Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 1.11.2019

Posledná aktualizácia 01.11.2019 10:27

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U388: Ladislav Nagy (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), vylúčený za HNS – urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.10.2019.

U389: Alex Macala (MŠK Námestovo, II. LSD U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez lopty v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 27.10.2019.

U390: Dennis Loj (MŠK Senec, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.10.2019.

U391: Martin Zechel (FC Petržalka, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.10.2019.

U407: Denis Čery (MFK Tatran L. Mikuláš, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – udretie súpera rukami do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 31.10.2019.

U408: Martin Jedlička (FK DAC 1904 D. Streda, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 31.10.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U409: Vojtech Velička (Partizán Bardejov BŠK, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím za dres, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 31.10.2019.

U410: Tomáš Bernát (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 31.10.2019.

U411: David Andrejco (FK Humenné, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za rameno, s následnou hrubou urážkou R, podľa čl. 46/1b a čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie  výkonu  športu na  3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 31.10.2019, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U392: Erik Otrísal (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), od 27.10.2019.

U393: Samuel Kuľha (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 28.10.2019. 

U394: Samuel Mihok (MŠK Senec, II. LMD U17), od 27.10.2019. 

U395: Andrea Bogorová (Spartak Myjava, I. liga ženy), od 28.10.2019. 

U412: Patrik Kenteš (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U15). 

U413: Denis Zaťko (FK Humenné, I. LSŽ U15). 

U414: Dávid Kurčina (MŠK Námestovo, I. LSŽ U15). 

U415: Lukáš Karabin (1241284, JUPIE M. Hamšíka, II. LMD U17), všetci od 31.10.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U396: Richard Piliar (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), od 27.10.2019.

U397: Patrik Takáč (FC Košice, II. LSD U19), od 28.10.2019. 

U398: Bálint Peőcz (ŠK 1923 Gabčíkovo, II. LSD U19), od 27.10.2019. 

U399: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U400: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 13. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U401: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U377 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U402: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U378 a žiada o doplnenie presnej identifikácie osôb zúčastnených na incidente a umožnenie ich vstupu do VIP priestorov. 

U403: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U379 a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 (zverejnenie opakovaného záznamu na svetelnej tabuli) počas stretnutia 12. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 64/1a DP a čl. 4 písm. i) RS ÚLK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5 a čl. 10 DP. 

U404: OFK STRÁŽAN Hubošovce. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U355 a U382, vo veci č. k. KS/9/2018 navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019 a vykonateľnosť dňa 29.9.2019. Zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto uznesenia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U405: TJ Kopčany (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 9. kola súťaže II. liga ženy KFC Komárno – TJ Kopčany ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U416: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 5.11.2019

U417: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 5.11.2019

FUTSAL:

U406: Ján Krivočenko (1147687). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U387 a za incident v priestoroch hľadiska počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal team Levice – ŠK Makroteam Žilina, podľa čl. 50/1a DP ukladá DS – zákaz vstupu na domáce stretnutia Futsal Team Levice na 2 mesiace, podľa čl. 50/8 a čl. 20/1, 2 DP, od 1.11.2019.

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.11.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

U19, 10. kolo: Slovan BA – Senica 4.12. o 14:00 na UT (Prievoz).

U17/16:

14. kolo: Podbrezová – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

15. kolo: B. Bystrica – Nitra 23.11. o 14:30 / 16:45 na UT (Podbrezová-Skalica).

U19/17:

14. kolo: Dubnica – Domino 8.11. o 14:00 / 16:30 na UT;

15. kolo: Námestovo – Humenné 17.11. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

11. kolo: Senica – Nitra 9.11. o 10:00 / 12:00;

12. kolo: Trnava – Dubnica 14.11. o 12:30 / 14:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

WU19 / 15:

8. kolo: P. Bystrica – B. Bystrica 14.11. o 15:30 / 13:30;

9. kolo: N. Zámky – Trnava 9.11. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Ružomberok – Poprad 17.11. o 14:00 / 16:00 na UT.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 16.11.2019 – 9.5.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA A licencie, v termíne február – december 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné od 6. do 30.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA PRO licencie, v termíne február 2020 – december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné od 6. do 30.11.2019.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 12.11.2019, Košice Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.11.2019;
 • 17.11.2019, B. Bystrica Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2019;
 • 19.11.2019, Košice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 14.11.2019;
 • 23.11.2019, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019;
 • 30.11.2019, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Trenčín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019;
 • 2. – 3.12.2019, Senec Konferencia trénerov SFZ 2019 (v rozsahu 5 + 5 hodín pre trénerov UEFA B/A/PRO licencie). Prihlásiť sa je možné od 6. do 24.11.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že počas zimných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, Šance a rozhodkýň FIFA v marci 2020, sa bude vykonávať YoYo test (mužský limit 18,2 a ženský 16,4).

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia U21 (NTC Senec):

14.11. o 18:00 Slovensko – Bielorusko CZE, Pozor, Roszbeck, Nemček.

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U16 (Akadémia DAC D. Streda):

5.11. o 15:30 Slovensko – Srbsko Chromý, T. Straka, Bláha;

7.11. o 11:00 Slovensko – Srbsko Marsal, Zemko, Lenický

Oznamuje termín konania seminára žien SR – 8. – 10.11.2019 v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program boli pozvaným frekventantkám zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Lauer 31.10., Jankovič 14. – 17.11., Henček 15. – 17.11., Železňák 23. – 24.11., Matulová od 13.11. do prihlásenia, Pozor 16. – 17.11., Sučka 21. – 23.11.

Úsek PR – ospravedlnenia: Brendza 7. – 11.11., Balko 15. – 16.11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná emailovou poštou.

V mesiaci december v Bratislave usporiada workshop delegátov stretnutia. Program s pozvánkou bude všetkým účastníkom zaslaný emailovou poštou.

Ospravedlnenie: Jaška 29.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF oznamuje, že jeho riadne zasadnutie sa uskutoční dňa 9.11.2019 od 11:00 hod. v Žiline.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní: 

 • obdržala informáciu od klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky, potvrdenú správcom ŠH a fotodokumentáciu ohľadom poškodenia palubovky v ŠH Milénium N. Zámky. Na základe týchto informácii a dohody klubov, Exekutíva SF rozhodla o preložení stretnutia 6. kola MŠK MAYERSON N. Zámky a TNF Lions Prievidza na 28.12.2019 o 18:30 v ŠH Milénium N. Zámky;
 • oznamuje ÚHČ 7. kola Varta Futsal ligy nasledovne:

         Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica, 6.11. o 19:30, ŠH Levice;

         TNF Lions Prievidza – ŠK Makroteam Žilina, 9.11. o 20:00, ŠH Prievidza;

         MŠK Žilina Futsal – Mimel Lučenec 9.11. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • delegovanie R a D na 7. kolo VARTA Futsal ligy: 

         6.11. o 19:30

         Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica (Budáč st., Budáč ml., Polomský – Čuhár);

         9.11. o 20:00

         MŠK Žilina Futsal – Mimel Lučenec (Behančin, Belavý, Š. Cisko – Ploštica);

         TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Šlapka, Kováčik – Badura).

 • zmena delegácie:

         31.10. o 19:00 Mimel Lučenec – Futsal Team Levice (Bublávek za Budáč ml.).

 • deleguje na medzištátne priateľské stretnutie žien Slovensko – Ukrajina:

         5.11. o 18:00 v Košiciach (Kopec, Brutvanová, Havrila);

         6.11. o 18:00 v Humennom (Havrila, Kopec, M. Cisko).

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • 2. blok FEJ U20, 13.11.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – 4FSCV FTVŠ UK

         12:00 Futsal Team Levice – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         13:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         14:15 Futsal Team Levice – 4FSCV FTVŠ UK

 • 2. blok FEJ U20, 14.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         11:00 FK Ekoprim Prešov – Mimel Lučenec

         12:15 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica

         13:30 FK Ekoprim Prešov – MIBA B. Bystrica

 • 2. blok FEJ U20, 17.11.2019, City Aréna Prievidza

         13:00 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal

         14:00 FK ORION TIP Bánovce – ŠK Makroteam Žilina

         15:15 TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina

         16:15 FK ORION TIP Bánovce – MŠK Žilina Futsal

 • 1. blok FEJ U17, 2.11.2019, City Aréna Prievidza

         11:30 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal

         12:45 MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina

         14:00 TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina Futsal 

 • 1. blok FEJ U17, 5.11.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

         12:15 MIBA B. Bystrica – FK Ekoprim Prešov

         13:30 MŠK MAYERSON N. Zámky – FK Ekoprim Prešov

 • 2. blok FEJ U17, 13.11.2019, ŠH Badín

         12:00 MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal

         13:15 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza

         14:30 MIBA Banská Bystrica – TNF Prievidza

 • 2. blok FEJ U17, 19.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         11:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

         12:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         13:30 FK Ekoprim Prešov – MŠK MAYERSON N. Zámky

Exekutíva v oblasti matričných konaní: 

 • Oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1343226  Marco Jančuška  Mimel Lučenec

         1276719  Tomáš Holák  MŠK Žilina Futsal

         1426418  Ľubomír Varchol  Mimel Lučenec

         1300683  Tomáš Mojžiš  Mimel Lučenec

         1341174  Matej Janšto  Mimel Lučenec

         1343225  Patrik Lempochner  Mimel Lučenec

         1272755  Patrik Paulovčík  MIBA Banská Bystrica

         1418674  Patrik Podstavek  ŠK Makroteam Žilina

         1379424  Matuš Stelina  ŠK Makroteam Žilina

         1313068  Marcel Husár  TNF Prievidza

         1271571  Boris Beka  TNF Prievidza

         1272783  Miroslav Kavor  TNF Prievidza

         1379207  Adam Sitár  TNF Prievidza

         1282984  Roman Nemec  TNF Prievidza

         1342612  Adrián Kasák  ŠK Makroteam Žilina

         1292927  Peter Halvoník  MŠK Žilina Futsal

         1370651  Patrik Vida  TNF Prievidza

         1394798  Šimon Blaškovič  MŠK MAYERSON N. Zámky

         1360731  Daniel Mašlonka  TNF Prievidza

         1331597  Sebastián Vojtek  FK Ekoprim Prešov

         1288834  Martin Cisko  FK Ekoprim Prešov

         Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

         1275173  Lukáš Bobek  MIBA B. Bystrica  TNF Prievidza

         1282233  Tomáš Fazika  TNF Prievidza FK ORION TIP Bánovce n. B.

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na 19.11.2019 pripravuje pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční v Hoteli Senec v Senci, v čase od 14:00 do 17:00 hod. Pozvánka s programom pracovného stretnutia bude zaslaná na sekretariáty RFZ a ObFZ elektronickou poštou v dostatočnom časovom predstihu.  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner