Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 22.11.2019

Posledná aktualizácia 22.11.2019 12:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_21.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP:

U488: Benjamín Chobot (MŠK Senec, II. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 17.11.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie. 

U489: Samuel Török (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. LSD U19), od 17.11.2019.

U490: Daniel Leginus (MŠK Senec, II. LSD U19), od 17.11.2019. 

U503: Zuzana Nina Nárožná (MFK Dukla B. Bystrica, I. LŽ WU15), od 22.11.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: 

U491: Samuel Halúska (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 21.11.2019.

U492: Anrás Szeghy (KFC Komárno, II. LMD U17), od 17.11.2019.

U504: Dominik Daniš (FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, II. LSD U19), od 18.11.2019.

U493: Lukáš Pecek (1164272, R). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a stanoviska menovaného, za administratívne pochybenie delegovanej osoby (nesprávne uvedenie vylúčeného hráča) počas stretnutia 14. kola II. LSD U19 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK 1923 Gabčíkovo, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 21.11.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U494: Stanislav Kysel (1314186, DS). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a stanoviska menovaného, za administratívne pochybenie delegovanej osoby (nesprávne uvedenie vylúčeného hráča) počas stretnutia 14. kola II. LSD U19 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK 1923 Gabčíkovo, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 21.11.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U495: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U458 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U496: Juraj Piroska (1159936, FC  Petržalka, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného a klubu k U460 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U497: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U461.

U498: FC Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U462 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U499: Slavoj Trebišov (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U463 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U500: Oznamuje, že na základe administratívneho pochybenia delegovanej osoby došlo pri U443 k chybe v písaní, pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné: 

U443: Bence Molnár (1289229, ŠK 1923 Gabčíkovo, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.11.2019. 

U501: Lucas Lovat (1415703, FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U432 a žiadosť zamieta

U502: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe Správy Antidopingovej agentúry SR, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko vo veci porušenia antidopingových pravidiel (prítomnosť zakázanej látky v odobratej vzorke) po stretnutí 13. kola FL FK Senica – ŠKF Sereď, konaného dňa 26.10.2019, podľa čl. 71/1, 3k a čl. 70/5 DP. Zároveň menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, od 21.11.2019, až do rozhodnutia DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.11.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 5. kolo: Slovan BA – MŠK Žilina 4.12. o 18:30.

U19:

15. kolo: Dunaj. Streda – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT (DAC Academy), Ružomberok – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT;

16. kolo: Michalovce – Nitra 1.12. o 14:00 na UT.

U17/16:

15. kolo: Senica – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT, Trnava – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT (Areál Slávie na Rybníku);

17. kolo: Senica – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U19/17:

16. kolo: Galaktik – Pohronie 24.11. o 11:00 / 13:30, Šamorín – Gabčíkovo 22.11. o 15:00 / 17:30 na UT (DAC Academy), Komárno – Piešťany, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Hurbanovo, Lipany – Martin, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Lipany (hlavný štadión).

U15/14:

10. kolo: Trnava – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Areál Slávie na Rybníku).

Kontumuje stretnutia 14. kola U19/17 Humenné – Akadémia Juventus Žilina, obe 3:0, podľa SP, čl. 11/2, v súbehu s čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ FK Akadémia Juventus Žilina (U19/17), za nepricestovanie na stretnutia 14. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 •  Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA A licencie, v termíne február – december 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA PRO licencie, v termíne február 2020 – december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 30.11.2019, Trenčín – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Trenčín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019;
 • 2. – 3.12.2019, Senec – Konferencia trénerov SFZ 2019 (v rozsahu 5 + 5 hodín pre trénerov UEFA B/A/PRO licencie). Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019;
 • 6.12.2019, Spišská Nová Ves – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor Spišský ObFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 29.11.2019;
 • 8.12.2019, Považská Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.12.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019;
 • 18.1.2020, Nové Zámky – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Nové Zámky. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.1.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa bude konať v dňoch 6. – 8.12.2019 v Senci. Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: T. Straka 9. – 22.12., R. Bobko st. 22. – 23.11., R. Bobko ml. 30.11. – 1.12., D. Bobko 30.11. – 1.12., Tokoš 6. – 8.12., Galo 4. – 8.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 29. – 30.11.2019 v Komárne (ObFZ Komárno, Záhradnícka 3). Pozvánka s programom bola všetkým členom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že dňa 6.12.2019 usporiada v Bratislave (Hotel Nivy, Líščie Nivy 3) pracovný workshop delegátov SFZ. Pozvánka s programom bola všetkým účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Dadykin 7.12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • upozorňuje družstvo MIBA Banská Bystrica na rešpektovanie farby domácich dresov v zmysle RS VARTA futsal ligy;
 • upozorňuje klub MŠK MAYERSON Nové Zámky, že všetci členovia US musia byť zaregistrovaní v ISSF;
 • upozorňuje klub MŠK MAYERSON Nové Zámky na celistvosť videozáznamu zo stretnutia 8. kola MŠK MAYERSON Nové Zámky – ŠK Makroteam Žilina
 • oznamuje ÚHČ 13. kola VARTA Futsal ligy:

         TNF Lions Prievidza – MAYERSON NZ, 26.11. o 19:00, ŠH Prievidza;

         MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina, 26.11. o 19:00, ŠH Rosinky;

         Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, 27.11. o 19:30, ŠH Levice.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • delegovanie R a D na 13. kolo VARTA futsal ligy: 

         26.11.2019

         19:00 TNF Prievidza – MŠK MAYERSON NZ (Belavý, Bohun, Šlapka – Kuspan);

         19:00 MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam ZA (Ježík, Behančin, Matula – Badura).

         27.11.2019

         19:30 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Fischer, Botka, Bublávek – Čuhár).

 • deleguje na finále ZŠ v Trnave (organizátor Krajský klub SAŠŠ v Trnave):

         25.11. od 8:30 hod., Mestská športová hala Trnava (Szkokan).

 • deleguje na prípravný zápas U21 Slovensko – Česko:

         3.12. o 15:00 hod., ŠH sTC Púchov (Budáč ml., Behančin, Matula).

 • deleguje na 1. blok ženskej futsalovej ligy:

         30.11. od 10:00 hod., ŠH Badín (Brutvanová, Havrila);

         30.11. od 10:00 hod., ŠH Myjava (Matula, Botka).

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. – 23.2.2020; bližšie informácie budú upresnené v nasledujúcich US;
 • ospravedlnenia: Bohun 7.12., Ploštica 30.11. – 13.12., Botka 6. – 8.12. a 13. – 15.12., Čuhár 5. – 6.12. a 20. – 23.12.

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • 3. blok FEJ U20, 24.11.2019, ŠH Javorkova Žilina

         12:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice

         13:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON N. Zámky

         14:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         15:15 MŠK Žilina FUTSAL – Futsal Team Levice

 • 3. blok FEJ U20, 25.11.2019, ŠH Mladosť Bratislava

         11:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         12:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – FK Ekoprim Prešov

         13:30 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – FK Ekoprim Prešov

 • 3. blok FEJ U20, 28.11.2019, ŠH Aréna Lučenec

         11:00 Mimel Lučenec – TNF Prievidza

         12:00 MIBA Banská Bystrica – FK ORION TIP Bánovce

         13:15 Mimel Lučenec – FK ORION TIP Bánovce

         14:15  MIBA Banská Bystrica – TNF Prievidza

 • 3. blok FEJ U17, 23.11.2019, ŠH Žilina – Rosinky 

         12:00 MŠK Žilina Futsal – MŠK MAYERSON N. Zámky

         13:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA Banská Bystrica

         14:30 MŠK Žilina Futsal – MIBA Banská Bystrica

         16:00 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

         17:15 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

         18:30 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje rozpis zápasov 1. bloku ženskej futsalovej ligy:  
     30.11. od 10:00 hod., ŠH Badín (Tajovského 719/30, Badín – areál ZŠ):
     10:00 SLC Banská Bystrica B – ŠK Makroteam Žilina
     11:15 SLC Banská Bystrica A – ŠK Makroteam Žilina
     12:20 SLC Banská Bystrica B – Futsal Košice
     13:30 SLC Banská Bystrica A – Futsal Košice

