Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 19. 7. 2019

Posledná aktualizácia 19.7.2019 12:16

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U14: Pavol Farkaš (1154751, FC Nitra). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1083) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U15: Patrik Danek (1267054, FC Nitra). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1154) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U16: Llazaros Rota (1401419, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie (ďalej len „DS“) uloženej U1036 a žiadosť zamieta.

U17: Marek Filo (1159689). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U367 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (8 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020

U18: Marcel Podolák (1313678). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1164 a za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1187. 

U19: FC Spartak Trnava (Česko-slovenský Superpohár). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U6, do 23.7.2019.

U20: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U21: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.

U24: Tomche Grozdanovski (1415904, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1081) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

FUTSAL:

U22: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U23: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.7.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Schvaľuje:

Dohody o striedavom štarte hráčov, v zmysle SP, čl. 20: MFK Skalica – FC Rohožník, FC Košice – MFK Slovan Giraltovce, KFC Komárno – FK Marcelová, Partizán Bardejov BŠK – ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves, FC Petržalka – MFK Rusovce.

Berie na vedomie:

Dohody o striedavom štarte hráčov, v zmysle SP, čl. 20: MFK Zemplín Michalovce – Slavoj Trebišov, FK DAC 1904 D. Streda – FC ŠTK 1914 Šamorín, FK Senica – FC Malacky.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa, ÚHČ alebo hracej plochy bezodplatne do 31.7.2019. Po tomto termíne budú účtované poplatky v zmysle RS (príloha č. 11).

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže, v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

ŠTK – ženský futbal:

  • oznamuje, že uzávierka prihlášok do Slovenského pohára žien je 21.7.2019 o 23:59 hod.;
  • dňa 5.8.2019 sa od 10:30 hod. v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční Aktív klubov I. a II. ligy žien. Účasť zástupcov klubov je nutná. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 24.8. 14.12.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že organizuje Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 19/20 (august 2019 – jún 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné od 22.7. do 4.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ D. Streda, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.7.2019 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 24.7.2019 v Michaľanoch organizuje Workshop trénerov III. – V. ligy dospelých VsFZ – UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 1.8.2019 v Michaľanoch organizuje Workshop trénerov mládeže VsFZ – UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 26.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.8.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: T. Straka 26.7. – 2.8., Žákech od 14.7. k dispozícii KR, R. Bobko ml. 27.8., Krivošík 3. – 4.8. a 24.8. – 2.9., Borsányi 21. – 28.7., Ihring 9. – 10.8., 24.8., 28.8., a 20. – 21.9., Čiernik 2.8., Burger 23. – 24.8., Henček 31.7. – 3.8.

Úsek PR – ospravedlnenia: Bacsa 3. – 4.8. a 23. – 24.8., Slebodník 28.7. – 11.8., Sekereš 10. – 19.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Farbula 5. – 18.8., Forgon 23. – 31.8. a 5. – 10.9., Gróf 19.7., Labanc 16. – 20.7. a 29.7. – 4.8., Olšavský 9. – 16.8., Schneider piatky a nedele do 14:00 hod.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SF zo dňa 11.7.2019 a na základe článku B/9/g RS Varta futsal ligy, otvára možnosť prihlásiť sa družstvám do barážového turnaja o účasť vo Varta futsal lige v sezóne 2019/2020. Možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja majú všetky družstvá spĺňajúce náležitosti RS Varta futsal ligy 2019/2020; základný predpoklad pre prihlásenie je riadne ukončená sezóna 2018/2019 v 2. SLF. Možnosť prihlásenia je výhradne cez elektronickú podateľňu ISSF, v termíne do 22.7.2019 (názov súťaže, do ktorej je možnosť sa prihlásiť, je „Baráž 1. SLF“);
  • oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d;
  • zaznamenala žiadosť klubu FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou o predĺženie termínu prihlásenia sa do baráže o 1. SLF. Exekutíva odstupuje predmetnú žiadosť na rokovanie VV SF.

Exekutíva v oblasti riadenia DZ oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Prestupy:

1305615  Kevin Kollár  Futsal Team Levice  Lion car MIBA B. Bystrica

1194409  Juraj Višváder  Pinerola Futsal 1994  ŠK Slovan Bratislava futsal 

1249679  Adrián Mušinský  Pinerola Futsal 1994  ŠK Slovan Bratislava futsal

Prestup s obmedzením:

1219299  Attila Vida  Futsal Team Levice  ŠK Slovan Bratislava futsal  12.7.2019 – 30.6.2020

Zamietnuté prestupy a zmeny registrácie: 

1132309  Stanislav Gendiar  TNF SAN MIA KANIANKA

nie možné žiadať zmenu registrácie, podľa čl.15, odsek 5 RaPP.

Upozorňuje na znenie RaPP SFZ (novelizácia z júna 2019), článok 15/5 – Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 1.5. do 15.7. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak:

  1. materský klub zanikol bez právneho nástupcu,
  2. družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo
  3. materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku 6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

24.1.2020 12:24

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

17.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 10.1.2020

10.1.2020 12:11

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 20.12.2019

20.12.2019 12:07

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 13.12.2019

13.12.2019 12:22

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 6.12.2019

06.12.2019 13:44

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 29.11.2019

29.11.2019 14:26

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 22.11.2019

22.11.2019 12:24

Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 15.11.2019

15.11.2019 14:00

Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 8.11.2019

08.11.2019 12:23

Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 1.11.2019

01.11.2019 10:27

Úradná správa SFZ č. 17 zo dňa 25. 10. 2019

25.10.2019 12:32

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.