Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 27. 7. 2018

piatok, 27.07.2018
|
Posledná aktualizácia 27.7.2018 13:35

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži:

Schvaľuje dohodu o striedavom štarte hráčov (SP, čl. 20 a 21) FK Dubnica n. Váhom (II. liga) – Nové Mesto n. Váhom (III. liga).

Nariaďuje odohrať:

12. kolo: Poprad – Trebišov 5. 10. o 17:00 (SP, čl. 35/5);

17. kolo: Inter BA – Trebišov 9. 11. o 13:00 (SP, čl. 35/5).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 1. kolo:

Studienka – Rohožník 29. 7. o 17:00, Malé Dvorníky – Trstice 29. 7. o 15:00.

Slovnaft Cup 2. kolo:

Sobrance – Bardejov 7. 8. o 17:00, Stropkov – Ružomberok 7. 8. o 17:00, Šalková – Inter BA 8. 8. o 19:00.

U19:

2. kolo: Senica – Slovan BA  26. 8. o 11:00;

13. kolo: Trenčín – D. Streda 1.11. o 11:00.

U15/14:

1. kolo: Nitra – Levice 25. 8. o 13:00 / 15:00;

3. kolo: Snina – Trebišov 8. 9. o 15:00 / 17:00, Nitra – Dubnica 8. 9. o 13:00 / 15:00;

5. kolo: Nitra – Trnava 30. 9. o 10:00 / 12:00;

7. kolo: Nitra – Prievidza 14. 10. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Trenčín – Petržalka 31. 10. o 13:00 / 15:00;

12. kolo: Nitra – Skalica 18. 11. o 10:00 / 12:00.

U17/16:

Zamieta žiadosť FK Železiarne Podbrezová odohrať stretnutia 4. kola v náhradnom termíne. Žiadosť je v rozpore s RS, čl.17.

Kontumuje stretnutie 1. kola Slovnaft Cupu Turzovka – Terchová  3:0, v zmysle SP, čl. 82/1/b a odstupuje na DK SFZ FK Terchová (SsFZ), za odhlásenie sa zo Slovnaft Cupu po vyžrebovaní – v deň stretnutia a spôsobenie neodohratia stretnutia 1. kola SC Turzovka – Terchová.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so SsFZ dňa 29. 8. 2018 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie,  v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 20. 8. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke www.ssfz.sk.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Vzhľadom k množiacim sa podnetom ohľadne skúšok hráčov, návštev klubu, tréningových kempov, prestupov a hosťovaní hráčov, pričom za skúšku sa považuje aj návšteva klubu bez absolvovania tréningu, upozorňuje všetky kluby s licenciou Futbalovej akadémie a ÚTM na povinnosť dodržiavať Smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ, Príloha č. 1, Prvá hlava – športové kritériá, Článok 7 – transfer hráčov. Oznamy o všetkých zmienených kontaktoch s hráčmi alebo rodičmi iného klubu, žiadame oznámiť aj materskému klubu, alebo klubu, v ktorom hráč aktuálne pôsobí a na e-mailovú adresu: scoutingsfz@futbalsfz.sk, v zmysle lehôt podľa smernice. V prípade, že nebudú dodržané lehoty a na vyššie uvedenej e-mailovej adrese nebude evidované oznámenie, bude to považované za porušenie licenčného systému mládeže SFZ a bude sa postupovať v zmysle tabuľky sankcií, ktorá tvorí prílohu k smernici. Usmernenie k posudzovaniu porušenia licenčného systému mládeže ohľadne transferu hráčov bolo všetkých futbalovým klubom s licenciou FA a ÚTM zaslané e-mailom dňa 19. júla 2018.

Upozorňuje všetky kluby s licenciou FA a ÚTM, ktoré sú prihlásené na futbalový turnaj vo vekovej kategórii U15 „O pohár Vysokých Tatier“ v termíne 9. – 11. 8. 2018 (AS Trenčín, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FC Nitra, JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, FK Poprad, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava) na kolíziu s termínom turnaja regionálnych výberov U15 „Memoriál Gejzu Princa“ a na povinnosť uvoľniť nominovaných hráčov pre potreby regionálnych výberov (Licenčný systém mládeže SFZ, Príloha č. 1, Prvá hlava – športové kritériá, Článok 10 – ostatné športové kritériá, odsek 3 a Rozpis RS SFZ 2018/2019, Článok 11 – Zdravotná starostlivosť, písmeno c), pričom je potrebné brať do úvahy, že na turnaji regionálnych výberov odohrajú hráči 3 stretnutia počas troch kalendárnych dní a turnaj slúži na výber hráčov do prvého reprezentačného družstva SR 15.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U61: Peter Petráš (FK Inter Bratislava, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22. 7. 2018.

U62: Slavomír Pagáč (FK Dubnica nad Váhom, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie  jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22. 7. 2018.

U63: Patrik Balga (TJ Vinohrad Čebovce, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie  jasnej gólovej príležitosti držaním, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina D, podľa čl. 37/9 DP.

U64: Lukáš Antoš (TJ ŠM Streda n. Bodrogom, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – úmyselné a násilné vrazenie do trénera domáceho družstva stojaceho v technickej zóne, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 23. 7. 2018. DS si vykoná v stretnutiach V. ligy VsFZ – Zemplínska, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U65: Nicolas Mejri (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 23. 7. 2018.

U66: Adrián Leško (1. FC TATRAN Prešov, II. liga).

U67: Viktor Tóth (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), obaja od 22. 7. 2018.  

U68: Nikolas Maličký (TJ Ptava NV Ptičie, Slovnaft Cup), od 22. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U69: Martin Melich (MFK Detva, Slovnaft Cup), od 23. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ – JUH, podľa čl. 37/9 DP.

U70: Martin Minarčik (TJ Višňové, Slovnaft Cup), od 23. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina A, podľa čl. 37/9 DP.

U71: Marko Repáň (MŠK FOMAT Martin, Slovnaft Cup), od 23. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga SsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U72: ŠK Slovan Bratislava futbal (FORTUNA liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 1. 8. 2018.

U73: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (FORTUNA liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 1. 8. 2018.

U74: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a na základe stanoviska Komisie SFZ pre riadenie II. ligy, za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z Rozpisu RS riadených SFZ 2018/2019, čl. 11, písm. d) /prítomnosť sanitky s posádkou na stretnutiach II. ligy/, počas stretnutia 1. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – Slavoj Trebišov, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 a čl. 11 DP.

U75: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/59/2017, v právnej veci navrhovateľa Denis Čery proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 6. 2018 a vykonateľnosť dňa 2. 7. 2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U76: Ladislav Šosták /1226653/. Berie na vedomie odvolanie voči U12 (doručené dňa 24. 7. 2018) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U77: TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Berie na vedomie stanovisko k U52 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U78: TJ Sklotatran Poltár. Berie na vedomie stanovisko k U53 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U79: ŠK Závažná Poruba. Berie na vedomie stanovisko k U54 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U80: MŠK Tisovec. Berie na vedomie stanovisko k U55 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U81: Zsolt Kalmár (FK DAC 1904 D. Streda, FORTUNA liga). Na základe žiadosti klubu oznamuje, že menovaný si DS uloženú U924 vykonal.

U82: Oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.

U83: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U84: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €   
Ženský futbal a žiaci – 0 €

FUTSAL:

U85: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že   v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U86: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €          
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie a senátu DK pre ochranu integrity súťaží sa uskutoční 2. 8. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien (ihrisko Žiar nad Hronom):

1. 8. o 19:00 Slovensko 19 – Srbsko 19  Marhefka, Poláček, Tůma, Gemzický;

3. 8. o 11:00 Slovensko 19 – Srbsko 19  Očenáš, Vorel, Kuba, Libiak.

Ospravedlnenia: Kmec 15. – 22. 8., Vician od 23. 7., do prihlásenia, Foltán od 24. 7., do prihlásenia, Zemko od 26. 7. k dispozícii KR, Valášek 25. – 26. 8.

Úsek PR – ospravedlnenia: Brendza 3. – 5. 8., Bacsa 17. – 29. 8., Slebodník 1. – 12. 8. a 9. – 10. 9., Perát 15. – 22. 8., Minárčik 3. – 12. 8., Hracho 8. – 12. 8.   

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Chocholouš  2. – 7. 8.   

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje klubom, že termín uhradenia štartovného 500 €, v zmysle článku C/1/h RS 2018/19, je 31. 7. 2018; štartovné treba uhradiť na účet SF v Tatra Banke, a. s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389; v tejto súvislosti oznamuje, že k 27. 7. 2018 eviduje úhrady štartovného od klubov Mimel Lučenec, Pinerola futsal 1994, ŠK Makroteam Žilina a Wild Boys´02 Bratislava;
 • oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/18 je 31. 7. 2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, uvedené v adresári 1. SLF 2017/18 alebo v ISSF;
 • oznamuje klubom Mimel Lučenec a Pinerola futsal 1994, že úhrada štartovného bola realizovaná v súlade s článkom C/2/d RS (započítanie na odmenu za umiestnenie);
 • zaevidovala žiadosť klubov Mimel Lučenec, ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys ´02 Bratislava, Futsal Team Levice a MŠK Žilina o použitie finančnej zábezpeky zo súťažného ročníka 2017/18 na nový súťažný ročník 2018/19;
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, Partizán Bardejov–futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA B. Bystrica, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli–futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu MŠK Žilina futsal;
 • vyzýva kluby VARTA Futsal ligy a FEJ, aby si v prípade potreby bezodkladne aktualizovali svoje oficiálne e-mailové adresy.

Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží: 

 • vyzýva kluby, aby do 5. 8. 2018 na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk nahlásili prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť „dvojičku“ vo Futsalovej extralige juniorov U20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná;
 • zaevidovala dohodu klubov MIBA B. Bystrica / Futsal Team Levice a MŠ Žilina futsal / ŠK Makroteam Žilina o vytvorení spoločných „dvojičiek“, za účelom štartu vo FEJ U20;
 • zaevidovala späťvzatie prihlášky družstiev KSF DOXX Žilina v kategórii U20 a U17 a oznamuje, že počet účastníkov vo FEJ U20 sa znížil na 12 a vo FEJ U17 na 4;
 • zaevidovala žiadosť klubu Pinerola futsal 1994 o predĺženie lehoty na pripomienko- vanie RS FEJ U20 2018/2019 a predlžuje lehotu na uzávierku pripomienok klubov na 5. 8. 2018; RS FEJ U20 2018/2019 je možné pripomienkovať tu: https://docs.google.com/document/d/ 1JOSKl71UZ-fRfh4WesELQv_LabEpiJ0pKN8zquDGZXg/edit?usp=sharing  

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa v Púchove uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/19 (piatok 31. 8. 2018 od 16:00 hod. je určený pre školenie nových rozhodcov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk;
 • oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/18, sa začína 1. 9. 2018 o 10:30 hod. v Púchove;
 • zaevidovala prihlášky na školenie DZ: Moncman, Hlavenka;
 • zaevidovala prihlášky na školenie R: Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Š. Cisko, M. Cisko, Havrila, Gubala, Sedlárik.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:     
Schválené prestupy :
Patrik Zaťovič (1228639) z FK Dragons Podolie do Pinerola Futsal 1994.            .
Schválené prestupy s obmedzením do 30. 6. 2019:   
Adrian Lisák (1249682) z 4FSC, o. z. do Rehab Klinik Barabéri;  
Róbert Maglen (1176633) z 4FSC, o. z. do Rehab Klinik Barabéri;          
Jozef Sípoš (1302099) z ŠK Slovan Bratislava futsal do Wild Boys´02 Bratislava;        
Filip Vaktor (1299306) z ŠK Slovan Bratislava futsal do Wild Boys´02 Bratislava.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.