Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

piatok, 03.05.2019
|
Posledná aktualizácia 03.5.2019 15:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2019 k prerokovaným podaniam prijala nasledujúce uznesenia: 

 • zrušuje rozhodnutie DK SFZ, sp. zn. U598 a vec vracia na nové konanie a rozhodnutie DK SFZ, podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ;
 • pokračuje v šetrení veci v konaní OK/3/2019 – podnet Ing. Dušan Málik na preskúmanie rozhodnutia a postupu VV ObFZ Trenčín;
 • konanie o podnete na preskúmanie vo veci OK/4/2019 (ŠK Slovan Plavé Vozokany) zastavuje,  podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ. 

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U913: Souleymane Kone (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 28.4.2019.

U914: Milan Vinclér (1. FC Tatran Prešov, II. liga), vylúčený za HNS – hlasitý nesúhlas s rozhodnutím R v prerušenej hre, HNS voči AR1, s následným vykázaním z hráčskej lavičky, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 28.4.2019.

U915: Usman Adekunle Issa (FK Inter Bratislava, II. liga), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera mimo súboja o loptu nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 29.4.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U916: Mamadou Tounkara Tounkara (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U917: Samuel Kuc (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U918: Adrián Kačerík (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), všetci od 28.4.2019.

U919: Peter Chríbik (MŠK Žilina B, II. liga), od 29.4.2019.

U964: Peter Vojtovič (Slavoj Trebišov, II. liga), od 1.5.2019

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: 

U920: Fabian Miesenboeck (FC Spartak Trnava, Slovnaft Cup), od 2.5.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP. 

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U921: Jose Antonio Delgado Villar (ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga).

U922: Filip Kaša (MŠK Žilina, Fortuna liga). 

U923: Peter Čögley (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). 

U924: Lukáš Šimko (1. FC Tatran Prešov, II. liga).

U925: Erik Streňo (FK Poprad, II. liga). 

U926: Štefan Zošák (FK Poprad, II. liga), všetci od 28.4.2019.

U927: Emil Haladej (FK Inter Bratislava, II. liga), od 29.4.2019. 

U928: Patrik Abrahám (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga). 

U929: Marcel Vysočan (ŠK Odeva Lipany, II. liga), obaja od 28.4.2019.

U930: Dominik Danko (AS Trenčín, I. LSD U19), od 29.4.2019.

U931: Erik Azizyan (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19).

U932: Daniel Dojčinovič (FC Nitra, I. LSD U19).

U933: Adrián Sivoň (MFK Ružomberok, I. LMD U17), všetci od 28.4.2019.

U934: Maroš Harvila (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16).

U935: Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava, I. LMD U16), obaja od 2.5.2019.

U936: Sebastián Polák (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U15), od 26.4.2019.

U965: Dávid Špak (Slavoj Trebišov, II. liga), od 1.5.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U937: Branislav Ľupták (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). 

U938: Igor Brozman (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), obaja od 28.4.2019. 

U939: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP, obliatie hráča H, zasiahnutie pomocného asistenta rozhodcu plastovým pohárom s pivom, s opätovným prerušením stretnutia a vniknutie divákov na HP) počas a po stretnutí finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7.5.2019. Zároveň predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.5.2019 o 16:15 hod. v sídle SFZ štatutárneho zástupcu a bezpečnostného manažéra klubu. 

U940: MŠK Žilina (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, zapálenie šálu na tribúne, vhodenie plastových pohárov a tričiek na HP) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7.5.2019.

U941: FC Nitra. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, žiada klub o písomné stanovisko a vyčíslenie vzniknutej škody na majetku zo stretnutia finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, do 7.5.2019.

U942: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie,  začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o titul medzi FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 7.5.2019.

U943: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 7.5.2019.

U944: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 25. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7.5.2019

U945: Tomáš Košút (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP. 

U946: FK Železiarne Podbrezová. Berie na vedomie podnet klubu k situácii zo 78. minúty na hráča hostí č. 18 Victor Oluyemi Olatunji (1401068), s údajným následným zranením hráča počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová, konaného dňa 26.4.2019 a pokračuje v šetrení veci. 

U947: KR SFZ. Na základe podnetu klubu FK Železiarne Podbrezová, žiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 78. minúty na hráča hostí č. 18 Victor Oluyemi Olatunji (1401068), s údajným následným zranením hráča počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová, konaného dňa 26.4.2019, do 7.5.2019

U948: Matúš Kuník (1266852, FC Nitra, Fortuna liga). Na základe podnetu klubu FK Železiarne Podbrezová, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k situácii zo 78. minúty (stret s hráčom hostí č. 18) v stretnutí 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová, konaného dňa 26.4.2019 podľa čl. 71/1, 3g DP, do 7.5.2019.

U949: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/13/2018 v právnej veci navrhovateľa Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2018 a vykonateľnosť dňa 26.3.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U950: 1. FC Tatran Prešov. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/4/2018 v právnej veci navrhovateľa FK Železiarne Podbrezová proti odporcovi 1. FC Tatran, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2019 a vykonateľnosť dňa 10.3.2019. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U951: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U894 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 24. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – SLAVOJ Trebišov, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U952: FK Inter Bratislava (II. liga).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U895 a za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 24. kola II. ligy MFK Skalica – FK Inter Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U953: Bojan Stajković (1363626, Partizán Bardejov BŠK, I. liga ženy, L). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U896 a za HNS (vulgárna kritika R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 13. kola I. liga ženy Spartak Myjava – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U954: MFK Zvolen. Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U911 a U877, vo veci KS/5/2018 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2018 a vykonateľnosť dňa 25.11.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U955: Vadym Yanchak (1417139, FC Lokomotíva Košice, II. liga). Na základe stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre počas stretnutia 26. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FK Inter Bratislava, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 71/5a DP, od 2.5.2018. 

U956: TJ Kopčany (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. liga ženy, skupina A FC Union Nové Zámky – TJ Kopčany, ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U957: TJ Santrio Láza. Na základe U34, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu, ukladá DS – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – odpočet bodov. 

U958: TJ Sklotatran Poltár. Na základe U36, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu, ukladá DS – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – odpočet bodov.

U959: ŠK Závažná Poruba. Na základe U37, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu, ukladá DS – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – odpočet bodov.

U960: TJ Baník Kalinovo. Na základe U38, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu, ukladá DS – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – odpočet bodov.

U961: MŠK Tisovec. Na základe U39, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu, ukladá DS – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie DS – odpočet bodov.

U962: Na základe podnetu Matriky SFZ žiada menovaných o splnenie povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ v lehote do 15.5.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k začatiu disciplinárneho konania. DK žiada splnenie povinnosti od 

 • p. Milan Bortel  /1157837/,
 • p. Viktor Bugár  /1189183/,
 • p. Karol Csontó  /1246820/,
 • p. Ivan Gažík  /1273190/,
 • p. Branislav Jašurek  /1133684/,
 • p. Juraj Koprda  /1093408/,
 • p. Juraj Kuráň  /1165313/,
 • p. Marcel Podolák  /1313678/,
 • p. Anton Poruba  /1056861/,
 • p. Daniel Smorádek  /1054108/,
 • p. Marián Stančík  /1208849/,
 • p. Marcel Suchý  /1383715/,
 • p. Ivan Širilla  /1160158/,
 • p. Ladislav Šmárik  /1020053/,
 • p. Martin Šomský  /1069585/,
 • p. Roman Vojtek  /1370322/,
 • p. Jozef Žižlavský  /1373131/.

FUTSAL:
DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U963: Petterson Bruno Moura Da Silva (Pinerola Futsal 1994, VARTA Futsal liga), od 2.5.2019.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.5.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje: II. liga, 28. kolo: Lokomotíva Košice – Trebišov 10.5. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK môžu zaslať pripomienky k Rozpisu republikových súťaží pre súťaž. ročník 2019/2020 do 10.5.2019 na emailovú adresu miroslav.richtarik@futbalsfz.sk 

Schvaľuje:

U19:

28. kolo: Ružomberok – Trenčín 7.5. o 15:30 na ihrisku Likavka, Žilina – Prešov 8.5. o 16:00;

29. kolo: Prešov – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Šarišské Michaľany.

