Úradná správa SFZ č. 5 zo dňa 2. 8. 2019

Posledná aktualizácia 02.8.2019 12:01

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_5.pdf
Vyhlasenie VOS - system VAR.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U35: Martin Srnec (MFK Vrbové, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – vulgárna urážka AR2 v prerušenej hre, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.7.2019.

U36: Ján Rohoň (ATTACK VRÚTKY, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera neopatrným spôsobom, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupina B SsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U37: Ondrej Miklian (MFK Spartak Hriňová, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ JUH, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U38: Emir Halilović (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U39: Tomáš Milota (MFK Skalica, II. liga), obaja od 29.7.2019.

U40: Tomáš Dianovský (ŠK Dynamo Diviaky, Slovnaft Cup), od 28.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ SEVER, podľa čl. 37/9 DP.

U41: Jakub Tóth (ŠK Badín, o. z., Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ JUH, podľa čl. 37/9 DP.

U42: Marek Hriň (TJD Príbelce, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U43: Patrik Balga (TJ Vinohrad Čebovce, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupina D SsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U44: Peter Nilaš (FK Slovenské Ďarmoty, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U45: Filip Prúčny (TJ Veľké Lovce, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U46:  Antonio Burian (FC JELKA, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy ZsFZ JUH, podľa čl. 37/9 DP.

U47: Tomáš Kubica (TJ Slovan Skalité, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupina A SsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U48: Jakub Sučák (MFK Dolný Kubín, Slovnaft Cup), od 29.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ SEVER, podľa čl. 37/9 DP.

U49: Július Chomistek (TJ Družstevník Dlhá nad Oravou, Prezidentský pohár), od 1.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupina B SsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U50: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a slovnej konfrontácii funkcionárov domáceho klubu s hlavným trénerom hostí v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6.8.2019. Zároveň žiada klub o informáciu o finančnom vyrovnaní škody spôsobenej na majetku klubu.

U51: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodenie zariadenia štadióna) a slovnej konfrontácii funkcionárov domáceho klubu s hlavným trénerom hostí v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6.8.2019

U52: Ricardo José Moutinho Chéu (1415656, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom pri slovnej konfrontácii v útrobách štadióna počas stretnutia 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6.8.2019

U53: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U54: Alex Olejár (1288696, 1. FC Tatran Prešov). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1145) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení  pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U55: Radovan Medvecký (1328507, MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1147) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 0 €, podľa čl. 12/2 DP. 

U56: Llazaros Rota (1401419, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe žiadosti oznamuje, že menovaný si DS (U1036) vykonal dňom 1.8.2019.

U57: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U58: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.

U61: ŠK Baník Štítnik. Obdržala podnet prostredníctvom ISSF (ID: 111850) dňa 26.7. 2019 a oznamuje, že predmetná vec nespadá do jej kompetencie.

FUTSAL:

U59: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U60: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.8.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje: 

4. kolo: Šamorín – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MOL Aréna D. Streda.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že v Prezidentskom pohári nemôže za B-družstvo klubu nastúpiť hráč, ktorý odohral súťažné stretnutie za A-družstvo klubu v príslušnom súťažnom ročníku v dlhodobých súťažiach. Za štart v A-družstve sa považuje akýkoľvek časový úsek.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže, v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

U15/14, 1. kolo: Poprad – Snina 25.8. o 13:30 / 15:30. 

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 24.8. 14.12.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že organizuje Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 19/20 (august 2019 – jún 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné do 4.8.2019.  Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 22.9. – 15.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.8.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa budú konať 15.8.2019 v Dubnici n. Váhom. Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Obsadenie prípravných stretnutí (ihrisko NTC Poprad):

4.8. o 10:30 Slovensko U19 – FK Poprad U19 Kačenga, Mihalík, Béreš;

6.8. o 16:00 Slovensko U19 – FK Poprad Kmec, Vass, Hrebeňár.

Ospravedlnenia: Marsal 12. – 16.8., Poruban 16. – 30.11., Kováč 13. – 22.8., Dančo 12. – 29.8., Smolák 18. – 23.8.

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 10.8. (zrušenie ospravedlnenia), 6. – 7.9., Minárčik 7. – 17.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 26. – 27.7.2019, v súčinnosti s KRaD SsFZ, v L. Mikuláši organizovala opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie „A“, záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta zväzu licencie „A“ a aj záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta stretnutia licencie „P“. Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi:

DRÁB Jaroslav, GREGOR Dušan, GRENDEL Ján, HÁJEK Anton, HAVIAR Ivan, HREŠKO Ján, JASENÁK Marián, JODAS Peter, KRIVOŠ Milan, MATULA Metod, POLJAK Milan, RÚČKA Martin, VERKIN Miroslav, VRTICH Peter, VYLETEL Jozef, VYŠNÝ Július, VYŠNÝ Milan, ZELEŇÁK Ján, ŽUFFA Jaroslav.

Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok nadobudli licenciu „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na obdobie štyroch rokov títo úspešní absolventi:

BUBNIAK Tomáš, CAPEK Dalibor, GAJDOŠÍK Peter, KASALA Ivan, NÁTHER Milan, OLÁH Jozef, RUSNÁK Ján, ŠMIDRIAK Ján, ŠVEC Peter, URDA Ján, VICIAN Martin, ZÁLEHA Marián.

Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok nadobudli licenciu „P“ a obdržia Osvedčenie delegáta stretnutia na obdobie štyroch rokov títo úspešní absolventi:

FAJČÍK Miroslav, HORÁK Roman, KONÍČEK Dušan, MICHLIAN Gabriel, MÓKOŠ Tomáš.

Ospravedlnenie: Olšavský 9.8. – 17.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) sú na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734
  • oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

Exekutíva v oblasti riadenia DZ oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje realizované základné registrácie:

1112242  Milan Kamenský  Mimel Lučenec

Matričné úkony v riešení:

1419913  Rafael Durval Da Costa Lira  Mimel Lučenec, čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

1420201  Jakov Grcić  Mimel Lučenec, čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

1420782  Gabriel L. Souza De Almeida  Mimel Lučenec, čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Slovenský futbalový zväz vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodanie tovaru – simulátora „video assistant referee“ (ďalej len „VAR“), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR. Všetky informácie, týkajúce sa vyhlásenia súťaže, podmienok účasti v prípade záujmu o predloženie cenovej ponuky a lehoty na zaslanie návrhov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ, kliknutím na link https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/d4fd1787-7e97-4881-9dc7-f282e59e057a.pdf

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na linku https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.