Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 9. 11. 2018

piatok, 09.11.2018
|
Posledná aktualizácia 09.11.2018 14:53

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

14. kolo: Senica – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Senica – hlavná HP; 

15. kolo: Prešov – Trnava  14. 11. o 14:00 (UT);

16. kolo: Poprad – Slovan BA  23. 11. o 11:00.

U17/16:

14. kolo: Ružomberok – Poprad  11. 11. o 14:00 / 16:15, Podbrezová – Senica,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica).

U15/14:

11. kolo: Domino – Dubnica 10. 11. o 9:30 / 11:30 (FK Dúbravka), Karlova Ves – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT – Pasienky, Humenné – Spišská Nová Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Humenné – hlavná HP, Zlaté Moravce – Prievidza,  v pôvodnom termíne, ale na UT.

12. kolo: Zlaté Moravce – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U13/12:

11. kolo: Inter – Levice,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Stupava), Slovan BA – Karlova Ves 10. 11. o 14:00 / 15:30 na UT Pasienky, Vranov – Stropkov 9. 11. o 10:00 / 11:30, Dubnica – Domino  11. 11. 9:30 / 11:00 na UT, B. Bystrica – Námestovo,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Kremnička.

12. kolo: Domino – Slovan BA 17. 11. o 9:30 / 11:00 na UT (FK Dúbravka).

Odstupuje na DK SFZ 1. FC Tatran Prešov (U17), za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 12. kola (len 1. polčas), v zmysle RS, čl. 27/e.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

WU19/15, 11. kolo: B. Bystrica – Dubnica v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Radvaň.

Kontumuje stretnutie 10. kola WU19 Senica – Slovan BA, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Senica (WU19), za nenastúpenie na stretnutie 10. kola a spôsobenie jeho neodohratia.

NMŠK 1922 Bratislava (ženy), za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 9. kola, v zmysle RS, čl. 27/e.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U467: Dávid Gallovič (FK Poprad, II. liga).

U468: Kristóf Domonkos (KFC Komárno, II. liga), obaja od 4.11.2018.

U469: Bankole Olawale Adekuoroye (ŠKF Sereď, Slovnaft Cup), od 7.11.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP. 

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U470: Ladislav Szöcs (MFK Skalica, II. liga).

U471: Samuel Antálek (KFC Komárno, II. liga), obaja od 4.11.2018.

U472: Juraj Piroska (FC Petržalka, II. liga), od 5.11.2018.

U473: Lukáš Fiantok (FC Nitra, I. LMD U16), od 3.11.2018.

U474: Ricardo Moniz (1405065, AS Trenčín, Fortuna liga).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U460 a za HNS (opustenie TZ, vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 13. kola FL MFK Ružomberok – AS Trenčín, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2b a čl. 11 DP.

U475: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U461 a za HNS diváka (vhodenie podsedáka na HP) počas stretnutia 13. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2f DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 DP.

U476: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, s prerušením hry) počas stretnutia 15. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U477: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť klubu U465 a predlžuje lehotu na doručenie písomného stanoviska a potvrdenia o úhrade odstupného za hráča – Marek Pittner (1310369) klubu MFK Nová Baňa, do 14.11.2018.

U478: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 13. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U479: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 14. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Nitra, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U480: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k neplneniu ochranného opatrenia U279, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.11.2018

U481: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a obliatie pivom AR1) počas stretnutia 16. kola II. ligy FC Petržalka – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP a zároveň žiada o presnú identifikáciu diváka, do 13.11.2018.

U482: Dominik Tóth (1155331, FC Petržalka, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vbehnutie do TZ, vulgárne výroky, hodenie zložky s papiermi o zem a kopnutie do lavičky náhradníkov, s následným vykázaním na tribúnu) počas stretnutia 16. kola II. ligy FC Petržalka – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.11.2018. 

U483: Bankole Olawale Adekuoroye (1382638, ŠKF Sereď, Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárne výroky a zasiahnutie R ukazovákom ruky do oblasti tváre) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cupu MŠK Žilina – ŠKF Sereď, podľa čl. 48/1c a 49/1d DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 48/2b, 49/2d a čl. 36/2b, 5 DP, s prerušením podľa čl. 34/7 DP. DS si vykoná až po vykonaní DS, uloženej U469.

U484: FK Senica (I. liga dorastenky WU19, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 9. kola I. liga dorastenky WU19, skupina A FC Spartak Trnava – FK Senica, ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U485: Peter Petrán (1125099). Berie na vedomie odvolanie voči U369 (doručené dňa 5.11.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U486: Richard Novák (1152839). Berie na vedomie odvolanie voči U328 (doručené dňa 6.11.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U487: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie odvolanie voči U329 (doručené dňa 7.11.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U488: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e, f a čl. 24/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/19 v stretnutiach 12. kola FL ŠKF Sereď – MFK Ružomberok a 14. kola FL ŠKF Sereď – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 13.11.2018. 

U489: Karel Stromšík (1332609). Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e, f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/19 v stretnutí 14. kola FL ŠKF Sereď – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 13.11.2018.

U490: Peter Lérant (1084821). Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e, f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/19 v stretnutí 12. kola FL ŠKF Sereď – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 13.11.2018.

U491: Andrej Rampáček (1309527, FK Senica, I. LMD U17). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U373 a žiadosť zamieta.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U492: Bohumír Doubravský (FC Bíli Andeli futsal, VARTA futsal liga), od 4.11.2018.

U493: Obdržala podnet FC Bíli Andeli futsal k stretnutiu 7. kola VARTA futsal ligy MŠK Žilina FUTSAL – FC Bíli Andeli futsal. Berie na vedomie písomné stanovisko odbornej komisie Exekutívy SF k danému podnetu, bez prijatia disciplinárnych opatrení.

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.11.2018 v sídle SFZ v Bratislave. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ N. Zámky organizuje v N. Zámkoch Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (1.12.2018 – 3.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Senica organizuje v Senici Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (2.12.2018 – 9.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ dňa 17.11.2018 v B. Bystrici organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ dňa 17.11.2018 v Košiciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ dňa 23.11.2018 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 18.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že dňa 26.11.2018 v Senci organizuje Seminár trénerov brankárov SFZ, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov SFZ GK/UEFA GKA licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa na seminár je možné od 9.11. do 21.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK P. Bystrica dňa 1.12.2018 v P. Bystrici organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trenčín dňa 8.12.2018 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ Trenčín.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Prievidza dňa 9.12.2018 v Prievidzi organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3. – 4. 12. 2018 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné od 16.11. do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:

  9. 11. o 11:00 Slovensko WU15 – Poľsko WU15: Micheľ, D. Bobko, Dzivjak, R. Bobko ml., ihrisko T. Lomnica (UT);

13. 11. o 11:00 Slovensko U15 – Turecko U15: Choreň, Henček, Lauer, T. Straka, ihrisko FC Petržalka akadémia (UT);

14. 11. o 12:00 Slovensko U17 – Maďarsko U17: Ziemba, Mihalík, Poracký, Sučka, ihrisko NTC Poprad;

15. 11. o 11:00 Slovensko U15 – Turecko U15: Matulová, Štofik, M. Krivošík, Ruc, ihrisko NTC Senec (UT).

Ospravedlnenia: Jenčura, J. Straka, Sedlák, Ádám všetci 18. – 20. 11., Chromý 21. – 26. 11., T. Straka 28. 11. – 5. 12.  

Úsek PR – ospravedlnenia: Sekereš, Brendza, Kakaščík všetci 18. – 20. 11., Bacsa od 5. 11. PN, do prihlásenia, Špivák od 25. 11., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

V spolupráci s KRaD ZsFZ na dni 24. – 25.11.2018 a 1. – 2.12.2018 pripravuje Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o predĺženie licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“, sa môžu predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese p. Eduarda Chalmovianskeho (eduard.chalmoviansky@gmail.com) do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár a absolvovali online testy. V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností, môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený  v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na e-mailovú adresu.  Tlačivá – prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke, záujemcovia nájdu na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii: komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.

Ospravedlnenia: Švarc 16. – 25. 11., Čan, Džubák, Eperješi, Kovalčík, Labanc, Olšavský, Vaľko – všetci 18. – 20. 11., Benedikovič  24. – 25. 11. a 1. – 2. 12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Prijal za člena SF klub Sport Ladies Club Banská Bystrica, o. z., IČO: 42396395.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk)  

 • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/19, prípadne odstúpený na DK SFZ;
 • oznamuje ÚHČ dohrávky 2. kola VARTA futsal ligy:

           MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice 16. 11. o 19:00 ŠH Aréna Lučenec (Behančin, Belavý, Krchňavý).

 • oznamuje ÚHČ dohrávky 4. kola VARTA futsal ligy.

           FC Bíli Andeli Futsal – ŠK Makroteam Žilina 18. 11. o 18.45 MŠH Trnava (Behančin, Kopec, Badura).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • zmena v obsadení – 8. kolo:

             9.11. Wild Boys´02 Bratislava – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, Šlapka za Belavý;

           10.11. ŠK Makroteam Žilina – Rehab Klinik Barabéri Bratislava, Behančin za Šlapka.

 • zaoberala sa námietkou klubu FC Bíli Andeli futsal zo stretnutia MŠK Žilina Futsal – FC Bíli Andeli futsal. Námietku vyhodnotila ako neopodstatnenú. Námietka sa spoplatňuje v zmysle RS Varta futsal ligy C/3/a sumou 20 €;
 • oznamuje, že SF, v spolupráci s KD SFZ, v dňoch 24. – 25.11.2018 organizuje Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10. 11. 2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností, môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné.
 • ospravedlnenia: Badura ml. 2. – 5. 11. a 16. – 18.11., Grom  23. – 25.11.

