www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 28. 10. 2017

piatok, 27.10.2017
|
Posledná aktualizácia 27.10.2017 21:29

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Svojím uznesením č. 127/17 stanovil termín na zasielanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Táto cena je najvyšším futbalovým ocenením za fair play, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým kolektívom za záslužnú činnosť vo futbalovom hnutí.

Uvedenú cenu možno udeliť za:

a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom;

b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play;

c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play.

Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a významom odlišuje od bežnej občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného.

Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej desať rokov. V prípade osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však športová činnosť navrhovaného nesmie byť kratšia ako päť rokov.

Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na webstránke SFZ:

https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/4d/fd/4dfdcfab-4270-45a8-a9b2-bf92879a4bf6.pdf

Predkladatelia návrhov môžu v zmysle štatútu zasielať svoje návrhy na adresu sídla príslušného RFZ v termíne do 31. októbra 2017.

Návrhy bude následne vyhodnocovať legislatívno-právna a etická komisia SFZ, ktorá predloží členom VV SFZ konečný zoznam kandidátov, ktorým navrhne udeliť cenu v jednotlivých kategóriách.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2017 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

 • rozhodnutie DK SFZ č. U1027, podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ z r u š u j e a vec vracia DK SFZ na ďalšie konanie;
 • konanie o podnete na preskúmanie rozhodnutia SF (zaradenie Makroteam Žilina do 1. SLF) z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ;
 • konanie o odvolaní Denisa Ventúru voči rozhodnutiu DK SFZ č. U289 z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ;
 • odvolanie FC Spartak Trnava voči rozhodnutiu DK SFZ č. U289, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ  z a m i e t a . 

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie aktivity:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie (17. 11. 2017 - 6. 3. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (25. 11. 2017 - 6. 2. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, dňa 17. 11. 2017 v B. Bystrici, v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie nájdete na stránke www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že spolupráci so VsFZ dňa 17. 11. 2017 v Košiciach organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri a mládež / Seminár trénerov).

Oznamuje trénerom, že spolupráci s BFZ dňa 24. 11. 2017 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 15. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/BFZ/Správy).

Oznamuje trénerom, že spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schválené zmeny termínov:

II. liga, 16. kolo: Podbrezová B – Nové Mesto 11. 11. o 13:30.

Schválená zmena HČ: FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa hrá domáce stretnutia v novembri o 17:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

U19 : 

13. kolo:  Michalovce – Nitra 6. 12. o 13:00; 

14. kolo: Nitra – Prešov 2. 12. o 13:00; 

15. kolo: Prešov – Michalovce 21. 11. o 13:30 (UT Prešov), Slovan – Nitra 8. 11. o 13:00;

16. kolo: Nitra – Ružomberok 15. 11. o 13:30; 

17. kolo:  Ružomberok – Michalovce 29. 11. o 14:00.  

U17/16 :  

13. kolo: Senica – Michalovce (UT Senica), Podbrezová – Prešov (UT Podbrezová – Skalica), Trenčín – DAC 28. 10. o 12:00/14:15; 

14. kolo:  Prešov  – Senica   4. 11. o 9:00/11:15  (UT Prešov), Michalovce – Nitra   4. 11. o 12:00/14:15.

U15/14:

10. kolo: Skalica – Púchov 29. 10. o 10:00/12:00 (UT Skalica),  Slovan – Petržalka (UT Pasienky – zmena HP); 

11. kolo: Inter – Slovan 4. 11. o 10:00/12:00 (Drieňová), Karlova Ves – DAC (UT Pasienky – zmena HP), Jupie Podlavice – Žilina 3. 11. o 12:00/14:00. 

13. kolo: Snina – Michalovce 16. 11. o 14:00/16:00, Inter – Trenčín 17. 11. o 12:00/14:00 (Stupava).  

U13/12: 

10. kolo:   Púchov  - Domino BA 29. 10. o 13:30/15:00; 

13. kolo:   R. Sobota – B. Bystrica 17.11. o 10:00/11:30. 

Oznamuje :

 • žrebovanie štvrťfinále SC sa uskutoční dňa 31.10. o 13:00;  
 • zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 31.10. od 11:00 v sídle SFZ;
 • že rokuje o podaniach podaných FK do štvrtka a v piatok ich zverejňuje v US. Podania podané neskôr prerokuje a zverejní v US v nasledujúcom týždni.

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

I. liga ženy/juniorky, 9. kolo: B. Bystrica – Žilina 12. 11. o 12:30/14:30.

Nariaďuje  ÚHČ  v 8. a 9. kole  o 12:30/14:30.

II. liga, sk. B, 13. kolo: Oravský Podzámok – Bánovce 4.11. o 13:30.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U335: Samuel Čapkovič (FC Nitra, I. LMD U17), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči súperovi v prerušenej hre, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 22. 10.

U336: Timotej Tóth (MŠK Žilina, I. LMD U16), vylúčený za HNS - úmyselné skočenie na súperovu nohu nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22. 10.

U337: Martin Kadlečík (FK Senica, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS - zabránenie gólu úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23. 10.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U338: Aurel Dávidík (FC Spartak Trnava I. LSD U19).

U339: David Meliš (FK Senica, I. LMD U17).

U340: Mário Baláž (FC Nitra, I. LMD U16), všetci od 22. 10.

U341: Marián Lenčéš (FC Nitra, I. LSŽ U14), od 23. 10.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U342: Blažej Vaščák (FK Senica, Fortuna liga), od 22. 10.

U343: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, II. liga).

U344: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, II. liga), obaja od 21. 10.       

U345: Peter Vojtovič (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 22. 10.

U346. František Kubík (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia DS za udelenie ČK menovanému v stretnutí 13. kola FL FC ViOn Z. Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava futbal.

U347: David Holman (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia DS za udelenie 2. ŽK/ČK menovanému v stretnutí 13. kola FL FC ViOn Z. Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava futbal.

U348: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a po vzhliadnutí videozáznamu, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k pozápasovému incidentu medzi členmi SBS klubu FK DAC 1904 D. Streda a divákmi hostí po stretnutí 13. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 1. 11.

U349: AS Trenčín  (Fortuna liga). Na základe stanoviska klubu k pozápasovému incidentu medzi členmi SBS klubu FK DAC 1904 D. Streda a divákmi hostí po stretnutí 13. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, žiada klub o poskytnutie materiálov uvedených v predmetnom stanovisku, do 1. 11.

U350: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch zo stretnutia 13. kola FL 1. FC Tatran Prešov – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U351: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FL FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 1. 11.

U352: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 30. 10.

U353: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a  Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia  FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 30. 10.

U354: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 13. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 1. 11.

U355: Martin Lipčák. Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči NR, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky domácich) počas stretnutia 13. kola II. ligy FK Poprad – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1. 11.

U356: Roman Dvorčák (prezident klubu FK Poprad). Na základe Správy delegáta stretnutia, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči delegátovi stretnutia) po stretnutí 13. kola II. ligy FK Poprad – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1. 11.

U357: SLAVOJ Trebišov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 13. kola II. ligy SLAVOJ Trebišov – KFC Komárno, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1. 11.

U358: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 12. kola FL MŠK Žilina – FC Nitra, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U359: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 12. kola FL MŠK Žilina – FC Nitra, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U360: Ľubomír Moravčík. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U323 a za HNS (vulgárny výrok voči AR1, s následným kopnutím do tréningových pomôcok v blízkosti lavičky hostí) počas stretnutia 5. kola súťaže Slovnaft Cup MFK Tatran L. Mikuláš – MFK Lokomotíva Zvolen, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 19. 10.

U361: Ladislav Prešinský. Berie na vedomie stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a na základe U324, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za poškodenie dobrého mena futbalu, podľa čl. 65/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu, podľa čl. 65/2 a čl. 16/1, s použitím čl. 36/1a, d DP v období do 30. 6. 2018, od 27. 10. 2017.

U362: Peter Cvengroš. Berie na vedomie stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a na základe U325, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za administratívne pochybenie delegovanej osoby, podľa čl. 63/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu, podľa čl. 63/2c a čl. 16/1 DP v období do 28. 2. 2018, od 27. 10. 2017.

U363: František Nagy. Berie na vedomie stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a na základe U326, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za administratívne pochybenie delegovanej osoby, podľa čl. 63/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie delegáta zväzu, podľa čl. 63/2c a čl. 16/1 DP v období do 30. 6. 2018, od 27. 10. 2017.

U364: Vladimír Hracho. Berie na vedomie stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a na základe U327, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za administratívne pochybenie delegovanej osoby, podľa čl. 63/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie delegáta zväzu, podľa čl. 63/2c a čl. 16/1 DP v období do 30. 4. 2018, od 27. 10. 2017.

U365: Patrik Fedor. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U304 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 28. 2. 2018.

U366: ŠKF Sereď (II. liga). Berie na vedomie podanie označené ako „stiahnutie odvolania“ voči rozhodnutiu U232 doručené dňa 25. 10. 2017. 

U367: Denis Ventúra. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U232 a žiadosť zamieta.

FUTSAL:

U368: Peter Petík. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U866 a žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2. 11. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia U15 žien:

2. 11. o 11:00 Slovensko - Česko (Matulová, ZsFZ, ZsFZ, ihrisko Dun. Lužná).

Upozorňuje rozhodcov na dôslednú kontrolu výstroja hráčov pred stretnutím, najmä čo sa týka farebnej jednotnosti štulpní a tejpov.

Oznamuje termín seminára rozhodkýň SR – 10. - 12. 11. v Liptovskom Jáne (AWH). Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Roszbeck 17. - 20. 11., Perát 31. 10. - 2. 11., Štrbo 6. -1 1. 11. a 2.12., Ďurčo 30. 11.- 5. 12. a 8. - 31. 1., Valent 11. - 12. 11., Hodoško 11. 11., Zemko 10. -19. 11., P. Bedná 11. 11. a 18.11., Barenčík od 26. 10. k dispozícii KR (v prac. dni)

Úsek PRospravedlnenia: Bacsa 16. 11., Zábranský od 25. 10. k dispozícii KR, Hracho 31. 1. – 15 .2.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Labanc 5. – 11. a 19. – 22. 11., Lônčík 2. 12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • oznamuje zmenu miesta konania 1. kola FEJ zo ŠH Badín na ŠH pri ZŠ V. Javorku v Žiline;
 • schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF: 8. kolo: 16. 11. o 20:00 ŠK Slovan Bratislava – MIBA Banská Bystrica;
 • oznamuje, že VV SF dňa 14. 10. 2017 schválil zosúladenie znenia článku C.4. písm. a) Rozpisu súťaží vo futsale 2017/2018 s praxou (úhrady mesačných zberných faktúr za činnosť klubu na bankový účet SFZ).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • zmena delegovania 5. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – FC Bíli Andeli-futsal (Chudý za Šlapku, DZ: Badura za Budáč); ŠK Slovan Bratislava - FK Dragons Podolie (Bohun za Szkokana);
 • delegovanie R a D na 6. kolo 1. SLF:

3. 11. 2017:

19:00  ŠK Pinerola Bratislava – MFK Ivekol N. Zámky (Wojčík, Matula, Jablonický), Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (Peško, Bohun, Kubinec);

19:30  Wild Boys´02 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Fischer, Szkokan, Krchňavý), FC Bíli Andeli-futsal – ŠK Slovan Bratislava  (Botka, Šlapka, Budáč).

4. 11. 2017

20:00  FK Dragons Podolie – Futsal Team Levice (Havrila, Kopec, Badura),

 • delegovanie R na reprezentačné stretnutia Youth Olympic Games 2018 v termíne 1. - 4. 11. 2017 v Športovej hale Prievidza: Mário Belavý – časomerač, Rastislav Behančín, Martin Matula – kontaktná osoba a sprevádzanie delegovaných osôb;
 • delegovanie R na medzištátny dvojzápas s Francúzskom v športovej hale Rosinky v Žiline:

7. 11.   o 16:30 U19 Slovensko – Francúzsko (Botka, Matula);

            o 18:45 U20 Slovensko – Francúzsko (Matula, Botka);

8. 11.   o 16:30 U19 Francúzsko – Slovensko (Botka, Matula);

            o 18:45 U20 Francúzsko – Slovensko (Matula, Botka).

SEKRETARIÁT

Oddelenie bezpečnosti a služieb pre divákov organizuje odborný seminár s názvom "Zvyšovanie komfortu, služieb a bezpečnosti pre fanúšikov", určený pre hlavných usporiadateľov (HU), bezpečnostných manažérov (BM) a koordinátorov pre styk s fanúšikmi (KSsF) FORTUNA ligy (FL) a II. ligy mužov. Seminár je z kapacitných dôvodov určený pre 2 delegované osoby – HU a BM klubov FL, 1 delegovanú osobu – KSsF FL a 1 delegovanú osobu – BM klubov II. ligy. Účasť je bezplatná (ubytovanie a stravovanie), účastníci si hradia len cestovné náklady. Seminár sa uskutoční v dňoch 5. - 6. 12. 2017 (utorok a streda) v hoteli Sitno vo Vyhniach. Pozvánka a záväzná prihláška bude zaslaná na kluby e-mailom prostredníctvom riadiacich orgánov FL a ll. ligy.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.