Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 10. 8. 2018

piatok, 10.08.2018
|
Posledná aktualizácia 10.8.2018 14:36

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži:

Schvaľuje: 4. kolo: Skalica – Poprad v pôvodnom termíne, ale o 19:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Sačurov – Bardejov 4. 9. o 16:30.

U17/16:

1. kolo: Nitra – Trenčín 18. 8. o 10:00 / 12:15, Poprad – Žilina 12. 9. o 14:00 / 16:15 (ihrisko Poprad – Veľká), Trnava – Slovan BA 11. 9. o 14:00 / 16:00;

8. kolo: Prešov – Slovan BA 26. 9. o 10:00 / 12:15.

U15/14:

1. kolo: Nitra – Levice 24. 8 o 14:00 / 16:00.

U13/12:

1. kolo: Levice – Nitra 16. 9. o 10:00 / 11:30, Dubnica – Trnava 22. 8. o 15:30 / 17:00, Trebišov – Vranov 26. 8. o 10:00 / 11:30, Prievidza – Slovan BA 29. 8. o 10:00 / 11:30;

2. kolo: B. Bystrica – Juventus Žilina 2. 9. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Poprad – Spišská Nová Ves 23. 9. o 15:00 / 16:30.

Zamieta:

U19: Žiadosť 1. FC Tatran Prešov, odohrať stretnutia 5. a 9. kola v náhradnom termíne. Žiadosť je v rozpore s RS, čl. 17, základné znenie.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

 • Dvojičková súťaž dorasteniek / žiačok sa bude hrať vždy v poradí WU19 / WU15.
 • Odhlásenie družstva žien 1. FC Tatran Prešov z I. ligy a FK Slovan Duslo Šaľa z II. ligy, sk. A. Súťaže budú vyžrebované na novo v ďalšom týždni.

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 1. kolo: Trenčín – B. Bystrica 18. 8. o 14:30, Beluša – N. Zámky 18. 8. o 14:30, Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 19. 8. o 10:00, ViOn ZM – Čaka 19. 8. o 17:00, Oravský Podzámok – Poprad 19. 8. o 11:00.

I. liga

1. kolo: Nitra – Slovan BA 26. 8. o 13:00;

2. kolo: Bardejov – Lokomtíva Košice 1. 9. o 16:00;

3. kolo: Nitra – Bardejov 9. 9. o 13:00;

5. kolo: Nitra – B. Bystrica 21. 9. o 15:30, Trenčín – Martin 22. 9. o 14:30 / 16:30;

6. kolo: Nitra – Myjava 30. 9. o 14:00.

lI. liga, skupina B:

1. kolo: Topoľčany – Beluša odohrať stretnutia v obrátenom poradí, t. z., 1. kolo na ihrisku v Topoľčanoch a 15. kolo na ihrisku v Beluši.

WU19/WU15:

1. kolo: Dubnica/Beluša - Topoľčany 25. 8. o 12:00 / 14:00;

2. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 2. 9. o 10:00 / 12:00 (ihrisko TJ Slovan Beňuš);

3. kolo: B. Bystrica – Trenčín 9. 9. o 11:00 / 13:00;

7. kolo: Trenčín – Dubnica/Beluša 13. 10. o 14:30 / 16:30.

Nasledujúce zasadnutie komisie bude 14. 8. od 13:00 hod., v sídle SFZ.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so SsFZ, dňa 29. 8. 2018 v Kalinove, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie,  v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 20. 8. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke www.ssfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U112: Samuel Ďurek (FC Petržalka, II. liga), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 5. 8.2018.

U113: Ondrej Kover (FK Kechnec, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zakázaná hra rukou v pokutovom území – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.8.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U114: Matej Gorelka (TJ KOVO Beluša, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera rukou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 9.8.2018.

U115: Patrik Babiák (MFK Veľké Kapušany, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zakázaná hra rukou mimo pokutového územia – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.8.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ Juh dospelí, podľa čl. 37/9 DP.

U116: Juraj Ťažký (ŠK Partizán Čierny Balog, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 9.8.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ Juh, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U117: Peter Vojtovič (SLAVOJ Trebišov, II. liga), od 4.8.2018.

U118: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U97 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL AS Trenčín – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U119: Ricardo Moniz /1405065/. Berie na vedomie ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutí DK (súťažné stretnutie predkola Európskej ligy UEFA) a písomné stanovisko menovaného k U98, doručené dňa 8.8.2018 a za HNS voči delegovanej osobe (opakované opustenie TZ, vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) a pozápasovým vyjadreniam počas stretnutia 2. kola FL AS Trenčín – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1c a čl. 65/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a finančnú pokutu 1 500 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP, od 30.7.2018.

U120: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U99 a za HNS divákov (prekonanie bezpečnostného oplotenia a fyzické napadnutie fanúšikov v sektore H) a nedostatočnú US počas stretnutia 2. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Poprad, podľa čl. 57/1d a čl. 58/2c DP ukladá DS – finančná pokutu 500 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6  DP.

U121: MFK Zvolen. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U102, vo veci č. k. KS/59/2017 Denis Čery proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s. a zároveň ukladá povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, doručiť doklad o úhrade náhrad trov konania vo výške 150 €, stanovenej uznesením KS/59/2017. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS podľa čl. 64/7 DP.

U122: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola FL FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15.8.2018.

U123: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (hádzanie plastových pohárov s pivom a predmetov na ihrisko) počas stretnutia 3. kola FL FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15.8.2018. Zároveň žiada klub o identifikáciu osôb.

U124:  MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 3. kola FL MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava.

U125: FC Petržalka (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 3. kola II. ligy KFC Komárno – FC Petržalka.

U126: Milan Lônčík /1314204/. Berie na vedomie odvolanie voči U94 (doručené dňa 8.8.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U127: Daniel Dojčinovič (FC Nitra). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1072) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U128: FKM N. Zámky. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.

U129: FKS Nemšová. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovnaft Cup po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl.12/6 DP.

U130: Oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21. 6. 2018.

U131: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U132: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 €

U133: Dušan Tóth (MFK Dukla B. Bystrica, T). Na základe správy delegáta stretnutia, záznamu o činnosti NR a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k pokriku smerom do HP v stretnutí 3. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15.8. 2018.

FUTSAL:

U134: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že   v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U135: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16. 8. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia U19 (ihrisko NTC Senec).

14. 8. o 11:00 Slovensko – Kuvajt  Dohál, Štrbo, Vitko.    

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 21. 8. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Smolák 13. – 1. 8., Weiss 21. – 30. 8., D. Bobko 31. 8. – 1. 9. a  21. – 22. 9., Kozák 23. 8. – 3. 9., Poláček 9. 8. a 1. 9., Vician od 7. 8. k dispozícii KR, Rojček 26. 8., Kováč 24. – 26. 8., Jankovič 24. – 25. 8., Čajka 26. – 30. 8. a 1. – 2. 9., Kováč 19. 8., Poracký 1. 9.

Úsek PR – ospravedlnenie: Vaňo, od 1. 8., do prihlásenia.

 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

 • oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 v Púchove. Svoju účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy);
 • vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy
 • oznamuje uchádzačom o trénerskú licenciu SFZ FUTSAL, že záverečné skúšky trénerov sa uskutočnia v čase od 9:00 – 14:00 nasledovných termínoch.         
       
  10.8.2018, NTC Senec;   
        14.8.2018, Košice (VsFZ);

        21.8.2018, Banská Bystrica (SsFZ).   

