Úradná správa SFZ č. 17 zo dňa 25. 10. 2019

Posledná aktualizácia 25.10.2019 12:32

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U360: Ivan Santiago Diaz (MŠK Žilina, Fortuna liga), vylúčený za HNS – udretie súpera hlavou do oblasti hlavy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.10.2019.

U361: Kristián Kolčák (FC Petržalka, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 20.10.2019.

U362: Lukáš Zelníček (MFK Skalica, II. LSD U19), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 20.10.2019.

U363: Jakub Hazlinger (MFK Skalica, II. LMD U17), vylúčený za HNS – hrubá urážka súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 20.10.2019.

U364: Adam Kukučka (FK Dubnica, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U365: Ľubomír Mezovský (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 19.10.2019.

U366: Lukáš Tóth (SLAVOJ Trebišov, II. liga).

U367: Jakub Kosorin (FC Petržalka, II. liga).

U368: Samuel Jenat (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19). 

U369: Martin Kirňák (MFK Snina, I. LSŽ U15). 

U370: Matúš Hyben (MFK Tatran L. Mikuláš, I. LSŽ U15), všetci od 20.10.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U371: Róbert Boženík (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U372: Lucas Lovat (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), obaja od 20.10.2019.

U373: Michal Pintér (FC ViOn Z. Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U374: Anton Sloboda (FC ViOn Z. Moravce-Vráble, Fortuna liga), obaja od 21.10.2019.

U375: Marek Václav (FK Dubnica, II. liga).

U376: Filip Maník (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), obaja od 20.10.2019.

U377: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženého videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a vzájomné fyzické napadnutie divákov vo VIP priestoroch) počas stretnutia 12. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.10.2019. 

U378: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženého videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vzájomné fyzické napadnutie divákov vo VIP priestoroch) a nedostatočnej US (nedostatočné vykonanie bezpečnostných opatrení na zamedzenie fyzického napadnutia divákov vo VIP priestoroch) počas stretnutia 12. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.10.2019. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu divákov zúčastnených na incidente vo VIP priestoroch. 

U379: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 (zverejnenie opakovaného záznamu na svetelnej tabuli) počas stretnutia 12. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC ViOn Z. Moravce-Vráble, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 29.10. 2019. 

U380: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 14. kola II. ligy FC Košice – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. 

U381: Vladimír Čan (1007599). Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KD SFZ k U347 a za administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení) počas stretnutia 10. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Dubnica, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie delegáta zväzu na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 24.10.2019.

U382: OFK STRÁŽAN Hubošovce. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U355, vo veci č. k. KS/9/2018 navrhovateľa OcŠK Pozdišovce, proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019 a vykonateľnosť dňa 29.9.2019. Zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto uznesenia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U383: Marek Hudák (1254365). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U357, do 30.10.2019

U384: Andrej Kalina (1159860). Na základe doručenia žiadosti o zrušenie predbežného ochranného opatrenia zo dňa 18.10.2019, z dôvodu ukončenia pôsobenia menovaného ako funkcionára v klube, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/5d DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U568.

FUTSAL:

U385: Vlastimil Kuspán (1311219). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U358, bez prijatia disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U386: Futsal team Levice (VARTA Futsal liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U359 a za nedostatočnú US (nedostatočné vykonanie bezpečnostných opatrení na zamedzenie fyzického napadnutia diváka) počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal team Levice – ŠK Makroteam Žilina, podľa čl. 57/1d DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce vo zvýšení počtu členov US na domáce stretnutia, podľa čl. 43/2, písm. l) DP, do 30.6.2020.

U387: Ján Krivočenko (1147687). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu v priestoroch hľadiska počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal team Levice – ŠK Makroteam Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, d DP, do 29.10.2019.

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.10.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Oznamuje, že SLAVOJ Trebišov už môže hrať svoje doma vyžrebované stretnutia na vlastnom štadióne v Trebišove.

Komisia pre riadenie II. ligy, aj po konzultácii s TÚ SFZ, nariaďuje odohrať (SP, čl. 69/3) stretnutie 13. kola Ružomberok B – Podbrezová dňa 24.11.2019, keďže družstvá sa nedohodli na náhradnom termíne.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

U19:

12. kolo: Poprad – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT (T. Lomnica);

13. kolo: Trenčín – Poprad  31.10. o 13:00, Podbrezová – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica), Žilina – Senica 31.10. o 13:00;

15. kolo: Podbrezová – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová–Skalica);

17. kolo: Podbrezová – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová–Skalica).

U17/16:

14. kolo: Žilina – Poprad 9.11. o 10:00 / 12:15;

16. kolo: Podbrezová – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová–Skalica).

