Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 31. 3. 2018

piatok, 30.03.2018
|
Posledná aktualizácia 30.3.2018 11:57

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je ju potrebné zaslať na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že dňa 30. 4. 2018 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ – Fitness 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov SFZ Fitness, UEFA A a UEFA PRO licencie. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

V zmysle SP, čl. 37/1 a 69/1, 3 nariaďuje odohrať stretnutia II. ligy mužov :

20. kolo: Trebišov – Bardejov 18. 4. o 16:30;

21. kolo: Bardejov – Komárno, Lokomotíva Košice – Nové Mesto n. Váhom, obe 2. 5. o 17:00.

Schvaľuje:

25. kolo: Inter BA – Podbrezová B 20. 4. o 17:00 (SP, čl. 35/5);

27. kolo: Poprad – Nové Mesto n. Váhom 28. 4. o 18:00;

28. kolo: Podbrezová B – Bardejov 6. 5. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje zmenu hracieho dňa I. DL:

25. kolo na 21. 4. (pôvodne 18. 4.), 27. kolo na 2. 5. (pôvodne 5. 5.), z dôvodu zmeny termínu turnaja Slovakia Cup (5. – 11. 5.).

Žiada všetky FK, aby pri požiadavke na zmenu termínu alebo hracieho času stretnutia uvádzali aj hraciu plochu (ihrisko).

Vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS SFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy miroslav.richtarik@futbalsfz.sk a jan.panak@gmail.com.

Nariaďuje odohrať:

Slovnaft Cup – semifinále:

1. stretnutie: Slovan BA – Trnava 4. 4. o 18:30.

2. stretnutia: Žilina – Ružomberok, Trnava – Slovan BA, obe 18. 4. o 17:00.

Schvaľuje:

U19, 21. kolo: Podbrezová – Senica v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16, 18. kolo: Žilina – Bardejov 8. 5. o 14:00 / 16:00.

U15/14:

16. kolo: Humenné – Snina 5. 4. o 14:30 / 16:30;

18. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 7. 4. o 16:00 / 18:00;

19. kolo: Karlova Ves – Skalica 15. 4. o 12:00 / 14:00, UT Pasienky.

U13/12:

17. kolo: Slovan – Karlova Ves v pôvodnom termíne, ale na UT v Prievoze.

18. kolo: Michalovce – Prešov  8. 4. o 13:15 / 15:00, Senica – Slovan BA 25. 4.  o 16:00 / 17:30;

19. kolo: Púchov – Inter BA 15. 4. o 14:00 / 15:30;

20. kolo: Trenčín – Senica 19. 4. o 14:00 / 15:30.

ŠTK – ženský futbal:

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1 a 69/1, 3):

II. liga, sk.upina A, 14. kolo: Svätý Jur – Čaka 11. 4. o 16:30.

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky:

10. kolo: NMŠK – Ružomberok 8. 4. o 11:30 / 13:30;

12. kolo: Nitra – Slovan BA v pôvodnom termíne, ale na UT.

II. liga, skupina B, 17. kolo: Pov. Bystrica – Beluša odohrať v prípade nepriaznivého počasia na UT.

Kontumuje:

l. liga juniorky, 11. kolo Ružomberok – Bardejov 0:12, podľa SP, čl. 82/g, výsledok stretnutia ponecháva v platnosti, v zmysle SP, čl. 11/3 a prípad odstupuje na DK SFZ.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017 (pokiaľ nebola zaslaná s finančnou dokumentáciou k 15. 3. 2018), je potrebné odoslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

Upozorňuje kluby, ktoré obdržali písomnú požiadavku na doplnenie chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie, zaslanej na preverovanie k 15. 3. 2018, že túto je v zmysle znenia požiadavky potrebné komisii doručiť (nie iba odoslať) najneskôr do 6.4. 2018. V prípade nedodržania tohto termínu, nebude doplnená dokumentácia akceptovaná pre prvostupňové konanie o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2018/2019. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U705: Ladislav Szöcs (MFK Skalica, II. liga), vylúčený za HNS – podrazenie  súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 25. 3.

