Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

Posledná aktualizácia 15.1.2021 11:06

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_23.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U458: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U448 a informáciu o zdravotnom stave hráča Yann Michael Yao (1430401), s predpokladanou dobou liečenia.

U459: Leo Myenty Janna Abena (1415824, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U449 a za zakázanú hru (udretie súpera hlavou do oblasti hlavy nadmernou silou v súboji o loptu, s následným odstúpením z hry) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 45/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 45/2b DP, od 14.12.2020, s prerušením, podľa čl. 34/7 DP od 21.12.2020, do začiatku jarnej časti Fortuna ligy.

U460: FK Poprad. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/16/2020 v právnej veci navrhovateľa Peter Vernarec, v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi FK Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2020 a vykonateľnosť dňa 18.10.2020. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.1.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že počas januára 2021 prebieha programovanie a následné testovanie elektronického modulu licenčných konaní SFZ, podľa požiadaviek z ostatného licenčného konania. Licenčné konania pre klubové súťaže UEFA, FORTUNA ligu a II. ligu mužov budú v systéme otvorené najneskôr k 1.2.2021.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že kontaktné osoby, uvedené v prihláške do licenčného konania v licenčnom cykle 2020/2021, do 20.1.2021 elektronickou poštou obdržia špecifikáciu licenčnej dokumentácie, podľa ktorej treba pripravovať licenčnú dokumentáciu pre nastávajúce licenčné konanie.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XV. licenčný workshop sa priebežne pripravuje na termíny 18. alebo 23.2. 2021. Termín, miesto a spôsob vykonania workshopu sa priebežne rieši a bude závisieť od platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. O situácii budú kluby priebežne informované v nasledujúcich ÚS.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú počas januára 2021 aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

KOMISIA ROZHODCOV

Zimná Tipsport liga (ihrisko Trnava, areál Slávie):

16.1. o 13:00 Z. Moravce – Trnava:  Dohál, Vitko, Košecký

19.1. o 13:00 Trenčín – Z. Moravce: Kráľovič, Kováč, Zemko

20.1. o 13:00 Trnava – Skalica:          Kružliak, Borsányi, Roszbeck

Zimná Tipsport liga (ihrisko NTC Senec):

23.1. o 13:00 Z. Moravce – Skalica:  Gemzický, Hancko, Poláček

26.1. o 13:00 Skalica – Trenčín:        Smolák, Bednár, Štrbo

Obsadenie prípravných stretnutí (ihrisko NTC Senec):

16.1. o 12:00 Senica – Brno / Líšeň: Kráľovič, Bednár, Vorel

19.1. o 12:00 Senica – Blansko:        Gemzický, Štrbo, Pozor

20.1. o 13:00 Sereď – Podbrezová:  Marhefka, Pozor, Poláček

Termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (vrátane žien FIFA, bez frekventantov programu Šanca) a jeho forma (fyzická účasť alebo online) bude oznámená neskôr – v  závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov SR (Covid-19).

Ospravedlnenia: Poláček od 19.12., do prihlásenia, Lauer od 22.12. k dispozícii KR, Poláček od 1.1. k dispozícii KR, Vitko 11. – 15.1., Greško od 5.1., do prihlásenia, Pavlíková od 8.1., do prihlásenia, Greško 11. – 21.1.

Úsek PR:

Termín zimného doškoľovacieho seminára pozorovateľov rozhodcov SFZ a jeho forma (fyzická účasť alebo online) bude oznámená neskôr – v závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov SR (Covid-19).

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.