Úradná správa SFZ č. 33 zo dňa 1. 3. 2019

piatok, 01.03.2019
|
Posledná aktualizácia 01.3.2019 13:10

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Uznesenie VV SFZ č. 09/19:

1. VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na marcové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 5. marca 2019 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na VV SFZ.

2. VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U644: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 24.2.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U645: Miroslav Káčer (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U646: Zinedin Mustedanagić (MFK Ružomberok, Fortuna liga). 

U647: Kristi Qose (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U648: Jose Carrillo Mancilla (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U649: Erik Otrísal (FK Senica, Fortuna liga), všetci od 24.2.2019.

U650: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vhodenie plastových pohárov do ihriska a poškodenie sociálneho zariadenia v sektore hostí vo vnútri štadióna) počas stretnutia 20. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 5.3.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku. 

U651: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola FL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 5.3.2019. 

U652: Berie na vedomie Doplnok Správy delegáta zväzu zo stretnutia 20. kola FL FK Senica – MŠK Žilina. 

U653: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Berie na vedomie podnet FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia disciplinárnych sankcií.

U654: Zsolt Kalmár (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).  Berie na vedomie stanovisko menovaného k U638, bez prijatia disciplinárnych sankcií.

U655: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U635 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas a po stretnutí 19. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U656:  FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U636 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U657: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U637, do 5.3.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64 DP.

U658: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.3.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 6.3.2019 od 11:00 hod. sa v hoteli Tenis vo Zvolene uskutoční pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy mužov s prezidentom SFZ. 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – štvrťfinále: 

MŠK Žilina – MFK Skalica 12.3. o 17:00

FK Senica – FC Nitra 12.3. o 19:00

FC Košice – FC Spartak Trnava 13.3. o 15:00

MFK Zemplín Michalovce – FK Poprad 13.3. o 17:00.

U19:

18. kolo: Poprad – Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatranská Lomnica (UT);

20. kolo: Poprad – Trenčín  16.3. o 13:00 na ihrisku Tatranská Lomnica (UT), Podbrezová – Prešov  19.3. o 14:00 (UT);

21. kolo: D. Streda – Ružomberok 22.3. o 15:00.

U17/16:

19. kolo: Poprad – Trnava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatranská Lomnica (UT);

21. kolo: Poprad – Senica v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatranská Lomnica (UT).

U15/14:

6. kolo: (NČ o titul), Ružomberok – Prešov 17.4. o 12:00 / 14:00 (UT);

13. kolo: Púchov – Nitra 16.3. o 10:00 / 12:00;

14. kolo: FC ViOn – Skalica 24.3. o 10:00 / 12:00 (UT). 

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Žiada autorizované osoby klubov FORTUNA ligy pre UEFA CL&FFP o potvrdenie vykonávania ich funkcie min. do 15.7.2019 na e-mailovú adresu tajomníka licenčnej komisie, do 8.3.2019.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 16.3. – 29.9.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prešov, v termíne 18.3. – 9.6.2019 v Prešove organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 23.3. – 2.6.2019 v P. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Michalovce, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 15.3.2019 v Michalovciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 8.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trebišov, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 20.3.2019 v Trebišove organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 13.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke ObFZ Trebišov.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:

7.3. o 16:30 SR WU17 – AS Trenčín U17 – Soboňa, Žember, Meluš (všetci ZsFZ), ihrisko Bánovce n. Bebravou.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA (vrátane R/AR programu Šanca): 6.3.2019, Dubnica n. Váhom. Pozvánka a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Špivák 16. a 30.3., Zemko 2.3., Gregorec od 27.2., do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia: Suchý od 28.2. PN, do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

 Ospravedlnenie: Švarc 16. – 17.3. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • schvaľuje žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava na zmenu ÚHČ stretnutia 1. kola play-off Wild Boys ´02 Bratislava – Spartak Trnava futsal na 14.3. o 20:30;
 • upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť;
 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u, ohľadom obsahu pozápasových komentárov, pod hrozbou odstúpenia na DK;
 • oznamuje ÚHČ 2. stretnutí 1. kola play-off :

        MŠK Žilina FUTSAL – Pinerola futsal 1994, 8.3. o 19:30, ŠH Rosinky Žilina;

        Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, 8.3. o 19:30, ŠH Levice;

        Lion car MIBA B. Bystrica – MIMEL Lučenec, 8.3. o 20:00, ŠH Štiavničky BB;

        FC Spartak Trnava futsal – Wild Boys ´02 Bratislava, 9.3. o 16:00, MŠH Trnava 

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • v dňoch 23. – 24.2.2019 sa uskutočnil záverečný seminár so záverečnou skúškou uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti Delegáta zväzu futsalu licencia ,,P“. Seminár sa konal v Kežmarských Žľaboch, v spolupráci s KD SFZ. Na priebeh seminára a vykonanie záverečných skúšok dohliadala komisia v zložení: Marcel Kubinec – predseda komisie, Lukáš Peško – zástupca ministerstva, Marcel Budáč – zástupca štátnej správy, Ján Ploštica – člen komisie;
 • delegovanie R a D na 2. kolo štvrťfinále play-off: 

        8.3.2019:

        o 19:30 MŠK Žilina Futsal – Pinerola Futsal 1994 (Kopec, Budáč st., Ploštica);

        o 19:30 Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Matula, Kuspan);

        o 20:00 Lion car MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Belavý, Fischer, Hrmo).