U706: Mário Strakoš (FC Nitra, I. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera lakťom do hlavy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 25. 3. 2018.

U707: Tomáš Šalata (FK Inter Bratislava, II. liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28. 3.

U708: Matej Švantner (FK Železiarne Podbrezová, I. LSŽ U15), vylúčenie za HNS – hrubá urážka voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 39/1 DP, od 30. 3. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U709: Illia Tereshchenko (FK Železiarne Podbrezová B, II. liga).

U710: Marek Kozel (FK DAC 1904 D. Streda A, I. LSD U19).

U711: Martin Auxt (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), všetci od 25. 3.

U712: Daniel Zsolt Szalma (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16).

U713: Peter Patrik Flašík (FK Slovan Levice, I. LSŽ U14), obaja od 30. 3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U714: Lukáš Švrček (MFK Skalica, II. liga), od 25. 3. (stojí 18. kolo).

U715: Mário Baldovský (FK Inter Bratislava, II. liga), od 24. 3.

U716: Rastislav Kružliak (MFK Ružomberok, I. LSD U19), od 25. 3.

U717: Karol Sedláček (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. liga), od 29. 3.

U718: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 21. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – SLAVOJ Trebišov.

U719: Michal Fridrich. Na  základe  Zápisu o stretnutí  začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika voči AR1) počas stretnutia 16. kola II. ligy ženy, skupina B, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 4. 4. Zároveň menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie, podľa čl. 43/1 DP, spočívajúce v pozastavení funkcie vedúceho družstva, podľa čl. 43/2a DP, od 26. 3. 2018, až do doriešenia DK.

U720: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U695 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U721: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U696 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U722: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U697 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vhodenie plastového pohára s vodou na HP) v stretnutí 2. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U723: Lukáš Čmelík. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U702 a za vulgárne vyjadrenia na sociálnej sieti voči osobe rozhodcu stretnutia 2. kola FL - nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 65/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 65/2 a čl. 12/2DP.

U724: Na základe U703 berie na vedomie osobné stanoviská pozvaných osôb na zasadnutí komisie dňa 29. 3. 2018.

U725: Ladislav Gubík. Na základe U703 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 5. 4.2018 o 16:30 v sídle SFZ.

U726: Martin Ribarič. Berie na vedomie ospravedlnenie menovaného z jeho neúčasti na zasadnutí DK a zároveň na základe U703 ho predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5. 4. 2018 o 16:00 v sídle SFZ.

U727: Alex Holub. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U689 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2018.

U728: Marin Ljubičić. (FK DAC 1904 D. Streda). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U673 a žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5. 4. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 4. vo Vyhniach. Pozvánka vybraným rozhodkyniam bola zaslaná elektronickou poštou.                           

Oznamuje, že náhradné zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 4. 4. od 10:00 hod. v B. Bystrici na Štiavničkách. Pozvánka a rozpis behov boli pozvaným rozhodcom a rozhodkyniam zaslané elektronickou poštou.                                       

Ospravedlnenia: M. Krivošík 7. – 9. 4., Borsányi PN od 26. 3., do prihlásenia, Ruc 13. – 15. 4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňa 24. 3. 2018 organizovala komisia rozhodcov a delegátov VsFZ v Poprade, v úzkej spolupráci s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: Dávid Alexa, Anton Barnišin, Ján Bobulský,  Marcel Bochnocič, František Bolinger, Ján Burcák, Pavol Cibák, Michal Dančišin, Jozef Dubecký, Michal Eštok, Tomáš Firda, Ján Feč, Juraj Fiľarský, Peter Folvarčík, Vladimír Gavalier, Ján Guláš, Peter Goga, Ladislav Hegeduš, Michal Hreško, Jaroslav Horňák, Michal Holub, Rudolf  Huraj, Ján Illéš, František Izrael, Jozef Jenča,  Jozef Kačiščin, Vladimír Kalanin, Cyril Klič, Pavol Katriňák, František Košičár, Martin Korinko, Jozef Kozel, Július Krupský, František Kunzo, Juraj Lučanský, Mikuláš Marušin, Vladimír Merkovský, Tibor Miklóš, Marián Mikulec, Peter Miško, Jozef Palko, Ján Pásztor, Vojtech Pčolár, Jozef Podoben, Michal Regrút, Mikuláš Rovňák,  Milan Sabo,  Jozef Sendek, Štefan  Styračák, Milan Sumilas, Dušan Štefánik, František Tomeček, Rudolf  Vizvári, Ladislav Vojtko, Jiří Vyravec, Arpád Zsarnai, Alfonz Žoffčák, Ján Žolna.

Oznamuje, že predpokladaný termín letného seminára delegátov SFZ je 6. – 7. 7. 2018. Ostatné informácie budú doplnené neskôr.

Ospravedlnenia: Tomášová  29. 3. – 8. 4., Budáč 28. – 29. 4.  

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Zaevidovala nesplnenie si povinností FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou v 3. kole prelínacej súťaže z RS 2017/2018 A/6/h, v nadväznosti na RS Varta futsal ligy.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • deleguje R a D na 4. štvrťfinálové kolo play off VARTA futsal ligy

         31. 3. 2018

         20:00 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola Futsal 1994 (Ježík, Bohun, Budáč);

  • zmena DL na 4. kolo prelínacej súťaže

         Rehab Klinik Barabéri – MŠK Žilina Futsal (Chudý za Bohuna, Hrmo za Kubinca);

  • deleguje R na Final Four U18 5. 4. 2018 v Žiline (Matula, Belavý, Brutvanová, Molnár).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

Oznamuje, že na základe dohody klubov sa Final Four U18 uskutoční 5. 4. 2018 v Žiline.

Hrací systém: Základné zápasy a o 3. miesto (2 x 20 min. hrubý čas, posledné 3 min. zápasu čistý čas. V prípade remízy v riadnom hracom čase rozhodnú pokutové kopy, v zmysle pravidiel FIFA). Finále (hrá sa čistý čas 2 x 20 min., v prípade remízy v riadnom hracom čase nasleduje 5 min. predĺženie a ak sa ani v predĺžení nerozhodne, nasledujú pokutové kopy, v zmysle pravidiel FIFA).

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz organizuje v dňoch 12. – 13. apríla 2018 odborný seminár s názvom „Spoločná stratégia je zvyšovať komfort a bezpečnosť“ pre hlavných usporiadateľov,  bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu a fanúšikovania v kluboch, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným  UEFA seminárom, k stratégii rozvoja bezpečnosti a fanúšikovania v Českej republike a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a v termíne do 4. 4. 2018 ju zaslať na e-mail peter.france@ futbalsfz.sk a v kópii na marek.majercak@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou, programom a záväznou prihláškou je zverejnená na www.futbalsfz.sk.

Oznamuje, že na základe Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, vykonali osobný pohovor: David Balda, Mirko Berrettini, Milan Bortel, Gabriel Havrilla, Miroslav Hrošovský, Ivan Jurkovič, Martin Jurkovič, Dominik Lednický, Radoslav Mlynár, Lukáš Martinka, Anton Poruba, Rastislav Soják, Ladislav Šmárik. Menovaní sú týmto oprávnení vykonávať činnosť sprostredkovateľov.

V zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 6, odsek 5, je SFZ povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu, zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom všetkými klubmi a všetkými hráčmi za dané obdobie. Mená a registračné čísla sprostredkovateľov sú zverejnené na inom mieste webového sídla.