U19/17:

12. kolo: Dubnica – Komárno, v pôvodnom termíne, ale na UT, Prešov – Lipany 26.10. o 10:00 / 12:30, Skalica – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Petrova Ves;

13. kolo: Námestovo – Pohronie 30.10. o 10:00 / 12:30;

14. kolo: Skalica – Komárno  v obrátenom poradí, t. z. 9.11. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Komárno a 29. kolo 30.5.2020 na ihrisku Skalica;

15. kolo: A. Juventus Žilina – Prešov 17.11. o 11:00 / 13:30 na UT (Strážov), Kysuc. N. Mesto – Bardejov 14.11. o 12:00 / 14:30 na UT, Spiš. Nová Ves – Pohronie 17.11. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

9. kolo: Karlova Ves – Prievidza 27.10. o 11:30 / 13:30 na ihrisku FK Lamač, Martin – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (ZŠ Hurbanova);

10. kolo: Trnava – Petržalka 5.11. o 12:30 / 14:30;

11. kolo: Prievidza – Skalica 12.11. o 13:00 / 15:00;

12. kolo: Levice – Skalica 17.11. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

9. kolo: Poprad – Stropkov  26.10. o 10:00 / 11:30;

10. kolo: Petržalka – Trnava 29.10. o 12:30 / 14:00;

11. kolo: B. Bystrica – L. Mikuláš 9.11. o 10:00 / 11:30, Ružomberok – Pohronie 10.11. o 10:00 / 11:30 na UT;

12. kolo: FC Košice – Bardejov 15.11. o 13:00 / 14:30, Ružomberok – Zvolen 17.11. o 9:00 / 10:30 na UT, Námestovo – Jupie M. Hamšíka 16.11. o 15:30 / 17:00.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 3. kolo: Nitra – Slovan BA 30.10. o 18:30.

I. liga:

8. kolo: Trenčín – Slovan BA 27.10. o 11:00, Myjava – Trnava, v obrátenom poradí, t. z. 27.10. o 10:00 na ihrisku Modranka a 17. kolo 24.5.2020 na ihrisku Myjava;

9. kolo: Žilina – Myjava 9.11. o 15:00 na UT (Strážov).

II. liga, skupina A, 11. kolo: D. Lužná – Svätý Jur 31.10. o 18:00.

II. liga, skupina B, 10. kolo: Topoľčany – Beluša 26.10. o 10:00, Štiavnik – Zlaté Moravce 26.10. o 14:00.

WU19 / WU15:

8. kolo: Martin – Prievidza 27.10 o 14:00 / 16:00 na UT (ZŠ Hurbanova), Bardejov – Prešov  27.10. o 9:00 / 11:00, Podbrezová – Ružomberok 30.10. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Beňuš;

9. kolo: NMŠK – Petržalka v obrátenom poradí, t. z. 10.11. o 15:00 / 17:00 na ihrisku Petržalka a 17. kolo 30.5.2020 na ihrisku NMŠK.

Kontumuje stretnutie 9. kola II. ligy, skupina A Komárno – Kopčany 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ TJ Kopčany, za nepricestovanie na stretnutie 9. kola II. ligy žien.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 16.11.2019 – 9.5.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.10.2019;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 7.11.2019, Poprad – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ a TMK ObFZ Poprad. Prihlášky je potrebné zaslať do 30.10.2019;
 • 11.11.2019, Zlaté Moravce – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019;
 • 12.11.2019, Košice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.11.2019;
 • 17.11.2019, B. Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2019;
 • 19.11.2019, Košice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 14.11.2019;
 • 23.11.2019, Bánovce n. Bebravou – Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019;
 • 30.11.2019, Trenčín – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Trenčín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U16 (Akadémia DAC D. Streda):

5.11. o 15:30 Slovensko – Srbsko Chromý, T. Straka, Bláha;

7.11. o 11:00 Slovensko – Srbsko Marsal, Zemko, Lenický

Oznamuje termín konania náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 29.10.2019 od 10:00 hod. (atletická dráha štadióna Mladá Garda, Račianska 103, Bratislava). 

K ich vykonaniu pozýva: Kružliak, Glova, Ziemba, Královič, Chmura, T. Somoláni, Hancko, Poláček, Jekkel. Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára žien SR: 8. – 10.11.2019 v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program boli pozvaným frekventantkám zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Galo 10.11., Košecký 18. – 24.11., Železňák 7. – 9.11.

Úsek PR – ospravedlnenie: Kopča 4. – 8.11. a 16. – 17.11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

V mesiaci december v Bratislave usporiada workshop delegátov stretnutia. Program s pozvánkou bude všetkým účastníkom zaslaný emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF schválil Rozpis súťaže Ženská futsalová extraliga 2019/2020.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaznamenala odpor klubu Futsal Team Levice vo veci jeho odstúpenia na DK SFZ, z dôvodu nedostatočnej US v stretnutí 5. kola VFL Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina. Odporúča klubu podať v tejto veci odvolanie v zmysle platných noriem;
 • oznamuje ÚHČ 6. kola Varta Futsal ligy:

         Mimel Lučenec – Futsal Team Levice, 31.10. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;

         MŠK N. Zámky-futsal – TNF Lions Prievidza, 2.11. o 20:00, ŠH Milénium NZ;

         ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal, 2.11. o 20:00, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 6. kolo VARTA Futsal ligy: 

         31.10. o 19:00:

         Mimel Lučenec – Futsal Team Levice (Fischer, Budáč ml., Grom Hrmo);

         2.11. o 20:00: 

         Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal (Polomský, Budáč st., Nemček Budáč);

         MAYERSON N. Zámky – TNF Prievidza (Belavý, Bohun, Poruban Krchňavý).

 • delegovanie na 1. blok FEJ U20 29.10. od 12:00 v Žiline – Ježík, Šlapka;
 • deleguje na medzištátne prípravné stretnutie žien Slovensko – Ukrajina 

         5.11. o 18:00 v Košiciach – Kopec, Brutvanová;

         6.11. o 18:00 v Humennom – Havrila, Kopec.

 • ospravedlnenia: Ploštica 27.10. – 11.3., Matula 3. – 12.11., Brutvanová 6. – 10.11., Botka 1. – 19.11.

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • odoslala zúčastneným klubom všetky dokumenty pre FEJ U17 v sezóne 2019/2020;
 • na základe súhlasu všetkých zainteresovaných klubov, súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U20, 29.10.2019 v ŠH Javorková Žilina nasledovne:

         12:00 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec

         13:15 MŠK Žilina FUTSAL – Mimel Lučenec

         14:15 ŠK Makroteam Žilina – MIBA Banská Bystrica

         15:30 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA Banská Bystrica

         FEJ U17, 2.11.2019, ŠH Prievidza:

         11:30 TNF Prievidza – MŠK Žilina FUTSAL

         12:45 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

         14:00 TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina FUTSAL 

Exekutíva v oblasti ženského futsalu: 

Zaregistrovala žiadosť klubu Spartak Myjava o prihlásenie do ženskej futsalovej extraligy 2019/2020 družstva A a B. Žiadosť schvaľuje za predpokladu, že presun hráčok medzi družstvami nebude možný. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1344638  Dominik Dobra  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1330102  Márk Rausch  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1327097  Oliver Ölvecký  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1324249  Adrian Valachovič  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1324250  Dominik Mráz  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1315743  Jakub Ďuriš  TNF Prievidza

         1273741  Samuel Pálesch  TNF Prievidza

         1272038  Denis Hanus  TNF Prievidza

         1267331  Jakub Pálesch  TNF Prievidza

         1327750  Marek Illés  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1267257  Rastislav Majdák  TNF Prievidza

         1319180  Jaroslav Gebrlín  TNF Prievidza

         1338081  Nikolas Dávid Rybárik  TNF Prievidza

         1386907  Jakub Gažik  TNF Prievidza

         1417566  Tomáš Nagy  TNF Prievidza

         1373751  Dávid Rexa  TNF Prievidza

         1328766  Juraj Mikulec  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1279504  Tibor Tóth  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1279343  Mário Kuruc  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1325992  Samuel Haulík  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1279468  Adam Šarfický  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1372455  Viktor Lakatoš  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1295450  Adam Borbély  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1279435  Marko Kodhaj  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1321737  Richard Mokráš  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1337560  Adrián Brezánsky  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1382805  Dominik Mráz  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1311923  Barnabás Pócs  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1356695  Dominik Roob  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1366002  Manuel Pavlusík  TNF Prievidza

         1325761  Dominik Hrabovský  MŠK MAYERSON Nové Zámky

         1281208  Samuel Marunčiak  MIBA Banská Bystrica

         1429714  Sebastián Čiko  TNF Prievidza

         1345998  Miroslav Kurbel  TNF Prievidza

         Zaevidované zmluvy o vykonávaní amatérskeho športu:

         Gabriel L. Souza De Almeida  Mimel Lučenec  do 31.8.2020

         Caio Cesar Cardeal De Jesus  Mimel Lučenec  do 31.8.2021

         Alves Rodrigues Woslley  Mimel Lučenec  do 15.8.2021

         Jakov Grcić  Mimel Lučenec  do 30.8.2020

         Rafael Durval Da Costa Lira  Mimel Lučenec  do 31.8.2021

         Ricardo Camara Sobral Filho  Mimel Lučenec  do 31.8.2021

         Johne Melo De Sousa  Mimel Lučenec do 30.9.2021

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na 19.11.2019 pripravuje pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční v Hoteli Senec v Senci, predpokladanom čase od 14:00 do 17:00 hod. Pozvánka s programom pracovného stretnutia bude zaslaná na sekretariáty RFZ a ObFZ elektronickou poštou v dostatočnom časovom predstihu.  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner