozpore s RS, čl. 17/b.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:                                                                                                     

U202: Richard Piliar (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), vylúčený za HNS - zmarenie gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 17. 9.                                                 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:                                                                                    

U203: Csaba Horváth (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 16. 9.                                            

U204: David Hovsepyan (KFC Komárno, II. liga), od 17. 9.                                           

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U205:  Adam Brenkus (AS Trenčín, I. LSD U19), od 17. 9.

U206: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe podnetu TÚ SFZ a stanoviska klubu k U142, začína disciplinárne konanie za porušenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12/2e a Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18 a predvoláva štatutárneho zástupcu klubu a hlavného trénera p. Michala Gašparíka na svoje zasadnutie dňa 28. 9. 2017 o 16:00 hod. v sídle SFZ.

U207: Marián Šarmír. Na základe podnetu TÚ SFZ a stanoviska klubu k U142, začína disciplinárne konanie za porušenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12/2e, Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18 a vyjadrení  v masovokomunikačných  prostriedkoch  a  predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 28. 9. 2017 o 16:15 hod. v sídle SFZ.

U208: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U190, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U209: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky voči čelnému funkcionárovi domácich) v stretnutí 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U210: FC Malacky (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta, za HNS divákov (použitie pyrotechniky s vhodením na HP) počas stretnutia 3. kola súťaže Slovnaft Cup FC Malacky – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U211: ŠK Slovan Bratislava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U194 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky s vhodením na HP) počas stretnutia 3. kola súťaže Slovnaft Cup FC Malacky – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U212: Lokomotíva Devínska Nová Ves (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola súťaže Slovnaft Cup Lokomotíva D. N. Ves – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U213: Slovenský futsal. Na základe U201 začína disciplinárne konanie a žiada SF o zaslanie správy ohľadne zaradenia družstva Športový klub Makroteam do 1. SLF, do 27. 9.

U214: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe nesplnenia U78, podľa čl. 43/1 DP, ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstva mužov, podľa čl. 43/2a DP, od 22. 9. 2017. Zároveň určuje lehotu na splnenie povinnosti do 4. 10. 2017, podľa čl. 43/5 DP a ukladá klubu zaslať doklad o úhrade odstupného.

U215: Športový klub Makroteam. Berie na vedomie splnenie U153.

U216: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP a vulgárne pokriky) pred a počas stretnutia 8. kola FL MŠK Žilina – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 27. 9.

U217: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FK DAC 1904 D. Streda.

U218:  Marco Rossi. Na  základe  Správy  delegáta  stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu s brankárom domácich, po stretnutí 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 27. 9.

U219: Pavel Kováč. Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu s trénerom hostí, po stretnutí 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 27. 9.

U220: FK Pokrok SEZ Krompachy (Slovnaft Cup). Na základe podnetu klubu k údajnému neoprávnenému štartu hráča Boris Gáll (1240024) v stretnutí 3. kola súťaže Slovnaft Cup FK Pokrok SEZ Krompachy – FC Lokomotíva Košice, odohraného dňa 12. 9. 2017, odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ, s poukazom na U189. Konštatuje, že menovaný hráč nastúpil v stretnutí oprávnene.

U221: FK Slovan Most pri Bratislave (Slovnaft Cup). Na základe podnetu klubu k údajnému neoprávnenému štartu hráča Lukáš Opiela  (1155585) v stretnutí 3. kola súťaže Slovnaft Cup FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Skalica, odohraného dňa 13. 9. 2017, odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ, s poukazom na U181, čl. 37/3 a čl. 17/3,10 DP. Konštatuje, že menovaný hráč nastúpil v stretnutí oprávnene.

U222: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 9. kola FL MFK Ružomberok – MŠK Žilina.

FUTSAL:

U223: Tomáš Bagin. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U1074 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 22. 12. 2017.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 9. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez účasti rozhodcov a AR projektu Šanca), sa uskutočnia 11. 10. od 10:00 hod. v Banskej Bystrici.

Oznamuje termín tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v Tatranskej  Lomnici, s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Krivošík P. 3. - 6. 10., 9. - 13. 10., 16. - 20. 10. a 23. - 27. 10., Vitko 2. -3. 10., Poracký 21. - 22. 10., Jurenka 16. - 19. 10., Galo 3. 10., Smolák 4. - 6. 10., Pozor 4. - 6. 10., Ličko 19. 9., Ádám 4. - 6.10., Vician  4. - 6. 10., Roszbeck 4. - 6. 10., Kozák 4. -6. 10., Lieskovský 30. 9. - 1.10., Čiernik 13. - 15. 10., Sluk 30. 9., Ziemba 23 .- 24. 9., Vorel 23. - 24. 9., Perašín od 21. 9., do prihlásenia.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Zábranský 4. - 6. 10., Medveď 4. - 6. 10., Gádoši 4.- 6. 10., Samotný 4. - 8. 10., Samotný 4. - 8. 10., Likavský 7. 10., 15. 10. a 19. - 22. 10., Špivák 10. - 13. 10. a 23. - 28. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Chocholouš 28. – 30. 9., Kovalčík 1. – 6. 10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

Schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

3. kolo: FC Bíli Andeli-futsal – Wild Boys´02 Bratislava 7. 10. o 20:00 hod.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • zmeny delegovania na 2. kolo 1. SLF:

         Wild Boys ´02 Bratislava – Futsal Team Levice (Belavý, Szkokan, Kubinec), ŠK Pinerola Bratislava - Mimel Lučenec (Fischer, Grom, Krchňavý).

  • deleguje R na reprezentačné stretnutia Slovak Futsal Week 2017

         25. 9. o 20:30 Slovensko – Španielsko (Bohun, Belavý, Behančin) – hala Pasienky, BA;

         26. 9. o 19:30 Španielsko – Taliansko (Peško, Belavý, Bohun) – hala Pasienky, BA;

         27. 9. o 19:00 Slovensko – Taliansko (Peško, Behančin, Budáč ml.) – Mestská športová hala Trnava.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Slavomír Pagáč, Samuel Bielik (FK Dubnica).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na základe Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, vykonali osobný pohovor: Tomáš Bahník, Attila Csöllei, Denis Gálffy, Roman Klimek, Peter Olejár, Ladislav Pavlovič a Martin Švitel.

Menovaní sú týmto oprávnení vykonávať činnosť sprostredkovateľov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.