Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

Posledná aktualizácia 10.7.2020 12:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_52.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2 ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2  a čl. 37/3 DP:

U761: Ondrej Vrábel (FC Nitra, Fortuna liga), od 5.7.2020.

U762: Alieu Fadera (FK Pohronie ŽH Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 5.7.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U763: Richard Križan (AS Trenčín, Fortuna liga), od 5.7.2020.

U764: Patrik Jacko (FK Pohronie ŽH Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 5.7.2020.

U765: Slavomír Pagáč (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), od 5.7.2020.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U766: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga), od 5.7.2020.

U767: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky trénera hostí, SFZ a prezidenta SFZ) počas stretnutia finále súťaže Slovnaft Cup  ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.7.2020.

U768: MFK Ružomberok (Slovnaft Cup). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky) počas stretnutia finále súťaže Slovnaft Cup ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.7.2020.

U769: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U770: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga).  Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky predsedu vlády SR) a transparentu vyvesenému v sektore C počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.7.2020.

U771: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy, vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP a vniknutie fanúšika domácich na HP po stretnutí), nedostatočnej US (umožnenie vstupu fanúšika domácich na HP a nedostatočné bezpečnostné opatrenia po ukončení stretnutia pred vstupom do budovy štadióna) a transparentu vyvesenému v sektore domácich počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 14.7.2020. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu fanúšika domácich.

U772: Jozef Chudý (1134202, FC Nitra). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS zástupcu organizátora domácich (kritika R) po stretnutí 4. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 14.7.2020.

U773: Ivan Tobiáš (1317039, FK Senica). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS zástupcu organizátora domácich (kritika delegovaných osôb) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.

U774: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U775: KŠI SFZ. Upozorňuje odbornú komisiu na splnenie povinnosti, uloženej U746, do 14.7.2020.

U776: Komisia SFZ pre riadenie II. ligy. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U747.

U777: Modibo Sidibe (1422481, MFK Zemplín Michalovce). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U749 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U778: Oznamuje klubom Fortuna ligy a II. ligy mužov, že DS – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, ukladané bez prerokovania v majstrovskej súťaži za napomenutie hráčov (ŽK), sa napriek vyznačeniu v ISSF riadia ustanoveniami čl. 37/5, 6 DP, s poukazom na čl. 34/14 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.7.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje:

 • pracovné stretnutie klubov II. ligy sa uskutoční 23.7.2020 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene;
 • VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.7.2020 schválil jednorázovú úpravu počtu účastníkov súťaže II. liga muži v súťažnom ročníku 2020/2021 na počet 15 družstiev.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • VV SFZ schválil zaradenie družstiev do II. LSMD nasledovne: FK Krakovany (miesto ŠK 1923 Gabčíkovo) do skupiny západ a MŠK Novohrad Lučenec (miesto Akadémie Juventus Žilina) do skupiny východ;
 • začiatok súťaží dorastu súťažného ročníka 2020/2021 je plánovaný na 1. – 2.8.2020, súťaží žiakov na 23. – 24.8.2020.

ŠTK – ženský futbal:

 • oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční 20.7.2020 od 10:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene. Program bude FK zaslaný emailovou poštou;
 • začiatok súťaží ženského futbalu súťažného ročníka 2020/2021 je plánovaný na 15. – 16.8.2020;
 • VV SFZ schválil zaradenie FC Petržalka do I. ligy žien (miesto NŠK 1922 Bratislava).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 25.7. 30.9. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.7.2020;
 • Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie, v termíne 30.7.2020 v Bratislave. Prihlásiť sa na ZS je možné do 17.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / R. Sobote, v termíne 15.8. 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.7.2020, Zvolen Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZV. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 11.3.2020. Seminár je už kapacitne naplnený, pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3.2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
 • 20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Zoznamy R a AR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 (nominačné listiny schválené VV SFZ dňa 8.7. 2020):

Rozhodcovia SFZ:

Čiernik Michal, Dohál Martin, Dzivjak Lukáš, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, Holas Miroslav, Choreň Matej, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Bednár Peter, Bobko Dávid, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Kmec Patrik, Košecký Jakub, Kováč Peter, Krivošík Martin, Kuba Rastislav, Lauer Lukáš, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štofik Dušan, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej.

Rozhodcovia projektu Šanca:

Benedik Boris, Bobko Radoslav, Dančo Michal, Ďurčo Martin, Herdel Martin, Janček Denis, Legíň Milan, Mano Dávid, Matulová Miriama, Tománek Lukáš.

Asistenti rozhodcov projektu Šanca:

Béreš  Dávid, Bláha  Dávid,  Burger  Tomáš, Capík  Dávid, Henček  Róbert, Lalo Miloš, Maliňák Jozef, Mosor Jozef, Pacák Tobiáš, Poruban Denis, Ralbovský Tomáš, Tokoš Peter, Túma Tomáš, Železňák Michal.

Rozhodkyne SFZ:

Alezárová Ivana, Brutvanová Timea, Gašparíková Mária, Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, Lackovičová Katarína, Marušinová Mária, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Singlárová Kristína, Súkeníková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová Dominika.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, programu Šanca a žien FIFA: 25. 26.7.2020 v Tatranskej Lomnici. V sobotu sa ich povinne zúčastnia všetci R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov BFZ / ZsFZ + ženy FIFA, v nedeľu R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov SsFZ / VsFZ. Pozvánka, program, skupiny a rozpis behov (75-25m) boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Ihring 18.7.

Úsek PR:

Zoznam PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 (nominačné listiny schválené VV SFZ dňa 8.7. 2020):

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský Jaroslav.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 24.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Gádoši od 4.7. do prihlásenia, Sekereš 18.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 3. – 4.7.2020 v Liptovskom Mikuláši organizovala licenčný seminár pre delegátov zväzu licencie „A“ a licenčný seminár pre delegátov stretnutia licencie „P“. Licenciu „A“ s platnosťou štyri roky (do roku 2024) získali:

BALLARIN Jiří, ČIKES Zoltán, DUŠEK Július, HLINICA Ladislav, HULÁK Rastislav, JAMBOR Jaroslav, KOÓŠ Adrián, KRIVJANČIN Miroslav, KVAŠŠAY Peter, MACHYNIAK Mário, PAVLIK Peter, PAVLÍKOVÁ Petra, PETRÁNI Jozef, PETRINEC Peter, RYBAN Rudolf, SEDLÁR Richard, SLUK Michal, SÚKENÍKOVÁ Mária, ŠELLER Peter, ŠOFRANKO Peter, TÓTH František, ŤAŽKÝ Miroslav, VASS Róbert, VOJTKO Patrik, ŽÁKECH Rastislav.

Licenciu „P“s platnosťou štyri roky (do roku 2024) získali:

BENEDIKOVIČ Ladislav, BÓC Miroslav, ČAN Vladimír, DADYKIN Róbert, DOBROVSKÝ Marián, FARBULA Ján, FORGON Ján, HORVÁTH Kamil, CHALMOVIANSKY Eduard, JAŠKA Miroslav, KOŠIČÁR František, KOVALČÍK Jozef, KUBAČKA Dušan, LACO Anton, LÔNČÍK Milan, MEDOVIČ Anton, MELEK Peter, OLŠAVSKÝ Štefan, PANÁK Ján, ROMAN Zdenek, ŠVARC Jaroslav, TOMÁŠOVÁ Renáta, VAĽKO Štefan.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 18.7.2020  v penzióne Vodár, Donovaly – Mistríky 322, Donovaly. Pozvánka s programom bude zaslaná elektronickou poštou.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvov klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

SsFZ: Obecný futbalový klub Hliník nad Hronom (TJ PS Hliník nad Hronom).

VsFZ: FK Vrbov (FK Thermal Park Vrbov).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že v spolupráci s TÚ SFZ organizuje dňa 30.7.2020 záverečné skúšky k udeleniu trénerskej licencie „SFZ Futsal“; prihlášky je možné zaslať výlučne elektronickou formou do 17.7.2020 prostredníctvom portálu

         https://ticketing.futbalsfz.sk/events/5eee071acd49c378642c78f6

(všetky informácie na webstránke SF: https://futsalslovakia.sk/zaverecne-skusky-na-zisk-sfz-futsal-licencie-v-termine-3072020-v-bratislave

 • oznamuje, že pre komunikáciu s riadiacim orgánom v zmysle rozpisu súťaže je naďalej platná e-mailová adresa: exekutiva@futsalslovakia.sk.

Športovo – technický úsek SF:

 • oznamuje termín 1. kola VARTA Futsal ligy 2020/2021: 25. – 27.9.2020;
 • oznamuje, že termín na prihlasovanie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 pre kluby s právom účasti je 31. júla 2020, do 24:00 hod.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

 • oznamuje, že letný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. – 12. septembra 2020 (miesto konania a program seminára bude oznámený neskôr).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.