Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 20.12.2019

Posledná aktualizácia 20.12.2019 12:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_25.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:   

U567: Marek Filkorn (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – udretie súpera lakťom do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 49/2b DP, od 18.12.2019.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.1.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že všetky kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov sa požadovaným spôsobom a v stanovenom termíne prihlásili do licenčného konania v licenčnom cykle 2019/2020. O ďalšom priebehu a termínoch licenčného konania bude informovať kontaktné osoby klubov, uvedené v prihláškach do licenčného konania. 

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 sú na www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

Ďakuje všetkým klubom, ÚLK a Asociácii klubov II. ligy za spoluprácu v roku 2019, želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2020 všetkým hráčom, funkcionárom a futbalovým činovníkom veľa športových a osobných úspechov.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Ďakuje všetkým klubom, Komisii pre riadenie II. ligy a Asociácii klubov II. ligy za spoluprácu v roku 2019. Želá príjemné prežitie vianočných sviatkov v Novom roku 2020 mnoho športových a osobných úspechov.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje výsledky riadených súťaží – Slovnaft Cup, Prezidentský pohár, I. DL U19, U17/16, II.DL U19/17, I. LŽ U15/14, U13/12 za jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020. 

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje výsledky riadených súťaží – Slovenský pohár, I. liga, II. liga, WU19/15 za jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020.

Ďakuje všetkým klubom za spoluprácu v roku 2019 a želá príjemné prežitie vianočných sviatkov v Novom roku 2020 mnoho športových a osobných úspechov.  

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 •  Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 18.1.2020, Nové Zámky – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Nové Zámky. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.1.2020.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje, že všetky kluby ktoré zaslali nekompletnú prihlášku do licenčného konania SFZ mládeže, budú kontaktované za účelom jej doplnenia.

KOMISIA ROZHODCOV SFZ

Oznamuje termín kontrolných testov vybraných kandidátov na UEFA CORE kurzy pre rok 2020 (YoYo test, teoretický test z PF, test z anglického jazyka/B1): 24.1.2020 v Korni. Na testy pozýva nasledujúcich frekventantov: 

(R) Gemzický, Kišš, Micheľ, Ruc, Nemček, Libiak, Dohál, Kmec, (AR) Košecký, Vass, Kuba, Galo, (Projekt Šanca) Bláha, Volek, Hrenák, Poruban, Lenický, Túma, Mosor, Železňák, D. Bobko, Hrebeňár, Bereš, Pacák, Capík.

Oznamuje termín a miesto konania doškoľovacieho seminára lektorov vzdelávania (licencia  A  a  P):  25.1.2020  v Belej  (hotel Bránica). Pozvánky a  program budú zaslané elektronickou poštou. 

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. sk. a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Zemko od 9.2. k dispozícii KR, Ježík 1. – 16.1.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná emailovou poštou.

Ďakuje za spoluprácu a praje všetkým delegátom, zväzovým a klubovým funkcionárom príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2020.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaznamenala problém s nahrávaním videa na portál video.sportnet.online a určuje náhradný termín nahratia videí do 21.12.2019;
 • zaznamenala podnet klubu TNF Prievidza a konštatuje, že podnet nespĺňa náležitosti RS VARTA futsal ligy 2019/2020;
 • oznamuje ÚHČ dohrávky 6. kola VARTA Futsal ligy:

         MŠK MAYERSON N. Zámky – TNF Prievidza, 28.12. o 18:30, ŠH Milénium NZ.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • Komisia pre riešenie sťažností zaevidovala sťažnosť klubu TNF Lions Prievidza zo stretnutia 14. kola VARTA futsal ligy ŠK Makroteam Žilina – TNF Lions Prievidza, hraného dňa 17.12.2019; riešenie sťažnosti bolo zaevidované v ISSF uznesení; v druhej časti podania rozhodne Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (oprávnená v danej veci rozhodnúť);
 • oznamuje, že v zmysle posledných pokynov zo seminára, sú R a DZ povinní sa riadiť v prípade nesúladu termínovej listiny zápasov v ÚS, termínom uvedeným na Futbalnete;
 • zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. – 23.2.2020. Program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná emailom;
 • zmena delegácie:

         20.12. o 20:00 MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica (Botka za Ježíka);

 • ospravedlnenia: Matula 9.1. – 16.1., Behančin 14.12. – oneskorene; Poruban 11.1. – 12.1., 7. – 8.2., 15.2., 21. – 23.2., Ježík 20.12. – oneskorene

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • vyzýva klub SLC Banská Bystrica k nahláseniu termínu zápasu dvojičiek;
 • oznamuje termíny zápasov: 

         Žilina, športová hala ZŠ Javorku, 21.12.2019:
         12:00 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava B
         13:00 Futsal Košice – Spartak Myjava A
         14:15 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava A
         15:15 Futsal Košice – Spartak Myjava B

         Prievidza, Mestská športová hala, 22.12.2019:
         15:00 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica B
         16:00 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica A
         17:15 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica A
         18:15 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica B

         Bánovce n. Bebravou, Mestská športová hala, 5.1.2020:
         13:00 FK Orion Tip Bánovce – ŠK Makroteam Žilina
         14:00 TNF Lions Prievidza – Futsal Košice
         15:15 FK Orion Tip Bánovce – Futsal Košice
         16:00 TNF Lions Prievidza – ŠK Makroteam Žilina

         Myjava, Športová hala Myjava, 6.1.2020:
         10:00 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica B
         11:00 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica A
         12:15 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica A
         13:15 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica B

 • ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1323004  František J. Kocan  FK ORION TIP Bánovce

         1288723  Kevin Džačovský  FK Ekoprim Prešov

         1267887  Šimon Bačík  TNF Prievidza

         1304221  Patrik Sládeček  Bonafu

         1274403  Patrik Rédeky  FK ORION TIP Bánovce

         1305724  Damián Beňo  Futsal Team Levice

         1325196  Matej Bistiak  ŠK Makroteam Žilina

         1374446  Timotej Tarda  ŠK Makroteam Žilina

         1360102  Jana Poliaková  SLC B. Bystrica futsal

         1382368  Petra Halgašová  SLC B. Bystrica futsal

         1359650  Sofia Labudová  FK ORION TIP Bánovce

         1301123  Michal Škarupa  Bonafu

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, hráčom, činovníkom, novinárom, fanúšikom, partnerom, podporovateľom, ako aj ostatnej športovej verejnosti za spoluprácu a podporu v roku 2019. Praje všetkým pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2020 veľa osobných, pracovných i športových úspechov.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 23.12.2019 – 3.1.2020 vrátane, bude prerušená prevádzka sekretariátu v sídle SFZ. V neodkladných záležitostiach je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušného pracovníka SFZ. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od 7.1.2020. Prvá úradná správa SFZ v roku 2020 vyjde 10.1.2020. 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.