Úradná správa SFZ č. 5 zo dňa 3. 8. 2018

piatok, 03.08.2018
|
Posledná aktualizácia 03.8.2018 20:01

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
Slovnaft Cup 3. kolo: 

Rača - Trnava, H. Orešany - Slovan BA, Švošov - Trenčín, všetky tri odložené, Vinica - Zl.Moravce 7.8. o 17:00, Fiľakovo - B. Bystrica 7.8. o 17:00, Pezinok - Skalica 7.8. o 17:30, Turzovka - O. Veselé 7.8. o 18:00, Dev. Nová Ves - D. Lužná v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v D. Lužnej, Sačurov - Ptičie 8.8. o 17:00 (ihrisko Nižný Hrušov), N. Život - Rohožník 8.8. o 17:30, Krušovice - Pata 8.8. o 18:00, Malženice - Petržalka 8.8. o 18:00, Šimonovany - Hrušovany 8.8. o 18:00, Podlužany – Dvory n. Žitavou 15.8. o 17:00. 
U19:
1. kolo: Ružomberok - Senica 17.8. o 17:00;
2. kolo: Senica - Slovan BA 22.8. o 11:00;
3. kolo: Ružomberok - Poprad 28.8. o 17:00 (Bešeňová);
6. kolo: Poprad - D. Streda 14.9. o 16:00;
8. kolo: Poprad - Trnava 28.9. o 15:00;
10. kolo: Poprad - Senica 12.10. o 15:00;
14. kolo: Poprad - Ružomberok 9.11. o 13:00;
U17/16:
11. kolo: Poprad - Prešov v pôvodnom termíne, ale na UT Tatranská Lomnica.
U15/14:
1. kolo: Martin - R. Sobota 24.8. o 10:00 / 12:00;
5. kolo: Snina - L. Košice 30.9. o 10:00 / 12:00.
U13/12: 
3. kolo: Trebišov - Snina 9.9. o 10:00 / 11:30.
U13/12:
Zamieta žiadosť FC Nitra odohrať stretnutia 1. kola v náhradnom termíne. Žiadosť je v rozpore s RS čl.17.
Kontumuje stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu Dvory n. Žitavou - N. Zámky, Plevník-Drienové - Nemšová obe 3:0, v zmysle SP, čl. 82/1/b a odstupuje na DK SFZ FKM N. Zámky, FKS Nemšová (obe ZsFZ) za odhlásenie sa zo Slovnaft Cupu po vyžrebovaní - 2 dni pred stretnutím a spôsobenie neodohratia stretnutí 1.kola Slovnaft Cupu.
ŠTK – ženský futbal
Oznamuje, že 2. kolo Slovenského pohára žien je naplánované na 17.10., 3. kolo na 10.11., semifinále na 23. 3., odvety na 10. 4., finále na 1. 5.
Schvaľuje:
Slov. pohár žien, 1. kolo: Petržalka - Trnava 19.8. o 17:00.
I. liga žien: 
1. kolo: Bardejov - B. Bystrica 25.8. o 16:00, L. Košice – Ružomberok 29.8. o 10:30. 
2. kolo: Bardejov - L. Košice 22.8. o 17:00.
I. liga žien: 
Zamieta žiadosť Lok. Košice odohrať stretnutie 1. kola v náhradnom termíne (29.9.). Žiadosť je v rozpore s RS čl.17.

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so SsFZ, dňa 29. 8. 2018 v Kalinove, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie,  v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 20. 8. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke www.ssfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DS (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U87: Róbert Endrödy (TJ Veľké Lovce, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – kritika voči R podľa čl. 48/1c DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 30. 7. 2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga sk JV ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP. 
U88: Marcel Bagala (TJ Veľké Lovce, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – kritika voči R podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 30.07.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga sk.JV ZsFZ podľa čl. 37/9 DP. 
U89: Samuel Poláček (ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928, Slovnaft Cup), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 30.07.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u. 
U90: Cheikh Adrame Sarr (OK Častkovce, Slovnaft Cup), vylúčený za – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 30.07.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga sk.SZ ZsFZ podľa čl. 37/9 DP. 
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 
U91: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga).
U92: Osman Bukari (AS Trenčín, Fortuna liga), obaja od 30. 7.2018
U93: Ladislav Szöcs (MFK Skalica, II. liga), od 29.7.2018

U94: Milan Lônčík (1314204). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na zasadnutí k U1086 a za nesprávny popis závažných nedostatkov v Správe delegáta stretnutia, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 63/2b DP a čl. 12/2 DP.
U95: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Ukladá klubu, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
U96: FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U73 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.
U97: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL AS Trenčín – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 8.8.2018.
U98: Ricardo Moniz (1405065, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, videozáznamov a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie voči menovanému vo veci HNS voči delegovanej osobe (opakované opustenie TZ, vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky a pozápasovým vyjadreniam) počas stretnutia 2. kola FL AS Trenčín – MFK Ružomberok a zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 9.8.2018 o 16:00 hod. v sídle SFZ. Podľa čl. 76/3 DP, má menovaný pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK, podľa čl. 17,19/1 DP. 
U99: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (prekonanie bezpečnostného oplotenia a fyzické napadnutie fanúšikov v sektore H) a nedostatočnej US počas stretnutia 2. kola II. ligy  MFK Dukla B. Bystrica – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a,b DP, do 8.8.2018
U100: FKM Nové Zámky. Berie na vedomie podnet vo veci odstupného za hráča Tawanda Tapiwa Muchaya (1384783), podľa čl. 71/5c DP a odporúča klubu postupovať v zmysle čl. 37/3,4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.  
U101: Jiří Hejda (1292242, Partizán Bardejov). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1074) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
U102: MFK Zvolen. Berie na vedomie čiastočné splnenie povinnosti uloženej klubu U75 vo veci č. k. KS/59/2017 Denis Čery proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, doručiť doklad o úhrade náhrad trov konania vo výške stanovenej uznesením KS/59/2017. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.
U103: MFK Zvolen. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U13 a U48 vo veci č. k. KS/62/2017 Gergely Geri proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s.
U104: FK Terchová. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.
U105: Matej Vargic (1166224). Berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie pozastavenia výkonu športu a o žiadosti rozhodne po vypočutí menovaného.  
U106: Peter Petrán (1125099). Berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie pozastavenia výkonu športu a o žiadosti rozhodne po vypočutí menovaného.

U107: Oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúdla platnosť a účinnosť dňom jej schválenia.
U108: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
U109: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.
Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:
FORTUNA liga – 150 €
II. liga mužov – 100 €
Dorastenci – 30 €    
Ženský futbal a žiaci – 0 €
FUTSAL: 
U110: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že   v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
U111: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.
Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:     
1. SLF – 50 €     
FEJ – 20  €
Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom. 
Najbližšie zasadnutie komisie a senátu DK pre ochranu integrity súťaží sa uskutoční 9. 8. 2018 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia žien (ihr. Žiar nad Hronom):
9.8. o 10:00    Slovensko 17 - FC Nitra: Ihring, Poláček, Jekkel.
Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 21.8. v Banskej Bystrici.
Na základe rozhodnutia VV SFZ (30.7.2018, per rollam) oznamuje doplnenie nominačnej listiny rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/19: 
Boris Parilák, Matice Slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov.
Ospravedlnenia: Tomčík 2.- 12.8., Smolíková 16.- 20.8., Kuba 22.- 25.8., Capík 5.8. (zrušenie ospravedlnenia), Sedlár 15.- 19.8., Krivošík M. 22.- 26.8., Bobko R. od 6.8., do prihlásenia, Hrčka P. 6.- 8.8.
Úsek PR - ospravedlnenia: Cuninka 14.- 21.8., Samotný 24.8.- 9.9.

 

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňa 31.7.2018 ukončila svoj dlhoročný  pracovný pomer v SFZ p. Polatseková, ktorá zastávala funkciu tajomníčky KD SFZ. Z tohto dôvodu všetku agendu delegátov v SFZ dočasne spravuje predseda KD SFZ. 
Ospravedlnenia: Budáč 10.8. – 12.8., Tomášová 11.8., Benedikovič 18.8.

 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:
Vyzýva kluby
zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy.
Oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 hod. v Púchove; svoju účasť treba za účelom zabezpečenia obeda nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk.
Oznamuje uchádzačom o trénerskú licenciu SFZ FUTSAL, že záverečné skúšky sa uskutočnia v čase od 9:00 – 14:00 nasledovných termínoch.
    10.8.2018, NTC Senec
    14.8.2018, Košice (VsFZ)
    21.8.2018, Banská Bystrica (SsFZ)
Prihlášku na záverečnú skúšku treba poslať na adresu zsolt.pakusza@futbalsfz.sk. 
Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:
Žiada kluby VARTA futsal ligy, aby v termíne do 12.8.2018 vyplnili formulár „Adresár klubov“, ktorý nájdu na tomto linku: https://goo.gl/forms/yRJHuokiLPuFRosR2 
Oznamuje že všetky prihlásené kluby VARTA Futsal Ligy okrem klubu MFK Ivekol Nové Zámky uhradili účastnícky poplatok (štartovné) v zmysle článku C/1/a RS 2018/2019 
Oznamuje, že klub MFK Ivekol Nové Zámky v súlade s článkom C/1/a požiadal Exekutívu SF o určenie náhradného termínu na uhradenie štartovného; Exekutíva SF rozhodla o náhradnom termíne úhrady štartovného klubu MFK Ivekol Nové Zámky v zmysle článku C/1/a RS 2018/2019 do 5.8.2018. Klub MFK Ivekol Nové Zámky uhradí administratívny poplatok 20 eur v zmysle článku C/3/b RS 2018/2019.
Zaznamenala žiadosti klubov MIBA Banská Bystrica (5) a MIMEL Lučenec (4) o pridelenie čísel pred žrebovaním VARTA futsal ligy.
Vyžrebovala čísla pre rozpis stretnutí Varta futsal ligy nasledovne (Exekutíva SF zohľadnila všetky oficiálne žiadosti klubov):
1. Futsal Team Levice
2. Wild Boys´02 Bratislava
3. ŠK Makroteam Žilina
4. Mimel Lučenec
5. MIBA Banská Bystrica
6. Rehab Klinik Barabéri 
7. Pinerola Futsal 1994 
8. MŠK Žilina FUTSAL
9. FC Bíli Andeli futsal
10. MFK Ivekol Nové Zámky

Oznamuje, že klubom MFK Ivekol Nové Zámky (500 EUR), Rehab Klinik Barabéri Bratislava (500 EUR), FC Bíli Andeli futsal (385 EUR), FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou (375 EUR), FK Dragons Podolie (500 EUR), ŠK Slovan Bratislava Futsal (500 EUR) bola v zmysle článku C/1/d RS 2017/2018 vrátená finančná zábezpeka, resp. jej príslušná časť po započítaní záväzkov voči SF; ostatné kluby prihlásené do VARTA futsal ligy 2018/2019 požiadali na základe výzvy v US č.1 o preúčtovanie zábezpeky zo sezóny 2017/2018 na sezónu 2018/2019.
Upozorňuje kluby, ktoré nemajú uhradenú finančnú zábezpeku na sezónu 2018/2019 (FC Bíli Andeli futsal, Rehab Klinik Barabéri Bratislava, MFK Ivekol Nové Zámky) aby tak urobili v zmysle článku C/1/b RS 2018/2019 najneskôr do 10.8.2018 na účet SF vedený v SLSP IBAN: SK8109000000005118650036.
Vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali. Z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.
Uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubom FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, MIBA Banská Bystrica, FC Bíli Andeli-futsal Trnava 
Zaznamenala žiadosť klubu Wild Boys´02 Bratislava o pridanie nových kontaktov do rozdeľovníka Exekutívy SF. 
Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží:     

Vyzýva kluby, aby do 5. 8. 2018 na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk nahlásili prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť „dvojičku“ vo Futsalovej extralige juniorov U20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná;
Zaevidovala podanie klubu Mimel Lučenec v súvislosti so spôsobom kreovania „dvojičiek“ pre súťaž FEJ U20 pre sezónu 2018/2019; podaním sa bude Exekutíva SF zaoberať po ukončení pripomienkovania RS FEJ U20 2018/2019.

Zaevidovala dohodu klubov Wild Boys 02´ Bratislava / Pinerola futsal 1994 a FK Ekoprim Prešov / GRIZZLY Slovakia Košice o vytvorení spoločnej dvojičky za účelom štartu vo FEJ U20.
Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 
Oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa v Púchove uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/19 (piatok 31. 8. 2018 od 16:00 hod. je určený pre školenie nových rozhodcov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk;
Oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/18, sa začína 1. 9. 2018 o 10:30 hod. v Púchove;
Zaznamenala prihlášky na školenie DZ: Moncman, Hlavenka, Čuhár, Ploštica, Havrila
Zaznamenala prihlášky na školenie R: Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Cisko Š. Cisko M, Brutvanová, Sedlárik, Pataki, Michna, Nemček J., Nemček S.
Exekutíva v oblasti matričných konaní:
Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Schválené prestupy:
Dominik Ostrák (1306968) z Wild Boys´02 Bratislava do MŠK Žilina FUTSAL

Výkonný výbor SF: 
V zmysle článku 4/6 Štatútu Exekutívy SF schválil návrh povereného predsedu Exekutívy SF Jána Plošticu na personálne zloženie členov Exekutívy pre nasledovné obdobie:
Ivan Čuhár – podpredseda Exekutívy SF, matrika SF
Dušan Štaffen – mládežnícky futsal
Lukáš Berec – ženský futsal
Marián Fischer – R a DZ
Pracovná skupina Exekutívy:
Lukáš Peško – predseda pracovnej skupiny Exekutívy
Pavol Havrila – člen pracovnej skupiny Exekutívy
Mário Belavý – člen pracovnej skupiny Exekutívy
Rastislav Behančin – člen pracovnej skupiny Exekutívy

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP. 

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

 


Peter Šurin
Značky
SFZ
úradnáspráva
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner