Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 13. 7. 2018

piatok, 13.07.2018
|
Posledná aktualizácia 13.7.2018 16:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje dohody o striedavom štarte hráčov (SP, čl. 20 a 21): Michalovce (FL) – Trebišov (II. liga), Skalica (II. liga) – Rohožník (III. liga), Petržalka (II. liga) – Most pri BA (III. liga), Bardejov (II. liga) – 1. SK Svidník (III. liga), Pohronie (II. liga) – Žarnovica (III. liga).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že do 24. 7. 2018 schváli žiadosti FK na zmeny hracích dní, ÚHČ a štadiónov bezplatne. Po tomto termíne každú žiadosť spoplatní.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 1. kolo: Kurima – Stropkov 15. 7. o 13:30, TJ Dubinné – Raslavice  15. 7. o 14:00, FK Dúbravka – Vrakuňa 21. 7. o 17:00;

Slovnaft Cup, 2. kolo: Cabaj-Čápor – Pata 18. 7. o 18:00, Borov – Snina 20. 7. o 18:30 (Medzilaborce), Oščadnica – Námestovo 20. 7. o 17:30, Levoča – Spiš. Podhradie 21. 7. o 17:00, Jesenské – Lučenec 21. 7. o 17:00, Ptičie – Giraltovce 21. 7. o 17:00, Oravská Jasenica – Liptov. Štiavnica 21. 7. o 17:00, ŠK Belá – OFK Teplička n. Váhom 22. 7. o 17:30, Odorín – FC Košice 25. 7. o 17:00, Kalinkovo – D. Lužná 25. 7. o 17:30, Podlužany – Ludince 28. 7. o 17:00, Oponice – Solčany 28. 7. o 17:00, V. Kosihy – Kolárovo 28. 7. o 17:00, Ivanka pri Nitre – Galanta 29. 7. o 17:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov I. a II. ligy žien sa uskutoční 27. 7. 2018 v hoteli Tenis vo Zvolene. Prezentácia účastníkov od 9:30 do 10:00 hod.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom brankárov, že organizuje Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie – 2018. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať do 24. 7. 2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U10: Milan Lônčík /1314204/. Berie na vedomie ospravedlnenie menovaného z jeho neúčasti na zasadnutí DK k U9, doručené dňa 9. 7. 2018 a oznamuje, že bude prizvaný na najbližšie zasadnutie DK v sídle SFZ.

U11: Róbert Gešnábel /1213027/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 10. 7. 2018.

U12: Ladislav Šosták /1226653/. Berie na vedomie podanie menovaného k U1094 a žiada o vysvetlenie povahy podania zo dňa 6. 7. 2018 a v prípade, že ide o odvolanie, podľa čl. 81 a nasl. DP, v zmysle čl. 83/3 DP, vyzýva podávateľa podnetu o jeho doplnenie, podľa čl. 83/1d, f, h a čl. 82/1a DP, do 18. 7. 2018.

U13: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/62/2017 v právnej veci navrhovateľa Gergely Geri proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 5. 2018 a vykonateľnosť dňa 15. 5. 2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP.

U14: František Bán /1358415/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U15: Ladislav Pásztor /1129992/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U16: Ľubomír Bulla /1018479/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U17: Oliver Doval /1312467/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U18: Rastislav Gonda /1311335/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U19: Milan Dolník /1311498/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U20: Ján Grenčík /1037833/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U21: Vladimír Ľupták /1129041/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U22: Ľubomír Konečný /1311981/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U23: Stanislav Kučera /1092055/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U24: Vladimír Kosec /1006209/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U25: Michal Chudý /1138001/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U26: Dávid Šimonovič /1208631/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U27: Ján Majsniar /1311861/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U28: Štefan Bálint /1390935/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U29: Róbert Kolka /1319201/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U30: Juraj Randlísek /1047635/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U31: Pavel Beťko /1005723/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U32: Radovan Baník /1026841/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U33: Dezider Ferenc /1024271/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti súvisiacej s futbalom, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U34: TJ Santrio Láza. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U35: TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U36: TJ Sklotatran Poltár. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U37: ŠK Závažná Poruba. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U38: TJ Baník Kalinovo. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U39: MŠK Tisovec. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, f DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a žiada klub o písomné stanovisko, do 18. 7. 2018.