U17/16:

28. kolo: Nitra – Trnava 12.5. o 12:00 / 14:15;

29. kolo: Poprad – Podbrezová 17.5. o 14:00 / 16:15, Slovan BA – Trenčín 22.5. o 14:00 / 16:15.

U15/14:

5. kolo (NČ): Trnava – Slovan BA 8.5. o 14:00 / 16:00, Trenčín – Nitra 10.5. o 15:00 / 17:00, Karlova Ves – Petržalka 18.5. o 10:00 / 12:00;

6. kolo (NČ): Inter – Nitra 17.5. o 15:00 / 17:00;

7. kolo (NČ): Humenné – Lokomotíva Košice 7.5. o 15:00 / 17:00, Michalovce – Žilina 4.5. o 13:30 / 15:30;

8. kolo (NČ): Levice – Domino 30.5. o 14:00 / 16:00;

9. kolo (NČ): Jupie M. Hamšíka – Martin 22.5. o 15:00 / 17:00, Karlova Ves – Dubnica 12.6. o 15:00 / 17:00;

14. kolo (NČ): Ružomberok – Košice 5.6. o 15:00 / 17:00.

U13/12:

4. kolo (NČ): Skalica – Púchov 5.5. o 10:00 / 11:30, Karlova Ves – Inter 15.5. o 16:00 / 17:30;

5. kolo (NČ): Inter – Púchov 8.5. o 10:00 / 11:30;

20. kolo: Michalovce – Poprad 29.5. o 12:00 / 13:30;

22. kolo: Martin – Pohronie 12.6. o 15:00 / 17:00.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

16. kolo: NMŠK – Lokomotíva Košice 11.5. o 15:15;

18. kolo: B. Bystrica – Trnava 26.5. o 16:00.

II. liga, skupina B:

17. kolo: Topoľčany – Prievidza 4.5 o 10:00 v Jacovciach;

18. kolo: Prievidza – P. Bystrica 11.5. o 11:00.

WU19 / WU15:

12. kolo: Poprad – Prešov 4.6. o 15:00 / 17:00;

17. kolo: N. Zámky – Myjava 4.5. o 10:30 / 12:30 na ihrisku Bajč, Prešov – Poprad 16.5.  o 15:30 / 17:30;

18. kolo: Myjava – Trnava 12.5. o 14:00 / 16:00, Martin – Prievidza 12.5. o 14:00 / 16:00.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Všetky informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované.  

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Prihlasovať sa je možné do 26.5.2019. Bližšie informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ, v spolupráci s FC Spartak Trnava, dňa 13.5.2019 v Trnave organizuje Workshop trénerov brankárov SFZ 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GKA/SFZ GK licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlasovať sa je možné do 10.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trnava, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 20.5.2019 v Trnave organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Zvolen, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 6.6.2019 v Nedožeroch – Brezanoch organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U19 (ihrisko X-BIONIC Šamorín):

5.5. o 18:00 Qatar – Južná Afrika A. Somoláni, Pozor, Štrbo, Malárik;

8.5. o 20:00 Qatar – Honduras     Smolák, T. Somoláni, Roszbeck, Chromý.

Oznamuje termín a miesto konania licenčného seminára rozhodcov (licencia P) a licenčného seminára pozorovateľov rozhodcov: 24. – 26.5.2019 v Tatranskej Lomnici. Žiada jednotlivé KR RFZ o nahlásenie frekventantov do 5.5.2019. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sučka 13. – 17.5., J. Straka 12.5., Haring od 6.5. k dispozícii KR, Kozák 16. – 19.5., Žákech od 30.4., do prihlásenia, Haring 18.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Letný seminár DS sa uskutoční v dňoch 12. – 13.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Ospravedlnenie: Repa 10. – 20.5.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner