Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 16. 11. 2018

štvrtok, 15.11.2018
|
Posledná aktualizácia 16.11.2018 12:08

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 12. novembra 2018 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Podnet na preskúmanie OŠK Ohradzany  z a m i e t a,  podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ.

Konanie o podnete na preskúmanie OŠK Ohradzany  z a s t a v u j e,  podľa čl. 60 ods. 14 písm. a) stanov SFZ.

Konanie o odvolaní OFK Dunajská Lužná  z a s t a v u j e,  podľa čl. 60 ods. 14 písm. a) stanov SFZ.

Podnet na preskúmanie Tatran Turany  z a m i e t a,  podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

15. kolo: Trenčín – Senica  28. 11. o 14:00;

16. kolo: D. Streda – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT;

17. kolo: D. Streda – Poprad,  v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

15. kolo: D. Streda – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT.

16. kolo: Podbrezová – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica)

ŠTK – ženský futbal:

Kontumuje stretnutie 11. kola WU19 Žilina – Podbrezová 3:0, podľa SP, čl. 11/2,  s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ FK Železiarne Podbrezová (WU19), za nenastúpenie na stretnutie 11. kola a spôsobenie jeho neodohratia.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U494: Macdonald Ngwa Niba (FC Nitra, Fortuna liga), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera do tváre v prerušenej hre a odkopnutie fľašky s vodou na HP, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.11.2018.

U495: Samuel Ludha (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou, bez úmyslu hrať s loptou, podľa čl. 45/1. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 11.11.2018.

U496: Lenka Palicová (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. liga ženy, skupina B), vylúčená za HNS – úmyselné vyrazenie lopty rukou, smerujúcej do brány podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.11.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U497: Yani Urdinov (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 11.11.2018.

U498: Tomáš Kóňa (FC Nitra, Fortuna liga).

U499: Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), obaja od 12.11.2018.

U500: Marián Tandara (MŠK Žilina, I. LMD U17).

U501: Jakub Luka (MŠK Žilina, I. LMD U16).

U502: Mário Švec (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16), všetci od 11.11.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U503: Jakub Bartek (1. FC Tatran Prešov, II. liga).

U504: Miroslav Petko (1. FC Tatran Prešov, II. liga).

U505: Ján Nosko (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga), všetci od 10.11.2018.

U506: Michal Janec (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U507: Robert Štefánek (FK Dubnica nad Váhom, II. liga).

U508: Patrik Vajda (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga).

U509: Dominik Rucek (AS Trenčín, I. LMD U17).

U510: Simon Vlasák (FC Nitra, I. LMD U17), všetci od 11.11.2018.

U511: FK Senica. Berie na vedomie stanovisko klubu a potvrdenie o úhrade odstupného vo veci U477.

U512: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U480 a upozorňuje na znenie ochranného opatrenia.

U513: FC Petržalka (II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky a obliatie pivom AR1) počas stretnutia 16. kola II. ligy FC Petržalka – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a, b a čl. 12/6 DP.

U514: Dominik Tóth (1155331, FC Petržalka, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U482 a za HNS (vbehnutie do TZ, vulgárne výroky, hodenie zložky s papiermi o zem a kopnutie do lavičky náhradníkov s následným vykázaním na tribúnu) počas stretnutia 16. kola II. ligy FC Petržalka – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U515: ŠKF Sereď (Fortuna liga).Berie na vedomie stanovisko klubu k U488 a za porušenie čl. 10/e, f a čl. 24/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019 v stretnutiach 12. kola FL ŠKF Sereď – MFK Ružomberok a 14. kola FL ŠKF Sereď – AS Trenčín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U516: Karel Stromšík (1332609). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U489 a za porušenie čl. 10/e, f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019 v stretnutí 14. kola FL ŠKF Sereď – AS Trenčín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U517: Peter Lérant (1084821). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U490 a za porušenie čl. 10/e, f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019 v stretnutí 14. kola FL ŠKF Sereď – AS Trenčín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U518: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP. Zároveň žiada o stanovisko vo veci fyzického napadnutia diváka skupinou fanúšikov H po stretnutí v areáli štadióna, poškodenia majetku štadióna a identifikáciu osôb, do 20.11.2018.

U519: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna, vhodenie plastových pohárov na HP, zasiahnutie hráča D č. 10 plastovým pohárom s pivom do oblasti tváre a fyzické napadnutie diváka v areáli štadióna) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP a žiada o presnú identifikáciu diváka H. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku, do 20.11.2018.

U520: FC Lokomotíva Košice ( II. liga).  Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch zo stretnutia 17. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FK Dubnica nad Váhom.

U521: FK Senica (I. liga dorastenky WU19, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 10. kola I. liga dorastenky WU19, skupina A FK Senica – ŠK Slovan Bratislava ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a,5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U522: NMŠK 1922 Bratislava (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 9. kola I. liga ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e RS. 

U523: MŠK FOMAT Martin. Berie na vedomie podnet klubu vo veci uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/65/2017 v právnej veci navrhovateľa Mestský športový klub FOMAT Martin proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2018 a vykonateľnosť dňa 20.8.2018, bez prijatia DS z dôvodu, že FK Dukla, a. s. nie je členom SFZ. 

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 22.11.2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že dňa 26.11.2018 v Senci organizuje Seminár trénerov brankárov SFZ, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov SFZ GK/UEFA GKA licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa na seminár je možné od 9. do 21.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3. – 4. 12. 2018 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné od 16. do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ dňa 23.11.2018 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 18.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK P. Bystrica dňa 1.12.2018 v P. Bystrici organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ N. Zámky organizuje v N. Zámkoch Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (1.12.2018 – 3.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Senica organizuje v Senici Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (2.12.2018 – 9.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trenčín dňa 8.12.2018 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ Trenčín.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Prievidza dňa 9.12.2018 v Prievidzi organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia:

17.11. o 14:00 Slovan BA – Dynamo  Brest: Smolák, Borsányi, Roszbeck, ihrisko Pasienky.

Obsadenie turnaja Region’s Cup 2018 (ihrisko FC Petržalka, UT):

24.11. o 10:30  SsFZ – BFZ  Sedlár, Vitko, Halíček, Kišš

24.11. o 13:00  ZsFZ – VsFZ  Ďurčo, Pozor, Vician, Ruc

25.11. o 10:30  o 3. miesto  SFZ, SFZ, SFZ, SFZ 

24.11. o 13:00  finále   SFZ, SFZ, SFZ, SFZ

Ospravedlnenia: Roszbeck 13. – 15. 12., Špivák 1. – 2. 12., Valášek od 15.11. PN, do prihlásenia, Kozák 2. – 3. 12.

Úsek PR – ospravedlnenia: Likavský 1. – 2. 12., Hlebaško 28. 11. – 2. 12.

KOMISIA DELEGÁTOV

V spolupráci s KRaD ZsFZ usporiada v dňoch 24. – 25.11. a 1. – 2.12.2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Organizátor stanovil pre ústne skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu: E. Chalmoviansky – predseda (zástupca KD SFZ), E. Cuninka – člen (zástupca KR ZsFZ), P. Zemko – člen (príslušník PZ SR), M. Chrenko – člen (zástupca obce).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • na základe návrhu Exekutívy SF v oblasti mládeže schválil zmenu RS FEJ U20 v bode A/6/f a pridanie bodu A/4/n;
 • prijal za člena SF klub Šatex Slovakia s.r.o. Poprad, IČO: 47621681.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ;
 • oznamuje ÚHČ 9. kola VARTA futsal ligy:

           FC Bíli Andeli Futsal – Futsal Team Levice 23.11. o 19:30, MŠH Trnava (Kopec, Šlapka, Badura);

           Rehab Klinik Baraberi – MIMEL Lučenec 24.11. o 20:00, ŠH Mladosť  (Budáč, Bublávek, Moncman);

           MŠK Žilina futsal – Wild Boys´02 Bratislava 24.11. o 20:00, ŠH Rosinky (Ježík, Brutvanová, Budáč);

           Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina 24.11. o 20:30, Interhala BA (Havrila, Botka, Ploštica).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • zmena v obsadení – dohrávka 4. kola: 

           16.11. MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice (Behančin, Kopec, Badura);

 • zmena v obsadení – dohrávka 2. kola: 

           18.11. FC Bíli Andeli futsal – ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Behančin, Krchňavý).

 • oznamuje, že Licenčný seminár Delegáta futsalu sa v dňoch 24. – 25.11.2018 konať nebude. Nový termín bude zverejnený v US;
 • ospravedlnenie: Budač Marcel 23. a 30.11.

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

 • dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie 48-hodinovej lehoty na zasielanie hodnotení stretnutí FEJ U20 na e-mail redakcia@futsalslovakia.sk;
 • oznamuje ÚHČ stretnutí 1. turnaja  FEJ U17:

           20.11. (ŠH Angels Košice), R: Tkáč, Pužer, Marko, Bordáš, Mentor: Kopec, Havrila.
           11.00 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

           11.40 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina futsal

           12.20 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

           13.00 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal

           13.40 NLF Olympia Košice – MŠK Žilina futsal

           14.20 Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že termíny a miesto turnajov sú v riešení a kluby sa majú vyjadriť k dostupnosti športových hál, v prípade nových informácií budú kluby oboznámené e-mailom, prípadne v úradnej správe;
 • oznamuje, že všetky kluby sú povinné uhradiť zábezpeku 150 € na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 20.11.2018.

Exekutíva v oblasti riadenia druhej ligy (Ján Ploštica, openliga@futsalslovakia.sk):
Oznamuje ÚHČ 1. kola Openligy.

           MFsK Nitra – TNF SAN MIA Kanianka 23.11. o 20:00, MŠH Nitra;

           FK ORIONTIP Bánovce n. Bebravou  – MŠK N. Zámky futsal 24.11. o 18:00, ŠH Bánovce n. Bebravou.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1306344  Simon Goldschmidt  Wild Boys '02 Bratislava

1297347  Mário Lörinczi  Pinerola Futsal   1994  preregistrácia hráča

1323252  Michal Šubert  MŠK Žilina futsal

1356197  Samuel Anderko  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión

1313311  Martin Šebo  Futsal Team Levice

1354050  Marek Čipčala  Mimel Lučenec

1298223  Samuel Vaniš  Pinerola Futsal 1994  preregistrácia hráča

1318535  Radim Babiak  Mimel Lučenec

1347511  Adam Huszár  Mimel Lučenec

1346355  Matej Berky  Mimel Lučenec

1256480  Ján Rybár  TNF SAN MIA   KANIANKA

1288483  Peter Tkáč  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión

1299037  Tobiáš Hruška  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión

1415424  Timotej Macek  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1342072 Roland Jankov  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

Prestup:

1163338  Tibor Gedai  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1248552  Marcel Gašparík  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1237568  Štefan Gelle  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1239844  Dávid Máté  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1253066  Rudolf Gál  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1158347  Štefan Piskla  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1204751  Tomáš Oršolík  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

1211537  Adam Bombicz  MFsK Nitra - MŠK Nové Zámky-futsal

1253224  Roland Blaškovič  MFK Ivekol Nové Zámky - MŠK Nové Zámky-futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné odvolať sa v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 7.12. 2018 (piatok) sa od 14:00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční pracovné stretnutie s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ. Pozvánka s programom bude na sekretariáty RFZ a ObFZ zaslaná e-mailom cca 7 dní pred podujatím.

Oznamuje, že SFZ pripravuje v dňoch 4. – 5.12. 2018 odborný seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort je naša spoločná priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu a fanúšikovania na kluboch, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 23.11.2018 ju zaslať na e-mailovú adresu peter.france@futbalsfz.sk a kópiu na e-mailovú adresu marek.majercak@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na webstránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.