Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

piatok, 12.04.2019
|
Posledná aktualizácia 12.4.2019 12:57

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Uznesenie č. 47/19 VV SFZ:

1. Schvaľuje návrh na zvolanie konferencie SFZ v termíne 27. júna 2019 do Senca.

2. Ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. apríla 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U807: Lukáš Kuna (MŠK Námestovo, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti mimo súboja o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 8.4.2019.

U808: Sabina Molnáriová (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. liga ženy), vylúčená za HNS – úmyselné udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 08.04.2019.

U809: Martina Repková (AS Trenčín, II. liga ženy), vylúčená za HNS – úmyselné vyrazenie lopty smerujúcej do brány rukou v PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 8.4.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U810: Charni Ekangamene (FK Inter Bratislava, II. liga).

U811: Samuel Kuc (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U812: Patrik Roháč (MFK Vranov n. Topľou, I. LSŽ U15), všetci od 7.4.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U813: Matúš Macík (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 7.4.2019.

U814: Danylo Beskorovainyi (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 8.4.2019.

U815: Jakub Paur (AS Trenčín, Fortuna liga).

U816: Dávid Keresteš (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), obaja od 7.4.2019.

U817: Jakub Nemec (FC Petržalka, II. liga).

U818: Mikuláš Bakaľa (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), obaja od 6.4.2019.

U819: Mário Strakoš (FC Nitra, I. LSD U19).

U820: Filip Mastiš (MFK Ružomberok, I. LMD U17), obaja od 7.4.2019.

U821: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 16.4.2019.

U822: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o písomné stanovisko k významu a obsahu transparentu, vyvesenému v 20. až 23. minúte v sektore C, počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 16.4.2019.

U823: Vladimír Červený (1389008, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, VD). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (opakované opúšťanie TZ, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky a vulgárne výroky voči NR v polčasovej prestávke) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie vedúceho družstva, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP, až do rozhodnutia. 

U824: Ernest Caban (1388876, FK Železiarne Podbrezová, L). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R a NR) po stretnutí 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019.

U825: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS prezidenta klubu (verbálna kritika R) po stretnutí 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019

U826: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Obdržala list od generálneho riaditeľa hlavného  sponzora  klubu  FK  Železiarne  Podbrezová  a  písomnú odpoveď k listu doručí menovanému bez zbytočného odkladu.

U827: Charni Ekangamene (1415749, FK Inter Bratislava, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči delegovaným osobám pri odchode z HP po vylúčení) počas stretnutia 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019.

U828: Norbert Juračka (1037370, MFK Dukla B. Bystrica, II. liga, TB). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vzájomné verbálne osočovanie a urážanie vulgárnymi výrazmi s masérom H po stretnutí 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019

U829: Peter Chudina (1366968, FK Inter Bratislava, II. liga, M). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vzájomné verbálne osočovanie a urážanie vulgárnymi výrazmi s trénerom brankárov D po stretnutí 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 16.4.2019.

U830: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U772 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – KFC Komárno, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U831: MŠK Žilina. Vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U797 a U802, do 16.4.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U832: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U798 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie HNS) počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U833: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U834: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U800 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, neprijatie opatrenia na zabránenie HNS) počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U835: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U804 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred 1. stretnutím semifinále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – FK Senica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U836: Martin Sus (1406903, ŠKF Sereď, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U805 a za poškodenie zariadenia pri odchode do šatne po vylúčení počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu vo 250 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/2 DP a zároveň ukladá menovanému povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.

U837: KŠI SFZ. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U775.

U838: Oznamuje, že pri U795 došlo k administratívnej chybe (chyba pri prepisovaní), pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné:

U795: FC Petržalka (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U773 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky), nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a porušenie povinnosti vyplývajúcej zo Smernice o infraštruktúre štadiónov počas stretnutia 20. kola II. ligy FC Petržalka – FK Inter Bratislava, podľa čl. 57/1b, čl. 58/2b a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 800 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 64/5 DP.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U839: Marlon Da Silva Luciano (Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga).

U840: Adam Zdráhal (Wild Boys '02 Bratislava, VARTA Futsal liga). 

U841: Lucian Ferreira Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga), všetci od 6.4.2019. 

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.4.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje:

24. kolo: B. Bystrica – Trebišov 19.4. o 16:30;

26. kolo: Dubnica – Petržalka 28.4. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Finále Slovnaft Cupu 2018/2019 sa odohrá 1.5. od 18:00 v Nitre.

27. kolo (U19/17/16) nariaďuje odohrať 4.5. o 11:00 / 13:15 (po dohode s TÚ).

Schvaľuje:

U19:

24. kolo: Trnava – Podbrezová 29.5. o 14:00;

25. kolo: Podbrezová – Senica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Valaská;

27. kolo: Slovan BA – Poprad 4.5. o 14:00, Trenčín – Žilina 1.5. o 11:00;

29. kolo: Trenčín – Slovan BA 19.5. o 11:00;

32. kolo: Poprad – Senica 29.5. o 14:00.

