www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 4. 11. 2017

piatok, 03.11.2017
|
Posledná aktualizácia 03.11.2017 13:52

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 6. 11. do 6. 12. 2017 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže Futbalovej akadémie) na súťažný ročník 2018/2019, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Kompletné znenie aktualizovanej „smernice“, aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” sú zverejnené na webstránke v sekcii Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: http://www.futbalsfz.sk / legislativa-predpisy-sfz-smernice).

Upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej dorasteneckej súťaži, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu Futbalovej akadémie (FA) SFZ. Prihlášky do licenčného konania mládeže si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. DL, prípadne FK pôsobiace v II. DL (podmienkou udelenia licencie FA pre druholigové FK však je:

V čase žiadosti udelená licencia ÚTM, splnenie licenčných podmienok, športové kritérium: 1. miesto v jednej zo skupín II. DL a víťazstvo v prípadných kvalifikačných stretnutiach o víťaza II. DL, v zmysle Rozpisu RS SFZ na súťažný ročník 2017/2018). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 6. 12. 2017.

Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania ! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (oskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami FK, pričom na nej musí byť jasne uvedené, že FK žiada o licenciu Futbalovej akadémie.  

Upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali „smernicu“, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2017 !  V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz II. ligy).

V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.

Upozorňuje FK s licenciou ÚTM, že licencia ÚTM má platnosť 3 súťažné ročníky a do licenčného konania mládeže SFZ sa nie je potrebné prihlásiť. FK s licenciou ÚTM sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlasujú len v prípade, ak majú záujem získať licenciu FA a zároveň spĺňajú športové kritérium potrebné pre jej získanie. Kontrola plnenia licenčných podmienok ÚTM bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, aj s prílohami. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

Oznamuje futbalovým klubom, že licenciu Čakateľa na základe rozhodnutia VV SFZ získali tieto futbalové kluby: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky, FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica, KFC Komárno, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Košice – Barca, FC Lokomotíva Košice. Kontrola podmienok bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018. Futbalovým klubom s licenciou Čakateľa budú v priebehu decembra 2017 zaslané tak, ako všetkým klubom s licenciou mládeže SFZ, podklady na vyplnenie potrebné ku kontrolnej návšteve FK. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ dňa 17. 11. 2017 v Banskej Bystrici organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie sú zverejnené na webstránke www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že spolupráci s VsFZ dňa 17. 11. 2017 v Košiciach organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri a mládež / Seminár trénerov).

Oznamuje trénerom, že spolupráci s BFZ dňa 24. 11. 2017 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 15. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / BFZ / Správy).

Oznamuje trénerom, že spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schválená zmena HČ:

II. liga, 17. kolo: MFK Skalica – AFC Nové Mesto n. Váhom 18. 11. o 18:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – vyžrebovanie štvrťfinále:

FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda

TJ Iskra Borčice – MŠK Žilina 

ŠK Slovan Bratislava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

FK Poprad – MFK Ružomberok

Termín stretnutí je 13. 3. 2018.

Schválila zmeny:

U19:  

14. kolo: Podbrezová – Slovan BA (UT Podbrezová, Skalica – zmena HP); 

15. kolo: Žilina – Bardejov 29. 11. o 14:00;

16. kolo: Senica – Prešov 17. 11. o 14:00.   

U17/16:  

9. kolo: Prešov – DAC 21. 11. o 9:00 / 11:00 (UT Prešov);

14. kolo: Slovan BA - Podbrezová (UT Pasienky – zmena HP);

16. kolo: DAC – Podbrezová 17. 11. o 11:00 / 13:15. 

U15/14:  

11. kolo: Podbrezová – Zvolen (UT Podbrezová-Skalica – zmena HP), Karlova Ves BA – DAC 5. 11. o 13:00 / 15:00 (UT Pasienky);

12. kolo: Juventus ZA – B. Bystrica 12. 11. o 10:00 / 12:00 (UT Strážov);   

13. kolo: Púchov – Senica 17. 11. o 10:00 / 12:00 (UT Senica – zmena poradia stretnutí), Karlova Ves BA – Domino 17. 11. o 14:00 / 16:00 (UT Pasienky), Juventus ZA – Martin 19. 11. o 10:00 / 12:00 (UT Strážov).  

U13/12

10. kolo: Púchov – Domino 7. 11. o 12:00 / 13:30, Trnava – Trenčín 22. 11. o 11:00 / 12:30 (UT Lok. Trnava), Karlova Ves – DAC 14. 11. o 12:00 / 13:30 (UT Pasienky);

11. kolo: Slovan – Inter (Rapid – zmena HP), Nitra – Púchov 5. 11. o 10:00 / 11:30;

13. kolo: Trnava – Levice 17. 11. o 10:00 / 11:30 (UT Lok. Trnava).  

FC Spartak Trnava hrá domáce stretnutia mládežníckych kategórií do konca jesennej časti súťažného ročníka na štadióne Slavie Trnava.

Oznamuje že rokuje o podaniach podaných FK do štvrtka a v piatok ich zverejňuje v ÚS. Podania podané neskôr prerokuje a zverejní v ÚS v nasledujúcom týždni. Bez schválenia dohody komisiou nie je možné zmeniť termín stretnutia !

ŠTK – ženský futbal

Schválila zmeny:

I. liga ženy / juniorky:

8. kolo: Slovan – NMŠK 1922  5. 11. o 17:00 / 19:00 hod. na UT, Nitra – Banská Bystrica v pôvodnom termíne 4. 11. na UT;

9. kolo: NMŠK 1922 – Prešov 11. 11. o 10:30 / 12:30.

Nariaďuje odohrať:

I. liga ženy / juniorky, 2. kolo: B. Bystrica – Prešov 25. 11. o 11:30 / 13:30.

II. liga, sk. A, 12. kolo: Zlaté Moravce-Vráble – D. Lužná 18. 11. o 13:00, Trnava – Šaľa 25. 11. o 13:00 (dohráva sa – prerušené z dôvodu poveternostných podmienok).

Oznamuje:

II. liga, sk. C: Dohráva sa 1. kolo: 4. 11. Lok. Košice – Spiš. Nová Ves, Poprad – L. Mikuláš.

Kontumuje:

II. liga, sk. B, 11. kolo: Prievidza – Beluša 3:0, podľa SP, čl. 82/b. Prípad odstupuje na riešenie DK SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U369: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U353 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia  13. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fanúšikov klubu do sektoru hostí na 1 súťažné stretnutie (najbližšie stretnutie) vo FL, podľa čl. 58/3 čl. 43/1, 2, 3 a čl. 36/2a DP, od 31.10.2017.

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U370: Ján Krivák (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), vylúčený za HNS - zakázaná hra rukou v gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 a čl. 36/2a DP, od 29. 10.

U371: Peter Kleščík (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 30. 10.

U372: René Holáň (MŠK Žilina, I. LMD U17), vylúčený za HNS - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28. 10.

U373: Ivan Polák (FC Spartak Trnava, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 29. 10.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 374: Dominika Šimonová (ŠK Svätý Jur, II. liga ženy, sk. A), od 29. 10.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U375: Miroslav Božok (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U376: Slobodan Andrić (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), obaja od 29. 10. 

U377: Samir Nurković (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga).

U378: Lukáš Ševčík (FC Nitra, I. LMD U17), obaja od 28. 10.

U379: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 14. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 8. 11.

U380: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 14. kola FL MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U381: Jozef Matlák (KFC Komárno, bezpečnostný manažér). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárny výrok voči R, AR2, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov hostí) počas stretnutia 14. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová B – KFC Komárno, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 8. 11.

U382: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanoviská klubu k U348 a U354 a pokračuje v šetrení veci.

U383: AS Trenčín  (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U349 a pokračuje v šetrení veci.

U384: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U351 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FL FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS –  finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U385: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U352 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U386: Martin Lipčák. Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a videozáznamu, za HNS (vulgárne výroky voči NR, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky domácich) počas stretnutia 13. kola II. ligy FK Poprad – MFK Skalica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/3 DP.

U 387: Roman Dvorčák (prezident klubu FK Poprad). Upozorňuje na splnenie U356.

U388: SLAVOJ Trebišov (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U357 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 13. kola II. ligy SLAVOJ Trebišov – KFC Komárno, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U389: Denis Ventúra. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U232 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2018. 

U390: ŠK Makroteam. Berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu U330. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9. 11. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Upozorňuje rozhodcov na dôslednú kontrolu výstroja hráčov pred stretnutím, najmä čo sa týka farebnej jednotnosti štulpní a tejpov.

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 11. v Liptovskom Jáne (AWH). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Parilák 11. - 12. 11. a 25. - 26. 11., Barenčík 27. 10., Slyško 11. 11. a 26. 11., Chládek 16. - 19. 11., Ruc 24. - 26. 11., Pozor 18. - 19. 11., Jurenka 1.- 3. 12., Martinkovič 16. - 19. 11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Švarc 24. 11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

7. kolo: ŠK Slovan Bratislava – Mimel Lučenec 9. 11. o 20:00.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • komisia pre riešenie sťažností zaevidovala podnet klubu Wild Boys ´02 Bratislava zo stretnutia 5. kola Mimel Lučenec - Wild Boys ´02 Bratislava; sťažnosť na výkon R vyhodnotila ako opodstatnenú, podrobné stanovisko bolo klubu zaslané emailom;
  • zaevidovala dohodu klubov na delegácii rozhodcov na stretnutie 6. kola FK Dragons Podolie – Futsal Team Levice, podľa RS 2017/18 B/9/b – bez zmeny delegovania.
  • delegovanie R a D na 7. kolo 1. SLF:

9. 11. 2017

20:00  ŠK Slovan Bratislava – Mimel Lučenec (Peško, Botka, Badura).

10. 11. 2017

19:30  Futsal Team Levice – FC Bilí Andeli-futsal (Bohun, Fischer, Slimák);

20:00  MIBA B. Bystrica – Wild Boys ´02 Bratislava (Budáč st., Polomský, Hrmo).

11. 11. 2017

20:00  ŠK Makroteam Žilina – ŠK Pinerola Bratislava (Chudý, Badura, Budáč).

13. 11. 2017

20:00  MFK Ivekol N. Zámky – FK Dragons Podolie (Belavý, Budáč ml., Kuspán).

  • zmena delegovania 6. kola 1. SLF

ŠK Pinerola Bratislava - MFK Ivekol N. Zámky – Polomský za Matulu.

SEKRETARIÁT

Oddelenie bezpečnosti a služieb pre divákov organizuje odborný seminár s názvom "Zvyšovanie komfortu, služieb a bezpečnosti pre fanúšikov", určený pre hlavných usporiadateľov (HU), bezpečnostných manažérov (BM) a koordinátorov pre styk s fanúšikmi (KSsF) FORTUNA ligy (FL) a II. ligy mužov. Seminár je z kapacitných dôvodov určený pre 2 delegované osoby – HU a  BM klubov FL, 1 delegovanú osobu – KSsF FL a 1 delegovanú osobu – BM klubov II. ligy. Účasť je bezplatná (ubytovanie a stravovanie), účastníci si hradia len cestovné náklady. Seminár sa uskutoční v dňoch 5. - 6. 12. 2017 (utorok a streda) v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Pozvánka a záväzná prihláška bola zaslaná na kluby emailom prostredníctvom riadiacich orgánov FL a ll. ligy.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.