Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

Posledná aktualizácia 21.8.2020 12:25

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_05.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 prerokuje návrh programu konferencie, ktorý bude jej delegátom odporučený na schválenie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 11. septembra 2020, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U122: Samuel Závacký (AS Trenčín, I. LMD U16), vylúčený za HNS – hrubá urážka R v prerušenej hre, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 16.8.2020.

U123: Tomáš Balogh (TJ Imeľ, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 20.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Západ, podľa čl. 37/10 DP.

U124: Martin Kohút (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčený za HNS – skočenie na súpera mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 20.8.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U125: Samuel Njambi (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19), od 16.8.2020.

U126: Tamás Habán (TJ Kostolné Kračany, Slovnaft cup), od 20.8.2020. DS si vykoná  v najbližšom stretnutí V. liga ZsFZ – Juh, podľa čl. 37/10 DP.

U127: Valentín Majerčák (TJ Rovinka, Slovnaft Cup), od 20.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U128: FK DAC 1904 Dunaj. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 3. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Nitra, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U129: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola FL FK Senica – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U130: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 3. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina.

U131: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vhodenie plastových pohárov do ihriska) počas stretnutia 3. kola FL FC Spartak Trnava – FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, podľa čl. 58/2f DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U132: Pavel Kamesch (1066053, FC Spartak Trnava, TB). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (urážka AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U133: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky a použitie pyrotechniky, s následným vhodením pyrotechniky na ihrisko) počas stretnutia 3. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U134: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U135: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas a po stretnutí 3. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – Slavoj Trebišov, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U136: Štefan Rusnák (1044957, MFK Dukla B. Bystrica, AT). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (urážka delegáta stretnutia) po stretnutí 3. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – Slavoj Trebišov, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U137: FK Poprad (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS prezidenta klubu (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy) po stretnutí 3. kola II. ligy FK Poprad – KFC Komárno, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 25.8.2020.

U138: MŠK Púchov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 3. kola II. ligy MŠK Púchov – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U139: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U97 a za HNS diváka (vulgárne urážky R a AR v útrobách štadióna) a nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania sa diváka v útrobách štadióna) počas stretnutia 1. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, podľa čl. 57/1a a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U140: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U98 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U141: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U99 a za HNS funkcionára klubu Martina Baláža (hrubé urážky delegovaných osôb v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/6,10 DP.

U142: Peter Mazan (1196985, FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U100 a za HNS (urážky delegovaných osôb v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 48/2a DP, od 13.8.2020. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U100.

U143: FC Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U101 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vhodenie pyrotechniky, pneumatiky, plechového súdka a ďalších predmetov na ihrisko) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy FC Košice – MŠK Púchov, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá DS – odohratie domáceho stretnutia bez divákov, podľa čl. 26/1 DP na 1 súťažné stretnutie,  v sektoroch C až G podľa čl. 26/2,4 DP, s podmienečným odkladom do 31.12.2020, podľa čl. 40/1, 2 DP.

U144: Bamidele Isa Yusuf (1427822, FC Spartak Trnava). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U1 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 20.8.2020.

U145: Christos Kountouriotis (1415791, MFK Zemplín Michalovce). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U748 a žiadosť zamieta.

U146: Jozef Zajac (1154996, FC Nitra, T). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U108 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 20.8.2020.

U147: Naďalej pokračuje v šetrení veci U798.

U148: P. B. Senát DK berie na vedomie odvolanie voči U47 (doručené dňa 14.8.2020). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

FUTSAL:

U149: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.      

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.8.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

4. kolo: Slovan B – Žilina B – odloženie na neurčito;

6. kolo: Slovan B – L. Mikuláš 6.9. o 16:00;

17. kolo: Žilina B – Komárno 14.11. o 13:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Z dôvodu kolízií stretnutí I. LSD (U19) s I. LMD (U17/16) boli vymenené 14. a 15. kolo U17/16 takto: 14. kolo sa odohrá 7.11.2020 a 15. kolo 30.10.2020. ŠTK žiada kluby, aby si skontrolovali svoje stretnutia a prípadné zmeny nahlásili prostredníctvom ISSF.

Odkladá všetky stretnutia 2. kola Slovnaft cupu, v ktorých účinkujú kluby FL. Náhradný termín bude oznámený v ďalšej ÚS.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 2. kolo: Makov – Bánová 26.8. o 17:00, Hajnáčka – R. Sobota 1.9. o 17:00, Kysucké Nové Mesto – Krásno n. Kysucou 2.9. o 16:30.

U19:

6. kolo: B. Bystrica – Trnava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Priechod;

7. kolo: Ružomberok – Michalovce v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK Ružomberok.

U17/16:

4. kolo: Slovan BA – Dunajská Streda 7.10. o 14:30 / 16:45;

5. kolo: Dunajská Streda – Trenčín 30.9. o 15:00 / 16:45, Michalovce – Nitra 22.8. o 13:00 / 15:15 na ihrisku Mestský futbalový štadión Strážske;

6. kolo: Ružomberok – Senica v pôvodnom termíne, ale na ihrisku OŠK Likavka;

8. kolo: Ružomberok – Žilina v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK Ružomberok.

U19/17:

MFK Senec – domáce stretnutia na UT NTC Senec.

5. kolo: Piešťany – Krakovany 30.8. o 10:00 / 12:30;

6. kolo: Spišská Nová Ves – Lučenec 4.9. o 15:00 / 17:30, Kysucké Nové Mesto – Žiar n. Hronom 5.9. o 10:00 / 12:30;

8. kolo: Šamorín – Skalica 19.9. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

1. kolo: Michalovce – Lokomotíva Košice v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany, Martin – L. Mikuláš 22.8. o 10:00 / 12:00 na ihrisku TJ Slovan Bystrička, Slovan BA – Dubnica 22.8. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Prievoz (U15 na PT a U14 na UT);

2. kolo: Michalovce – Prešov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany, Slovan BA –  Trenčín 29.8. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Prievoz (U15 na PT a U14 na UT);

3. kolo: Snina – Trebišov 15.9. o 11:00 / 13:00;

4. kolo: Michalovce – Košice v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany.

U13/12:

1. kolo: Lokomotíva Košice – Michalovce v pôvodnom termíne, ale na UT Užhorodská (Košice), Vranov – Prešov 26.8. o 9:00 / 10:30 na ihrisku Mestský futbalový štadión Vranov, stretnutia Snina – Stropkov – odloženie na neurčito.

2. kolo: Stropkov – Trebišov 27.8. o 15:00 / 16:30;

3. kolo: Skalica – Púchov 5.9. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Zvolen – Lučenec 10.9. o 15:00 / 16:30;

6. kolo: Trebišov – Bardejov 30.9. o 15:00 / 16:30;

8. kolo: Trebišov – Michalovce 14.10. o 15:00 / 16:30.

Odstupuje na DK SFZ FK:

FC Petržalka, FK Krakovany, FC Vion Z. Moravce, MFK Skalica, JUPPIE M. Hamšíka (všetci II. LSD U19), FC Nitra, MŠK Žilina (I. liga žien), za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 1. kolo: Dúbravka – Petržalka 26.8. o 19:00 na ihrisku FC Petržalka.

I. liga:

2. kolo: Petržalka – Nitra 21.8. o 19:00;

4. kolo: Bardejov – Myjava 5.9. o 16:30.

II. liga, skupina A:

DúbravkaN. Zámky odohratie stretnutí v obrátenom poradí, t. z. 1. kolo 29.8. o 14:30 na ihrisku N. Zámky a 8. kolo 17.10 o 14:30 na ihrisku v Dúbravke.

DúbravkaFC ViOn Z. Moravce odohratie stretnutí v obrátenom poradí, t. z. 3. kolo 13.9. o 11:00  na ihrisku FC ViOn (UT) a 10. kolo 31.10. o 14:00 na ihrisku v Dúbravke.

4. kolo: Dúbravka – Komárno 20.9. o 15:00 na ihrisku Svätý Jur.

WU19/WU15:

2. kolo: Myjava – P. Bystrica v pôvodnom termíne, ale na prírodnej tráve, Slovan BA – Nitra 24.8. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Bratislava – Prievoz (UT).

