Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 17. 3. 2018

piatok, 16.03.2018
|
Posledná aktualizácia 16.3.2018 13:47

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Vyhlasuje doplňujúce voľby na členov komisie partnerov SFZ, ktoré sa uskutočnia na jeho aprílovom zasadnutí. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované VV SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 27. marca 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ;

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, odseky 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje (SP, čl. 37/2):

Družstvo Podbrezová B (II. liga) bude hrať svoje doma vyžrebované stretnutia na ihrisku v Brezne (18., 20., 22., 24. a 26. kolo).

Nariaďuje dohrať (SP, čl. 37/1):

II. liga, 19. kolo: Lok. Košice – Trebišov, L. Mikuláš – Poprad, Bardejov – Inter BA, všetky 10. 4. o 16:30, Spiš. Nová Ves – Podbrezová B, Sereď – Komárno, Šamorín – Skalica, všetky 11. 4. o 16:30, Pohronie – Zvolen 11. 4. o 18:00.

Schvaľuje (SP, čl. 35/5):

II. liga, 23. kolo: Spiš. Nová Ves – Trebišov 6. 4. o 16:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – semifinále:

Ružomberok – Žilina 3. 4. o 17:00,

Slovan BA – Trnava 4. 4. o 17:00.

Oznamuje:

Družstvá SLAVOJ Trebišov – kategórie U15, U14, U13 a U12 budú v jarnej časti hrávať svoje doma vyžrebované stretnutia na umelej tráve.

Schvaľuje:

U19:

22. kolo: Michalovce – Bardejov 30. 3. o 11:00.

U17/16:

20. kolo: Ružomberok – Slovan BA 23. 4. o 11:00 / 13:15;

21. kolo: Senica – Podbrezová na UT, Prešov – Trenčín na UT;

22. kolo: Trnava – Prešov UT Lok. Trnava.

U15/14:

15. kolo: Karlova Ves – Petržalka 18. 3. o 9:00 / 11:00 na UT (Pasienky), D. Streda – Púchov 17. 3. o 13:00 / 15:00 na UT;

16. kolo: Inter – Karlova Ves 24. 3. o 11:00 / 13:00 v Stupave, Domino – Slovan 23. 3. o 15:00 / 17:00 na UT (Pasienky), Jupie Podlavice – B. Bystrica 25. 3. o 10:00 / 12:00, Prešov – Spiš. Nová Ves 25. 3. o 13:00 / 15:00 na UT;

17. kolo: Poprad – Prešov 28. 3. o 14:00 / 16:00 hod., B. Bystrica – Ružomberok 29. 3. o 10:00 / 12:00 na UT.

U13/12:

15. kolo: Skalica – Senica 17. 3. o 12:00 / 14:00 na UT;

16. kolo: B. Bystrica – Jupie Podlavice 24. 3. o 14:30 / 16:00 na UT;

20. kolo: Ružomberok – R. Sobota 22. 4. o 14:00 / 15:30;

25. kolo: Stropkov – Poprad 31. 5. o 14:00 / 15:30.

Zamieta:

U13/12, 15. kolo: Jupie Podlavice – Podbrezová, Stropkov – Spiš. Nová Ves – obe v rozpore s RS, čl. 17.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

Slovenský pohár – semifinále: Myjava – Slovan BA, Bardejov – Prešov 28. 3. o 16:00.

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky:

2. kolo: Banská Bystrica – Prešov 7. 4. o 13:00 / 15:00;

11. kolo: Ružomberok – Bardejov 24. 3. o 14:00 / 16:00 na UT, Slovan BA – Žilina o 13:30 / 15:30 na UT (Prievoz).

II. liga, sk. A:

14. kolo: Dúbravka – ViOn 17. 3. o 15:30;      

18. kolo: Trnava B – Trnava A 14. 4. o 17:00 (ihrisko D. Krupá);

20. kolo: Senica – ViOn 29. 4. o 10:00 (ihrisko Čáčov).

II. liga, sk. B:

15. kolo: Pov. Bystrica – Prievidza v pôvodnom termíne, ale na UT.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017 (pokiaľ nebola zaslaná s finančnou dokumentáciou k 15. 3. t. r.), je potrebné odoslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U673: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 17/12 DP, od 14. 3. 2018. DS si menovaný vykoná vo Fortuna lige.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U669: Damián Bariš (FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga).

U670: Richard Enrique Celis Sanchez (FK Senica, Fortuna liga), obaja od 11. 3.

U677: Tomáš Hambálek (FC Nitra, I. LMD U17), od 10. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP :

U671: Juraj Chvátal (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 12. 3.

U672: Miloš Nikolić (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga).

U678: Samuel Loffay (SLAVOJ Trebišov, I. LSŽ U15 – Východ), obaja od 11. 3.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:

U674: Vladimír Kukoľ  (FK Poprad, Slovnaft Cup), od 14. 3. DS si podľa čl. 37/8, 9 DP vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U675: Peter Vojtovič  (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 12. 3.

U676:  Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 11. 3.

