Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

Posledná aktualizácia 03.7.2020 12:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_51.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2 ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2  a čl. 37/3 DP:

U737: David Hrnčár (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 28.6.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U738: Jakub Brašeň (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 28.6.2020

U739: András Mészáros (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 28.6.2020.

U740: Rabiu Ibrahim (ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga), od 2.7.2020.

U741: Eric Kleybel Ramirez Matheus (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 2.7.2020.

U742: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U743: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U744: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U745: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie za HNS divákov (vulgárne pokriky, opakované vniknutie fanúšika domácich na ihrisko a vhodenie plastových pohárov s pivom na HP), nedostatočnú US (umožnenie vstupu fanúšika domácich do ihriska) a porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ počas stretnutia 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP. Zároveň berie na vedomie stanovisko klubu k U745 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U746: KŠI SFZ. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k infraštruktúrnym nedostatkom popísaných delegátom v stretnutí 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – MFK Skalica, do 7.7.2020.

U747: Komisia SFZ pre riadenie II. ligy. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k infraštruktúrnym nedostatkom popísaných delegátom v stretnutí 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – MFK Skalica, do 7.7.2020.

U748: Christos Kountouriotis (1415791, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, stanoviska odbornej komisie KR SFZ a priloženého videozáznamu, za zakázanú hru (kopnutie súpera kolenom nadmernou silou v súboji o loptu riskantným spôsobom v neprerušenej hre do oblasti tváre so zranením) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 2.7. 2020 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U749: Modibo Sidibe (1422481, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a priloženého videozáznamu, za HNS (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) počas stretnutia 3. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 2.7.2020.

U750: Martin Tóth (1160607, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 3. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U751: Peter Jakuš (1156211, FK Dubnica n. Váhom, II. liga, T). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL FK Dubnica – FK Poprad zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U752: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie  stanovisko klubu k U727 a za nedostatočnú US (nedostatočné zabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U753: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U728 a za HNS funkcionára klubu Oldřicha Dudu (kritika delegovaných osôb) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.

U754: Miroslav Mentel (1313083, FK Senica, TB). Berie na vedomie stanovisko menovaného ku kritike delegovaných osôb v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica.

U755: Juraj Piroska (1159936, FK Senica, AT2). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U729 a za HNS (hrubé urážky voči delegovaným osobám) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 25.6.2020. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U729.

U756: Boris Marhefka (1310519, R). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U730 a za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení (HNS voči delegovaným osobám v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 mesiace, podľa čl. 63/2b DP, od 25.6.2020 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U730.

U757: Tomáš Somoláni (1093270, AR1). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U731 a za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení (HNS voči delegovaným osobám v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 25.6.2020 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U731.

U758: Anton Perát (1110878, AR2). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U732 a za neuvedenie závažných nedostatkov v oznámení po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 25.6.2020 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U732. 

U759: Peter Mazan (1196985, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U733 a žiadosť zamieta.

U760: FK Inter Bratislava. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k KS/40/2019, v právnej veci navrhovateľa Tomáš Šalata, v zastúpení Advokátska kancelária SLA s. r. o., proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2020 a vykonateľnosť dňa 8.6.2020. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.7.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že pracovné stretnutie klubov II. ligy mužov sa uskutoční 23.7.2020 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční 20.7.2020 od 10:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene. Program bude klubom zaslaný elektronickou poštou.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2020/2021 (august 2020 – jún 2021). Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 25.7. 30.9. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 26.7. 14.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.7.2020;
 • Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie, v termíne 30.7.2020 v Bratislave. Prihlásiť sa na ZS je možné do 17.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / R. Sobote, v termíne 15.8. 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 9.7.2020, webinárTréning  brankára na báze zápasových situácií (pre trénerov SFZ GK/UEFA GKA licencie, v rozsahu 2 hodín) – organizátor Alexander Vencel ml.;
 • 20.7. 10.8.2020, Závažná Poruba / Palúdzka – Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie – 4 TJ mládeže (k uznaniu 5 hodín je potrebné absolvovať minimálne 3 TJ) – organizátor Kids Fun Academy LM, v spolupráci s TMK LFZ a SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.7.2020;
 • 23.7.2020, Zvolen Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZV. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 11.3.2020. Seminár je už kapacitne naplnený, pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, programu Šanca a žien FIFA: 25. 26.7.2020 v Tatranskej Lomnici. V sobotu sa ich povinne zúčastnia všetci R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov BFZ / ZsFZ + ženy FIFA, v nedeľu R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov SsFZ / VsFZ.

Potvrdenia o absolvovaní komplexných lekárskych previerok, vrátane záťažových testov, odovzdajú všetci R/AR SFZ a R/AR programu Šanca 2020/21 (Benedik, R. Bobko, Dančo, Ďurčo, Herdel, Janček, Legíň, Mano, Matulová, Tománek, Béreš, Bláha, Burger, Capík, Henček, Lalo, Maliňák, Mosor, Pacák, Poruban, Ralbovský, Tokoš, Túma, Železňák), najneskôr pred zahájením fyzických previerok.

Pozvánka, program, skupiny a rozpis behov (75-25m) budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sedlák 11. – 12.7., Galo 18. – 19.7.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 24.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Zábranský od 4.7. k dispozícii KR, Bacsa 25. – 26.7. a 8. – 9.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 18.7.2020 v penzióne Vodár, Donovaly – Mistríky 322, Donovaly. Pozvánka s programom bude zaslaná elektronickou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Športovo-technický úsek SF schválil výsledky Ženskej futsalovej extraligy súťažného ročníka 2019/2020 a konečné poradie nasledovne:

 1. Spartak Myjava – futsal (Majster Slovenska 2019/2020)
 2. ŠK Makroteam Žilina
 3. OZ Futsal Košice
 4. Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal
 5. FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou
 6. TNF Prievidza
 7. Spartak Myjava – futsal B
 8. Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal B

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.