3. kolo: B. Bystrica – Myjava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Priechod;

4. kolo: Myjava – Martin 6.9. o 10:00 / 12:00;

9. kolo: FC ViOn Z. Moravce – Trnava 12.9. o 11:00 / 13:00.

Kontumuje:

WU15, 1. kolo B. Bystrica Topoľčany 0:10, podľa SP, čl. 11/3, s použitím čl. 82/f, v súbehu s čl. 46/1/a (hráčka je kategórie U10).

Odstupuje na DK SFZ:

pp. Róbert Pavúk (tréner), Jaroslav Boroviak (asistent trénera), Ján Ondriska (vedúci družstva) všetci B. Bystrica WU15 a Andrej Melicher (R), za umožnenie štartu hráčky (Diana Hrušková, 2011) vekovej kategórie U10 za vekovú kategóriu U15 (SP, čl. 46/1/a).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 12.9. 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 13.9. 21.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 2.10. 19.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Kubíne, v termíne 5.10. 30.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov SFZ Futsal licencie, v termíne 30.8. 30.10.2020, sa pre nedostatočný počet prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

2.9.2020, Jakubov – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, TJ Záhoran Jakubov. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.8.2020.

28.9.2020, Žilina – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK ZA. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín opravných letných kvalifikačných fyzických previerok: 24.8.2020 od 17:00 v Dubnici n. Váhom (umelá tráva, test 75-25m).

K vykonaniu opravných testov pozýva nasledovných rozhodcov a AR SFZ/projektu Šanca:

R SFZ: Holas, Ježík, Kozák, Prešinský, Sedlák.

AR SFZ: Borsányi, Hrčka, Hrmo, Peter Kováč, Krivošík, Perát, Tomáš Somoláni, Súkeníková, Špivák, Tomčík, Vorel.

R projektu ŠANCA: Radoslav Bobko, Dančo, Legíň, Mano, Matulová, Tománek.

R projektu ŠANCA: Burger, Poruban, Tokoš.

K vykonaniu náhradných testov pozýva AR SFZ/projektu Šanca: Ádám, Sluk.

Na fyzické previerky pozýva aj nasledovných rozhodcov jednotlivých RFZ:

BFZ: Harajbič, Hudy, Kardelis, Nagy.

ZsFZ: Buri, Cabaj, Haring, Hybský, Jozef Kováč, Mokrý, Švolík.

SsFZ: Foltán, Michal Gregorec, Matúš Gregorec.

VsFZ: Adamčo, Gorel, Gabštur.

Pozvánky a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Marsal 28. – 30.8., Poruban 7. – 11.9., Capík 24.8., Bláha 24.8., Kačenga 24.8., Weiss 24.8., Košecký 6.9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Špivák 2. – 7.9., Slebodník 28. – 30.8., Kopča 18. – 21.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Gróf 30.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že v pondelok 24.8.2020 od 19:00 hod. sa prostredníctvom videokonferencie v aplikácii MS Teams uskutoční pracovné zasadnutie klubov VARTA Futsal ligy 2020/2021.

Oznamuje, že prihlášky do juniorských súťaží FEJ U17 a FEJ U20 môžu kluby podávať prostredníctvom ISSF do 5.9.2020, 24:00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24.10.2020).

Komisia pre riadenie R a D SF:

Oznamuje, že letný licenčný seminár R a D SF sa uskutoční v dňoch 11. 12.9.2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou poštou).

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1303185 Milan Bitala (TNF Prievidza);

1223960 Csaba Králik (Futsal Team Komárno).

Prestup s obmedzením:

1261006 Marek Gajdács (Wild Boys '02 Bratislava – Futsal Team Levice), do 30.6.2021.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že tlačenú verziu Rozpisu republikových súťaží vo futbale riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 bude od 25.8.2020 možné zakúpiť v eshope SFZ (https://futbalnet.shop). Cena výtlačku je 12 eur + 5 eur poštovné, resp. možný je osobný odber na SFZ Marketing v sídle SFZ.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

18.6.2021 11:24

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 11.6.2021

11.6.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

11.6.2021 11:45

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

28.5.2021 12:05

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

21.5.2021 12:23

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

14.5.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.