Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

Posledná aktualizácia 07.8.2020 10:52

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_03.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 4. augusta 2020 prerokovala nasledujúce odvolanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie:

Odvolacia komisia SFZ rozhodnutie disciplinárnej komisie SFZ č. SFZ-DK-2019/2020-0719 (U719) z 18.6.2020 (odôvodnenie zo 7.7.2020)  m e n í,  podľa čl. 64, ods. 14 písm. c) stanov SFZ tak, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ, podľa čl. 64/1a, 3 DP, ktorého sa dopustil previnilec na tom skutkovom základe, že:

1. dňa 16.2.2020 zaslal JUDr. Petrovi Sepešimu, členovi výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, prostredníctvom mobilnej aplikácie elektronickú správu v nasledovnom znení: „Jen se toč korouhvičko, pěkně po větru!“... to je veta, ktorá Vás charakterizuje pán Sepeši... ste duchom malý a vyplašený človek, ktorý poslušne slúži ako verný psíček „vyšším“ záujmom svojich pánov zo SFZ, požíva za to výhody a neštíti sa všade vyhlasovať, že to robí „zadarmo“ a pre „dobro futbalu“... po chodbách SFZ sa pri mene Sepeši hovorí „pri čom je Sepeši, to nedopadne dobre.“ Pri mne aspoň máte istotu, že ja sa Vám to naozaj nebojím priamo povedať a otvorene priznávam, že je mi z Vás na smiech, ako kopete tými svojimi nožičkami na všetky strany, len aby ste si vydupali glorifikáciu a zbavili sa ľudí, ktorí upozorňujú na Vaše prešľapy a prešľapy pánov, ktorým slúžite, len aby mohli nerušene hrať na svojom piesočku... tak si kľudne naďalej ohýbajte právo podľa svojho pomýleného vzoru, lebo ak ste si mysleli, že tým kohokoľvek vyrušíte z pokojného stavu, tak ste sa opäť raz prerátali... ja som si totiž pri Vás už zvykol na to, že najlepšia demagógia sa robí tam, kde nemáte žiadnu opozíciu a kde stačí zneužívať nerovnaké postavenie... tak si naďalej užívajte tú glorifikáciu pán Sepeši, aké perfektné riešenia pre slovenský futbal prinášate (určite je zaslúžená) a nezabudnite na jednu vec... pekne sa točiť korouhvičko, pekne po vetre,“ čím porušil princíp slušnosti v zmysle čl. 5, ods. 2, písm. d) stanov SFZ a

2. Dňa 10.3.2020 uverejnil na svojom osobnom profile s názvom Peter Lukášek na sociálnej sieti verejný status v znení: „Prevalcoval Muchu?? Skôr sa veľmi dobre dohodol s Kováčikom a ostatnými papalášmi v SFZ. Muchu podporovalo viac ako 600 prevažne profesionálnych hráčov, Medveďa len 250 prevažne amatérskych hráčov... to teda naozaj „prevalcoval“...lebo keby fungovala demokratická kultúra aj v SFZ a do výkonného výboru volili svojho člena hráči (tak ako to je pri členoch VV za amatérsky futbal aj profesionálny futbal) a nie delegáti SFZ, ktorí zborovo poslúchli bafuňárov, tak si Medveď so svojimi pomýlenými víziami ani neškrtne... bolo to nechutné divadlo a tento pán miesto vo VV SFZ dostal za to, že bude poslušne dvíhať ručičku... naozajstná „výhra“ pre hráčov. Pokiaľ sa hráči intenzívne nebudú domáhať svojich práv, tak sa v slovenskom futbale nič nezmení...“, pričom pod tento status pripojil fotku, na ktorej je Tomáš Medveď, čím porušil princíp slušnosti, v zmysle čl. 5, ods. 2, písm. d) stanov SFZ,

u p ú š ť a  od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38, ods. 1 DP SFZ z dôvodu, že k náprave postačuje samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U53: Matúš Ružinský (ŠK Slovan Bratislava, II. liga), vylúčený za HNS – vrazenie do súpera vo vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 2.8.2020.

U54: Martin Gula (PFK Piešťany, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – skočenie na súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 3.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U55: Jozef Dornai (ŠK Vrakuňa Bratislava, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom pred vlastným pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 3.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy Bratislava, podľa čl. 37/10 DP.