          30.11. od 10:00 hod., ŠH Myjava (Milana Marečka 293, Myjava):
          10:00 Spartak Myjava futsal B – FK ORION TIP Bánovce
          11:15 Spartak Myjava futsal A – FK ORION TIP Bánovce
          12:20 Spartak Myjava futsal B – TNF Lions Prievidza
          13:30 Spartak Myjava futsal A – TNF Lions Prievidza

Exekutíva v oblasti matričných konaní: 

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základná registrácia:

         1349057  Natália Čermáková  Spartak Myjava – futsal 

         1357470  Ella Glatzová  Spartak Myjava – futsal 

         1256901  Veronika Strončeková  ŠK Makroteam Žilina

         1290287  Lucia Grečnárová  ŠK Makroteam Žilina

         1245480  Kristína Bažiková  Spartak Myjava – futsal 

         1317657  Ivana Bozalková  Spartak Myjava – futsal 

         1247284  Andrea Vrabcová  ŠK Makroteam Žilina

         1377203  Nikola Maťková  ŠK Makroteam Žilina

         1275946  Veronika Drábiková  ŠK Makroteam Žilina

         1314949  Natália Práznovská  Sport Ladies Club BB futsal

         1253880  Nikoleta Hucovičová  Spartak Myjava – futsal 

         1378792  Monika Beňušová  Spartak Myjava – futsal 

         1365697  Kristína Vachulová  Spartak Myjava – futsal 

         1363981  Viktória Valiková  Spartak Myjava – futsal 

         1332983  Laura Retkesová  Spartak Myjava – futsal 

         1343107  Emma Obuchová  Spartak Myjava – futsal 

         1306821  Vanessa Jánošková  Spartak Myjava – futsal 

         1340741  Natália Janošková  Spartak Myjava – futsal 

         1324212  Monika Pirťanová  Spartak Myjava – futsal 

         1299477  Jana Boorová  Spartak Myjava – futsal 

         1303571  Nicol Chlepková  Spartak Myjava – futsal 

         1270995  Karin Palkechová  Spartak Myjava – futsal 

         1351241  Dominika Chlebíková  Spartak Myjava – futsal 

         1353481  Zuzana Durcová  Spartak Myjava – futsal 

         1268006  Timotej Farkaš  TNF Prievidza

         1287880  Monika Černušková  TNF Prievidza

         1274466  Viktória Tkáčiková  TNF Prievidza

         1268205  Daniel Medlík  TNF Prievidza

         1289983  Sofia Maurerová  TNF Prievidza

         1338676  Romana Kováčová  TNF Prievidza

         1326337  Natália A. Pustajová  TNF Prievidza

         1317911  Kristína Zatlkajová  TNF Prievidza

         1429921  Šimon Hrašna  MŠK Žilina Futsal

         1196962  Matúš Sobota  TNF Prievidza

         1318730  Matúš Horvát  FK Ekoprim Prešov

         1318723  Peter Balaník  FK Ekoprim Prešov

         1303990  Martin Dežulian  FK Ekoprim Prešov

         Prestup :

         1260185  Lenka Hučková  TNF Prievidza  FK ORION TIP Bánovce

         1223978  Nikoleta Hološková  TNF Prievidza  FK ORION TIP Bánovce

         Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

         1268009  Lívia Potengová  FK Ekoprim Prešov  ŠK Makroteam Žilina

        1336004  Sára Kršiaková  SL Club BB futsal  Spartak Myjava-futsal

        1333777  Katarína Vredíková  SL Club BB futsal  Spartak Myjava-futsal

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.