Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 4.10.2019

Posledná aktualizácia 04.10.2019 14:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U266: František Krčmárik (TJ Partizán Domaniža, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera podľa čl. 46/1b DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 26.09.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga sk.SZ ZsFZ podľa čl. 37/9 DP.

U267: Patrik Krčula (MŠK Púchov, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 30.09.2019.

U268: Richard Gmitter (SLAVOJ Trebišov, II. liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 30.09.2019. 

U269: Michal Tichý (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD – U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 46/1b DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 29.09.2019.

U270: Damián Leško (Partizán Bardejov BŠK, I. LSŽ – U15), vylúčený za HNS – nesúhlas s rozhodnutím R podľa čl. 48/1a DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 48/2a a čl. 39/2 DP, od 29.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U271: Bogdan Alexandru Mitrea (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 30.09.2019.

U272: Jakub Baláž (ŠK Slovan Bratislava futbal „B“, II. liga), od 30.09.2019.

U273: Jakub Pavlovič (MŠK Púchov, II. LSD – U19), od 29.09.2019.

U274: Marek Bodics (FKM Karlova Ves Bratislava, II. LSD – U19), od 29.09.2019.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:

U275: Pavol Orolín (OFK Malženice, Slovnaft Cup), od 03.10.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Západ podľa čl. 37/9 DP.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U276: Samuel Čapkovič (FC Nitra, I. LSD – U19), od 29.09.2019.

U277: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U278: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U279: SLAVOJ Trebišov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R a kritika delegovaných osôb) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi SLAVOJ Trebišov – MFK Skalica podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U280: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 11. kola II. ligy medzi Partizán Bardejov BŠK – FK Poprad.

U281: Dušan Kucharčík (MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k situácii z 59. minúty (kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre v súboji o loptu s dlhodobým zranením) v stretnutí 11. kola II. ligy medzi FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš konaného dňa 29.09.2019 podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 08.10.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu podľa čl. 43/2a,4 DP, od 30.09.2019 až do rozhodnutia DK.

U282: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a vlastných zistení žiada klub o písomné stanovisko k situácii z 59. minúty (zranenie hráča domácich č. 23) v stretnutí 11. kola II. ligy medzi FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš konaného dňa 29.09.2019, do 08.10.2019. DK zároveň žiada klub o predloženie informácie o povahe zranenia a predpokladanej dobe liečenia hráča.

U283: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 249 pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty podľa čl. 75/1,2 DP, do 09.10.2019.

U284: Šimon Káčer (AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, II. LSD – U19). Na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že za HNS (vulgárne urážky domácich a delegovaných osôb) po stretnutí 8. kola II. LSD – U19 medzi Partizán Bardejov BŠK – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP. 

U285: Jozef Sendek (1095154). Na základe podnetu klubu AKADÉMIA JUVENTUS Žilina doručený prostredníctvom ISSF dňa 01.10.2019 (ID 115803) žiada menovaného o písomné stanovisko k údajnej vulgárnej urážke hráča hostí č. 82 po stretnutí 8. kola II. LSD – U19 medzi Partizán Bardejov BŠK – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina podľa čl. 71/1,3a,b,g DP, do 09.10.2019. 

U286: Jakub Bujňák (ŠK Odeva Lipany, II. LSD – U19). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 254 a rozhodla, že za poškodenia dverí v šatni hostí počas stretnutia 7. kola II. LSD – U19 medzi MŠK Námestovo – ŠK Odeva Lipany podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 týždeň podľa čl. 47/2c DP, od 03.10.2019. DK zároveň berie na vedomie informáciu o úhrade spôsobenej škody na majetku klubu MŠK Námestovo. 

U287: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina (II. LSD – U19). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 227 bez prijatia disciplinárnych opatrení podľa čl. 71/5c DP.

U288: Štefan Korman (1329693). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U264 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U289: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie podnet klubu doručený elektronickou formou dňa 01.10.2019 a na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ k situácii zo 77. minúty a udeleniu 2.ŽK/ČK s následným vylúčením hráča hostí č. 3 Bogdan Alexandru Mitrea (419473) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava konaného dňa 29.09.2019 ponecháva v platnosti U271.

U290: SLAVOJ Trebišov (II. liga). Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF dňa 30.09.2019 (ID 115737) a na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ k situácii zo 42. minúty a udeleniu ČK s následným vylúčením hráča domácich č. 22 Richard Gmitter (1249344) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi SLAVOJ Trebišov – MFK Skalica konaného dňa 29.09.2019 ponecháva v platnosti U268.

U291: Gejza Pulen (1106790, FC KOŠICE, II. liga). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U211 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020. 

U292: ÚLK. Berie na vedomie Žiadosť o aplikáciu ustanovení čl. 73 UEFA Disciplinary Regulations Edition 2019 zo dňa 25.09.2019 do znenia Disciplinárneho poriadku SFZ.

