Úradná správa SFZ č. 35 zo dňa 10. 3. 2018

piatok, 09.03.2018
|
Posledná aktualizácia 09.3.2018 14:14

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 6. marca 2018 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie:

Konanie o odvolaní Blažeja Vaščáka proti rozhodnutiu volebnej komisie SFZ VK/1/2018  z a s t a v u j e  podľa čl. 60, ods. 14 písm. a) stanov SFZ.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 19. kolo II. ligy mužov sa odkladá na termín 10. – 11. 4. 2018, okrem stretnutia Žilina B – Nové Mesto n. Váhom.

Nariaďuje dohrať (SP, čl. 35/5) 21. kolo: Žilina B – Šamorín 23. 3. o 15:00.

Schvaľuje zmeny:

20. kolo: Skalica – Žilina B 16. 3. o 15:00;

23. kolo: Poprad – Podbrezová B 6. 4. o 17:30;

25. kolo: Poprad – Trebišov 21. 4. o 17:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup - štvrťfinále:

13. 3. 2018: Poprad - Ružomberok o 16:00, Trnava - Dunajská Streda o 17:00; 

14. 3. 2018: Borčice - Žilina o 14:30, Slovan BA - Liptovský Mikuláš o 18:00.

U19:

18. kolo: Nitra – D. Streda 29. 3. o 15:00;

21. kolo: Trnava – Michalovce 16. 3. o 14:00;

28. kolo: Nitra – Žilina 8. 5. o 11:00.

U17/16:

18. kolo: Slovan - Prešov 20. 3. o 15:00 / 17:15;

21. kolo: Ružomberok – Žilina 17. 3. o 10:00 / 12:15.

U15/14:

14. kolo: Poprad – Spiš. Nová Ves 20. 3. o 16:00 / 14:00;

15. kolo: Trnava – Inter BA 18. 3. o 12:00 / 10:00, Senica – Skalica 18. 3. o 12:00 / 14:00 na UT, Vranov – Humenné 18. 3. o 10:00 / 11:45;

17. kolo: Senica – Slovan BA 21. 3. o 15:00 / 17:00 hod.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FC Spartak Trnava B (II. liga, sk. A) bude hrať doma vyžrebované stretnutia vždy v nedeľu o 15:00.

Schvaľuje:

Slovenský pohár: Nitra – Slovan BA 11. 3. o 14:00.

I. liga ženy / juniorky:

10. kolo: Nitra – Žilina 17. 3. o 10:00 / 12:00;

15. kolo: Myjava – Žilina 6. 5. o 13:00 / 15:00.

II. liga, sk. A:

14. kolo: Senica – Vrakuňa 18. 3. o 10:00 na UT;

15. kolo: Trnava – Sv. Jur 25. 3. o 16:00 (UT Lokomotíva);

16. kolo: Senica – Petržalka 31. 3. o 10:00;

18. kolo: Senica – N. Zámky 14. 4. o 12:00 (ihrisko Čáčov);

22. kolo: Senica – Čaka 13. 5. o 10:00 (ihrisko Čáčov);

24. kolo: Senica – Trnava 26. 5. o 16:00 (ihrisko Čáčov);

26. kolo: Senica – Šaľa 9. 6. o 12:00 (ihrisko Čáčov).

II. liga, sk. B:

15. kolo: Pov. Bystrica – Prievidza 18. 3. o 10:00.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Manažér zdravotnej starostlivosti SFZ oznamuje, že lekári z klubov Fortuna ligy MUDr. Zsolt Fegyveres (FK DAC 1904 D. Streda), MUDr. František Rigo (MFK Ružomberok) a MUDr. Ivan Štefanov (FC Nitra) splnili najvyššie kritériá odborného medicínskeho vzdelávacieho programu vo futbalovej medicíne v rámci Európskej únie. Po úspešnom absolvovaní trojročného štúdia UEFA Football Doctor Education Programme a špecializačnej skúšky v odbore telovýchovné lekárstvo na katedre ÚTL Slovenskej zdravotníckej univerzity, sú prvými lekármi s takýmto certifikátom v kluboch Fortuna ligy.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že termín odoslania licenčnej dokumentácie na preverovanie, v súvislosti so žiadosťou klubu o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2018/19, je najneskôr 15. marca 2018.  Dokumentácia musí byť zaslaná doporučenou poštou, jej osobné doručenie nie je možné. Súčasťou dokumentácie musí byť aj auditovaná účtovná závierka klubu za finančný rok 2017. Dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017  je možné zaslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné existujúce záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U643: Tomáš Mihálik (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), vylúčený za HNS – zakázaná hra rukou na bránkovej čiare vo vlastnom PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 8. 3.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U644: Tomáš Suslov (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17).

U645: Martin Huba (MFK Ružomberok, I. LMD U17), obaja od 4. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP :

U646: Achraf El Mahdioui (AS Trenčín, Fortuna liga).

U647: Anton Sloboda (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U648: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U649: Ľubomír Urgela (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga).

U650: Erik Streňo (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga).

U651: Mário Strakoš (FC Nitra, I. LMD U17), všetci od 4. 3.

U652: Filip Bocko (FK Senica, I. LMD U16), od  3. 3.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U653: Aldo Omar Baez (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 4. 3.

U654: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za kritiku realizačného tímu voči R po stretnutí 21. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.

U655: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U633 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hádzanie predmetov) počas stretnutia 21. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U656: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne a národnostné pokriky) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 14. 3.

U657: Nestor El Maestro. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (provokujúce, zosmiešňujúce a teatrálne gestá) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 14. 3.

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U658: Michal Čief (MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal Liga), vylúčený za HNS - zakázaná hra rukou v gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 3. 3.

U659: Rafael Carvalho Dos Santos (Pinerola Futsal 1994, VFL), vylúčený za HNS – zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 4. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U660: Marek Lenčeš (Wild Boys´02 Bratislava, VFL), od 1. 3.

U661: Andrej Pagáč (FK Dragons Podolie, VFL), od 4. 3.

U662: Gabriel Švec. Na základe U638 a po vzhliadnutí videozáznamu, za HNS (udretie súpera v prerušenej hre) v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24. 2. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U638.

U663: Ján Krivočenko. Na základe U639 a po vzhliadnutí videozáznamu, za HNS (kopnutie súpera v prerušenej hre) v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24. 2. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U639.

U664: Matheus Ferreira Ribeiro. Na  základe U640 a po vzhliadnutí  videozáznamu, za HNS (sotenie súpera v prerušenej hre) v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 24. 2. 2018. Zároveň ruší  predbežné ochranné opatrenie uložené v U640.

U665: Erik Klema. Na základe Správy delegáta stretnutia, stanoviska menovaného a po vzhliadnutí videozáznamu, podľa čl. 78/2 DP upúšťa od uloženia DS.

U666: Erik Bielik (Futsal Team Levice, 1. SLF). Na základe videozáznamu zo stretnutia 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, za HNS (provokujúce gestá), podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2b a čl. 11 DP.

U667: Ladislav Mikita lekár, Pinerola Futsal 1994, VFL). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného, za HNS (neoprávnený vstup na HP v prerušenej hre, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) v stretnutí 18. kola VFL FK Dragons Podolie – Pinerola Futsal 1994, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa 64/3 a čl. 11 DP.

DS uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 3. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 4. 4. v Banskej Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kmec 27. 3., Krivošík P. 7. 3., Kováčová 7. 3., Čiernik 10. 3., Lieskovský 22. 3. – 3. 4., Slyško 17. – 18. 3.

Úsek PR – ospravedlnenia: Zábranský od 6. 3. k dispozícii KR, Kopča 20. – 27. 3., Špivák 19. – 23. 3.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 3. – 4. 3. 2018 organizovala v Senci komisia rozhodcov a delegátov BFZ, v súčinnosti s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie „A" a zároveň aj záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta zväzu licencie „A“. Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi :  Alojz Banič, Karol Beňo, Ján Blecha, Miroslav Bóc, Milan Bródy, Róbert Dadykin, Adrián Darlea, Peter Ďurčo, Ján Farbula, Roman Farkaš, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Peter Likavský, Rudolf Líška, Milan Lônčík, František Lukeš, Štefan Ľupták, Alexander Marczell, Jozef Minarovič, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Miroslav Richtárik, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Ľubomír Suchý a Miroslav Trúchly.

Získali licenciu „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na obdobie štyroch rokov títo úspešní absolventi: Peter Bóllo, Ľubomír Čižmár, Marek Dávid, Jozef Hlavenka, Matej Choreň, Martin Kroneraff, Rudolf Lehuta, Tomáš Mokoš, Marcel Múčka, Martin Orlický, Pavol Polák, Slavomír Porubän, Milan Stanislav, Dušan Štofík, Pavol Šuniar, Patrik Vnuk a Vladimír Žilavý.

Dňa 16. 3. 2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, licenčný seminár pre delegátov na získanie licencie "A". Prezentačná forma vzdelávania sa uskutoční v priestoroch NTC Poprad.

V dňoch 16. – 17. 3. 2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ v Poprade a Kežmarských Žľaboch, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Pre úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie sa stanovuje odborná a skúšobná komisia v zložení: Jaroslav Švarc - predseda, Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Bednár a Miroslav Kolodzej - členovia. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.                