U668: Matúš Macík (MFK Ružomberok, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení, upúšťa od uloženia DS za udelenie ČK menovanému v stretnutí 1. kola FL -  nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok, podľa čl. 78/5a DP.

U679: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U656 a za HNS divákov (vulgárne a národnostné pokriky) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava a stretnutia 6. kola súťaže Slovnaft Cup FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1g DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 36/2a DP.

U680: Nestor El Maestro. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U657 a za HNS (provokujúce, zosmiešňujúce a teatrálne gestá) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 47/2a a čl. 12/2 DP.

U681: FK Spišská Nová Ves (II. liga). Berie na vedomie splnenie U610 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U610.

U682: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola FL - nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok.

U683: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta  o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie sociálneho zariadenia a zapálenie oplotenia) počas stretnutia 1. kola FL -  nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 21. 3.

U684: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL - nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 21. 3. Klub žiada o zaslanie vyčíslenia vzniknutej škody v uvedenom stretnutí.

U685: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava.

FUTSAL :

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na  1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U686: Valdemir Da Silva (Pinerola Futsal 1994, Varta futsal liga), od 12. 3.  

U687: Mátyás Misko (Futsal Team Levice, Varta futsal liga), od 10. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U688: Gabriel Rick (ŠK Slovan Bratislava futsal, Varta futsal liga), od 14. 3.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22. 3. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 4. vo Vyhniach. Pozvánka vybraným rozhodkyniam bola zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 4. 4. v Banskej Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Micheľ 19. – 30. 3.,  19. 5. a 30. 5. – 15.6., Marsal 23. 3. a 28. 3., Valášek 23. 3. – 20. 4. (v pracovné dni), Barenčík 22. – 24. 3. a 27. – 29. 3., Chládek 29. 3. – 2. 4., Vlk 27. – 29. 4., Mišková od 13. 3. k dispozícii KR, Valentová 29. 3. – 2. 4., Valent 29. 3. – 2. 4., Perát 21. – 22.3., Capík od 16. 3. (v pracovné dni), T. Bednár 30. 3. – 2. 4.

Úsek PR – ospravedlnenie: Slebodník 3. – 6. 4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v dňoch 16. – 17. 3. 2018 sa v Rajeckých Tepliciach  uskutoční pracovné zasadnutie KD SFZ. Pozvánka a program bol zaslaný členom komisie emailovou poštou. Dňa 17. 3. sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční doškolenie D SFZ. Pozvaným delegátom bola pozvánka zaslaná emailovou  poštou.       

Ospravedlnenie: Schneider 26. – 30. 3. a 9. – 13. 4.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • schválila zmeny hracích dní prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         9. kolo: Futsal Team Levice - FK Dragons Podolie 10. 5. o 19:30.

  • zaevidovala oneskorený začiatok stretnutia v 1. štvrťfinálovom kole medzi Wild Boys ´02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky, z dôvodu nerešpektovania pokynov R zo strany hosťujúceho klubu pred stretnutím ohľadne výstroja hráčov;
  • upozorňuje kluby na dodržiavanie ÚHČ stretnutia  a  pokynov  R  pred stretnutím (viď US 25-2017/2018, zo dňa 29. 12. 2017).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa uskutoční 28. 3. 2018 od 17:00 v Lučenci, v budove ObFZ;
  • deleguje R a D na 3. štvrťfinálové kolo play off VARTA futsal ligy:

         23. 3. 2018

         19:00 Mimel Lučenec – FC Bilí Andeli Futsal (Šlapka, Matula. Hrmo),

         19:30 ŠK Slovan Bratislava futsal – MIBA Banská Bystrica (Fischer, Botka, Badura).

         24. 3. 2018

         20:30 Wild Boys ´02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky (Budáč st., Polomský, Budáč).

         25. 3. 2018

         19:00 Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Budáč ml., Krchňavý).

  • deleguje R a D na 3. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         21. 3. 2018

         20:30 FK Dragons Podolie – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou (Ježík, Badura ml., Slimák).

         22. 3. 2018

         19:30 Futsal Team Levice – Rehab Klinik Barabéri (Kopec, Havrila, Kuspan).

         24. 3. 2018 – predohrávka 9. kola:

         19:30 MŠK Žilina Futsal – Rehab Klinik Barabéri (Belavý, Chudý, Kubinec)

  • zmeny delegovania na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         Rehab Klinik Barabéri – FK Dragons Podolie (Chudý za Baduru ml.).

  • delegovanie R na FEJ U20:

         8. kolo (8B)  20. 3. 2018, so začiatkom o 11:15  v Košiciach, ŠH Angels Aréna (Havrila, Brutvanová).

  • zaevidovala podnet klubu Pinerola Futsal 1994 zo stretnutia 1. štvrťfinále play off, ktorým sa zaoberala komisia pre riešenie sťažností a vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú; stanovisko bolo klubu zaslané elektronickou formou.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

         oznamuje termín 8. kola FEJ U20 (Blok 8B), 20. 3. 2018, so začiatkom o 11:15 v Košiciach

         (Grizzly Slovakia Košice, ŠK Makrotem Žilina, FK Ekoprim Prešov, MŠK Žilina).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.