angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 17. 3. 2018

16. Marec 2018

VÝKONNÝ VÝBOR

Vyhlasuje doplňujúce voľby na členov komisie partnerov SFZ, ktoré sa uskutočnia na jeho aprílovom zasadnutí. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované VV SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 27. marca 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ;

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, odseky 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje (SP, čl. 37/2):

Družstvo Podbrezová B (II. liga) bude hrať svoje doma vyžrebované stretnutia na ihrisku v Brezne (18., 20., 22., 24. a 26. kolo).

Nariaďuje dohrať (SP, čl. 37/1):

II. liga, 19. kolo: Lok. Košice – Trebišov, L. Mikuláš – Poprad, Bardejov – Inter BA, všetky 10. 4. o 16:30, Spiš. Nová Ves – Podbrezová B, Sereď – Komárno, Šamorín – Skalica, všetky 11. 4. o 16:30, Pohronie – Zvolen 11. 4. o 18:00.

Schvaľuje (SP, čl. 35/5):

II. liga, 23. kolo: Spiš. Nová Ves – Trebišov 6. 4. o 16:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – semifinále:

Ružomberok – Žilina 3. 4. o 17:00,

Slovan BA – Trnava 4. 4. o 17:00.

Oznamuje:

Družstvá SLAVOJ Trebišov – kategórie U15, U14, U13 a U12 budú v jarnej časti hrávať svoje doma vyžrebované stretnutia na umelej tráve.

Schvaľuje:

U19:

22. kolo: Michalovce – Bardejov 30. 3. o 11:00.

U17/16:

20. kolo: Ružomberok – Slovan BA 23. 4. o 11:00 / 13:15;

21. kolo: Senica – Podbrezová na UT, Prešov – Trenčín na UT;

22. kolo: Trnava – Prešov UT Lok. Trnava.

U15/14:

15. kolo: Karlova Ves – Petržalka 18. 3. o 9:00 / 11:00 na UT (Pasienky), D. Streda – Púchov 17. 3. o 13:00 / 15:00 na UT;

16. kolo: Inter – Karlova Ves 24. 3. o 11:00 / 13:00 v Stupave, Domino – Slovan 23. 3. o 15:00 / 17:00 na UT (Pasienky), Jupie Podlavice – B. Bystrica 25. 3. o 10:00 / 12:00, Prešov – Spiš. Nová Ves 25. 3. o 13:00 / 15:00 na UT;

17. kolo: Poprad – Prešov 28. 3. o 14:00 / 16:00 hod., B. Bystrica – Ružomberok 29. 3. o 10:00 / 12:00 na UT.

U13/12:

15. kolo: Skalica – Senica 17. 3. o 12:00 / 14:00 na UT;

16. kolo: B. Bystrica – Jupie Podlavice 24. 3. o 14:30 / 16:00 na UT;

20. kolo: Ružomberok – R. Sobota 22. 4. o 14:00 / 15:30;

25. kolo: Stropkov – Poprad 31. 5. o 14:00 / 15:30.

Zamieta:

U13/12, 15. kolo: Jupie Podlavice – Podbrezová, Stropkov – Spiš. Nová Ves – obe v rozpore s RS, čl. 17.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

Slovenský pohár – semifinále: Myjava – Slovan BA, Bardejov – Prešov 28. 3. o 16:00.

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky:

2. kolo: Banská Bystrica – Prešov 7. 4. o 13:00 / 15:00;

11. kolo: Ružomberok – Bardejov 24. 3. o 14:00 / 16:00 na UT, Slovan BA – Žilina o 13:30 / 15:30 na UT (Prievoz).

II. liga, sk. A:

14. kolo: Dúbravka – ViOn 17. 3. o 15:30;      

18. kolo: Trnava B – Trnava A 14. 4. o 17:00 (ihrisko D. Krupá);

20. kolo: Senica – ViOn 29. 4. o 10:00 (ihrisko Čáčov).

II. liga, sk. B:

15. kolo: Pov. Bystrica – Prievidza v pôvodnom termíne, ale na UT.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017 (pokiaľ nebola zaslaná s finančnou dokumentáciou k 15. 3. t. r.), je potrebné odoslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U673: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 17/12 DP, od 14. 3. 2018. DS si menovaný vykoná vo Fortuna lige.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U669: Damián Bariš (FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga).

U670: Richard Enrique Celis Sanchez (FK Senica, Fortuna liga), obaja od 11. 3.

U677: Tomáš Hambálek (FC Nitra, I. LMD U17), od 10. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP :

U671: Juraj Chvátal (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 12. 3.

U672: Miloš Nikolić (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga).

U678: Samuel Loffay (SLAVOJ Trebišov, I. LSŽ U15 – Východ), obaja od 11. 3.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:

U674: Vladimír Kukoľ  (FK Poprad, Slovnaft Cup), od 14. 3. DS si podľa čl. 37/8, 9 DP vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U675: Peter Vojtovič  (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 12. 3.

U676:  Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 11. 3.

U668: Matúš Macík (MFK Ružomberok, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení, upúšťa od uloženia DS za udelenie ČK menovanému v stretnutí 1. kola FL -  nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok, podľa čl. 78/5a DP.

U679: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U656 a za HNS divákov (vulgárne a národnostné pokriky) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava a stretnutia 6. kola súťaže Slovnaft Cup FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1g DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 36/2a DP.

U680: Nestor El Maestro. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U657 a za HNS (provokujúce, zosmiešňujúce a teatrálne gestá) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 47/2a a čl. 12/2 DP.

U681: FK Spišská Nová Ves (II. liga). Berie na vedomie splnenie U610 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U610.

U682: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola FL - nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok.

U683: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta  o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie sociálneho zariadenia a zapálenie oplotenia) počas stretnutia 1. kola FL -  nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 21. 3.

U684: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL - nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 21. 3. Klub žiada o zaslanie vyčíslenia vzniknutej škody v uvedenom stretnutí.

U685: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava.

FUTSAL :

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na  1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U686: Valdemir Da Silva (Pinerola Futsal 1994, Varta futsal liga), od 12. 3.  

U687: Mátyás Misko (Futsal Team Levice, Varta futsal liga), od 10. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U688: Gabriel Rick (ŠK Slovan Bratislava futsal, Varta futsal liga), od 14. 3.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22. 3. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 4. vo Vyhniach. Pozvánka vybraným rozhodkyniam bola zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 4. 4. v Banskej Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Micheľ 19. – 30. 3.,  19. 5. a 30. 5. – 15.6., Marsal 23. 3. a 28. 3., Valášek 23. 3. – 20. 4. (v pracovné dni), Barenčík 22. – 24. 3. a 27. – 29. 3., Chládek 29. 3. – 2. 4., Vlk 27. – 29. 4., Mišková od 13. 3. k dispozícii KR, Valentová 29. 3. – 2. 4., Valent 29. 3. – 2. 4., Perát 21. – 22.3., Capík od 16. 3. (v pracovné dni), T. Bednár 30. 3. – 2. 4.

Úsek PR – ospravedlnenie: Slebodník 3. – 6. 4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v dňoch 16. – 17. 3. 2018 sa v Rajeckých Tepliciach  uskutoční pracovné zasadnutie KD SFZ. Pozvánka a program bol zaslaný členom komisie emailovou poštou. Dňa 17. 3. sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční doškolenie D SFZ. Pozvaným delegátom bola pozvánka zaslaná emailovou  poštou.       

Ospravedlnenie: Schneider 26. – 30. 3. a 9. – 13. 4.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • schválila zmeny hracích dní prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         9. kolo: Futsal Team Levice - FK Dragons Podolie 10. 5. o 19:30.

  • zaevidovala oneskorený začiatok stretnutia v 1. štvrťfinálovom kole medzi Wild Boys ´02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky, z dôvodu nerešpektovania pokynov R zo strany hosťujúceho klubu pred stretnutím ohľadne výstroja hráčov;
  • upozorňuje kluby na dodržiavanie ÚHČ stretnutia  a  pokynov  R  pred stretnutím (viď US 25-2017/2018, zo dňa 29. 12. 2017).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa uskutoční 28. 3. 2018 od 17:00 v Lučenci, v budove ObFZ;
  • deleguje R a D na 3. štvrťfinálové kolo play off VARTA futsal ligy:

         23. 3. 2018

         19:00 Mimel Lučenec – FC Bilí Andeli Futsal (Šlapka, Matula. Hrmo),

         19:30 ŠK Slovan Bratislava futsal – MIBA Banská Bystrica (Fischer, Botka, Badura).

         24. 3. 2018

         20:30 Wild Boys ´02 Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky (Budáč st., Polomský, Budáč).

         25. 3. 2018

         19:00 Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Budáč ml., Krchňavý).

  • deleguje R a D na 3. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         21. 3. 2018

         20:30 FK Dragons Podolie – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou (Ježík, Badura ml., Slimák).

         22. 3. 2018

         19:30 Futsal Team Levice – Rehab Klinik Barabéri (Kopec, Havrila, Kuspan).

         24. 3. 2018 – predohrávka 9. kola:

         19:30 MŠK Žilina Futsal – Rehab Klinik Barabéri (Belavý, Chudý, Kubinec)

  • zmeny delegovania na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         Rehab Klinik Barabéri – FK Dragons Podolie (Chudý za Baduru ml.).

  • delegovanie R na FEJ U20:

         8. kolo (8B)  20. 3. 2018, so začiatkom o 11:15  v Košiciach, ŠH Angels Aréna (Havrila, Brutvanová).

  • zaevidovala podnet klubu Pinerola Futsal 1994 zo stretnutia 1. štvrťfinále play off, ktorým sa zaoberala komisia pre riešenie sťažností a vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú; stanovisko bolo klubu zaslané elektronickou formou.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

         oznamuje termín 8. kola FEJ U20 (Blok 8B), 20. 3. 2018, so začiatkom o 11:15 v Košiciach

         (Grizzly Slovakia Košice, ŠK Makrotem Žilina, FK Ekoprim Prešov, MŠK Žilina).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.