Ospravedlnenia: Eperješi 16. – 17. 3. a 24. 3., Benovič 24. – 25. 3., Forgon 6. – 22. 4.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • žiada kluby play-off a prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy, aby v dostatočnom časovom predstihu nahlasovali termíny / zmeny svojich domácich stretnutí; prípadné termíny mimo RS je potrebné odkomunikovať s hosťujúcim družstvom a nahlásiť na email exekutiva@futsalslovakia.sk, príp. zadefinovať cez ISSF na schválenie;
 • upozorňuje kluby, že pri kolidovaní hracích dní a časov medzi úradnou správou a futbalnetom, je prvoradý a smerodajný termín uvedený vo futbalnete;
 • oznamuje, že do prelínacej súťaže (tzv. baráž) o postup do Varta futsal ligy 2018/19 sa prihlásili nasledovné kluby: Rehab Klinik Barabéri, FK Dragons Podolie, Futsal Team Levice, MŠK Žilina futsal, FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou;
 • oznamuje štvrťfinálové dvojice play-off VARTA futsal ligy nasledovne:

        ŠK Slovan Bratislava – MIBA Banská Bystrica

        Mimel Lučenec – FC Bíli Andeli futsal

        Wild Boys ´02 Bratislava – Ivekol Nové Zámky

        Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina

 • schválila zmeny hracích dní play-off  VARTA futsal ligy nasledovne:

        1. štvrťfinále

        ŠK Slovan Bratislava futsal – MIBA Banská Bystrica 13. 3. o 19:30;

        Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina 11. 3. o 19:00.

 • schválila zmeny hracích dní prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy nasledovne:

        3. kolo:    21.3. o 20:30 FK Dragons Podolie – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou,

                         22.3. o 19:30 Futsal Team Levice – Rehab Klinik Barabéri,

        4. kolo:    29. 3. o 20:30 FK Dragons Podolie – Futsal Team Levice,

        9. kolo:    24. 3. o 19:30 MŠK Žilina futsal – Rehab Klinik Barabéri.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • deleguje R a D na 2. štvrťfinálové kolo play-off VARTA futsal ligy:

        16. 3. 2018

        19:30 ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994 (Ježík, Bohun, Budáč),

        20:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futsal (Chudý, Molnár, Kuspán).

        17. 3. 2018

        18:30 FC Bíli Andeli futsal – Mimel Lučenec (Belavý, Budáč ml., Hrmo),

        19:30 Ivekol Nové Zámky – Wild Boys ´02 Bratislava (Peško, Havrila, Slimák).

 • deleguje R a D na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

        16. 3. 2018

        20:30 FK Orion Tip Bánovce n. B. – MŠK Žilina futsal (Polomský, Budáč st., Kubinec).

        17. 3.2018

        20:00 Rehab Klinik Barabéri – FK Dragons Podolie (Fischer, Budáč ml., Krchňavý).

 • zmeny delegovania R a D na 1. štvrťfinále VARTA futsal ligy:

        ŠK Slovan Bratislava futsal – MIBA B. Bystrica (Polomský za Dobrockého).

 • deleguje na medzinárodný turnaj U19 vo Vsetíne v dňoch 15. – 18. 3. 2018 rozhodcu Michal Botka;
 • zaevidovala podanie klubu Pinerola Futsal 1994 na výkon R2 v stretnutí 18. kola VARTA futsal ligy, na základe porušenia RS 2017/18 D/1/e – podanie zastavuje;
 • pozýva na svoje zasadnutie dňa 14. 3. 2018 o 16:30 v Lučenci, Čajkovského 16, D p. Miroslav Jablonický.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • kontumuje stretnutia 9. kola (Blok 9B) FEJ U20 Grizzly Slovakia Košice – FK Ekoprim Prešov, priznáva 3 body a skóre 0:5 v prospech FK Ekoprim Prešov, podľa SP SF, čl. 76/1/b, MIBA Banská Bystrica – Grizzly Slovakia Košice, priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech MIBA Banská Bystrica, podľa SP SF, čl. 76/1/b;
 • na základe RS FEJ U20 A/4/h stanovuje Grizzly Slovakia Košice výšku úhrady čiastkových nákladov SF s organizovaním 9. kola na 80 €.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ VV SFZ, sú k dispozícii na oficiálnej webstránke futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby 2018”.

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o vykonávanie činnosti sprostredkovateľa sa uskutoční dňa 27. marca 2018 o 10:00 hod. v priestoroch SFZ, Tomášikova 30 C v Bratislave. Záujemcovia sú povinní doručiť požadované dokumenty (v zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 4) osobne na recepciu SFZ alebo zaslať doporučenou poštou najneskôr do 16. marca (pri odoslaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky poštového úradu). Pozvánka na pohovor bude odoslaná na emailovú adresu záujemcov.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.