U40: Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/6/2018 a č. k. OK/12/2018.

U41: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U42: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 €

FUTSAL:

U43: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U44: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19. 7. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:

14. 7. o 18:00 FC Nitra – Kiryat Shmona (IZR): Chromý, Pozor, Jankovič, ihrisko Šamorín (X-Bionic);

17. 7. o 18:00 Kiryat Shmona – BFC Siofok: Pavlík, Roszbeck, Pozor, ihrisko Šamorín (X-Bionic).

Ospravedlnenia: T. Bednár 16. 7., T. Straka 20. 7. – 10. 8., Čiernik 21. – 23. 7., Bobko od 9. 7. k dispozícii KR, Bobko 28. 7., Borsányi 17. – 27. 7., Sluk 25. 7. – 3. 8., Michlian 3. – 10. 8., P. Bednár 20. – 21. 7. a 28. 7., Ďurčo 16. 7., Krahulec 15. – 16. 7.

Úsek PR – ospravedlnenia: Vaňo 21. 7. – 1. 8., Kubáni 10. – 19. 8., Sekereš 28. 7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že na základe splnenia podmienok vzdelávania, zameraného na prípravu delegátov Licencie P v dňoch 5. – 6. 7. 2018, získali oprávnenie do roku 2022 títo absolventi: Vladimír Baďura, Arpád Benovič, Marcel Budáč, Ján Džubák, Ivan Gróf, Marcel Eperješi,  Ervín Kiss, Jozef Keller, Štefan Korman, František Košičár, Ján Labanc, Ján Majsniar, Michal Mertinyák, František Nagy, Juraj Pinček, Jozef Pribula, Igor Repa, Miroslav Schneider, Vladimír Vansa, Jaroslav Švarc a Dušan Zdechovan.

Ospravedlnenia: Vansa 13. – 25. 7., Kiss 4. – 5. 8., Chalmoviansky 3. – 13. 8., Forgon 22. – 31. 8., Dadykin 21. – 22. 7., Čan 10. – 23. 8., Repa 19. – 29. 7., Vorel 9. – 27. 7., Tomášová 18. – 22. 7.

Žiada delegátov, ktorí neodovzdali komisiou žiadané príslušné potvrdenia, aby tak urobili najneskôr do 14. 7. 2018.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/19 využil klub Futsal Team Levice právo prihlásiť sa do súťaže VARTA FUTSAL LIGA 2018/19;
  • oznamuje klubom, že termín uhradenia štartovného 500 €, v zmysle článku C/1/h RS 2018/19, je 31. 7. 2018; štartovné treba uhradiť na účet SF v Tatra Banke, a. s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389;
  • oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/18 je 31. 7. 2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15. 7. 2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na súťažný ročník 2018/19;
  • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, Partizán Bardejov–futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA B. Bystrica, MŠK Žilina–futsal, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli–futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
  • uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu ŠK SLOVAN Bratislava futsal.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/19 (piatok 31. 8. 2018 od 16:00 hod. je určený pre školenie nových rozhodcov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk

Výkonný výbor SF:

Informuje, že v priebehu mesiaca jún 2018 boli novelizované nasledovné predpisy SFZ, ktoré sú v plnom rozsahu platné aj pre SF:

Disciplinárny poriadok SFZ – schválený  VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia (Konsolidované znenie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
Článok informujúci o novele dostupný na http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby)
Registračný a prestupový poriadok SFZ
– schválený hlasovaním „per rollam“ VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018 (Konsolidované znenie: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/ futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf)

 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/19 alebo SP.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019 je v elektronickom formáte zverejnený na http://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.