U17/16:

24. kolo: Prešov – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT, Michalovce – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT;

25. kolo: Žilina – Slovan BA 8.5. o 11:00 / 13:15;

27. kolo: Žilina – Trenčín 4.5. o 10:00 / 12:15 na UT (Strážov), Senica – Prešov 1.5. o 14:00 / 16:15, Poprad – Slovan BA 4.5. o 10:00 / 12:15;

32. kolo: Senica – Poprad 8.6. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

2. kolo (NČ): Levice – Dubnica 26.4. o 14:00 / 16:00, Nitra – Slovan BA 18.4. o 15:00 / 17:00 na UT;

3. kolo (NČ): Dubnica – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Púchov;

4. kolo (NČ): Z. Moravce – Petržalka 9.5. o 15:00 / 17:00, Levice – Púchov 11.5. o 10:00 / 12:00;

5. kolo (NČ): Dubnica – Domino 18.5. o 10:00 / 12:00, Karlova Ves – Petržalka 19.5. o 10:00 / 12:00;

6. kolo (NČ): Trnava – D. Streda 19.5. o 10:00 / 12:00, Pohronie – Jupie M. Hamšíka 17.4. o 16:00 / 18:00, L. Košice – Spiš. Nová Ves 18.4. o 13:00 / 15:00;

7. kolo (NČ): Karlova Ves – Levice 2.6. o 10:00 / 12:00;

8. kolo (NČ): Nitra – D. Streda 2.6. o 9:00 / 11:00, Dubnica – Z. Moravce 15.5. o 15:00 / 17:00;

9. kolo (NČ): Z. Moravce – Púchov 12.6. o 15:00 / 17:00, Trnava – Nitra 9.6. o 10:00 / 12:00, Karlova Ves – Dubnica 16.6. o 10:00 / 12:00;

14. kolo (NČ): Poprad – Podbrezová 4.6. o 16:00 / 14:00.

U13/12:

2. kolo (NČ): Nitra – Dubnica 14.4. o 10:00 / 11:30, Púchov – Levice 14.4. o 10:00 / 11:30, Skalica – Senica 13.4. o 14:30 / 16:00;

3. kolo (NČ): Domino – Levice 24.4. o 12:00 / 13:30, Senica – Inter BA 25.4. o 14:00 / 15:30

4. kolo (NČ): Senica – Domino 5.5. o 10:00 / 11:30;

7. kolo (NČ): Senica – Púchov 25.5. o 14:00 / 15:30;

17. kolo: Spiš. Nová Ves – Bardejov 11.5. o 10:00 / 11:30;

19. kolo: Spiš. Nová Ves – Michalovce 25.5. o 14:30 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že finále Slovenského pohára žien sa odohrá 1.5. o 13:45 v Zlatých Moravciach.

Schvaľuje:

I. liga, 17. kolo: Slovan BA – Bardejov 18.5. o 15:00 na ihrisku Pasienky, NMŠK – Nitra 18.5. o 15:00.

WU19 / WU15:

12. kolo: L. Košice – Bardejov 9.6. o 10:00 / 12:00;

15. kolo: NMŠK – Myjava 17.4. o 16:00 / 18:00;

16. kolo: Martin – Dubnica 26.4. o 10:00 / 12:00; 

19. kolo: Trnava – NMŠK 17.5. o 15:00 / 17:00, Slovan BA – Nitra 19.5. o 15:00 / 17:00 na UT (Prievoz), L. Košice – Poprad 26.5. o 10:00 / 12:00;

WU15, 16. kolo: Senica – Trnava 27.4. o 13:00;

WU15, 19. kolo: Senica – Myjava 18.5. o 10:00;

WU15, 21. kolo: Senica – D. Streda 1.6. o 10:00. 

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ dňa 6.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ Fitness – 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/SFZ Fitness licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlasovať sa je možné od 10. do 30.4. 2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 7.5.2019 v Ružomberku organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.5.2019. Podrobné informácie nájdete na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v predpokladanom termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania seminára T&M RFZ: 26. – 28.4.2019 v Liptovskom Jáne. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez frekventantov projektu Šanca): 1.5.2019 v Nitre (TJ Stavbár). Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania licenčného seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov (licencia P): 17. – 19.5.2019 Žiada jednotlivé KR RFZ o nahlásenie frekventantov. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Krivošík 26. – 27.4., Lauer 19. – 22.4.

Úsek PR – ospravedlnenia: Samotný 23. – 30.4., Slebodník 14.4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Dadykin 20. – 22.4. 

MATRIKA

 Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Alex Iván (ŠKF Sereď). 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • žiada kluby hrajúce play-off, aby na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk bezodkladne nahlásili svoje nominácie do ankety „Hráč mesiaca marec“ (chýbajúce nominácie: Pinerola Futsal 1994, Mimel Lučenec, ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys ´02 Bratislava, Futsal Team Levice, FC Spartak Trnava – futsal, Lion car MIBA B. Bystrica, MŠK Žilina FUTSAL);
  • oznamuje, že školenie trénerov na licenciu „SFZ Futsal“ sa uskutoční v dvoch blokoch v predpokladanom termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládeži SF (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020, majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledovných US;
  • oznamuje ÚHČ 1. stretnutia finále Varta Futsal ligy:

         Pinerola Futsal 1994 – MIMEL Lučenec, 19.4.2019 o 19:00, Hant Aréna BA.

  • oznamuje ÚHČ 1. stretnutia zápasu o tretie miesto Varta Futsal ligy:

         ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys ´02 BA, 20.4.2019 o 19:00, ŠH Rosinky Žilina.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • delegovanie R a D na finálové zápasy play-off Varta futsal ligy bude zasielané emailom;
  • ospravedlnenia: Ploštica 9. – 22.4., Ježík 19. – 20.4., Grom 18. – 22.4 a 6. – 12.5. 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

 Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.