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

 • súhlasí s dohodou klubov FC Bíli Andeli futsal, Pinerola futsal 1994 a Wild Boys´02 Bratislava o preložení neodohraných stretnutí 1. bloku FEJ U20 na 1.12.2018, na základe RS FEJ U20 A/5/b;
 • upozorňuje klub FK Ekoprim Prešov na dôsledne vypĺňanie zápasovej súpisky, pod hrozbou odstúpenia klubu na disciplinárne konanie;
 • dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie 48-hodinovej lehoty na zasielanie hodnotení stretnutí FEJ U20 na e-mail redakcia@futsalslovakia.sk;
 • zmena stretnutí 1. bloku FEJ:

           11. novembra 2018 (ŠH Mladosť) – nedeľa (Grom – Bublávek)

            o 11:30 Pinerola Futsal 1994 – TNF MIA SAN MIA Kanianka

            o 12:45 Wild Boys ´02 Bratislava – TNF MIA SAN MIA Kanianka

            o 14:00 Pinerola Futsal 1994 – Wild Boys ´02 Bratislava (3. blok)

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že predpokladaný začiatok ženskej futsalovej ligy bude 24. – 25. novembra, vyžrebovanie bude v najbližšej úradnej správe;
 • oznamuje, že termíny a miesto turnajov sú v riešení a kluby sa majú vyjadriť  k dostupnosti športových hál, v prípade nových informácií budú kluby oboznámené e-mailom, prípadne v úradnej správe;
 • oznamuje, že všetky kluby sú povinné uhradiť zábezpeku 150 € na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 10.11.2018.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1283769  Martin Mitrík  GRIZZLY Slovakia Košice  SF - Východoregión

1288117  Matúš Pekarčík  GRIZZLY Slovakia Košice  SF - Východoregión

1293923  Radoslav Elizeuš  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1292816  Adrián Tomáš  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1353173  Marek Lysina  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1293781  Kristína Sedláková  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1334861  Kristián Kekeľ  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1342069  Ján Nemček  ŠK Makroteam Žilina

1351746  Denis Begičevič  ŠK Makroteam Žilina

1329120  Jakub Mahút  ŠK Makroteam Žilina

1279060  Jakub Beháň  ŠK Makroteam Žilina

1281116  Samuel Lupták  Mimel Lučenec

1297831  Ľubomír Chudík Wild Boys '02 Bratislava

1299014  Ján Klocaň  ŠK Makroteam Žilina

1335937  Patrik Schmiester  MŠK Žilina FUTSAL

1287705  Denis Franek MŠK Žilina FUTSAL

1343457  Dávid Krško MŠK Žilina FUTSAL

1303076  Milud Khalef  Wild Boys '02 Bratislava

1376868  Matúš Hazda  MŠK Žilina FUTSAL

1363948  Martin Matúš  MŠK Žilina FUTSAL

1351991  Kristián Martinček  MŠK Žilina FUTSAL

1316494  Jakub Kubovich  MŠK Žilina FUTSAL

1316316  Dávid Kubica  MŠK Žilina FUTSAL

1289835  Pavol Gajdošík  MŠK Žilina FUTSAL

1376865  Erik Janošík  MŠK Žilina FUTSAL

1347975  Jakub Bačík  MŠK Žilina FUTSAL

1294456  Filip Jančula  MŠK Žilina FUTSAL

1361934  Matej Mikuštiak  MŠK Žilina FUTSAL

1326291  Kristína Tipulová  TNF SAN MIA KANIANKA

1331545  Michal Zemčák  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1370537  Adriana Kecerová  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1365146  Kornélia Knišová  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

Prestup:

1415345  Martin Švihálek  Helas Brno (Česko) - FC Bíli Andeli futsal 

1415363  Václav Kubíček  SK Amor Lazor Vyškov (Česko) - FC Bíli Andeli futsal 

1415354  Bohumír Doubravský  FC Tango Hodonín (Česko) - FC Bíli Andeli futsal 

1415375  Tomáš Mica  Pivovar Hauskrecht Brno (Česko) - FC Bíli Andeli futsal 

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1299032  Adam Harenčák  Partizán Bardejov - futsal - Angels Humenné

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS alebo SP SF.


SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 7.12. 2018 (piatok) sa od 14:00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční pracovné stretnutie s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ. Pozvánka s programom bude na sekretariáty RFZ a ObFZ zaslaná e-mailom cca 7 dní pred podujatím.

Oznamuje, že Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 4. – 5.12. 2018 odborný seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort je naša spoločná priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu a fanúšikovania na kluboch, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 23.11.2018 ju zaslať na e-mailovú adresu peter.france@futbalsfz.sk a kópiu na e-mailovú adresu marek.majercak@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na webstránke www.futbasfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.