Úradná správa SFZ č. 7 zo dňa 16. 8. 2019

Posledná aktualizácia 16.8.2019 12:21

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_7.pdf

ODVOLACIA KOMISIA SFZ

Na svojom zasadnutí dňa 13. augusta 2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

OK/7/2019 – konanie o odvolaní FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 20.6.2019 (U1126)  z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ. 

OK/8/2019 – odvolanie Partizán Bardejov proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 20.6.2019 (U1128)  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ. 

OK/9/2019 – podanie Mgr. Ladislava Peterku  o d k l a d á  bez ďalšieho procesného postupu vzhľadom na to, že ide o podnet, ktorý nepodal člen SFZ. 

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U78: Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti brucha v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 11.8.2019.

U79: Juraj Piroska (FC Petržalka, II. liga), vylúčený za HNS – verbálna urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.8.2019.

U80: Michal Mravec (TJ Jednota Bánová, Slovnaft Cup), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti tváre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 15.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Stred, podľa čl. 37/9 DP.

U81: Matúš Turňa (FC Spartak Trnava, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 15.08.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.

U82: Ádám Érsek (TJ Kostolné Kračany, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.8.2019.

U83: Matúš Haberland (ŠK Šoporňa, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 15.8.2019.

U84: Leonard Dubec (TJ Slavoj Boleráz, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.8.2019.

U85: Martin Mudroň (TJ Tatran Chlebnice, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15.8.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U86: Filip Kaša (MŠK Žilina, Fortuna liga). 

U87: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, Fortuna liga), obaja od 11.8.2019. 

U88: Ján Nosko (FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. liga), od 12.8.2019.

U89: Samuel Hegyi (FK Dubnica nad Váhom, Slovnaft Cup), od 14.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy, podľa čl. 37/9 DP.

U90: Jakub Vida (FC Rohožník, Slovnaft Cup), od 15.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Bratislava, podľa čl. 37/9 DP.

U91: Miroslav Pavkeje (TJ Slovan Zemianske Kostoľany, Slovnaft Cup od 15.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy ZsFZ Sever, podľa čl. 37/9 DP.

U92: Matheus Da Silva Lima (FC Slovan Galanta, Slovnaft Cup), od 15.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. ligy ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U93: Marek Vaškor (OTJ Hontianske Nemce, Slovnaft Cup), od 15.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina C, podľa čl. 37/9 DP.

U94: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS vedúceho marketingového oddelenia domácich Jozefa Chudého, po vylúčení hráča hostí č. 21 (rasistická urážka) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu uvedenej osoby medzi TZ) počas stretnutia 4. kola FL FC Nitra – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 20.8.2019

U95: FK  POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy) počas stretnutia 4. kola FL FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa – FC Spartak Trnava podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 20.8.2019.

U96: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 4. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Petržalka, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U97: ŠK Šoporňa (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov a člena US (fyzické napadnutie delegovaných osôb pri odchode z HP) a nedostatočnú US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z HP) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u ŠK Šoporňa – TJ Družstevník Jacovce, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 20.8.2019.

U98: TJ Kostolné Kračany (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS diváka (opľutie R pri odchode z HP) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u TJ Kostolné Kračany – TJ Družstevník Radimov, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U99: Miroslav Mentel (1313083, FC Petržalka, TB). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí,  Zápisu o stretnutí a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, za HNS (vulgárna urážka R) počas stretnutia 4. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Petržalka, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP.

U100: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ k situácii zo 76. minúty a udeleniu ČK, s následným vylúčením hráča domácich č. 29 Matej Trusa (1278185) počas stretnutia 4. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FK Senica konaného dňa 10.8.2019, odkazuje na U78.

U101: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/7/2019.

U102: Partizán Bardejov BŠK. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/8/2019.

U103: Slavomír Pagáč (1265622, KFC Komárno). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U62 a žiadosť zamieta

U104: FK Poprad (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie čl. 11/d Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 (nezabezpečenie sanitného vozidla na majstrovské stretnutie) v stretnutiach 1. a 3. kola II. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť odstrániť protiprávny stav. 

U105: SSC FÉNIX Nové Zámky. Berie na vedomie podnet voči klubu MFK Dubnica nad Váhom vo veci odstupného za hráčov, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ. 

U106: Peter Molnár (1135045). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží vo futsale a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu a v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 15.8.2019.

U107: Martin Cintula (1159953). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží vo futsale a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu a v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 15.8.2019. 

U108: FC Spartak Trnava – futsal. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči klubu disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží vo futsale.

U109: Oleksandr Pakosh (1238358). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 15.8.2019.

FUTSAL:

U110: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U111: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.8.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

Predbežné ochranné opatrenie uložené U106 a U107 sa vzťahuje na futsal aj na futbal.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Schvaľuje:

6. kolo: Šamorín – Bardejov, v pôvodnom termíne, ale v MOL Aréne Dunajská Streda;

7. kolo: Bardejov – Ružomberok B 30.8. o 16:30

Odstupuje na DK SFZ FK Poprad za nezabezpečenie sanitného vozidla počas majstrovského stretnutia II. ligy, v zmysle RS, čl. 11/d (4. kolo).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že v Prezidentskom pohári nemôže za B-družstvo klubu nastúpiť hráč, ktorý odohral súťažné stretnutie za A-družstvo klubu v príslušnom súťažnom ročníku v dlhodobých súťažiach. Za štart v A-družstve sa považuje akýkoľvek časový úsek.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2) ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže,  v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

Na základe oznámenia TÚ SFZ, hracia plocha pre súťažné stretnutia U19 – U12 so štatútom “Akadémie”, musí byť s prírodným trávnatým povrchom.  Na súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to na základe vydaného pasportu ihriska podľa smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august a september.

V Slovnaft Cup-e je možné striedať max. 3 hráčov, v Prezidentskom pohári max. 5 hráčov.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 2. kolo: Kračúnovce – Bardejov 20.8. o 17:00, Demjata – Šariš. Michaľany, Kechnec – Ťahanovce, Medzev – STU Košice, Veľký Šariš – Prešov, Gelnica – Spišské Podhradie, Sečovská Polianka – Vranov – všetky  21.8. o 17:00, Rudňany – Podbrezová  28.8. o 16:00, Stropkov – Poprad, Bardejovská Nová Ves – FC Košice – obe 28.8. o 16:30, Medzilaborce – Strážske, Slovenské Ďarmoty – Fiľakovo – obe 28.8. o 17:00

U19, 2. kolo: Senica – Žilina 4.9. o 15:00, Michalovce – D. Streda 23.8. o 14:00.

U17/16:

1. kolo: Michalovce – Žilina 17.8. o 13:00 / 15:15, B. Bystrica – Slovan BA 18.9. o 13:00 / 15:15 na ihrisku Horná Mičiná;

3. kolo: Nitra – Podbrezová 4.9. o 15:00 / 17:15;

4. kolo: Nitra – B. Bystrica 11.9. o 14:00 / 16:15, D. Streda – Poprad 31.8. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

1. kolo: Myjava – Lokomotíva Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT, Juventus Žilina – Námestovo 17.8. o 14:00 / 16:30 na UT (Strážov);

2. kolo: Karlova Ves – Gabčíkovo 25.8. o 11:30 / 14:00 na ihrisku Lamač, Zvolen – Juventus Žilina 25.8. o 10:00 / 12:30, Púchov – Piešťany 25.8. o 10:00 / 12:30;

4. a 19. kolo: K. N. Mesto – Pohronie sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 1. kolo na ihrisku D. Ždaňa a 19. kolo na ihrisku K. N. Mesto – UT;

5. kolo: Šamorín – Púchov 8.9. o 10:00 / 12:30 na ihrisku D. Lužná;

9. kolo: Inter – Senec 5.10. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Drieňová.

U15/14:

1. kolo: Prešov – Trebišov 24.8. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Vyšná Šebastová, L. Košice – Vranov 23.8. o 15:00 / 17:00

2. kolo: Púchov – Senica 29.8. o 15:00 / 17:00;

3. kolo: Lokomotíva Košice – Snina 4.9. o 15:00 / 17:00;

5. kolo: Poprad – Trebišov 29.9. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Domino – Púchov 31.10. o 11:30 / 13:30.

U13/12:

1. kolo: Zlaté Moravce – Petržalka 27.8. o 18:00 / 16:30, Vranov – Lokomotíva Košice 23.8. o 16:00 / 17:30;

2. kolo: Poprad – Spišská Nová Ves 1.9. o 10:00 / 11:30, Stropkov – Trebišov 15.9. o 10:00 / 11:30;

7. kolo: Poprad – Lokomotíva Košice 13.10. o 10:00 / 11:30.

Kontumuje stretnutie 2. kola Slovnaft Cup-u Stakčín – Kamenica nad Cirochou 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ FK Kamenica nad Cirochou, za nenastúpenie na stretnutie 2. kola Slovnaft Cup-u.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FC Baník Prievidza (WU19/15) odohrá v sezóne 2019/2020 svoje domáce stretnutia na ihrisku v Lazanoch.

Schvaľuje:

II. liga, skupina B, 5. kolo: P. Bystrica – Oravský Podzámok 22.9. o 10:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: B. Bystrica – P. Bystrica 4.9. o 15:00 / 17:00, Žilina – Dubnica 22.8. o 12:00 / 14:00;

2. kolo: Dubnica – Prievidza 24.8. o 14:00 / 16:00, Topoľčany – Žilina 20.8. o 15:30 / 17:30 na ihrisku Bánovce n. B.;

3. kolo: Trenčín – P. Bystrica 31.8. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Mníchova Lehota;

5. kolo: Prievidza – Trenčín 10.9. o 16:30 / 18:30 na ihrisku Ladzany;

10. kolo: Topoľčany – Prievidza 17.11. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Bánovce n. B

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.8. – 14.12.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že organizuje Pilotný projekt školenia trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20 (september 2019 – júl 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné od 13. do 31.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 22.9. – 15.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK LFZ v termíne 23.9. – 25.11.2019 organizuje v Ružomberku Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.8.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 16.9.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné od 24.8. do 12.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Kuba 11.8., Poruban 9. – 16.9., Halíček 28.8. – 1.9., Kozák 29.8. – 2.9. a 18. – 23.9., Chromý 27. a 31.8., Špivák 26. – 28.8., Očenáš od 14.8., do prihlásenia, Lenický 12. – 15.9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Hodoško 6. – 10.9., Samotný 28. – 31.8. a 6. – 10.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Budáč 30.8. – 1.9. a 7.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 17.8.2019 od 11:00 hod. v Žiline

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) sú na linku:  https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Exekutíva v oblasti riadenia DZ: 

  • oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou;
  • nominácia R na medzinárodný turnaj MIBA FUTSAL CUP 2019 Botka, Matula, Bohun, Peško. Delegácia na jednotlivé stretnutia bude zaslaná elektronickou poštou. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Prestup :

1299306  Filip Vaktor  Wild Boys '02 Bratislava  MŠK Žilina FUTSAL

Prestup s obmedzením:

1362958  Nikola Gagić  Wild Boys '02 Bratislava  Pinerola Futsal 1994  do 30.6.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.