FUTSAL 

U293: Pinerola Futsal 1994. Na základe podnetu Exekutívy SF vo veci odstúpenia družstva dospelých zo súťaže VARTA futsal liga pred súťažným ročníkom 2019/2020 rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SF, závažného porušenia princípov a ustanovení Stanov SF, Súťažného poriadku SF a zásady fair-play spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže podľa čl. 36/2f,i a čl. 64/1a ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 2000 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. 

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.10.2019 v sídle ObFZ Trnava (City Aréna – Štadión Antona Malatinského) v Trnave.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje:

14.kolo: Skalica - Šamorín 18.10. o 18:00;

15.kolo: Slovan B - Podbrezová 26.10 o 14:30.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať.
Stretnutia sa zásadne predohrávajú,
len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft cup: 

5.kolo: Nitra - L. Mikuláš 30.10 o 17:00. 

U19:

14.kolo - všetky stretnutia: 6.11. o 13:30 (na základe požiadavky TÚ, z dôvodu reprezentačného zrazu);

9.kolo: Nitra - Trnava v pôvodnom termíne, ale na UT;

10.kolo: Trnava - Michalovce 12.10. o 10:00, Slovan - Senica 5.11. o 14:00;

11.kolo: Nitra - Žilina v pôvodnom termíne, ale na UT;

14.kolo: Nitra - Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na UT;

15.kolo: Nitra - B. Bystrica v pôvodnom termíne, ale na UT;

17.kolo: Nitra - Senica v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

9.kolo: Poprad - Senica 5.10. o 14:00 / 16:15 na UT - Tatranská Lomnica; 

10.kolo: Michalovce - Trnava 11.10. o 13:00 / 15:15 na UT, Senica - Slovan 11.10. o 14:00 / 16:15;

17.kolo: B. Bystrica - Michalovce 24.10. o 12:30 / 14:45 na ihrisku Horná Mičiná.

U19/17:

9.kolo: Juventus Žilina - FC Košice 5.10. o 13:00 / 15:30;

10.kolo: Dubnica - Šamorín 12.10. o 9:30 / 11:45, Bardejov - Zvolen 13.10. o 11:00 / 13:30;

13.kolo: K. Ves - Skalica 31.10. o 11:00 / 13:30;

15.kolo: Zvolen - L. Mikuláš 16.11. o 11:00 / 13:30, Juventus Žilina - Prešov 16.11. o 11:00 / 13:30;

16.kolo: K. N. Mesto - FC Košice 20.11. o 11:00 / 13:30 na UT.

U15/14:

7.kolo: L. Košice - Poprad 11.10. o 14:00 / 16:00, Vranov - S. N. Ves 17.10. o 14:00 / 16:00;

9.kolo: Z. Moravce - Trenčín 27.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

11.kolo: L. Mikuláš - B. Bystrica 8.11. o 11:00 / 13:00.

U13/12:

6.kolo: Vranov - Snina 4.10. o 14:00 / 15:30;

7.kolo: Ružomberok - R. Sobota 13.10. o 14:30 / 16:00;

8.kolo: L. Mikuláš - Zvolen 19.10. o 9:00 / 10:30;

9.kolo: Levice - Nitra 24.10. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal

Schvaľuje:

I II.liga skupina A:

10.kolo: D. Lužná - Kopčany 26.10. o 10:00.

WU19/WU15:

7.kolo: Prievidza - P. Bystrica 11.10. o 14:30 / 16:30 na ihrisku Lazany;

9.kolo: Z. Moravce - Slovan 2.11. o 11:00 / 13:00 na UT.
TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Bardejov v termíne 08.11.2019 – 15.03.2020, v Bardejove organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ v termíne 16.11.2019 – 09.05.2020,  v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV 

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s Akadémiou MŠK Žilina, dňa 14.10.2019 v Žilina organizuje Workshop trénerov brankárov SFZ - Žilina, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GKA/SFZ GK licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 12.10.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej psychológie, dňa 18.10.2018 v Bratislave organizuje Konferenciu „Psychológia v športe nielen o rozvoji talentu“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 26.11.2019 v Bánovciach n. Bebravou organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trenčín, so súhlasom TÚ SFZ dňa 30.11.2019 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri /Vzdelávanie.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí U19 (DAC akadémia Dunajská Streda):

8.10. o 17,00 Slovensko-Bosna a Hercegovina:  Kišš, Roszbeck, Štofik, Ďurčo

11.10. o 12,00 Slovensko-Bosna a Hercegovina: Dohál, Kováč, Galo, Janček

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca) – 10.10.2019 na UT v Tatranskej Lomnici. Vykonávať sa bude vytrvalostný test FIFA (75m-25m). K vykonaniu opravného YoYo testu pozýva nasledovných R/AR programu Šanca SFZ: Tománek, Blaha, Matulová, M. Krivošík, Lenický, Poruban, Tokoš, Dančo, Holas, Legíň, Burger, Herdel, D. Bobko, R. Bobko ml., Capík.

Po ukončení FP sa od 13:30 h. v penzióne  TenisCentrum  v T. Lomnici  uskutoční pracovný

seminár za účasti všetkých R/AR SFZ, žien FIFA a vyššie uvedených R/AR programu Šanca SFZ, pozvaných na fyzické previerky. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania tréningového kempu R/AR TOP skupiny – 10. – 13.10.2019 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Prešinský 18.-19.10., Kolofík 13.10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Samotný 17. – 24.10., Špivák 20. – 25.10., Slebodník 12.10.


KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

V dňoch 3. – 4.10.2019 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie KD v Považskej Bystrici. Pozvánka s programom bola všetkým pozvaným (členom KD a hosťom) vopred zaslaná emailovou poštou.

Ospravedlnenia: Panák 11. – 15.10., Zdechovan 5.10. (zrušenie ospravedlnenia).


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Zmena farebnej kombinácie dresov klubu Futsal Team Levice. Nová kombinácia hráči: žlto-zelená/žltá/žltá brankár: biela/biela/biela

Žiada na najbližšom zasadnutí VV SF prerokovať zmenu termínovníka Varta futsal ligy, tak ako bola predložená Exekutívou SF. 

Upozorňuje kluby ŠK Makroteam Žilina a MIMEL Lučenec na povinné registrovanie zmlúv s amatérom; u zahraničných hráčov do 30 dní od nastúpenia na stretnutie. 

Oznamuje UHČ 5.kola Varta Futsal ligy:

Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, 11.10. o 19.30, ŠH Levice

Lion car MIBA Banská Bystrica - MŠK Nové Zámky – futsal, 11.10. o 20.00, ŠH Štiavničky Banská Bystrica

MŠK Žilina FUTSAL - TNF Lions Prievidza, 12.10. o 20.00, ŠH Rosinky Žilina

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Delegovanie R a D na 5. kolo VARTA futsal ligy: 

11.10.2019:

19:30 Futsal Team Levice - MŠK Žilina Futsal (Belavý, Ježík, Behančin - Kuspan)

20:00 Lion Car MIBA Banská Bystrica - MŠK Nové Zámky (Brutvanová, Havrila, Marko - Budáč)

12.10.2019:

20:00 MŠK Žilina Futsal - TNF Lions Prievidza (Kopec, Šlapka, Sendek - Šlapka)

Deleguje na turnaj pod záštitou MŠSR a SAŠS, 15.10.2019 v Trenčíne, hala SOŠaS, Dopravná akadémia – R (Matula, Behančin)

Ospravedlnení: R – Cisko M. 19.-26.10.

Exekutíva v oblasti mládeže:

Obdržala žiadosť klubu BONAFO Bratislava o dodatočné zaradenie do súťaže FEJ U20. Exekutíva v oblasti riadenie mládeže odstupuje túto žiadosť na najbližšie zasadnutie VV SF.

Obdržala žiadosť klubu MŠK Nové Zámky - futsal o dodatočné zaradenie do súťaže FEJ U17. Exekutíva v oblasti riadenie mládeže odstupuje túto žiadosť na najbližšie zasadnutie VV SF.

 Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

Predkladá návrh Rozpisu ženskej futsalovej ligy, ktorý môžu kluby pripomienkovať do 31.10.2019.

Vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v ženskej futsalovej lige 2019/2020, aby potvrdili písomne záujem na e-mailovú adresu women@futsalslovakia.sk; klubom budú následne poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži.

Oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15.10.2019.

Oznamuje, že prihlášky do súťaže Women futsal 2019/2020 je možné podať výhradne elektronicky cez systém ISSF v termíne do 31.10.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1334888 Marián Fedor FK Ekoprim Prešov

1285457 Martin Marusič MŠK Nové Zámky – futsal

Prestup:

1428466 Caio Cesar Cardeal De Jesus Porto Esporte Clube (BRA), Mim. Lučenec

1420782 Gabriel Lem. Souza De Almeida Ocian Praia Clube (BRA), Mim. Lučenec

1419706 Alves Rodrigues Woslley FK Vytis Vilnius (LITVA), Mim. Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1355543 Ján Belenvesi Grizzly Slovakia Košice FK Ekoprim Prešov

1305574 Dušan Sekeľský Grizzly Slovakia Košice FK Ekoprim Prešov

l Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ zverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. Peter Šurin
Značky
SFZ
úradná správa
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 6.3.2020

06.3.2020 12:51

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 28.2.2020

28.2.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 21.2.2020

21.2.2020 12:35

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 14.2.2020

14.2.2020 13:26

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 7.2.2020

07.2.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 31.1.2020

31.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

24.1.2020 12:24

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

17.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 10.1.2020

10.1.2020 12:11

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.