Prihlášku na záverečnú skúšku treba zaslať na adresu zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní: (Ploštica Ján, exekutiva@ futsalslovakia.sk)
 

 • žiada kluby VARTA futsal ligy, aby do 12.8.2018 vyplnili formulár Adresár klubov, ktorý nájdu na linku: https://goo.gl/forms/yRJHuokiLPuFRosR2;
 • oznamuje, že klub MFK Ivekol N. Zámky, v súlade s článkom C/1/a, C/1/b RS 2018/19, neuhradil účastnícky poplatok 500 € ani v náhradnom termíne stanovenom Exekutívou; z tohto dôvodu nebude klub MFK Ivekol N. Zámky zaradený do súťaže VARTA Futsal liga s.r. 2018/19;
 • oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019 začína rokovanie s družstvom FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou o doplnení účastníkov VARTA Futsal ligy 2018/19 na desať;
 • upozorňuje kluby, ktoré ešte neuhradili zábezpeku na sezónu 2018/2019 (FC Bíli Andeli futsal Trnava), aby tak urobili v zmysle článku C/1/b RS 2018/2019 najneskôr do 10.8.2018 na účet SF vedený v SLSP IBAN: SK8109000000005118650036;
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu Zlato Lux Košice.

Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží: (Dušan Štaffen, mladez@ futsalslovakia.sk)
Zaevidovala spoločné podanie klubov Wild Boys ´02 Bratislava a Pinerola Futsal 1994, v súvislosti s RS 2018/2019 FEJ U20.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

 • oznamuje, že v dňoch 31.8. – 1.9.2018 v Púchove sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/19 (piatok 31.8.2018 od 16:00 hod. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.8.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk;
 • oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/18 sa začína 1.9.2018 o 9:30 v Púchove;
 • oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 €. Poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 €;
 • zaevidovala prihlášky na školenie DZ (5): Moncman, Hlavenka, Čuhár, Ploštica, Havrila;
 • zaevidovala prihlášky na školenie R (17): Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Cisko Š. Cisko M., Brutvanová, Sedlárik, Pataki, Michna, Nemček J., Nemček S., Bublávek, Mokrý, Hones, Bárta.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Oznamuje zrealizované matričné úkony:     
Schválené prestupy:
Marek Belaník (1241105) z ŠK Slovan Bratislava Futsal do MŠK Žilina FUTSAL;         
Martin Svintek (1239488) z FSC Prievidza do TNF MIA SAN MIA KANIANKA.

Zamietnuté prestupy:
Tibor Lengyel (1296927) z ŠK Slovan Bratislava Futsal do Pinerola Futsal 1994.         
Nová základná registrácia v SF:

Marlon Da Silva Luciano (1406035) Mimel Lučenec;

Kayque Mendes Rodrigues Da Silva (1406258) Mimel Lučenec;

Everton Borges Dos Santos (1406992) ŠK Makroteam Žilina;

Lucian Ferreira Da Silva (1406993) ŠK Makroteam Žilina;

Andre Luiz De Lima Silva (1406994) ŠK Makroteam Žilina;

Nikoleta Hološková (1223978) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Jana Majtényiová (1337986) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Ladislav Idranyi (1117081) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Ľudovít Baláž (1219787) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Andrej Mojžiš (1372192) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Roderika Minichová (1292008) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Gabriela Kubíková (1246111) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Lenka Hučková (1260185) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Michaela Zábojníková (1342250) TNF MIA SAN MIA KANIANKA;

Tomáš Kanianský (1237876) TNF MIA SAN MIA KANIANKA.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/19 alebo SP.

KOMISIA DELEGÁTOV

Komisia, ktorá spravuje agendu delegátov v SFZ, žiada sekretárov všetkých RFZ a ObFZ, aby nahlásili zmeny príslušnosti delegátov (postupy a zostupy) k RFZ a ObFZ v s.r. 2018/19.

Zmeny treba nahlásiť e-mailom na adresu: kosicar.frantisek@gmail.com, alebo telefonicky na +421 904 545 797, najneskôr do 15.8.2018. Účelom nahlásenia zmien je prehľadná evidencia príslušnosti delegátov k FZ, kde sú zaradení do zoznamu delegátov (nominačná listina) a kde vykonávajú svoju funkciu.

Ospravedlnenia: Kovalčík 10. – 12. 8., Farbula 25. 8. – 2. 9.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.