Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 22. 3. 2019

piatok, 22.03.2019
|
Posledná aktualizácia 22.3.2019 17:50

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2018-19_US_36.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 20.3.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Pokračuje v šetrení veci v konaní OK/1/2019 – odvolanie Jozef Kukulský voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (U598). 

Podanie Futsal team Levice postupuje príslušnému orgánu – Exekutíve SF. 

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostried

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U725: Martin Pieš (FC Baník Prievidza, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 17.3.2019.

U726: Adam Kňaze (FC Baník Prievidza, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – po udelení ŽK hráč ukázal R hanlivé gesto, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 17.3.2019. 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U727: Matej Madleňák (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 18.3.2019.

U728: Lukáš Pelegríni (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga), od 16.3.2019. 

U729: Benson Anang (MŠK Žilina B, II. liga). 

U730: Jakub Štefanka (FK Senica, I. LSD U19), obaja od 18.3.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U731: Adam Morong (ŠKF Sereď, Fortuna liga). 

U732: Štefan Holiš (FK Poprad, II. liga), obaja od 17.3.2019. 

U733: Lukáš Migaľa (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 18.3.2019. 

U734: Šimon Dolinský (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19). 

U735: Tomáš Vaľovčin (MŠK Žilina, I. LMD U17).

U736: Alexander Prelec (FK Senica, I. LMD U16). 

U737: Denis Zaťko (FK Humenné, I. LSŽ U14), všetci od 17.3.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U738: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 17.3.2019. 

U739:  ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu diváka na ihrisko) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 26.3.2019.

U740: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky na hráča D č. 91) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová  časť o titul ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 26.3.2019.

U741: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U742: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. 

U743: Július Cséplö (1054078, KFC Komárno, VD). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS vedúceho družstva (kritika voči R) po stretnutí 19. kola II. ligy KFC Komárno – FK Dubnica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP. 

U744: MFK Zemplín Michalovce (Slovnaft Cup).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U703 a za nedostatočnú US po stretnutí štvrťfinále Slovnaft Cup-u MFK Zemplín Michalovce – FK Poprad, podľa čl. 57/1d DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 

U745: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U706 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky, použitia pyrotechniky a oneskorené začatie stretnutia) počas stretnutia 22. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 

U746:  FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U707 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, opľutie hráča D a vhodenie plastového pohára na HP) počas stretnutia 22. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b, f ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí, podľa čl. 43/1 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 43/2c DP, s podmienečným odkladom do 30.6.2019, podľa čl. 40/1, 2 DP. 

U747:  Peter Kosa (1230093). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U286 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (6 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020. 

U748: Vladimír Andraščík (1182134). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U290 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019. 

U749:  Peter Orávik (1166118).  Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U327 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (3 mesiace) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020. 

U750: Kamil Zekucia  (1196818, FK Poprad, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U701 a žiadosť zamieta

U751: 1. FC Tatran Prešov. Berie na vedomie čiastočné splnenie povinnosti uloženej klubu U714 vo veci č. k. KS/6/2018 András Lénárt proti odporcovi 1. FC Tatran, a. s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade náhrad trov konania vo výške stanovenej uznesením KS/6/2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U752: Oznamuje všetkým predsedom disciplinárnych komisií a predsedom odvolacích komisií RFZ a ObFZ, že dňa 29. marca 2019 sa v Žiline uskutoční pracovné stretnutie disciplinárnych a odvolacích komisií SFZ, RFZ a ObFZ.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U753: Filip Rafanides (Lion car MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal liga). 

U754: Richard Bačík (Futsal team Levice, VARTA Futsal liga).

U755:  Petterson Bruno Moura Da Silva (Pinerola Futsla 1994, VARTA Futsal liga), všetci od 9.3.2019. 

U756: Michal Čief (Lion car MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal liga), od 16.3.2019.
U757: Anton Ďurina (1096345, ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga, VD). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného stanoviska Exekutívy SF, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SF (vykonanie kontroly správnosti údajov uvedených v zápise o stretnutí) pred stretnutím 3. kola play-off VARTA Futsal ligy ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, podľa čl. 64/1a DP a čl. 57/b SP SF ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 64/3 DP, od 22.3.2019. 

U758: Peter Budáč (1038563, R). Na základe písomného stanoviska Exekutívy SF, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SF a Zásad činnosti R a DZ SF (kontrola Zápisu o stretnutí po vyplnení oboma družstvami, prítomnosť a čísla hráčov so zápisom o stretnutí) pred stretnutím 3. kola play-off VARTA Futsal ligy ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, podľa čl. 63/1a DP, čl. 64/1a DP, čl. 68/c SP SF a čl. 7/d ZRDz SF, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 63/2a a čl. 64/5 DP, od 22.3.2019.

DS, uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.3.2019 v Žiline.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje: 

23. kolo: Žilina B – Lokomotíva Košice 14.4. o 19:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – semifinále: 

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 2.4. o 17:00;

FC Spartak Trnava – FK Senica 3.4. o 18:00;

FK Senica – FC Spartak Trnava 16.4. o 19:00. 

U19:

21. kolo: Nitra – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT.

23. kolo: Podbrezová – D. Streda 5.4. o 14:00 na UT (Podbrezová – Skalica).

25. kolo: Podbrezová – Senica 18.4. o 14:00 na UT (Podbrezová – Skalica).

26. kolo: Trnava – Prešov 24.4. o 15:00.

28. kolo: Trnava – Nitra 8.5. o 11:00.

U17/16:

23. kolo: D. Streda – Podbrezová 5.4. o 14:00 / 16:15.

24. kolo: Podbrezová – Trnava  2.4. o 13:00 / 15:15 na UT (Podbrezová – Skalica).

25. kolo: Senica – Podbrezová 17.4. o 14:00 / 16:15 (Čáčov), Nitra – Michalovce  26.3. o 12:00 / 14:15.

U15/14:

14. kolo: Slovan BA – Inter BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (Pasienky).

15. kolo: Inter BA – Trnava, v pôvodnom termíne, ale o 9:30 / 11:30 na UT (Stupava).

2. kolo: (NČ) Poprad – Prešov 22.3. o 14:00 / 16:00 (PopradVeľká).

5. kolo: (NČ) Spišská N. Ves – Snina 13.4. o 14:00 / 16:00.

U13/12:

12. kolo: Vranov – Trebišov 24.3. o 11:45 / 10:00.

15. kolo: Senica – Skalica 28.3. o 15:00 / 16:30 na UT.

16. kolo: B. Bystrica – Ružomberok 1.5. o 10:00 / 11:30.

20. kolo: Juventus Žilina – L. Mikuláš 28.5. o 14:30 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

II. liga, skupina A, 12. kolo: N. Zámky – Dúbravka 31.3. o 14:30.

II. liga, skupina B, 12. kolo: Prievidza - ViOn Z. Moravce 31.3. o 15:00.

WU19 / WU15:

14. kolo: Michalovce – Bardejov 17.4. o 14:00 / 16:00 (ihrisko Lastomír).

15. kolo: D. Streda – Nitra 19.4. o 10:00 / 12:00. 

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava, v termíne 7.4. – 8.6.2019 v Trnave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit, dňa 13.4.2018 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Haring 30. – 31.3. a 13. – 14.4., Kružliak ukončenie PN k 15.3., Poruban 30. – 31.3. (zrušenie ospravedlnenia), Valášek 2. – 19.4. 

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 3. – 5.4. a 15. – 18.4., Likavský 7.4. a 13. – 14.4., Sluk R. 7.4., Bartoš 1.4. – 5.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňa 17.3.2019, v súčinnosti s KRaD ObFZ Prešov, organizovala v Drienici opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie „A" a zároveň aj záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta zväzu licencie „A“

Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: 

BOBRÍK Ján, BODNÁR Štefan, BREZOVAJ Patrik, CUP Jozef, GROŠKO Anton, GUĽKO Pavol, CHOMA Ľubomír, KAČMÁR Ján, KANDRÁČ Vincent, KANUŠČÁK Anton, KOVALIČ Marián, NAGY František, PODHRADSKÝ Emil, VYSOKÝ Ondrej.

Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok, ktoré sa konali dňa 17.3.2019 v Drienici nadobudli licenciu „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na obdobie štyroch rokov títo úspešní absolventi: 

BAKOŇ Marek, BARNA Peter, BRENDZA Daniel, DOBROVSKÝ Marián, HAVRILA Marek, HORNÝ Ľubomír, HUBÁČ Peter, HUDÁK Rudolf, HULÍNEK Tomáš, KEREKES Július, KISS Ervín, KOZÁK Peter, KUNAJ Ján, MARAZ Peter, MARKECH Martin, MEDOVIČ Anton, MELEK Peter, MIŠENČÍK Matúš, NOSAĽ Jaroslav, SNINSKÝ Radovan, STRAKA Ján, ŠALAMON Ladislav, ŠVÁBY Stanislav, VARGA Ľuboš.

Ospravedlnenie: Panák 3. – 13.4. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • odstupuje disciplinárnej komisii SFZ vedúceho družstva ŠK Makroteam Žilina Anton Ďurina, r. č 1096345, za porušenie SP SF, článok 57/b;
 • odstupuje disciplinárnej komisii SFZ rozhodcu Peter Budáč, r. č. 1038563 za porušenie SP SF článok 68/c a dokumentu "Zásady činnosti R a DZ" článok 7 písm. d);
 • udeľuje pokutu 20 €, v zmysle RS C/3/b, klubu MŠK Žilina FUTSAL, za nedostatočnú prípravu stretnutia VARTA Futsal Ligy MŠK Žilina FUTSAL – Pinerola Futsal 1994 – nezabezpečenie všetkých náležitostí spojených s prípravou stretnutia, podľa RS B/5.;
 • oznamuje klubom s právom účasti vo Varta Futsal lige 2019/2020, že povinné stretnutie klubov sa uskutoční 7.4.2019 v Robotníckom dome v B. Bystrici. Čas a program bude dotknutým subjektom zaslaný na oficiálne klubové adresy. Pravdepodobný program bude od 10:00 do 15:00 hod.;
 • oznamuje klubom, ktoré nemajú povinnosť zúčastniť sa stretnutia klubov, že v prípade záujmu o účasť ich zástupcu na stretnutí klubov 7.4.2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici, treba nahlásiť zástupcu klubu v termíne do 31.3.2019 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.;
 • upozorňuje družstvá, že v prípade online prenosov ESO TV, treba najneskôr 48 hodín pred stretnutím, na adresu info@tveso.sk, uviesť farbu dresov a prípadného partnera, ktorého chce klub v stretnutí propagovať. V prípade nesplnenia lehoty si TV ESO vyhradzuje právo takéhoto partnera v online prenose neuviesť;
 • oznamuje ÚHČ 1. stretnutí semifinále play-off:

         Pinerola Futsal 1994 – Wild Boys ´02 Bratislava, 22.3. o 20:10, Hant Aréna BA;

         MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina, 22.3. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;

 • oznamuje ÚHČ 2. stretnutí semifinále play-off: 

         Wild Boys ´02 Bratislava – Pinerola Futsal 1994, 30.3. o 20:15, Hant Aréna BA; 

         Makroteam Žilina – MIMEL  Lučenec, 30.3. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 2. kolo semifinále play-off: 

         30.3.2019

         o 20:00 ŠK Makroteam ŽilinaMimel Lučenec (Botka, Budáč ml., Ježík, Ploštica); 

         o 20:15 Wild Boys ´02 BA – Pinerola Futsal 1994 (Bohun, Kopec, Peško, Kubinec).

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • schvaľuje výsledky FEJ U17 v sezóne 2018/19 a konečné poradie FEJ U17 v sezóne 2018/19 nasledovne:

         1. ŠK Makroteam Žilina

         2. MŠK Žilina FUTSAL

         3. FK Ekoprim Prešov

         4. NLF Olympia Košice

 • schvaľuje tabuľku strelcov FEJ U17 v sezóne 2018/19 – víťazom  je Martin SABOL (NLF Olympia Košice);
 • schvaľuje výsledky FEJ U20 v sezóne 2018/19 a konečné poradie FEJ U20 v sezóne 2018/2019 nasledovne:

         1. NLF Olympia Košice

         2. FK Ekoprim Prešov

         3. MŠK Žilina FUTSAL

         4. FC Spartak Trnava–futsal 

         5. Wild Boys ´02 Bratislava

         6. Mimel Lučenec

         7. Futsal team Levice

         8. Pinerola Futsal 1994

         9. TNF MIA SAN MIA Kanianka

         10. ŠK Makroteam Žilina

         11. Lion Car MIBA Banská Bystrica

 • schvaľuje tabuľku strelcov FEJ U20 v sezóne 2018/19 – víťazom je Filip MARTON (FK Ekoprim Prešov;
 • na základe rozpisu súťaže a konečného poradia v súťaži FEJ U20, oznamuje rozpis zápasov pre FINAL FOUR Slovenského pohára 2019 nasledovne:

         streda 10.4.2019, ŠH Badín

         o 12:00 NLF Olympia Košice – FC Spartak Trnava–futsal 

         o 13:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL

         o 14:15 – zápas o 3. miesto

         o 15:15 – finále 

         O 16:30 uskutoční vyhlásenie výsledkov FEJ U20 a FINAL FOUR SP U20.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.