        9.3.2019:

        o 16:00 FC Spartak Trnava Futsal – Wild Boys ´02 BA (Ježík, Botka, Krchňavý).

 • zmeny v delegovaní 1. kola play-off:

        1.3.2019:

        o 19:00 Mimel Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica (R Bohun za Budáč ml.).

        2.3.2019:

        o 17:30 Pinerola Futsal 1994 MŠK Žilina Futsal (DZ Moncman za Badura);

        o 20:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Botka, Belavý, Slimák).

 • deleguje na FEJ U20:

        3.3. (Prievidza) od 11:00 hod. – Kováčik, Poruban;

        7.3. (Lučenec) od 11:00 hod. – Polomský, Budáč st.;

        7.3. (Levice) od 11:00 hod. – Kováčik, Nemček J.;

        10.3. (Bratislava) od 11:00 hod. – Grom, Bublávek.

 • ospravedlnenia: Ploštica 9. – 22.3., Peško 9. – 17.3. a 19.4. – 12.5, Budáč M. 11. – 17.3. a 25. – 31.3., Botka 9.3., Badura 8. – 10.3., Šlapka 8. - 9.3.

Exekutíva v oblasti mládeže:

Oznamuje termíny turnajov nasledovne:

 • FEJ U20, 3.3.2019, CITY Aréna Prievidza – rozpis zápasov:

        o 11:00 TNF Kanianka – MIMEL Lučenec

        o 12:00 Spartak Trnava futsal  - Futsal Team Levice junior

        o 13:15 TNF Kanianka - Futsal Team Levice junior

        o 14:15 Spartak Trnava futsal  - MIMEL Lučenec

 • FEJ U20, 6.3.2019, ŠH Mladosť Bratislava – rozpis zápasov:

        o 10:15 Pinerola OA Dudova Bratislava – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 11:15 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

        o 12:30 Pinerola OA Dudova Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:30 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – MŠK Žilina FUTSAL 

 • FEJ U20, 7.3.2019, ŠH Arena Lučenec – rozpis zápasov:

        o 11:00 MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina

        o 12:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 13:30 MIMEL Lučenec – MŠK Žilina FUTSAL 

 • FEJ U20, 7.3.2019, ŠH Levice – rozpis zápasov:

        o 11:00 Futsal Team Levice junior – Spartak Trnava futsal 

        o 12.00 Lion Car MIBA B. Bystrica – TNF Kanianka 

        o 13:15 Futsal Team Levice junior – TNF Kanianka

        o 14:15 Lion Car MIBA B. Bystrica – Spartak Trnava futsal 

 • FEJ U20, 10.3.2019, ŠH Mladosť Bratislava – rozpis zápasov:

        o 12.30 Pinerola OA Dudova Bratislava – NLF Olympia Košice

        o 13:30 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – FK Ekoprim Prešov

        o 14:45 Pinerola OA Dudova Bratislava – FK Ekoprim Prešov

        o 15:45 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – NLF Olympia Košice

 • FEJ U17, 18.3.2019, ŠH Žilina-Hájik – rozpis zápasov:

        o 11:00 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

        o 11:50 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

        o 12:40 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

        o 13:30 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

        o 14:20 MŠK Žilina FUTSAL – FK Ekoprim Prešov

        o 15:10 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

Exekutíva v oblasti ženského futsalu: 

 • schvaľuje výsledky 1. SLF Women v sezóne 2018/2019;
 • schvaľuje konečné poradie 1. SLF Women v sezóne 2018/2019 nasedovne:

        1. ŠK Makroteam Žilina

        2. Grizzly Slovakia Košice

        3. Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal

        4. FK Ekoprim Prešov

        5. TNF MIA SAN MIA Kanianka

        6. MFK Dukla Banská Bystrica

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga:

Schvaľuje konečné poradie strelcov 2. SLF-OL v sezóne 2018/2019. Víťazom je Patrik Vašek z MŠK Nové Zámky – futsal. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

 1309772  Miroslav Zajac  MŠK Žilina FUTSAL

 1308061  Martin Pleva  MŠK Žilina FUTSAL preregistrácia

Všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu - „Stornovaná systémom – uplynul čas na vyjadrenie“ (zo strany hráča).

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

 Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

12.7.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

09.7.2019 12:53

Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 28. 6. 2019

28.6.2019 12:11

Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 21. 6. 2019

21.6.2019 14:14

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.