Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 30. 8. 2019

Posledná aktualizácia 30.8.2019 12:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U133: Dominik Caltík (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera do hlavy v súboji o loptu, so zranením, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 45/2b DP, od 24.8.2019.

U134: Jakub Mikunda (FK Poprad, I. LSD U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera  v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 28.8.2019.

U135: Jakub Kubovich (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou mimo PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 25.8.2019.

U136: Eva Johancsiková (OFK Dunajská Lužná, II. liga ženy), vylúčená za HNS – hrubá urážka R v priestore technickej zóny a následné odhodenie fľaše na lavičku, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.8.2019.

U149: Dominik Práznovský (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním za dres pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.8.2019.

U150: Jakub Solin (MFK Zvolen, II. LSD U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera  v gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.8.2019.

U151: Šimon Rokyta (TJ Radomka Radoma, Prezidentský pohár), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 30.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí 6. ligy DOUBLE STAR BET ObFZ Svidník – dospelí, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U137: Radovan Valentín (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19), od 28.8.2019.

U152: Dávid Gabriel Matis (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19).

U153: Filip Jančula (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), obaja od 29.8.2019.

U154: Adrián Kocifaj (TJ Pokrok Stará Bystrica, Prezidentský pohár), od 30.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Prezidentského pohára.

U138: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (prejavy extrémistického charakteru a použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 6. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 3.9.2019

U139: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 3.9.2019. 

U140: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava.
U141: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina. 

U142: Samuel Šefčík (1258305, FC Nitra, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, za zakázanú hru (kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu) počas stretnutia 6. kola FL FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a a čl. 76/1 DP.
U143: Juraj Piroska (1159936, FC Petržalka). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U79 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 28.8.2019 do 30.6.2020.  
U144: Ádám Érsek (1364046,TJ Kostolné Kračany). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U82 a žiadosť zamieta

U145: FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa. Berie na vedomie odvolanie voči U124 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 24.8.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ. 

U146: Oznamuje  RFZ a ObFZ,  klubom,  funkcionárom,  hráčom  a  ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 26.8.2019. Konsolidované znenie disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky. 

FUTSAL:

U147: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U148: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.9.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje: 

7. kolo: Trebišov – Púchov 1.9. o 16:30 v Michalovciach;

8. kolo: Ružomberok B – Žilina B 7.9. o 10:30;

10. kolo: Skalica – Petržalka 20.9. o 19:00, Slovan B – Žilina B 21.9. o 15:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Hracia plocha pre súťažné stretnutia U19 – U12 so štatútom “Akadémie”, musí byť  s prírodným trávnatým povrchom.  Na súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to na základe vydaného pasportu ihriska podľa smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august a september.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup:

3. kolo: Pezinok – Senica, Predmier – L. Mikuláš obe 10.9. o 16:00, TU Košice – Michalovce  10.9. o 16:30, Šalková – Trenčín 10.9. o 19:00, Stará Ľubovňa – Žilina 18.9. o 16:30.

U19, 4. kolo: Poprad – D. Streda 31.8. o 14:00.

U19/17:

2. kolo: Karlova Ves – Gabčíkovo 3.9. o 14:30 / 17:00 na ihrisku Lamač;

3. kolo: Šamorín – Karlova Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku UT DAC Academy;

4. kolo: Bardejov – Lokomotíva Košice 31.8. o 9:00 / 11:30.

U15/14:

2. kolo: Bardejov – Lokomotíva Košice 31.8. o 14:30 / 16:30;

3. kolo: B. Bystrica – Žilina 12.9. o 14:00 / 16:00;

4. kolo: Púchov – Zlaté Moravce 19.9. o 14:00 / 16:00.

U13/12, 1. kolo: Púchov – Inter 4.9. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 4.kolo: B. Bystrica – Myjava 15.9. o 16:00 na ihrisku Kremnička.

II. liga, skupina A, 5. kolo: Dunajská Lužná – Dúbravka 21.9. o 14:00.

Kontumuje stretnutie 2. kola I. ligy Bardejov – B. Bystrica 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b a družstvo B. Bystrice, za nenastúpenie na stretnutie 2. kola, odstupuje na DK SFZ.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že organizuje Pilotný projekt školenia trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20 (september 2019 – júl 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné od 13. do 31.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 15.9. – 25.11.2019 v P. Bystrici a Púchove organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na www.obfzpb.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 22.9. – 15.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK LFZ, v termíne 23.9. – 25.11.2019 organizuje v Ružomberku Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza, v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 16.9.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné od 24.8. do 12.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 12.9.2019 v Bratislave a 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.9.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí WU19 (ihrisko DAC D. Streda Akadémia):

4.9. o 11:00 Slovensko – Slovinsko  Valentová, Galo, Zemko;

6.9. o 11:00 Slovensko – Slovinsko  Choreň, Henček, Volek.

Oznamuje, že tréningový kemp R/AR TOP skupiny sa bude konať 5. – 8.9.2019 v Starej Lesnej. Pozvánka bola zaslaná elektronickou poštou.

Obsadenie turnaja Region’s Cup 2019 (ihrisko NTC Senec):

31.8.2019: 

o 09:30 ZsFZ – BFZ  Marhefka, Poláček, Túma, Šipoš;

o 11:45 VsFZ – SsFZ Ruc, Borsányi, Štofik, Šipoš.

1.9.2019: 

o 09:30 o 3.miesto  SFZ, SFZ, SFZ, Hracho;

o 11:45 o 1.miesto SFZ, SFZ, SFZ, Hracho

Ospravedlnenia: Burger 27.9. – 1.10., Ďurčo 9. – 13.9. a 25. – 26.9., Kolofík 15.9. 

Úsek PR – ospravedlnenia: Suchý 6. – 8.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.9.2019 o 15:00 v Trnave (ObFZ Trnava, City Aréna, Dolné Bašty 14, 917 01 Trnava). Pozvánka s programom bola všetkým členom zaslaná emailovou poštou.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Ospravedlnenia: Olšavský 6.9. – 8.9., Repa 11.9. – 19.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

  • schválil nomináciu rozhodcov pre nominačnú listinu UEFA na sezónu 2019/2020 tak, ako bola predložená Exekutívou SF (Lukáš Peško, Rastislav Behančin, Martin Matula, Peter Budáč);
  • schválil novelizáciu prílohy č. 3 RaPP SFZ a predložil návrh na schválenie VV SFZ.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • súhlasí s dohodou klubov Pinerola futsal 1994 a Futsal Team Levice o zmene miesta stretnutia a ÚHČ 1. kola. Stretnutie sa uskutoční 11.9.2019 v ŠH Levice. Žiadosť sa spoplatňuje podľa RS B/3/e;
  • ÚHČ pre 1. kolo Varta Futsal ligy 2019/2020:
  • Lion car MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina FUTSAL, 6.9. o 20.00, ŠH Štiavničky;
  • ŠK Makroteam Žilina – MŠK Nové Zámky-futsal, 7.9. o 19.00, ŠH Rosinky;
  • Pinerola Futsal 1994 - Futsal Team Levice, 11.9. o 20.00, ŠH Levice;
  • MIMEL Lučenec – TNF Prievidza, 27.09. o 19.00, ŠH Aréna Lučenec.
  • oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 26.8.2019. Konsolidované znenie disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ oznamuje, že delegácia na 1. kolo VARTA Futsal ligy bude zaslaná dotknutým subjektom elektronickou poštou na základe výsledkov seminára R a DZ. 

Exekutíva v oblasti mládeže oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

Exekutíva v oblasti 2. SLF Openliga oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov Openligy sezóna 2019/2020 je 30.9.2019.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner