angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Uradná správa SFZ č. 7 zo dňa 12. 8. 2017

11. August 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňuje všetkých trénerov, že podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2 e) trénerska licencia môže byť odňatá, ak tréner:  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.

Oznamuje trénerom, že dňa 1. 9. 2017 v Kalinove, v spolupráci s TMK SsFZ, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 8. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 8. 2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke www.trenerportal.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje odohrať v zmysle SP, čl. 37/2 stretnutie 5. kola II. ligy Partizán Bardejov – Slavoj Trebišov dňa 25. 8. 2017 o 17:00 hod;

Schvaľuje odohrať stretnutie 5. kola II. ligy FK NOVES Spiš. Nová Ves – MFK Lokomotíva Zvolen v obrátenom poradí, t.z, že 26. 8. 2017 o 17:00 hod. sa stretnutie odohrá vo Zvolene a v jarnej časti s. r. (20. kolo) v Spiš. Novej Vsi;

Schvaľuje odohrať v zmysle SP, čl. 37/2 stretnutie 6. kola II. ligy MFK Skalica – ŠKF Sereď dňa 1. 9. 2017 o 17:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny

U19:

1. kolo: Prešov – Bardejov 17. 8. o 17:00; 9. kolo: Trnava – Nitra 30. 10. o 15:00; 17. kolo: Trenčín – Bardejov 24. 11. o 14:00.

U17/16:

5. kolo: Podbrezová – DAC DS 5. 9. o 12:00/14:15; 8. kolo: Žilina – Slovan 18. 10. o 14:00/16:15;  9. kolo: Trnava – Nitra 29.9. o 14:00/16:15;  15. kolo: Bardejov – DAC DS 9. 11. o 11:00/13:15.

U15/14:

1. kolo: Nitra – Domino  25. 8. o 15:00/17:00;  2. kolo: R. Sobota – Ružomberok 30. 8. o 10:00/12:00;  7. kolo: Petržalka – ViOn (Pankúchova – zmena HP); Trenčín – Domino 8. 10. o 10:00/12:00;  8. kolo: Trenčín – DAC DS 15. 10. o 10:00/12:00;  12. kolo: Nitra – ViOn 12. 11.  o 10:00/12:00.

U13/12:

1. kolo: Domino – Nitra 19. 8. o 10:00/11:30; Martin – Žilina  24. 8. o 10:00/11:30;  Michalovce – Trebišov 14. 9. o 13:00/14:30;  Inter – DAC DS 15. 9. o 10:00/11:30;  4. kolo: Trenčín – Domino 10. 9. o 10:00/11:30;  11. kolo: Trenčín – Levice 5. 11. o 10:00/11:30.

Upozorňuje FK, že  v aktuálnom týždni prerokuje žiadosti o zmenu termínu alebo ÚHČ  podané cez ISSF do stredy 24:00 hod. Žiadosti podané po tomto termíne prerokuje až v nasledujúcom  týždni.   

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že hracím dňom I. ligy žien a junioriek je sobota, ktorú je nutné dodržať. ŠTK nepovoľuje hrať stretnutia v nedeľu. Zmena termínu je možná len na základe dohody FK cez ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:                                                                                                                                          

U41: Daniel Balogh (TJ Družstevník Bešeňov, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - zabránenie gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10. 8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Východ ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP.     

U42: Ľuboš Kliman (ŠK Nevidzany A, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 10. 8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Stred ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP.      

U43: Jaroslav Kubrický (AFC N. Mesto n. Váhom A, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 10. 8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy, podľa čl. 37/9 DP.   

U44: Matej Kunzo (FK NOVES Spiš. Nová Ves, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 10.8.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:                                                                              

U45: Rodney Rudy Ferdinand Klooster (AS Trenčín, Fortuna liga).                                  

U46: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga), obaja od 6.8.                                                     

U47: Tomáš Kendera (1. OFC L. Sliače A, Slovnaft Cup), od 10. 8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupina B, podľa čl. 37/9 DP.                                            

 

U48: Jakub Luterančík (FK Demjata, Slovnaft Cup), od 10. 8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Šarišská dospelí VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.                                  

U49: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 58/2a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 DP a čl. 11 DP.    

U50: AFC Nové Mesto n. Váhom A (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatkom uvedeným v Správe delegáta stretnutia 2. kola II. ligy AFC Nové Mesto n. Váhom – MFK Skalica, do 16. 8. Zároveň vyzýva klub k odstráneniu nedostatkov uvedených v Správe delegáta stretnutia do najbližšieho domáceho majstrovského stretnutia. 
 

                                                                                                                          
U51: Patrik Gogolák. Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie asistenta trénera hostí) po stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8.                     

U52: Vladimír Cifranič. Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie maséra domácich) po stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8.                   

U53: Michal Ščasný. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (kopnutie do reklamného bannera) počas stretnutia 3. kola FL FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP,  ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie asistenta trénera, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a čl. 43/2a, 4 DP.

U54: Ľubomír Moravčík. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (kritika voči R) počas stretnutia 2. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – Partizán Bardejov, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie asistenta trénera, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a čl. 43/2a,4 DP.                                                                                         

U55: Marián Süttö. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko (kritika voči R) po stretnutí 2. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – Partizán Bardejov, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8.                                                          

U56: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola II. ligy FK Inter Bratislava – ŠKF Sereď.                                                                                                                               

U57: Vladislav Slovák. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1077 a žiadosť zamieta. 

U58: Jakub Olajoš. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku  (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.

U59: FK Topvar Topoľčany. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 1. kola súťaže Slovnaft Cup, podľa čl. 64/1 DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U60: FC VSS Košice. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup, podľa čl. 64/1 DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U61: FK Poprad. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup, podľa čl. 64/1 DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U62: KFC Komárno. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup, podľa čl. 64/1 DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U63: Miroslav Jantek. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U33 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.

U64: MFK Rusovce (Slovnaft Cup). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta  stretnutia, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS maséra (hrubá urážka R) počas stretnutia 2. kola súťaže Slovnaft Cup OŠK Svätý Peter – MFK Rusovce, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 16. 8.

U65: Illiy Solomakha. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1051 a žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia náležitostí uvedených v čl. 41/1 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17. 8. od 15:00 hod. v sídle SFZ.                    

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 15. 8. od 9:30 hod. v Banskej Bystrici (atletická dráha štadióna na Štiavničkách). Pozvánka a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 31. 8. - 3. 9. v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje zmenu termínu tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v Tatranskej Lomnici s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu.

Ospravedlnenia: Ličko 5. - 6. 8. a 15. - 22. 8., Nemček 18. - 19. 8., Zemko 26. 8. - 4.9., Somoláni T. 22. - 30. 8., Krivošík P. 25. 8. - 1. 9., Ďurčo 25. 8. - 4. 9., Rojček 1. - 9. 9., Sedlák 3. - 5. 9., Dohál 2. - 5. 9., Chmura 3. - 5. 9., Šuniar 31. 8. - 3. 9., Bednár P. od 9. 8. k dispozícii KR, Tomčík 9. 9. a 29. 9. - 5. 10., Bednár P. 1. - 3. 9.

Úsek PR SFZ - ospravedlnenia: Sekereš 9. 8., Hlebaško 23. - 25. 8., 1. - 7. 9.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Forgon 25. 8. – 5. 9., Vansa 1. – 3. 9.,

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Na základe článku C/1/a/b RS 2017/18, stanovuje pre kluby, ktoré si nesplnili povinnosť úhrady štartovného a zábezpeky nový termín úhrady – do 16. 8. 2017.

Exekutíva v oblasti riadenia R a D:   

  • oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční 2. 9. 2017 v Sport & Training Centre v Púchove, s prezentáciou o 8:30 hod. Žiada R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť;
  • upozorňuje R a D, že ospravedlnenia a ostatná komunikácia s Exekutívou, je výhradne cez e-mailový kontakt rozhodcovia@futsalslovakia.sk;
  • pozýva zástupcov klubov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 2. 9. 2017 od 9:30 hod. v Sport & Training Centre v Púchove (pozvánka a program pracovného stretnutia bude doručený e-mailom).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ, dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti, bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ, spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ, riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ)

Preto oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto záležitosti od 1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra, boli záležitosti riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených DK a iba záležitosti, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov.

Usmernenie pre kluby:

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.

Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.

Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie, v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“

DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil.

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru.

UPOZORŇUJEME, že konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov je SPOPLATNENÉ !

Oznamuje, že Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz- rozpisy-a-manualy).

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.                

Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.