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí zaslali prehlásenie a prehľad transakcií za rok 2017: Augustín Andrej, Bacík Marcel – žiadna transakcia; Csontó Karol – zastupovanie  hráčov Danis Adamkovič, Patrik Bartoš, Matúš Begala, Matúš Bero, Karol Blaško, Leonardo Bortoli, Lukáš Čmelík, Artur Gajdoš, Timotej Hranica, Adam Hrdina, Erik Hurný, Erik Jirka, Sebastián Kóša, Thomas Kotlár, Šimon Kozák, Tomáš Kubík, Juraj Kucka, Marin Ljubičić, Patrik Leitner, Miroslav Mihálik, Patrik Myslovič, Matej Moško, Richard Nagy, Mislav Petrović, Matej Ružička, Leo Sauer, Mário Sauer, Milan Škriniar, Martin Škrteľ, Dominik Šnajder, Marián Tandara, Michal Tomič, Filip Trello, Nathan Udvaros, Štefan Varga, Marko Žulić a zastupovanie klubu FC Spartak Trnava (za spoločnosť Stars & Friends, vrátane sprostredkovateľa Vojtek Roman); Čako Jakub – zastupovanie klubu MFK Ružomberok; Čech Richard – zastupovanie hráčov Ján Blahút, Roland Černák, Marko Kelemen, Aleksa Matić; Filipko Miroslav – zastupovanie hráčov René Kotrík, Jakub Krč; Foltín Jaroslav – neaktívny – žiadna transakcia, Furka Patrik – zastupovanie hráčov Emil Haladej, Roman Litwiak, Filip Maník, Tobias Raffay, Jakub Reľovský, Martin Schlossár, Dominik Straňák, Dávid Valek; Geist Tomáš st. – zastupovanie hráčov  Matej Madleňák, Martin Válovčan, Robert Polievka, Martin Rymarenko, Timotej Záhumenský, Viktor Budinský, Andrej Fábry, Tobiáš Jarolím Gabriš, Tomáš Kiss, Šimon Kupec, Marek Luščík, Branislav Ľupták, Jozef Menich, Matúš Németh, Marek Pittner, Branislav Šušolík, David Weiss a zastupovanie klubu MFK Ružomberok; Geist Tomáš ml. – žiadna transakcia; Gernát Marek – zastupovanie hráčov Mikuláš Demjanovič, Michal Kraľovič, Richard Piliar, Jozef Rapoš, Samuel Šuľák, Laura Žemberyová; Peter Halaj – žiadna transakcia; Hodúl Filip – zastupovanie hráčov Tomáš Horniak, Kristián Karika, Matúš Lorinčák, Marek Tomka; Hrnčiarik Pavol – neaktívny – žiadna transakcia; Hricko Peter – zastupovanie  hráčov Samuel Habodasz, Erik Streňo; Jano Róbert – žiadna transakcia; Kanku Didier - zastupovanie hráčov Pepe Guilavogui, Patrick Kingambo, Njabulo Mpofu, Tawanda Tapiwa Muchaya, Mugove Leroy Munyorove, Crispen Tawanda Ncube, Mbekezeli Manzini Sibanda; Koiš Vojtech – žiadna transakcia; Košarišťan Ondrej – žiadna transakcia; Košút Lukáš – zastupovanie hráčov Norbert Jankto, Ladislav Šosták; Kovarovič Emil – zastupovanie hráčov Karim Abou Nabout, Bruno Čerňanský, Michal Jonec, Adam Kováč, Filip Lesniak, Pavol Šafranko, Michal Šulla, Kristián Koštrna; Kovács Kristián – zastupovanie hráča Viktor Vondryska; Lednický Milan - zastupovanie hráčov Patrik Danek, Lukáš Hroššo, Marián Chobot, Richard Križan, Alan Kukuč, Samuel Petráš, Miroslav Stoch, Jakub Považanec, Lukáš Štetina, Tomáš Vestenický; Martvoň Juraj – zastupovanie hráčov