Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

piatok, 19.04.2019
|
Posledná aktualizácia 19.4.2019 09:43

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Uznesenie č. 47/19 VV SFZ:

1. Schvaľuje návrh na zvolanie konferencie SFZ v termíne 27. júna 2019 do Senca.

2. Ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. apríla 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U842: Dominik-Peter Stratov (FKM Karlova Ves Bratislava, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – fyzické napadnutie domáceho hráča č. 4 úderom loptou do tváre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 15.4.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U843: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, Fortuna liga). 

U844: Victor Oluyemi Olatunji (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga). 

U845: Martin Kohút (MFK Ružomberok, I. LMD U17). 

U846: Gabriel Halabrín (FK Senica, I. LMD U17), všetci od 14.4.2019.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: 

U847: Erik Grendel (FC Spartak Trnava, Slovnaft Cup), od 17.4.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U848: Stefan Vilotić (1. FC Tatran Prešov, II. liga).

U849: Lukáš Horváth (FK Poprad, II. liga).

U850: András Mészáros (KFC Komárno, II. liga).

U851: Mikita Rocheu (Partizán Bardejov BŠK, II. liga).

U852: Nikolas Valo (AS Trenčín, I. LSD U19), všetci od 14.4.2019.

U853: Ervín Matta (FK Senica, I. LSD U19), od 15.4.2019.

U854: Adam Červeň (MFK Ružomberok, I. LMD U16).

U855: Filip Baláž (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U16).

U856: Mária Šemrincová (FC Čaka, II. liga ženy), všetci od 14.4.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U857: Patrik Jacko (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga), od 13.4.2019. 

U858: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky voči R) počas 2. stretnutia semifinále Slovnaft Cup-u FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.4.2019.

U859: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vytrhanie sedačiek v sektore H a založenie požiaru pod tribúnou) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 23.4.2019.

U860: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 23.4.2019.

U861: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/c, d Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019 v stretnutí 1. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra, do 23.4.2019.

U862: Ivan Tobiáš (1317039, FK Senica, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (vulgárne výroky voči R v polčasovej prestávke) počas 2. stretnutia semifinále Slovnaft Cup-u FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 48/1c a čl. 19/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna, podľa čl. 48/2b, čl. 36/2a a čl. 19/2 DP.

U863: Jozef Olejník (1060405, KFC Komárno, II. liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (opustenie TZ, urážka AR1 a nadmerná gestikulácia, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.4.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie trénera, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP, až do rozhodnutia DK.

U864: Imrich Baranyai (1389027, KFC Komárno, II. liga, M). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.4.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie maséra, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP, až do rozhodnutia DK.

U865: Vojtech Szüllö (1024932, KFC Komárno, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika a vyhrážky voči R a AR1) po stretnutí 23. kola II. ligy KFC Komárno – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.4.2019.

U866: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a vulgarizmy vo VIP priestoroch voči delegovaným osobám a hráčom H, obliatie pivom AR2 divákom D) počas stretnutia 23. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Petržalka, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.4.2019.

U867: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 23. kola II. ligy FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa – MFK Dukla B. Bystrica podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 23.4.2019.

U868: FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 23. kola II. ligy FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa – MFK Dukla B. Bystrica podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 23.4.2019.

U869: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U821, do 23.4.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U870: Vladimír Červený (1389008,FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, Fortuna liga, VD). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U823 a za HNS (opakované opúšťanie TZ, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky a vulgárne výroky voči NR v polčasovej prestávke) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 48/1c ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 7.4.2019.

U871: Ernest Caban (1388876, FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga, L). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U824 a za HNS (vulgárne výroky voči R a NR) po stretnutí 3. kola Fortuna ligy – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U872: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U825 a za HNS prezidenta klubu (verbálna kritika R) po stretnutí 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U873: Charni Ekangamene (FK Inter Bratislava, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U827 a za HNS (vulgárne výroky voči delegovaným osobám pri odchode z HP po vylúčení) počas stretnutia 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 48/1c ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP.

U874: Norbert Juračka (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga, TB). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U828 a za HNS (vzájomné verbálne osočovanie a urážanie vulgárnymi výrazmi s masérom H po stretnutí 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U875: Peter Chudina (1366968, FK Inter Bratislava, II. liga, M). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U829 a za HNS (vzájomné verbálne osočovanie a urážanie vulgárnymi výrazmi s trénerom brankárov D po stretnutí 22. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U876: MŠK Žilina. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U797, U802 a U831, do 23.4.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U877: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/5/2018 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Jenčo, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2018 a vykonateľnosť dňa 25.11.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.4.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa  čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje:

24. kolo: Poprad – Šamorín 19.4. o 18:00;

26. kolo: Skalica – Trebišov 28.4. o 18:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina sa odohrá 1.5. o 18:00 v Nitre.

Schvaľuje:

U19:

27. kolo: Podbrezová – Ružomberok 3.5. o 15:00;

28. kolo: Poprad – D. Streda 10.5. o 15:00.

U17/16:

26. kolo: Podbrezová – Žilina,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Brezno, Prešov – Trnava 27.4. o 12:00 / 14:15;

28. kolo: D. Streda – Poprad 11.5. o 12:00 / 14:15.

U15/14:

2. kolo (NČ): Púchov – Prievidza 25.4. o 17:00 / 15:00;

3. kolo (NČ): Domino – Karlova Ves 8.5. o 9:30 / 11:30;

5. kolo (NČ): Prievidza – Senica 19.5. o 10:00 / 12:00, Púchov – Skalica 19.5. o 10:00 / 12:00, Podbrezová – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sokoľ;

6.kolo (NČ): Púchov – Domino 26.5. o 10:00 / 12:00, L. Košice – Spiš. Nová Ves,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sokoľ;

7. kolo (NČ): Trnava – Inter BA 22.5. o 14:00 / 16:00, Spiš. Nová Ves – Stropkov 4.5. o 10:00 / 12:00, Púchov – Senica 2.6. o 10:00 / 12:00;

13. kolo (NČ): Jupie M. Hamšíka – Pohronie 5.6. o 16:00 / 18:00;

14. kolo (NČ): L. Košice – Humenné 5.6. o 16:15 / 18:15.

U13/12:

6. kolo (NČ): Prievidza – Dubnica 18.5. o 10:00 / 11:30;

16. kolo: Stropkov – Trebišov 8.5. o 10:00 / 11:30;

21. kolo: Prešov – Humenné 5.6. o 15:00 / 16:30;

22. kolo: Juventus Žilina – Ružomberok 16.6. o 10:00 / 11:30, L. Košice - Prešov 28.5. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že finále Slovenského pohára žien sa odohrá 1.5. o 13:45 v Zlatých Moravciach.

Schvaľuje:

I. liga:

13. kolo: NMŠK – Slovan BA 21.4. o 12:00;

14. kolo: Slovan BA – Žilina,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Pasienky (hlavná HP);

17. kolo: Ružomberok – B. Bystrica 18.5. o 11:00.

II. liga skupina A, 19. kolo: Čaka – Petržalka 19.5. o 14:00.

II. liga, skupina B:

15. kolo: P. Bystrica – Z. Moravce 23.4. o 15:30;

16. kolo: Štiavnik – Topoľčany 27.4. o 10:00.

WU19 / WU15:

15. kolo: Ružomberok – Poprad 29.4. o 10:00 / 12:00;

16. kolo: Trenčín – Prievidza 26.4. o 16:00 / 18:00;

17. kolo: B. Bystrica – Trenčín 8.5. o 11:00 / 13:00, Žilina – Martin 9.5. o 15:00 / 17:00;

18. kolo: L. Košice – Ružomberok 19.5. o 10:00 / 12:00.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov, že Písomné vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu o udelení licencie“ (čl. 61 a čl. 92 Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018), je potrebné licenčnej administratíve SFZ doručiť (nie len odoslať) do 23.4.2019, pričom vyhlásenie nesmie byť vystavené skôr, ako 17.4.2019. Odporúča sa vyhlásenie zaslať vopred naskenované e-mailom a originál poštou. V prípade klubov FL, musí vyhlásenie obsahovať aj dátum vloženia auditovanej účtovnej závierky za rok 2018 do Registra ÚZ Ministerstva financií SR. Ostatnými údajmi, požadovanými čl. 56a smernice, SFZ disponuje.