U56: Daniel Zsigmond (OFK Vysoká pri Morave, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – hlasná kritika AR2, s použitím vulgarizmov v prerušenej hre, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 3.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy BFZ seniori (S5V), podľa čl. 37/10 DP.

U57: Roman Horváth (Obecný športový klub Láb, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 3.8.2020.

U58: Juraj Lacko (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD – U19), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 2.8.2020.

U59: Samuel Halúska (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD – U19), vylúčený za HNS – držanie súpera za telo vo vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 2.8.2020.

U60: Peter Patrik Flašík (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U17), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou zovretou päsťou do oblasti chrbta a následná hrubá urážka R pri odchode z hracej plochy, podľa čl. 48/1c a čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b, čl. 36/2c a čl. 34/8 DP, od 2.8.2020.

U61: Miroslav Karhan (KFC Komárno, II. liga, T), vylúčený za HNS – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu na znak nesúhlasu s rozhodnutím R, podľa čl. 48/1b DP. DS – finančná pokuta 200 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U81: Ján Malik (ŠK Čierne, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina A, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U62: Usman Adekunle Issa (Slavoj Trebišov, II. liga), od 2.8.2020.

U63: Štefan Kovárik (FC Malacky, Slovnaft cup), od 3.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U64: Alexander Selecký (MFK Ružomberok, I. LSD – U19), od 2.8.2020.

U65: Šimon Horváth (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD – U19), od 2.8.2020.

U66: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U67: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola II. ligy MFK Skalica – FC Petržalka.

U68:  MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za nedostatočnú US (nedostatočné zabránenie opakovaným vstupom divákov hostí na ihrisko a hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Košice, podľa čl. 57/1e DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U69: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vhodenie dresov na hraciu plochu a opakované vniknutie divákov hostí na ihrisko a hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Košice, podľa čl. 58/1d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U70: TJ Slovan Viničné (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu TJ Slovan Viničné – FK Rača Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U71: Tomche Grozdanovski (1415904, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U779) a  podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U72: Peter Mazan (1196985, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U73: Lukáš Kojnok (1300695, MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U2) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U74: Dalibor Takáč (1288574, MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U3) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U75: Marek Zsigmund (1280529, MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U4) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U76: ŠK Slovan Bratislava futbal. Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 125520) dňa 5.8.2020 a na základe stanoviska odbornej komisie k udeleniu ČK hráčovi H č. 22 Matúš Ružinský (1218638) za vrazenie do súpera v jasnej gólovej  príležitosti mimo pokutového územia v 87. minúte stretnutia 1. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava B, konaného dňa 1.8.2020, poukazuje na U53.

U77: Upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2019/2020 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021, s výnimkou DS uvedených v U12.

U78: Oznamuje klubom FL, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/2021. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €.

U79:  Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy mužov, mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U82: Boris Marhefka (1310519). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2019/2020-0756 (U756) a rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL:

U80: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.   

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.8.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje:

V súťažiach I. a II. LSD (U19), I. LMD (U17) je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu (príp. filmového záznamu),  s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou kamerou. Záznam z každého súťažného stretnutia vkladá usporiadajúci FK povinne do 24 hod.po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie (RS, čl. 28/e).

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 2. kolo: Pliešovce – B. Bystrica 18.8. o 17:00, ŠK BLAVA 1928 – Galanta 18.8. o 17:00, D. Kubín – Púchov 18.8. o 17:00, D. Lužná – Pohronie 18.8. o 17:30, Šoporňa – Pata 19.8. o 17:30, Tvrdošín – Oravské Veselé 20.8. o 17:00, Veľký Krtíš – Príbelce 26.8. o 17:00, Beluša – Slovan BA 2.9. o 17:00.

U19:

3. kolo: Trenčín – Michalovce 16.8. o 11:00 na ihrisku Trenčianske Stankovce;

5. kolo: Poprad – Senica 22.8. o 13:00.

U17/16:

2. kolo: Trenčín – Senica v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianska Turná;

3. kolo: Žilina – Slovan BA 2.9. o 14:00 / 16:15;

4. kolo: Nitra – Senica 11.8. o 15:00 / 17:15;

6. kolo: Trenčín – Slovan BA v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianska Turná;

8. kolo: Poprad – D. Streda 12.9. o 14:00 / 16:15;

9. kolo: Trenčín – Nitra v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianska Turná.

U19/17:

2. kolo: Púchov – Šamorín 9.8. o 10:00 / 12:30, Senec – Myjava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čataj;

3. kolo: Jupie M. Hamšíka – Lučenec 15.8. o 10:00 / 12:30;

4. kolo: Senec – Domino v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čataj.

U15/14:

1. kolo: Trenčín – Z. Moravce v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Opatová;

4. kolo: Trenčín – D. Streda 11.9. o 14:00 / 16:00 na ihrisku Opatová.

U13/12:

2. kolo: Púchov – Dubnica 26.8. o 16:00 / 17:30;

3. kolo: Slovan BA – D. Streda 5.9. o 15:30 / 17:00 na ihrisku Prievoz (areál Rapid).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 1. kolo: FC Košice – Oravský Podzámok 23.8. o 14:00.

I. liga, 2. kolo: Trenčín – Žilina 23.8. o 11:00.

II. liga, skupina B:

2. kolo: Michalovce – Beluša 5.9. o 14:00;

4. kolo: Michalovce – Oravský Podzámok 19.9. o 11:00;

6. kolo: Michalovce – FC Košice 3.10. o 11:00;

8. kolo: Michalovce – Ružomberok 17.10. o 12:00;

10. kolo: Michalovce – Považská Bystrica 29.10. o 14:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: Trenčín – P. Bystrica 16.8. o 14:00 / 16:00;

5. kolo: Michalovce – Košice 23.9. o 15:00 / 17:00, O. Podzámok – FC Košice 27.9. o 11:30;

8. kolo: Michalovce – Prešov 2.9. o 14:00 / 16:00;

10. kolo: FC Košice – Oravský Podzámok 16.8. o 16:30.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. 17.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 12.9. 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 13.9. 21.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020;

Školenie trénerov SFZ Futsal licencie, v termíne 30.8. 30.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 21.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020;

1.9.2020, Kalinovo Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ LC. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.8.2020;

2.9.2020, Jakubov – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, TJ Záhoran Jakubov. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Nominácia na prípravné stretnutie (NTC Poprad): 

12.8.2020 o 17:00: Slovensko WU15 – 1. FC Tatran Prešov WU19 (R. Bobko, D. Bobko, Maliňák).

Oznamuje termín opravných letných kvalifikačných fyzických previerok: 24.8. od 17:00 v Dubnici n. Váhom (umelá tráva, test 75-25m).

K vykonaniu testov pozýva nasledovných rozhodcov a AR SFZ / projektu Šanca:

Holas, Ježík, Kačenga, Kozák, Prešinský, Sedlák, Borsányi, Hrčka, Hrmo, Peter Kováč, Krivošík, Perát, Tomáš Somoláni, Súkeníková, Špivák, Tomčík, Vorel, Weiss, Radoslav Bobko, Dančo, Legíň, Mano, Matulová, Tománek, Bláha, Burger, Poruban, Tokoš. K vykonaniu náhradných letných kvalifikačných fyzických previerok pozýva AR SFZ / projektu Šanca: Sluk, Capík.

Na fyzické previerky pozýva aj nasledovných rozhodcov jednotlivých RFZ:

BFZ: Harajbič, Hudy, Kardelis, Nagy, Volek;

ZsFZ: Buri, Cabaj, Haring, Husár, Hybský, Jozef Kováč, Lenický, Mokrý, Švolík;

SsFZ: Foltán, Michal Gregorec, Matúš Gregorec;

VsFZ: Adamčo, Gorel, Gabštur.

Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

K vykonaniu náhradných letných kvalifikačných fyzických previerok rozhodcov a AR SFZ konaných dňa 13.8. o 10:00 hod. na štadióne Mladá Garda v Bratislave pozýva asistenta rozhodcu SFZ Ádáma.

Ospravedlnenia: Sluk od 3.8. k dispozícii KR, Marhefka 23.8., Galo 21. – 23.8., Mosor 19. – 21.8., Tokoš 21. – 23.8. a 29.8., Bláha od 4.8., do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia: Hlebaško 15. – 23.8., Udvardy 22.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Schneider pracovné dni a nedele po 16:00 hod., Tomášová 17. – 30.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF oznamuje, že lehota na prihlasovanie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 je 12. augusta 2020, do 24:00 hod.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF oznamuje, že letný seminár R a D SF sa uskutoční 11. – 12.9.2020 v Hoteli Zátoka v Senci (program seminára bude zaslaný elektronickou poštou).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží vo futbale riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnená na webovom sídle SFZ na linku:  https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

27.11.2020 11:33

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.