Peter Bašista, Milan Bortel, Martin Bukata, Matúš Čonka, Milan Dimun, Tomáš Huk, Erik Jendrišek, Patrik Mráz, Matúš Opatovský, Erik Pačinda, Jakub Petz, Martin Šindelář, Michal Šulla, Adam Váradi, Denis Ventúra, Michal Vepřek; Matovič Richard – zastupovanie  hráčov Oliver Burian, Tomáš Gerát, Štefan Gerec, Vladimír Gužík, Ivan Hladík, Denis Martinko, Jakub Záhon a klubov Spartak Myjava, FK Příbram, FC Spartak Trnava, MFK Ružomberok; Michalík Peter – žiadna transakcia; Moravčík Ľubomír – neaktívny – žiadna transakcia; Neuschl Erik – zastupovanie hráčov Ivan Schranz, Matej Kochan, Patrik Vajda, Jakub Brašeň, Tomáš Ďubek, Karol Mondek, Patrik Mišák, Timotej Ziman, Roman Sabler, Šimon Šmehýl, Adam Fronc, Filip Deket, Marek Tešlár, Samuel Fertaľ, Jakub Bučo, Adrián Černák, Jakub Kudlička, Adam Matoš, Andrej Pekár a zastupovanie klubu MFK Ružomberok; Pavuk Ľubomír a Sadlák Denis (Am-Pro Players Agency) – zastupovanie  hráčov Lukáš Fabiš, Terézia Kovaľová, Denis Lovász, Marek Neštrák, Oliver Podhorin, Dávid Richtárech, Veronika Sluková, Ján Staško, Dávid Strelec, Martina Šurnovská, Patrik Šurnovský, Erik Ujlaky, Erik Vinger; Pecze Karol – neaktívny – žiadna transakcia; Tomáš Takáč – zastupovanie  hráčov Martin Jackuliak, Dušan Kucharčík, Goran Matić, Ádám Mészáros, Filip Moďorosi, Tokoš Jozef – zastupovanie hráčov Ján Mucha, Marko Lukáč, Miroslav Pastva, Július Szöke, Jakub Vojtuš; Trutz Richard – neaktívny – žiadna  transakcia; Varga Vladimír - zastupovanie hráčov Miroslav Keresteš, Patrik Abrahám, Vladimír Kukoľ, Matúš Marcin, Tidiane Djiby Ba, Rudolf Bilas, Miroslav Gregáň, Lukáš Kubus, Mário Tóth; Vengloš Juraj – zastupovanie hráčov Matúš Berežný, Vahan Bichakchyan, Csaba Biricz, Adam Brenkus, Matej Dybala, Adam Goljan, Dominik Holec, Adrián Chovan, Marek Kurica, Lukáš Letenay, Richard Ludha, Nikolas Mejri, Jaroslav Mihálik, Adrián Mojžiš, Peter Nikolaj, Filip Szetei, Šimon Štefanec, Ľuboš Uhlár a zastupovanie klubu MŠK Žilina; Weiss Ctibor – neaktívny – žiadna  transakcia; Židovský Peter – žiadna transakcia; Žitník Jozef – žiadna transakcia;

Kumulovaná suma za všetky priznané transakcie: 398 000 € (suma je zaokrúhlená na stovky €).

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí nezaslali vyhlásenie a zoznam transakcií za rok 2017: Bahník Tomáš, Bovan Jaroslav, Bugár Viktor, Csöllei Attila, Čako Jakub, Gálffy Denis, Gažík Ivan, Hanták Marián, Holeščák Michal, Imrek Jaroslav, Jašurek Branislav, Jurišta Peter, Klimek Roman, Koprda Juraj, Kozák Michal, Kuráň Martin, Mičura Ľudovít, Mošať Marek, Nádašdi Eva, Olejár Peter, Pavlovič Ladislav, Podolák Marcel, Rechtorík Miloš, Smorádek Daniel, Stančík Marián, Suchý Marcel, Širilla Ivan, Šomský Martin, Švitel Martin, Tryzna Richard, Žižlavský Jozef.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.