Upozorňuje autorizované osoby klubov FL pre UEFA CL&FFP ITS, že systém je už otvorený pre aprílové vkladanie údajov, ktoré je doň potrebné vložiť najneskôr do 25.4. 2019  a odoslať ich na úroveň SFZ. V prípade problémov s prihlásením sa do systému (najmä u nových autorizovaných osôb)  alebo akýchkoľvek iných problémov, je potrebné bezodkladne kontaktovať UEFA FFP (ffpsupport@uefa.ch) alebo autorizovanú osobu SFZ – Ing. Andreja Rozvadského (rozvadsky.andrej@obo.sk).      

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Prihlasovať sa je možné od 25.4. do 26.5.2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ dňa 6.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ Fitness – 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/SFZ Fitness licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlasovať sa je možné od 10. do 30.4. 2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 7.5.2019 v Ružomberku organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.5.2019. Podrobné informácie nájdete na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania seminára T&M RFZ: 26. – 28.4.2019 v Liptovskom Jáne. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez frekventantov projektu Šanca): 1.5.2019 v Nitre (TJ Stavbár). Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje zmenu termínu a miesta konania licenčného seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov (licencia P): 24. – 26.5.2019 v Tatranskej Lomnici. Žiada jednotlivé KR RFZ o nahlásenie frekventantov do 5.5.2019. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Košecký 10. – 12.5., Vass 7. – 11.5., J. Straka 18.4., R. Bobko 18.4., Rojček 5. – 6.5., Chládek 20. – 21.4., Královič 26.4. (zrušenie ospravedlnenia)

Úsek PR – ospravedlnenie: Špivák 2. – 7.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Džubák 3. – 5.5.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje, že školenie trénerov na licenciu „SFZ Futsal“ sa uskutoční v dvoch blokoch v predpokladanom termíne 8. – 9. jún a 20. – 21. júl 2019. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládežníckych družstvách (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020, majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Prihlasovať sa je možné od 25.4. do 26.5.2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie;
  • oznamuje ÚHČ 2. stretnutia finále Varta Futsal ligy:

         MIMEL Lučenec – Pinerola Futsal 1994, 25.4. o 18:30, ŠH Aréna Lučenec.

  • oznamuje ÚHČ 2. stretnutia zápasu o tretie miesto Varta Futsal ligy:

         Wild Boys´02 BA – Makroteam Žilina, 29.4. o 19:45, Hant Aréna BA.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • delegovanie R a D na finálové stretnutia play-off: 

         19.4. o 19:00: 

         Pinerola Futsal 1994 – Mimel Lučenec (Belavý, Botka, Matula, Badura). 

         20.4. o 19:00: 

         Makroteam Žilina – Wild Boys ´02 BA (Bohun, Budáč ml., Badura ml., Kubinec).

         25.4. o 18:30: 

         Mimel Lučenec – Pinerola Futsal 1994 (Ježík, Fischer, Kopec, Hrmo).

         29.4. o 19:45 

         Wild Boys ´02 BA – Makroteam Žilina (Budáč st, Belavý, Šlapka, Moncman).

  • deleguje na turnaj žien do Srbska v termíne 27. – 31.5.2019 (R – Matula);
  • ospravedlnenie: Fischer 27. – 28.4.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže

Schvaľuje konečné poradie Final Four Slovenského pohára vo futsale juniorov U20  v sezóne 2018/2019, konaného 10.4.2019 v Badíne:

1. NLF Olympia Košice 

2. FK Ekoprim Prešov

3. FC Spartak Trnava – futsal

4. MŠK Žilina FUTSAL

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner